You are hereNGÔI MỘ TRỐNG

NGÔI MỘ TRỐNG


By admin - Posted on 04 April 2013

CÂU HỎI: Tôi thấy trong Lễ Phục sinh, người Tin Lành thường trang trí những vòng tròn, tôi có hỏi thì được biết đó là hình mộ của Chúa. Nếu là mộ của Chúa sao không giống những ngôi mộ tôi thường thấy? Tại sao lại trang trí hình ngôi mộ?

(Mời NGHE với CĐVP số 14)

 

 

 

TRẢ LỜI: Trước khi trả lời Bạn thính giả hôm nay, nhân dịp Mùa Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus Phục Sinh, tôi là Mục sư Sơn, xin được gởi đến Quý Vị Thính Giả Đài Tiếng Nói VN Hải Ngoại lời Chúc Mừng Phục Sinh Đắc Thắng qua Chương trình Con Đường Vĩnh Phúc của Hội thánh BTPH tại Virginia.

Cảm ơn Bạn thính giả đã quan tâm đến hình ảnh quan trọng trong Mùa Lễ Phục Sinh. Có 3 hình ảnh khác thường mà người Tin Lành tin Chúa Jêsus chúng tôi thường dùng để trang trí trong 3 Đại Lễ của Hội thánh: (1) Hình máng cỏ chuồng chiên được trang trí trong Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus giáng sanh; (2) Hình thập tự giá vốn là hình cụ cách đây 2 ngàn năm được Đế quốc La Mã dùng để đóng đinh những tội nhân tội nặng nhất mà tội nhân đó có giai cấp hèn hạ nhất như nô lệ hay dân bị trị; (3) Hình ngôi mộ theo phong tục an táng của người Y-sơ-ra-ên hay người vùng Trung Đông, nhưng đặc biệt là ngôi mộ đó có cửa mở và trống không bên trong.

Theo câu hỏi của Bạn thính giả, tôi xin nói đến:

I/. NGÔI MỘ CHÔN AI?

Hình ảnh Ngôi Mộ mà người Tin Lành tin Chúa Jêsus muốn vẽ lên để giới thiệu mọi người trong Mùa Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus Phục Sinh, không phải vì khác với những ngôi mộ của người VN. Người VN chúng ta thường an táng người chết theo cách thổ táng, tức là chôn vào lòng đất; hoặc thủy táng tức là thả người chết vào biển như các thủy thủ; hoặc hỏa táng tức thiêu người chết.

Vì Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời khi Ngài giáng sanh làm người Y-sơ-ra-ên, một dân tộc thuộc vùng Trung Đông, là một vùng có nhiều núi đồi, hang động, nên người vùng đó thường an táng người chết trong những hang động, rồi dùng một tảng đá lớn lấp miệng hang lại.

Do đó, Ngôi Mộ được người Tin Lành tin Chúa Jêsus nói đến không phải vì là kỳ quan của thế giới như những Kim Tự Tháp của Ai Cập, hoặc lăng tẩm nguy nga của các vua chúa. Lý do Ngôi Mộ được nói đến trong Mùa Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus Phục Sinh là vì gần 2 ngàn năm trước ngôi mộ đó đã từng giữ xác của Chúa Jêsus là Đấng đã chịu chết trên cây thập tự đền tội cho nhân loại.

Kinh thánh và Lịch sử thế giới cho chúng ta biết rằng hơn 2 ngàn năm trước, có một Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời vì yêu thương nhân loại đã từ giã Thiên đàng vinh hiển giáng sanh làm người tại nước Y-sơ-ra-ên. Chúa Jêsus đã sống 33 ½ năm trên đất, Ngài đi khắp các thành, các làng trong nước Y-sơ-ra-ên để giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời, rao báo cho loài người biết rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Tạo hóa và đang ở dưới sự cai trị của ma quỉ và cơn giận của Đức Chúa Trời Tạo hóa; nếu loài người không ăn năn tội quay về thờ phượng Đức Chúa Trời thì sẽ bị hư mất ngay trong đời nầy và hình phạt nơi hỏa ngục đời sau. Trong 33 ½ năm nầy Chúa Jêsus đã làm rất nhiều phép lạ, cứu giúp biết bao nhiêu người, để chứng minh cho người thời đó biết Ngài là Đức Chúa Trời, như chữa bịnh, đuổi quỉ, hóa bánh nuôi 5 ngàn, 7 ngàn người ăn no nê không kể phụ nữ và trẻ con; Chúa Jêsus cũng có quyền năng khiến người chết sống lại, quở yên sóng gió.

Sau 33 ½ năm, Chúa Jêsus đã tình nguyện chịu chết đền tội cho loài người, dù ngay cả quan tòa xử án Ngài theo lời tố cáo của những lãnh đạo tôn giáo thời đó, quan tòa nầy cũng phải tuyên bố: Ta không thấy Người nầy có tội lỗi chi hết. Với cái chết đau đớn trên thập tự giá, đổ huyết đền tội cho loài người, Chúa Jêsus đã hoàn thành chương trình cứu rỗi như đã báo trước từ buổi sáng thế lúc tổ phụ loài người phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời, người ta đã đem chôn Chúa Jêsus trong ngôi mộ bằng hang đá nầy.

Nhưng điều quan trọng là:

II/. TẠI SAO NGÔI MỘ NẦY TRỐNG KHÔNG?

Kinh thánh tường thuật rằng là Chúa Jêsus chịu chôn trong ngôi mộ đá có cửa mộ là một hòn đá lớn chận lại, những kẻ thù ghét Chúa Jêsus đã cho lính canh giữ và niêm phong mộ, bảo đảm không ai có thể vi phạm. Vào ngày thứ ba sau khi Chúa Jêsus chịu chết và chôn, tức nhằm ngày thứ nhất trong tuần lễ, trời còn mờ mờ sáng, có mấy người đàn bà theo phong tục đem thuốc thơm đến để xức xác Chúa Jêsus. Khi đến mộ, bất ngờ họ thấy cửa mộ đã được mở ra, họ gặp một vị thiên sứ sáng láng báo tin rằng Chúa Jêsus đã sống lại như lời Ngài đã phán, vị thiên sứ bảo những người đàn bà hãy đến xem chỗ để xác Chúa Jêsus bây giờ đã không còn thân xác Chúa nữa. Những người đàn bà nầy vội chạy về báo tin cho các môn đồ Chúa, lập tức có 2 môn đồ chạy đến mộ kiểm chứng và thấy quả đúng không còn thấy xác của Chúa Jêsus trong mộ nữa.

Dĩ nhiên, sự sống lại của Chúa Jêsus không phải được những kẻ thù nghịch dễ dàng chấp nhận, nên những kẻ thù ghét Chúa Jêsus cũng đã đặt ra những lý do tại sao ngôi mộ chôn Chúa Jêsus trở nên trống không.

1.      Kinh thánh ghi lại rằng những tên lính canh gác mộ của Chúa Jêsus đã bất tỉnh khi thiên sứ hiện ra lăn cửa mộ, khi tỉnh lại họ vội vàng chạy về báo tin cho những người lãnh đạo tôn giáo đã thuê họ canh gác mộ biết rằng Chúa Jêsus đã sống lại, thì những nhà lãnh đạo tôn giáo đó đã cho tiền những tên lính bảo chúng đi ra loan tin đang lúc chúng ngủ mê nên các môn đồ của Chúa đã đánh cắp xác Chúa

 Bạn nghĩ buồn cười không, những lính gác ngủ mê đến nỗi không hay biết có người lăn cửa mộ đánh cắp xác Chúa Jêsus. Những người lãnh đạo tôn giáo thời đó lại đi hối lộ và còn bảo lãnh nếu các quan chức bắt tội lính gác ngủ mê. Thêm nữa là các môn đồ là những người nhút nhát, đã bỏ trốn khi người ta bắt Chúa Jêsus là Thầy của họ, bây giờ tự nhiên can đảm đến nỗi dám đến đánh cắp xác Chúa Jêsus có lính gác? Buồn cười hơn nữa là không lẽ các môn đồ bình tỉnh đến độ đánh cắp xác Chúa Jêsus mà còn sắp xếp khăn liệm Chúa cẩn thận?

2.      Cũng có kẻ thù nghịch Đạo Chúa cho rằng Chúa Jêsus đã hồi tỉnh khi bị chôn trong mộ đá, và Chúa Jêsus đã bước ra khỏi mộ.

Nghe cách giải thích nầy tôi tin rằng ai cũng thấy vô lý, vì trước khi chịu đóng đinh trên cây thập tự, Chúa Jêsus đã bị đánh đập đến nỗi không đủ sức vác cây thập tự, phải nhờ một người vác thay, những tên lính đóng đinh Chúa Jêsus xác nhận Chúa đã chết thật và để bảo đảm họ đã dùng giáo đâm vào hông Chúa đến nỗi huyết và nước chảy ra. Một người như vậy làm sao khi hồi tỉnh lại bình tỉnh tháo vải liệm, lăn nỗi hòn đá cửa mộ, chiến đấu với những tên lính thiện chiến đánh chúng ngã gục mà thoát đi?

3.       Cũng có người cho rằng Chúa Jêsus sống lại chỉ là tin đồn thôi.

Bạn có biết không, Kinh thánh ghi lại rằng 50 ngày sau khi Chúa Jêsus chịu chết và sống lại, giữa Giê-ru-sa-lem với hàng trăm ngàn thù nghịch từng biểu quyết đóng đinh Chúa Jêsus trên cây thập tự, các môn đồ của Chúa Jêsus trước đây nhút nhát, bây giờ dám đứng lên công khai tuyên bố: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó (Công vụ 2:22-24).

Nếu sự kiện Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết sau ba ngày chôn trong mộ mới 50 ngày trước, là tin đồn, thì tôi quả quyết rằng một lần nữa cả thành Giê-ru-sa-lem sẽ đứng dậy ào lên đóng đinh tất cả môn đồ của Chúa Jêsus như họ đã từng biểu quyết đóng đinh Thầy của các môn đồ nầy. Tuy nhiên, kỳ diệu thay, sau khi nghe các môn đồ công bố Chúa Jêsus sống lại để hoàn thành chương trình cứu rỗi đúng như lời Kinh thánh đã phán trước, lòng dân thành Giê-ru-sa-lem như bị châm chích, họ ăn năn và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế cho cá nhân họ, họ gia nhập vào Hội thánh của Chúa. Hành động ăn năn tội và tin nhận Chúa Jêsus Christ của dân thành Giê-ru-sa-lem chứng minh sự kiện Chúa Jêsus chịu chết trên cây thập tự và đã sống lại là Chân lý, không thể chối bỏ được, vì ngôi mộ chôn Chúa Jêsus ở giữa họ hoàn toàn trống không vẫn còn đó cho đến ngày nay.

Nói tóm lại, chỉ có một câu trả lời duy nhất lý do ngôi mộ chôn Chúa Jêsus trở nên trống không là vì Chúa Jêsus đã sống lại bởi quyền năng của chính Ngài là Đức Chúa Trời! Chúng ta phải nhìn nhận rằng từ khi có loài người trên đất, cũng có nhiều người đã sống lại sau khi chết, nhưng rồi họ lại chết luôn, kể cả các danh nhân giáo chủ, duy một mình Chúa Jêsus đã chịu chết đền tội cho nhân loại và đã sống lại để bảo đảm sự cứu rỗi vô giá mà Ngài ban cho nhân loại là chắc chắn, là Chân lý.

Thế thì Bạn thính giả cho tôi hỏi Bạn một câu nhé:

III/. BẠN CÓ THÁI ĐỘ NÀO ĐỐI VỚI SỰ KIỆN NGÔI MỘ TRỐNG?

Dĩ nhiên, không phải chúng ta thờ Ngôi Mộ Trống, cũng như chúng ta không thờ máng cỏ chuồng chiên, không thờ cây thập tự, mà tôi muốn hỏi thái độ của Bạn đối với Đấng đã từ trời vì yêu thương con người tội lỗi đã gác lại địa vị Đức Chúa Trời giáng sanh làm người trong chuồng chiên máng cỏ, Đấng đã vì yêu thương Bạn và tôi đã tình nguyện chịu chết đền tội cho Bạn và tôi trên cây thập tự; thái độ đối với Đấng đã sống lại từ trong kẻ chết bước ra khỏi ngôi mộ đã chôn xác Ngài và sống đời đời, Đấng ấy chính là Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời?

Tôi muốn giới thiệu với Bạn thính giả hàng ngàn năm qua đã có biết bao nhiêu người bởi sự tin nhận Chúa Jêsus chịu chết đền tội cho họ, thấy rõ Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết và sống đời đời chứng minh Chúa là Đức Chúa Trời, nhờ niềm tin đó, đời sống của họ thay đổi từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực quỉ Satan họ đến được với, họ được Chúa tha tội, được làm con của Đức Chúa Trời, được bình an vui thỏa đời nầy, được hi vọng vinh hiển đời sau nơi Thiên Đàng với Chúa.

Kinh thánh ghi lại những người phụ nữ đến viếng mộ Chúa Jêsus buổi sáng đầu tiên Chúa phục sinh, khi họ nghe thiên sứ báo tin, mắt họ thấy quả thật ngôi mộ trống không còn xác Chúa Jêsus, lòng họ vui mừng chạy trở về báo tin vui cho các môn đồ.

Bạn sẽ nói đó là những phụ nữ nhẹ dạ dễ tin nên làm thế. Kinh thánh cũng biết nhiều người nghĩ vậy, nên Kinh thánh cũng ghi thuật rằng trong ngày Chúa Jêsus phục sinh đầu tiên, có hai môn đồ từ thành Giê-ru-sa-lem về làng Em-mau-út, đang khi đi đường họ bàn luận về tin tức Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết mà họ được nghe tại thành Giê-ru-sa-lem, Chúa Jêsus đã hiện ra đi đường với họ, cắt nghĩa Kinh thánh cho họ, vào nhà cùng ăn với họ, mắt họ mở ra thấy Chúa Jêsus sống lại rõ ràng, niềm vui đó khiến họ bất chấp ban đêm đầy nguy hiểm họ chạy trở lại thành Giê-ru-sa-lem báo tin cho mọi người: Chúa thật đã sống lại!

Kinh thánh cũng ghi lại một người trẻ tuổi, học thức cao, có quyền thế lớn với một tương lai thăng tiến không thể lường hết, đã lãnh đạo những cuộc bắt bớ chống lại Chúa Jêsus, bằng cách bắt giam hoặc giết người nào dám tin Chúa Jêsus là Đấng sống lại. Người trẻ nầy đi từ nước Y-sơ-ra-ên đến nước Sy-ri thời đó thực hiện việc bắt bớ. Kỳ diệu thay, Chúa Jêsus đã hiện ra trên đường người trẻ nầy đến thủ đô Đa-mách của nước Sy-ri, đánh hạ lòng vô tín của người trẻ, phạt người nầy mù mắt, khi đó người trẻ nầy không còn dám chống cự với Chúa Jêsus và hoàn toàn đầu phục Chúa Jêsus, người trẻ nầy đã từ kẻ thù đã trở thành một nô lệ tình nguyện cho Chúa Jêsus để rao truyền Tin Lành của Chúa Jêsus Christ phục sinh cho thế giới.

Tôi không biết Bạn thính giả là ai, có thể Bạn là một phụ nữ, một người nam, hoặc một người học thức, xin đừng cứng lòng chống lại Chúa, hãy hạ mình ăn năn tội tin nhận Chúa Jêsus phục sinh làm Đấng Cứu Thế của Bạn trước khi quá trễ. Muốn thật hết lòng!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by