You are hereSỐ MỆNH

SỐ MỆNH


By admin - Posted on 28 June 2013

CÂU HỎI: Người Tin Lành theo Chúa Jêsus có tin vào Số Mệnh không?

(Mời NGHE với CĐVP số 12)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Bạn thính giả nêu ra một vấn đề đã ăn sâu trong suy nghĩ của đa số người Việt Nam chúng ta, đó là Số Mệnh.

I/. Câu hỏi cần nói đến là: CÓ SỐ MỆNH HAY KHÔNG?

Trước hết chúng ta cần xác định là Có Số Mệnh không? Có hai khuynh hướng trả lời thắc mắc nầy:

1.      Khuynh hướng trả lời KHÔNG CÓ: Có một số người cho rằng những người tin có số mệnh là mê tín, không khoa học, họ chủ trương nhân định thắng thiên – quyết định của con người có thể thắng được Trời. Dù vậy, nếu nói không có số mệnh tại sao có câu: Nhân duyên do Trời định? Hoặc câu: Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.

2.      Khuynh hướng thứ hai ngược lại là tin CÓ Số Mệnh: Khuynh hướng nầy chiếm đa số. Tuy nhiên, nếu bảo rằng cho hay muôn sự tại Trời liệu có làm cho con người trở nên thụ động, biếng nhác, không muốn làm gì cả không?

Tôi nghĩ Bạn Thính giả hỏi câu nầy dù không nói ra nhưng cũng tin rằng có Số Mệnh, người ta thường nói vui giày còn có số, huống chi con người. Tôi cũng tin có số mệnh, vì Kinh thánh phán: Theo như ĐÃ ĐỊNH cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét (Hê. 9:27), động từ đã định khẳng định có số mệnh, nhưng tôi cũng cảm ơn Chúa là Chúa không cho chúng ta biết chúng ta số mấy, nên chúng ta không sống theo số mệnh tưởng tượng, mà sống theo số mệnh thực tế là Lời Đức Chúa Trời, là Kinh thánh.

II/. Điều thứ 2: CÁCH BIẾT SỐ MỆNH Theo Loài Người.

Nói chung, từ sự quan tâm Số Mệnh, người thường sử dụng nhiều cách để tìm biết Số Mệnh, thường gọi là Bói Khoa. Nói đến bói khoa, vì nôn nóng muốn biết số mệnh, nên một số người bị lừa gạt bởi những hạng thầy bói loại ‘Bói ra ma, quét nhà ra rác’ với những câu phán: Số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Rồi những cách bói khoa thường căn cứ vào Bát Quái – Càn – Khảm - Cấn – Chấn – Tốn – Ly – Khôn – Đoài, phối hợp với Ngũ Hành: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ tương sanh tương khắc, cũng phải kể đến Bói Bài Tây, hoặc cách Bói Chữ, Bói Kiều, Chỉ Tay.

Trong quyển Tổ Chức Công Việc Theo Khoa Học của ông Nguyễn Hiến Lê, cũng đề cập đến việc xét người qua nhóm máu, qua vóc dáng, tâm lý…

Kinh thánh cũng cho chúng ta biết Bói Khoa là một trong những cách ma quỉ dùng để làm cho con người sợ hãi mà thờ lạy nó. Kinh thánh ghi lại rằng khi Chúa Jêsus đến thế gian, một lần kia Chúa Jêsus vào trong nhà hội có người bị tà ma ám, kêu lên rằng: Hỡi Jêsus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Jêsus nghiêm trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người nầy! Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn, và ra khỏi người (Mác 1:23-26). Kinh thánh cũng ghi lại vị sứ đồ tên Phao-lô đến thành Phi-líp xứ Ma-xê-đoan giảng Tin Lành về Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại ban Chúa Jêsus Christ giáng sanh cứu con người khỏi tội lỗi, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỉ Phi-tôn là loại quỉ bói khoa ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta, mà kêu la rằng: Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỉ rằng: Ta nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ mà truyền mầy ra khỏi người đờn bà nầy. Chính giờ đó, quỉ liền ra khỏi (Công vụ 16:16-18).

III/. TẠI SAO LOÀI NGƯỜI MUỐN BIẾT SỐ MỆNH?

Qua sự nôn nóng tìm biết Số Mệnh của rất nhiều người, Bạn thính giả có nhận ra điều gì không? Đúng, sự nôn nóng quan tâm Số Mệnh bộc lộ nỗi bất an trong lòng con người. Trong lòng con người cảm nhận sự bất an, ai cũng thấy đời mình kém may mắn, đầy lo sợ, buồn nhiều hơn vui, do đó nếu tìm được một lời giải thích số mệnh tốt thì tâm trạng sẽ khá hơn, dù đó chỉ là đoán theo tâm lý. Ngược lại khi biết số mệnh của mình sẽ gặp điều không tốt, người ta thường buồn phiền, nhiều khi mắc bịnh vì bị ám ảnh số mệnh không tốt, giống như tâm trạng Nàng Kiều khi được Đạm Tiên báo cho biết số mệnh lận đận của cô.

Tại sao con người bất an, thiếu bình an? Kinh thánh phán: Những kẻ ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ, Đức Giê-hô-va phán vậy (Ê-sai 48:22). Qua Kinh thánh, chúng ta mới biết được tại sao loài người không có sự bình an. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng: Kể từ khi loài người chúng ta không vâng lời Đức Chúa Trời, đi theo ý riêng, đầu phục ma quỉ, thì không còn bình an nữa (Sáng 3:9-10). Tội lỗi trong con người đã làm cho con người không còn bình an nữa, và chính vì nỗi bất an đó mà chúng ta tiếp tục bị chính con người và ma quỉ lừa gạt thêm sợ hãi.

IV/. KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ SỐ MỆNH?

Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời thật yêu thương thế gian, ngoài việc ban cho loài người sự giải cứu khỏi sự bất an qua công lao chịu chết đền tội của Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời còn ban cho chúng ta quyển Kinh thánh là Lời của Chúa để nhờ đó loài người chúng ta biết được số mệnh của chính mình.

Kinh thánh nói gì về số mệnh con người?

1.      Lời Chúa phán: Không có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời  (Rô. 3:23) – số phận con người hiện đang ở trong tội lỗi, không có phân biệt giàu nghèo, sang hèn, bình dân hay học thức gì cả, miễn là Người thì là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời.

2.      Lời Chúa phán: Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta (Rô. 6:23). – số phận con người là bị hình phạt đời nầy bất an mà còn bị hình phạt đời đời trong đời sau nơi hỏa ngục, chỉ có sự giải cứu duy nhất trong Chúa Jêsus Christ mà thôi.

3.      Chúa Jêsus phán: … Nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy (Luca 13:3).

Người ta nói một người chiêm đoán giỏi nhất cũng chỉ chiêm đoán được 500 năm trước và 500 năm sau, trong khi đó Kinh thánh nói rõ số mệnh của loài người từ lúc loài người được dựng nên đến khi bước vào cõi đời đời hoặc bị hình phạt đời đời, hoặc được hưởng phước đời đời.

Thưa Quý Vị và Bạn thính giả, nếu Quý vị và Bạn biết sẽ có tai nạn kinh khiếp xảy ra cho Quý vị và Bạn, thì Quý vị và Bạn thính giả sẽ làm gì, có tìm cách để tránh nạn không? Lịch sử Hàng hải thế giới vừa kỷ niệm 100 năm ngày chiếc tàu Titanic chìm (1912 – 2012), người ta ghi nhận rằng đã có nhiều lời cảnh báo về những băng sơn đang trôi trên hải trình của Titanic, rất tiếc là vị thuyền trưởng cũng như các thủy thủ và hành khách trên tàu đã không quan tâm những lời cảnh báo đó, họ nghĩ rằng với thiết kế của tàu Titanic thì Thượng đế cũng không đánh chìm được. Kết quả là tàu Titanic đã chìm ngay từ lần hạ thủy đầu tiên khiến hàng người đã chết giữa đại dương băng giá. Hôm nay có thể là còn sớm đối với Quý vị và Bạn thính giả, nhưng Quý vị và Bạn thính giả ơi, ngày mai sẽ là quá trễ.

Kinh thánh cũng cho chúng ta biết cách giải trừ số mệnh kinh khiếp mà tội lỗi và ma quỉ đã gây ra cho loài người chúng ta.

Quý vị và Bạn thính giả cũng biết loài người chúng ta đã nhận thức Số Mệnh kinh khiếp của loài người, nên đã tự đề ra vài ý kiến giải trừ như:

1.      Một số người đã cố làm lành, lánh dữ, khắc kỷ tu thân. Tuy nhiên, tôi tin rằng các vị đó càng khắc kỷ tu thân chừng nào sẽ càng cảm nhận được sức nặng tội lỗi đang đè nặng trong đời sống mình. Ngay cả Thánh nhân như Đức Khổng Tử vào lúc cuối đời đã thốt lên: Ước gì Trời cho ta sống thêm vài năm nữa, nghiên cứu kinh dịch, để bớt đi những lỗi nhỏ - chỉ là bớt những lỗi nhỏ, không dám nghĩ đến lỗi lớn. Thánh nhân còn như vậy, huống chi chúng ta. Người xưa cũng nói: Cả đời làm lành, lành chưa đủ; một ngày làm ác, ác đã có dư. Giống như vị thánh nhân ghi lại trong Kinh thánh kinh nghiệm làm lành của ông như sau: Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn… Vậy, tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi… Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? (Rô. 7:18, 21, 24).

2.      Thậm chí có người phó mặc cho Số Mệnh kiểu Nàng Kiều của Nguyễn Du: Cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần đến đâu. Nói cách dân gian: cùi không sợ lỡ.

Cảm ơn Chúa, Kinh thánh làm chứng rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương thế gian, Chúa đã giáng sanh làm người, sống giữa con người và đã chết trên cây thập tự thay loài người tội lỗi. Kỳ diệu hơn nữa là Chúa Jêsus đã sống lại sau ba ngày chịu chôn trong mồ mả, và Chúa sống đời đời, hiện nay Chúa Jêsus đang ở trên trời hằng cầu thay binh vực người tin Ngài.

Chúa Jêsus phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống (Giăng 5:24)

Lời Chúa Jêsus khuyên mời chúng ta TIN NHẬN Đức Chúa Trời và TIN CHÚA JÊSUS.

Tin là gì?

Tin như lời Chúa phán không phải là Tin Có, nhưng là tin rằng chính cá nhân mình là người có tội với Đức Chúa Trời và bởi tội lỗi đó đáng bị hình phạt đời nầy cũng như đời sau nơi hỏa ngục; Tin rằng Đức Chúa Trời Tạo hóa đã yêu thương Bạn, đã đến thế gian là Chúa Jêsus chịu chết trên thập tự giá đền tội cho Bạn và đã sống lại bảo đảm sự cứu rỗi đời đời cho Bạn. Bạn chỉ cần với tấm lòng thành thật nói với Chúa vài lời như vậy, xin Chúa tha tội cho Bạn và mời Chúa ngự vào lòng của chính Bạn, làm Chủ đời sống Bạn, dẫn dắt Bạn suốt đời.

Với đức tin và lòng chân thành như vậy, Chúa hứa với Bạn: Kẻ đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu… Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài. Bạn sẽ tức thì kinh nghiệm được Chúa cứu Bạn khỏi Số Mệnh bị phạt đời nầy và Chúa cũng cứu Bạn khỏi hình phạt đời đời nơi đời sau.

Qua Kinh thánh là Lời Chúa dạy về Số Mệnh của Bạn như vậy, nếu Bạn muốn cải sửa số mệnh của mình từ tối tăm qua sáng láng, từ dưới quyền lực của ma quỉ đến Đức Chúa Trời, được tha tội, được hưởng vĩnh phúc, thì Phương pháp duy nhất là Tin nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của chính Bạn. Nếu có ai đó nói rằng không cần cải sửa Số Mệnh, tới đâu hay tới đó, thì chúng ta không có gì để nói. Nhưng tôi tin rằng cá nhân Bạn khi đặt ra câu hỏi về Số Mệnh thì đã mong muốn cải sửa Số Mệnh của Bạn, thế thì đây là cơ hội, đây là dịp tiện.

Người xưa nói: Hoạch tội ư thiên vô sở đảo giả - phạm tội với Trời thì không thề cầu đảo ở đâu, và Chúa Jêsus phán: Ta là Đường Đi, Lẽ thật, và Sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời là Cha (Giăng 14:6).

Xin Chúa cho Bạn thính giả nghe lời giải thích nầy và làm theo Lời Chúa dạy để Số Mệnh được cải sửa như Chúa muốn Bạn có. Muốn thật hết lòng!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by