You are hereBA NGÔI

BA NGÔI


By admin - Posted on 28 June 2013

CÂU HỎI: Tôi nghe những người Tin Lành nói rằng chỉ có Một Đức Chúa Trời nhưng có Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, tôi thật sự  không hiểu. Xin vui lòng giải thích giùm tôi. Xin cảm ơn.

(Mời NGHE với CĐVP số 11)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả đã có câu hỏi thuộc vào loại khó nhất trong các lẽ đạo của người Tin Lành. Quả đúng như vậy, theo sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh, Đức Chúa Trời mà người Tin Lành tin và thờ phượng là Đức Chúa Trời có Ba Ngôi nhưng Hiệp Một, đồng đẳng, đồng quyền, đồng thể yếu, bất phân ly. Nói tóm một lời là Ba Mà Là Một, Một Mà Là Ba!

I/. Tôi xin nói về TẦM QUAN TRỌNG CỦA LẼ ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI:

Sở dĩ tôi nói đây là câu hỏi thuộc loại khó nhất trong các lẽ đạo là như câu nói của nhà Thần học: Không tin Đức Chúa Trời Ba Ngôi thì mất sự cứu rỗi; Càng muốn giải thích Đức Chúa Trời Ba Ngôi thì mất linh hồn. Tại sao có câu nói đó? Vì hai lý do:

1.      Nếu không tin Đức Chúa Trời Ba Ngôi thì mất sự cứu rỗi: là vì việc đem một tội nhân ra khỏi tội lỗi và hình phạt tội lỗi, đem tội nhân đó ra khỏi sự cai trị của ma quỉ đưa người đó đến Đức Chúa Trời Tạo hóa vinh hiển, đó là việc của Trời, không phải việc của con người.

Kinh thánh cho chúng ta biết mọi người đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời (Rô 3:23), loài người đang ở dưới quyền lực của ma quỉ, nên chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời nầy chẳng có danh nào khác ngoài danh Chúa Jêsus Christ, hầu cho chúng ta phải nhờ đó mà được cứu (Công vụ 4:12). Nói theo người VN chúng ta thì chỉ có Trời cứu chúng ta.

Vì vậy, qua lịch sử, qua Kinh thánh, qua Hội thánh, người muốn được cứu rỗi phải tin rằng Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời Tạo Hóa đã hạ mình làm người, chịu chết đền tội cho loài người, như Kinh thánh dạy: Đức Chúa Jêsus Christ vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự… Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy (Phi. 2:6-8; I Tim. 1:15). Người đó phải vâng lời Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời cáo trách tội lỗi để ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế của họ (Giăng 16:7-9; Math. 12:31-32). Nếu Chúa Jêsus Christ không phải là Đức Chúa Trời thì không thể cứu con người; nếu Đức Thánh Linh không phải là Đức Chúa Trời thì làm sao khiến một tội nhân hạ mình ăn năn tội tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của họ? Mà nếu họ không ăn năn tội và tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của họ thì làm sao họ được cứu? Do đó, một người tin Chúa Jêsus Christ không phải là người có tôn giáo, người theo Đạo, mà là người vâng lời Đức Chúa Trời quay về với Đức Chúa Trời là Cha yêu thương họ, và người đó được Thánh Linh ngự vào lòng mình để dẫn dắt sự sống hằng ngày. Như vậy, một người tin Chúa Jêsus Christ là tin cả Ba Ngôi, vì Chúa Jêsus phán: Ta với Cha là một; một người có Chúa Thánh Linh ngự trong đời sống mình là có cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời cùng ngự, khi một người tin Chúa làm sai điều gì là làm sai với cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Thí dụ, cặp vợ chồng tên A-na-nia và Sa-phi-ra dâng tiền cho Chúa cách lừa gạt Hội thánh, vị sứ đồ tên Phi-e-rơ đã thẳng thắn tuyên bố tội của họ không phải lừa gạt con người mà lừa dối Đức Thánh Linh tức là lừa dối Đức Chúa Trời (Công vụ 5:1-11)

2.      Nếu càng cố cậy khôn ngoan loài người để giải thích Đức Chúa Trời Ba Ngôi thì mất linh hồn.

Lịch sử Giáo hội của Chúa từ xưa đến nay đã chứng minh có những người muốn tự cho là khôn ngoan cố công tìm cách giải thích lẽ đạo Đức Chúa Trời Ba Ngôi theo cách hiểu của loài người, kết quả là họ rơi vào tà giáo, đi sai lạc con đường Chúa dạy, người đó đánh mất linh hồn của chính mình, trở lại con đường lầm lạc của ma quỉ.

Chúng ta phải nhớ rằng Chúa ban trí khôn cho loài người cao hơn muôn vật, nhưng người khôn còn có Đấng Cao hơn (Truyền. 5:8), ngay cả trong môi trường sống hằng ngày, có nhiều hiện tượng chúng ta còn không giải thích được. Bạn hãy nghe Chúa so sánh giữa Đức Chúa Trời với loài người: Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn cho Ngài và dạy Ngài đường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan? Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mảy bụi rơi trên cân… Mọi dân tộc ở trước mặt Đức Giê-hô-va thảy đều hư không, Ngài xem như trống không và hư vô vậy. Vậy thì các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai, lấy ảnh tượng nào mà so sánh với Ngài được?... Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu (Ê-sai 40:14-15, 17-18; 55:8-9). Bạn hãy nghĩ một học sinh mẫu giáo mà đòi giải thích về thuyết tương đối của nhà bác học Einstein thì còn dễ hơn một con người đòi giải thích cho họ hiều tường tận về Đức Chúa Trời Tạo Hóa. Bạn có nghe giai thoại về Đức Khổng tử với Hạng Thác không?

Một lần, Khổng Tử ngồi trên chiếc xe nhỏ có ngựa kéo chu du khắp các nước. Đến một vùng nọ thấy có chú bé lấy đất đắp một tòa thành, rồi ngồi vào trong đó, Khổng Tử liền hỏi:

“Này cháu, cháu trông thấy xe ta đi tới cớ sao không chịu tránh?”

Chú bé trả lời:

“Từ xưa đến nay, chỉ nghe nói đến chuyện xe tránh thành, chứ thành nào lại tránh xe đâu?”.

Khổng Tử ngạc nhiên quá, liền hỏi:

- Cháu tên là gì?

- Dạ Hạng Thác

- Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?

- Dạ, 7 tuổi ạ.

- Mới 7 tuổi mà đã khôn ngoan vậy sao?

- Dạ thưa, cháu nghe nói, con cá nở được 3 ngày đã bơi tung tăng từ hồ nọ sang hồ kia. Con thỏ 6 ngày tuổi đã chạy khắp đồng cỏ. Cháu sinh ra đến nay đã được 7 tuổi, lấy gì làm khôn?

Lần này thì Khổng Tử thực sự kinh ngạc, bèn đưa ra liền những câu hỏi khó để thử tài Hạng Thác. Hạng Thác đã trả lời trôi chảy, rồi nói:

- Vừa nãy Khổng Phu Tử hỏi cháu nhiều quá. Bây giờ, cháu xin hỏi Phu Tử: Tại sao con ngỗng và con vịt nổi trên mặt nước? Tại sao chim hồng, chim hộc lại kêu to? Tại sao cây tùng, cây bách lại xanh cả mùa hè lẫn mùa đông?

Khổng Tử đáp: Con ngỗng, con vịt nổi được trên mặt nước là nhờ hai bàn chân vuông làm phương tiện. Chim hồng, chim hộc kêu to, là vì cổ chúng dài. Tùng bách xanh tươi bốn mùa là vì thân chúng đặc.

- Thưa, không đúng! Hạng Thác reo lên – con rùa nổi lên mặt nước, đâu có phảỉ nhờ đôi bàn chân vuông làm bàn đạp. Con ễnh ương kêu to mà cổ nó đâu có dài. Cây trúc cũng xanh bốn mùa, mà ruột nó rỗng đấy thôi.

Khổng Tử chưa biết giải thích ra sao, thì chú bé lại hỏi:

- Thưa Phu Tử, cho phép cháu hỏi thêm. Tại sao mặt trời buổi sáng lại to mà buổi trưa lại nhỏ?

Khổng Tử nói:

- Là vì buổi sáng, mặt trời gần ta hơn.

- Không phải ạ! – Hạng Thác vặn lại – Buổi sáng mặt trời gần ta hơn, sao lại mát, còn buổi trưa mặt trời xa ta hơn, sao lại nóng?

Khổng Tử thốt lên:

- Cháu còn ít tuổi mà lại thích hỏi những chuyện xa xôi, viễn vông, ở tận đâu đâu, chuyện trước mắt thì không hỏi.

Hạng Thác cười nói:

- Vâng, cháu xin hỏi chuyện ngay trước mắt: Vậy lông mày của Phu Tử có bao nhiêu sợi ạ?

Khổng Tử không đáp, sai người đánh xe đi, và than rằng: “Hậu sinh khả úy!” (Lớp hậu sinh thật đáng sợ!), và nói thêm: Thần đồng thất tuế thần đồng tử. Hạng Thác đáp lại: Khổng tử tam niên Khổng tử băng. Truyện kể rằng năm đó Hạng Thác chết, và ba năm sau Khổng tử cũng qua đời.

Là chuyện trước mắt và đối với một bậc mà đời nầy tôn là Vạn thế sư biểu còn thế, huống chi con người đòi hiểu thấu đáo về Đức Chúa Trời?

II/. KINH THÁNH DẠY VỀ LẼ ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI.

Như tôi đã nói, lẽ đạo Đức Chúa Trời Ba Ngôi là lẽ đạo khó, nhưng khó không có nghĩa là không hiểu được. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời nhờ đó loài người có thể hiểu được về lẽ đạo Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Chúng ta có thể hiểu như sau:

1.      Đức Chúa Trời Ba Ngôi không phải là 3 Đức Chúa Trời hay 3 vị thần:

Kinh thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời có Ba Ngôi nhưng Hiệp Một, không phải là 3 vị thần. Vì vậy, chúng ta viết Ba Ngôi phải viết bằng chữ, trong tiếng Anh người ta dùng từ Trinity, như tiếng Pháp là Trinité, tuyệt đối không dùng Three Persons.

2.      Đức Chúa Trời Ba Ngôi không phải là cách Đức Chúa Trời làm việc qua 3 thời kỳ:

Có một số người giải thích Đức Chúa Trời Ba Ngôilà cách Đức Chúa Trời làm việc qua ba thời kỳ: Cựu Ước là Đức Chúa Cha làm việc, Tân Ước là Đức Chúa Con làm việc, và thời đại Hội thánh là Đức Thánh Linh làm việc. Qua Kinh thánh chúng ta khẳng định đây là giáo lý sai lạc, vì Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một bất phân ly, tất cả công việc Chúa làm đều là cả Ba Ngôi cùng làm. Thí dụ trong sự sáng tạo thế giới, Chúa Jêsus cũng được Kinh thánh cho biết Ngài cũng là Đấng Tạo Hóa (Châm. 8; Giăng 1:3; Côl. 1:16). Trong chương trình ban sự cứu rỗi cho loài người, Kinh thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã thành nhục thể giáng sanh làm người chịu chết đền tội cho nhân loại là Chúa Jêsus Christ; và để Chúa Jêsus Christ thành nhục thể thì đó là công việc của Đức Thánh Linh. Nếu nói Đức Chúa Trời thể hiện mỗi Ngôi qua 3 thời kỳ thì Đức Chúa Trời đã bị phân ly rồi.

3.      Kinh thánh dạy Đức Chúa Trời có Ba Ngôi rõ ràng:

Trong sự sáng tạo, Kinh thánh giới thiệu một Đức Chúa Trời ở số nhiều với Nhân Xưng Đại Danh từ: chúng ta. Hình ảnh rõ ràng nhất là khi Chúa Jêsus chịu báp-têm nơi sông Giô-đanh, thì Kinh thánh ghi lại: Vừa khi chịu báp-têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng (Math. 3:16-17); và Chúa Jêsus đã công bố Danh xưng Ba Ngôi trong lời dạy các môn đồ về Thánh Lễ Báp-têm, Chúa Jêsus phán: Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ… (Math. 28:19). Tuy nhiên, Ba Ngôi chỉ là cách để xưng tụng Chúa, không phải xếp hạng lớn nhỏ, thấp cao, không có Ngôi nào lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Ba Ngôi đồng đẳng, đồng quyền, đồng thể yếu, hiệp một, bất phân ly, không lẫn lộn.

4.      Chúng ta có thể học biết Ba Ngôi Đức Chúa Trời tuyệt đối từ những biểu tượng cụ thể tương đối như:

  • H2O ở ba dạng: thể loãng như nước, thể rắn như nước đá và thể xốp như tuyết, tất cả đều là H2O.
  • Chúng ta có thể nhìn quả trứng gồm 3 thành phần: vỏ trứng, lòng trắng và lòng đỏ, cần phải có cả ba mới là quả trứng, dù 3 thành phần khác nhau hoàn toàn.
  • Hoặc hình ảnh một tam giác đều nội tiếp.

Và còn nhiều biểu tượng cụ thể khác, dĩ nhiên không thể nói Ba Ngôi như 3 dạng của H2O, hay 3 thành phần của quả trứng, vì Đức Chúa Trời là một Đấng có Ngôi Vị, có Nhân Cách. Dù vậy, vài biểu tượng cũng đủ để chúng ta thấy lẽ đạo Đức Chúa Trời Ba Ngôi không phải là phi lý, huyễn hoặc.

Duy có điều, nếu Bạn tin và thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi như Kinh thánh dạy thì chắc chắn sẽ hưởng được phước lành kỳ diệu như Chúa Jêsus Christ đã phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống (Giăng 5:24). Xin Chúa cho Bạn thấy sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời Tạo Hóa, thấy được Chúa Jêsus Christ chính là Đức Chúa Trời cứu Bạn, và Bạn bằng lòng vâng lời Chúa Thánh Linh là Đức Chúa Trời để ăn năn tội quay về tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của Bạn ngay bây giờ.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by