You are hereGHEN

GHEN


By admin - Posted on 06 July 2013

CÂU HỎI: Kính thưa Mục sư, tôi luôn lấy thư I Côrintô đoạn 13 để làm chuẩn trong tình yêu và tôi cũng thường khuyên người khác như thế. Nhưng tôi bị bối rối câu 4: “Tình yêu thương không ghen tị”. Tôi thấy ai yêu cũng có tính ghen, ngay cả Đức Thánh Linh cũng ghen vì quá yêu chúng ta. Người ta thường nói: có yêu mới có ghen. Vậy, người tin Chúa có nên ghen khi yêu không? Có nhiều người còn cố ý tạo hoàn cảnh để thử xem người yêu mình có ghen không nữa chứ.

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Bạn thính giả đã cho tôi có cơ hội tạm chuyển đề tài sang phương diện giáo lý của Chúa liên quan đến Tình Yêu, ít ra cũng thay đổi không khí, thêm màu tươi vui cho Chương trình Con Đường Vĩnh Phúc của chúng tôi.

Người VN chúng ta có câu ca dao liên quan đến việc Ghen như sau:

Ớt nào là ớt chẳng cay,

Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.

Thực tế cho thấy cũng có ớt không cay, và chuyện ghen không phải là độc quyền của phái nữ. Trên báo chí ngày nay có những tin tai họa xảy ra do phụ nữ ghen, nhưng cũng có những tin án mạng xảy ra do phái nam ghen. Chuyện ghen không giới hạn tuổi tác và dân tộc, có cái ghen của tuổi trẻ bồng bột, cũng có những chuyện dở khóc dở cười khi người ghen đã trên tuổi thất thập cổ lai hi, nghĩa là trên 70 rồi. Thế thì chúng ta cần:

I/. ĐỊNH NGHĨA ‘GHEN” LÀ GÌ?

Tôi đồng ý với Bạn thính giả là có yêu mới ghen, từ ý đó chúng ta có một định nghĩa hay nguyên nhân ghen là ‘người ghen không muốn người được mình yêu quan tâm hoặc chú ý người khác’.

Đó cũng là ý của Chúa qua câu Kinh thánh mà Bạn thính giả đã nói đến: “… Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương” (Gia cơ 4:5). Lời Chúa trong Kinh thánh đã mượn một đặc sắc trong tình yêu là ghen để nói lên tình yêu thương của Chúa đối với người tin Chúa. Tại sao?

Kinh thánh cho chúng ta biết khi một người bằng lòng ăn năn tội lỗi của mình, tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của họ, thì tội lỗi của người đó đối với Đức Chúa Trời tức thì được Chúa tha thứ hoàn toàn, và người tin Chúa được Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự vào lòng ban quyền năng của Chúa tái tạo người đó trở nên người mới trong Chúa Jêsus, đồng thời người tin Chúa được Thánh Linh ngự vào lòng để ấn chứng sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho người tin Chúa Jêsus Christ là chắc chắn.

Đức Thánh Linh ấn chứng cho người tin điều gì? Kinh thánh phán rõ ràng: “Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời… chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ (Rô. 8:14-17).

Từ sự yêu thương mà Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh Ngài bày tỏ ở trong lòng chúng ta, Chúa không muốn người tin Chúa yêu mến thế gian. Lời Chúa giải thích: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy” (I Giăng 2:15).

Trong một lời khác, thánh Phao-lô khuyên chúng ta: “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy, hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa (Gal. 5:1). Chúa Jêsus Christ yêu thương chúng ta đến nỗi từ giã thiên đàng vinh hiển hạ mình làm người chịu chết đền tội cứu chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi ách nô lệ của ma quỉ, bởi đó, Chúa không muốn chúng ta lại nghe lời cám dỗ của thế gian, của xác thịt, của ma quỉ, để bị tròng lại cái ách nô lệ tội lỗi nữa. Từ cái giá chuộc tội lớn lao dường ấy, từ sự yêu thương lớn dường ấy, Chúa đã ‘ghen’ nếu người tin Ngài vì bất cứ lý do nào quay lưng với Ngài.

Tuy nhiên, điều quan trọng là:

II/. ‘GHEN’ NHƯ THẾ NÀO?

Trong quyển Cổ Học Tinh Hoa có ghi một truyện về một hoàng phi được Sở Vương sủng ái tên là Trình Dữu. Một ngày kia Sở vương được lân bang tiến cống một mỹ nhân và mỹ nhân nầy khiến Sở Vương say mê, do đó lơ là đối với Trình Dữu. Phản ứng của bà Trình Dữu thay vì tức giận, thì bà lại tỏ ra yêu thương mỹ nhân, thường đến thăm, tặng những món nữ trang mà trước đây Sở vương đã tặng cho bà. Thấy như vậy, Sở vương rất vui vì bà Trình Dữu không ghen. Đến một hôm, bà Trình Dữu nói với mỹ nhân rằng: ‘Đại vương nói toàn thể con người của mỹ nhân rất đẹp, chỉ có lỗ mũi của mỹ nhân là không đẹp, phải chi mỹ nhân che bớt thì hay’. Với lời khuyên đó, mỗi lần mỹ nhân gặp Sở vương thì lấy tay che mũi lại. Sở vương thắc mắc không hiểu tại sao nên hỏi bà Trình Dữu, bà thưa với Sở vương rằng: ‘Mỹ nhân nói cả người của Đại vương chỗ nào cũng đáng yêu, chỉ có điều trong người của Đại vương có mùi hôi khiến mỹ nhân phải che mũi lại’. Sở vương nghe xong liền tức giận ra lịnh cắt mũi của mỹ nhân. Quả là cách ghen đáng sợ!

Do cái ghen có biết bao nhiêu cảnh độc ác từ tạt acid, đến giết người, tìm cách hành hạ đối phương kiểu như Hoạn Thư hành hạ nàng Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du… Vì vậy, trong tiếng Việt có những từ kép biểu lộ cách ghen như: Ghen tị, ghen ghét… Vì khi ghen, con người dễ mất kiểm soát đưa đến những thảm họa cho đối phương là người bị ghen, cũng đem đến thảm họa cho người ghen, và nhiều người liên quan, có khi gây tai họa cho những người vô can như: một người ghen tạt acid đối phương, vô tình không trúng người bị ghen mà lại tạt trúng người đi bên cạnh. Nói chung là ghen sẽ dễ đưa đến những tội ác khủng khiếp. Do đó, Chúa không cho người tin Chúa ghen tị, ghen ghét. Bản dịch Kinh thánh tiếng Việt dịch rất hay câu: Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương, chữ tương khiến chúng ta nhớ đến huyết tương, vì Chúa ở trong chúng ta. Nói cách khác là Chúa yêu chúng ta đến nỗi ghen, nhưng Chúa không tị, không ghét, không tạt acid, không đánh ghen, không vì ghen mà làm hại chúng ta. Khi chúng ta phạm tội, Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta sẽ cáo trách chúng ta để chúng ta biết tội mà ăn năn, nếu chúng ta không ăn năn thì Đức Thánh Linh sẽ rời khỏi chúng ta, đó là lý do Kinh thánh khuyên chúng ta: Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời (Êph. 4:30).

Chính vì Chúa muốn chúng ta rao truyền tình yêu thương của Chúa để cứu người, nên chúng ta phải bắt chước Chúa yêu thương những người chưa tin bằng cách ghen không muốn họ theo ma quỉ, cũng như không ghen tị với anh em trong Hội thánh. Kinh thánh ghi lại rằng một người tin Chúa Jêsus tên Ba-na-ba đến thăm một Hội thánh và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa (Công vụ 11:23). Lời Chúa dạy: Tình yêu thương chẳng ghen tị có nghĩa là nếu Bạn ghen tị, ghen ghét thì xác nhận Bạn không có tình yêu thương, mà Kinh thánh dạy: Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương (I Giăng 4:8). Đã ghen tị thì cho thấy có sự tức giận, từ tức giận sẽ đưa đến bao rắc rối mà một người tin Chúa không được làm.

Dù vậy, như người VN chúng ta nói: ngừa bịnh hơn trị bịnh, nhờ ơn Chúa chúng ta hãy nghe Kinh thánh dạy làm sao:

III/. SỐNG KHÔNG GHEN TỊ.

Trong câu hỏi của Bạn thính giả có nêu hai điều nguy hiểm liên quan đến Ghen:

1.      Dĩ nhiên có yêu mới ghen, nhưng có người chồng hay vợ hoặc mới chỉ là người yêu, lúc nào cũng ghen bóng ghen gió để chứng tỏ mình yêu. Đây là một trò chơi nguy hiểm vì ghen như vậy không phải để chứng tỏ tình yêu mà sẽ tạo sự chán ghét, mệt mỏi cho đôi bạn.

2.      Bạn thính giả nói: Có nhiều người cố ý tạo hoàn cảnh để thử xem người yêu mình có ghen hay không. Lại thêm một trò chơi nguy hiểm, vì có thể ‘lộng giả thành chân’, chuyện giả thành thật thì sao? Hoặc gặp người ghen không kềm chế chắc chắn sẽ tạo ra thảm cảnh.

Như Lời Chúa mà Bạn thính giả đã trích dẫn: Tình yêu thương chẳng ghen tị, Bạn đừng quên rằng phân đoạn Kinh thánh trên còn nói đến nhiều khía cạnh khác của tình yêu nữa, như: Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ (I Cô. 13:4-8).

Nói đến tình yêu, nói đến cuộc sống vợ chồng thì phải nói đến với 2 điều kiện:

1.      Điều kiện thứ nhất:

Tình yêu của con người phải đặt trong tình yêu của Chúa, nghĩa là luôn giữ mình trong sự kính sợ Chúa. Thí dụ, vì kính sợ Chúa phải đối xử với nhau bằng tình yêu trong Chúa, nghĩa là phải có tình yêu thương không làm điều trái phép, không vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật, thì làm sao gây ra ghenđược? Vì kính sợ Chúa, nên sẽ nhịn nhục, nhơn từ, không ghen tị, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, dung thứ mọi sự, tin mọi sự, nín chịu mọi sự, thì không cần ghen.

Điều quan trọng là không phải chỉ yêu nhau một tháng, một năm, hoặc một đời, mà tình yêu thương trong Chúa chẳng hề hư mất bao giờ, trường tồn bất biến.

2.      Điều kiện thứ hai:

Kinh thánh dạy trong tình yêu phải có sự hỗ tương nhau, cần hai đối tượng cảm thông và học xử sự để không gây ra ghen. Thí dụ: Đừng bao giờ khen của người mà chê của nhà; đừng giao tiếp với người khác phái mà người yêu của mình không biết rõ, như đừng chỡ người khác phái nào trừ ra vợ hoặc chồng mình. Kinh thánh dạy: Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình bèn là vợ… Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời nầy, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ… nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời nầy, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình… Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng phục Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn nết ở của vợ, cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính… Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em (I Cô. 7:3-4, 23-24; I Phi. 3:1-2, 7).

Tóm lại, để Sống Không Ghen Tị, người tin Chúa cần nhờ ơn Chúa làm theo điều Chúa dạy:

  • Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ - Math. 7:44-48
  • Luôn nhớ để còn cứu họ và Chúa còn sống để cảm thông gánh nặng của Bạn.
  • Nếu Bạn đang thời kỳ yêu nhau, thì nên đọc đi đọc lại lời Chúa dạy về tình yêu I Côrintô đoạn 13 cách đầy đủ.
  • Nếu Bạn đã có gia đình, thì hãy đọc lại lời Chúa dạy trong thư I Côrintô đoạn 7 với những câu mà tôi đã trích dẫn.

Bạn thính giả đã biết lấy Lời Chúa dạy về tình yêu thương trong thư I Côrintô làm chuẩn mực trong tình yêu và cũng biết khuyên người khác như vậy, thì nhờ ơn Chúa hãy cứ làm theo, vì Chúa hứa người nào làm theo Lời Chúa dạy thì sẽ giống người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Vì kính sợ Chúa sẽ không cần ghen và cũng không cần cố ý tạo hoàn cảnh ghen để thử lòng nhau, dù đang yêu hoặc đã thành vợ thành chồng.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by