You are hereA-ĐAM 1

A-ĐAM 1


By admin - Posted on 05 August 2013

Tôi đưa vào website tim-ai.net loạt bài học Kinh Thành với Chủ đề: NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH nầy, xin Chúa cho anh chị em cùng tôi tìm được những bài học cho chính mình trong đời sống hiện tại qua hình ảnh của các nhân vật đó. XIn đừng ngại nếu có những lời góp ý để Lời Chúa ích lợi hơn. Cảm ơn Chúa và cảm ơn anh chị em.

Mục sư Trần Thái Sơn.  Winston-Salem, ngày 5 tháng 8 năm 2013.

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 1)

Kinh thánh: Sáng thế ký 2:1-25

Câu gốc: Sáng. 2:7                         

Đề tài: A-ĐAM

I/. NGUỒN GỐC CỦA A-ĐAM: 2:7

1.      Trong 2:1-6, trước khi A-đam được dựng nên, thế giới như thế nào?

  1. 2:1-4,....................................................................
  1. 2:5-6, ...................................................................

2.      Ai đã sanh dựng A-đam? ...........................................  

Chúa sanh dựng A-đam bằng cách nào?

.......................................................................................

Như vậy con người được cấu tạo bởi  hai phần nào:

a. ................................................................................

b. ............................................................................... 

Hai phần này được nuôi bằng gì: (Phục truyền 8:3; Mathiơ 4:4)

a. ...............................................................................

b. ...............................................................................

Bạn đã nuôi hai phần này bằng gì? ..............................

........................................................................................

Bằng cớ: ..........................................................................

II/. CÔNG VIỆC CỦA A-ĐAM: Sáng. 2:15

1.      A-đam được Chúa cho ở đâu? .................................

Hãy mô tả nơi ở của A-đam (Sáng. 2:8-9): Đó là:  

đất hoang– mảnh ruộng –  khu vườn – ngôi nhà –

đẹp   –   xấu   –   ngon   –   dở - có cây ....................

và cây ............................................................................

2.      Chúa cho A-đam ở trong vườn Ê-đen làm gì?

......................................................................................

Mạng lịnh của Chúa đối với con người là gì?

  • Rôma 12:11, không được làm..............................
  • II Têsalônica 3:10-11, người làm biếng thì

không ..............................., và bị ................................

3.      Đọc Châm ngôn 6:6-11, để quở trách người làm

biếng, Chúa dùng con gì? ...............................................

Dấu hiệu của kẻ làm biếng như thế nào? ....................

..................................................................................

Tương lai của kẻ làm biếng là: .......................................

III/. NHU CẦN CỦA A-ĐAM: 2:20

1.      Ngoài những nhu cần vật chất đã có trong vườn

Ê-đen, A-đam cần điều gì nữa?.......................................

Chúa biết nhu cần đó không? ........................................

Chứng minh: ...............................................................

2.      Chúa đã làm gì cho nhu cần của A-đam?

................................................................................... 

Chúa Jêsus dạy gì về nhu cần của người tin Chúa Jêsus trong Mathiơ 6:31-34?

Sự quá quan tâm nhu cần hằng ngày khiến chúng ta

giống ai? .....................................................................

Chúa có biết nhu cần đó không? ...................................

Chúa dạy làm gì trước? ....................................................

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by