You are hereHIẾU KÍNH

HIẾU KÍNH


By admin - Posted on 06 August 2013

CÂU HỎI:Tôi nghe nhiều người nói rằng “Đạo Tin Lành là Đạo bỏ ông bỏ bà, bỏ cha bỏ mẹ”, lời đồn đó có đúng không? Nhân ngày Father’s Day, xin Quý Vị giải thích.

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 17)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Bạn thính giả đã cho tôi có cơ hội giải thích một câu nói của ai đó đã làm cho dân tộc VN chúng ta mất nhiều cơ hội tiếp nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời suốt hơn 100 năm qua, từ ngày Đạo Tin Lành của Chúa Jêsus Christ được rao truyền trên đất nước thân yêu của chúng ta.

Thật sự không có bất cứ tôn giáo hay triết lý nhân sinh nào dạy con người bỏ ông bỏ bà, bỏ cha bỏ mẹ, nhất là đối với người VN chúng ta là một dân tộc lấy chữ Hiếu làm trọng, huống chi Đạo Tin Lành của Chúa Jêsus Christ là Đạo lấy tình cha con, tình mẹ con làm biểu tượng tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho con người. Bạn hãy nghe Kinh thánh ghi lại Lời Chúa phán với loài người chúng ta: Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy… Đờn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đờn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi (Thi. 103:13; Êsai 49:15).

Hôm nay nhân ngày Lễ nhớ công ơn của người cha, tôi xin trình bày 3 điều liên quan đến Hiều Kính mà Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời dạy loài người chúng ta.

THỨ NHẤT – CHÚA DẠY: HIẾU KÍNH LÀ MỘT ĐIỀU RĂN.

Kinh thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã trực tiếp ban cho loài người chúng ta qua dân Y-sơ-ra-ên một Bộ Luật được gọi là Mười Điều Răn. Mười Điều Răn là tiêu chuẩn để một người được Đức Chúa Trời kể là công bình trước mặt Chúa, bởi đó được sự sống vĩnh phúc của Chúa.

Mười Điều Răn nầy được chia ra 2 phần, gồm 4 điều đầu là những bổn phận mà loài người đối với Chúa; còn 6 điều sau là những điều Chúa dạy bổn phận loài người đối với nhau. Nói cách khác, 4 điều đầu là Thiên Đạo (đối với Trời), và 6 điều sau là Nhân Đạo (đối với người).

Trong Mười Điều Răn thì điều thứ năm là Điều Răn về Hiếu Kính được Chúa truyền dạy như sau: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho (Xuất. 20:12).

Vị trí Điều Răn Hiếu kính nầy rất đặc biệt, Điều Răn nầy có vị trí ngay sau 4 bổn phận đối với Chúa và là điều đầu tiên trong 6 bổn phận đối với người. Chúa muốn dạy rằng một người kính Chúa thì phải là một người Hiếu Kính. Tại sao? Vì Chúa dạy: Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình (I Giăng 4:20-21). Người thân nhất, có công ơn lớn nhất đối với chúng ta là ông bà, cha mẹ mà chúng ta không yêu thương thì làm sao nói chúng ta yêu Đức Chúa Trời? Về bổn phận đối với con người, thì rõ ràng Chúa đã đặt Hiếu Kính đứng đầu.

Lời Chúa phán: Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Vả, Đấng đã phán rằng: Chớ phạm tội tà dâm, cũng có phán: Chớ giết người. Vậy, nếu ngươi không phạm tội tà dâm, nhưng phạm tội giết người, thì ngươi là kẻ phạm luật pháp (Gia-cơ 2:10-11). Như vậy, dù Bạn là người giữ đạo tốt nhưng bất hiếu thì cũng là tội nhân trước mặt Chúa; nếu Bạn là người hiếu kính ông bà cha mẹ nhưng không kính sợ Chúa làm theo điều Chúa dạy trong Kinh thánh thì Bạn cũng là tội nhân trước Chúa; nếu Bạn cho rằng mình kính Chúa, hiếu kính cha mẹ nhưng lại nói dối thì cũng là tội nhân trước Chúa. Đó là lý do Chúa phán: Không có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô. 3:23), nghĩa là mọi người không phạm điều răn nầy cũng phạm điều răn kia, dù muốn giữ trọn, nguyên nhân vì tội lỗi đã ở trong loài người chúng ta đang cai trị loài người. Bởi đó cuối cùng Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời phải giáng sanh cứu người ra khỏi tội lỗi trước bằng cách Chúa chịu chết trên thập tự giá ban sự tha tội cho con người. Khi người tin Chúa Jêsus được cứu khỏi tội lỗi rồi, tự nhiên muốn giữ Điều Răn Chúa dạy và họ giữ được nhờ Chúa ban cho người đó năng lực vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Rất tiếc ngày nay, như Chúa Jêsus đã phán là thời kỳ tội ác thêm nhiều, và Thánh Phao-lô cũng cho biết: Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính… (II Tim. 3:1-2), nói theo ngôn ngữ ngày nay là tình trạng đạo đức xuống cấp, con cái bất hiếu nhiều đến nỗi tội bất hiếu trở thành quen thuộc. Tôi trích ra đây một trường hợp điển hình xảy ra ngày 28-5-2013.

Người mẹ bất hạnh ấy là bà Nguyễn Thị Mai (62 tuổi, trú số nhà 47, đường Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai). Lê Tấn Đức, 35 tuổi, là con trai cả nhưng tính tình cộc cằn, chẳng mấy khi thực hiện bổn phận phụng dưỡng mẹ già. Cách đây 4 năm, vợ chồng Đức và 2 đứa con dọn về sống chung với bà Mai. Để con có vốn làm ăn, bà Mai mang sổ đỏ thế chấp vay 40 triệu cho Đức mở tiệm sửa xe, vợ Đức mở tiệm uốn tóc. Thậm chí bà nhường luôn cho vợ Đức gian nhà của mình để thuận tiện làm ăn.

Không nhận thấy những hi sinh mà mẹ dành cho mình. Đức luôn hằn học với mẹ về việc bà không giữ đất lại cho hắn và thường xuyên cho tiền hai cô em gái. Sống chung nhà, nhưng Đức mặc kệ bà Mai tự lo cơm nước. Đã vậy, đôi ba hôm hắn lại chửi bới, bắt mẹ ở ngoài trời mưa to trong đêm, hắn không tiếc lời mạt sát người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình. Mới đây nhất, bà Mai bị Đức đánh bầm tím một bên mắt và trầy xước nhiều chỗ trên tay chân.

Trước tình hình tội bất hiếu lan tràn, Lời Chúa là Kinh thánh dạy về Hiếu Kính cần thiết biết bao. Bạn có biết Chúa phạt tội bất hiếu là xử tử đấy, không xử nhẹ nhàng như luật pháp đời nầy đâu. Bạn thấy rõ Đạo Tin Lành của Chúa Jêsus Christ nghiêm khắc với tội bất hiếu như vậy thì không thể nào là Đạo bỏ ông bỏ bà, bỏ cha bỏ mẹ.

ĐIỀU THỨ HAI THEO LỜI CHÚA DẠY VỀ HIẾU KÍNH LÀ CÁCH HIẾU KÍNH.

Hai từ Hiếu và Kính đã nói lên cách hiếu kính cha mẹ gồm: nói đến Hiếu là nói đến bổn phận phụng dưỡng, chăm sóc, nặng về phương diện vật chất; nói đến Kính là nói đến là thái độ kính trọng, không phải tôn thờ.

Cảm ơn Chúa, chính Chúa Jêsus đã làm gương mẫu cho loài người chúng ta. Bạn hãy đọc Kinh thánh phần Tân Ước ghi thuật những bài giảng của Chúa Jêsus, Chúa Jêsus thường đề cập những sinh hoạt trong gia đình như: dệt may quần áo gia đình, gieo giống làm ruộng, nhồi bột làm bánh ăn trong gia đình… chứng tỏ Chúa Jêsus rất quen thuộc, nghĩa là với 30 năm làm người trên đất, sống trong gia đình nghèo của thợ mộc Giô-sép, Chúa Jêsus đã từng làm những công việc đó để giúp đỡ một gia đình mà Chúa Jêsus là anh cả.

Trong một lần đối diện với những người tìm cách bắt lỗi theo cách vạch lá tìm sâu, Chúa Jêsus đã hỏi những kẻ đó một câu: Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu Chúa Jêsus là người con bất hiếu trong gia đình thì chắc chắn kẻ thù của Ngài sẽ bắt tội Ngài được. Sự im lặng của kẻ thù chứng tỏ Chúa Jêsus là người con Hiếu Kính (Giăng 8:46).

Kinh thánh làm chứng rằng lúc còn thơ ấu, Chúa Jêsus đã vâng phục cha mẹ, dù đó chỉ là cha nuôi và mẹ phần xác, trong khi Ngài là Đức Chúa Trời Tạo Hóa thành người. Cảm động nhất là dù đang bị đóng đinh trên cây thập tự, chịu đau đớn, sỉ nhục vì tội của nhân loại, Chúa Jêsus vẫn nhớ đến bổn phận Hiếu Kính đối với người mẹ mà Ngài đã mượn thân thể vào đời, vì vậy, Chúa Jêsus đã gởi gắm người mẹ đó cho môn đồ mà Ngài yêu thương hơn hết thay Ngài chăm sóc mẹ.

Chắc chắn người tin theo Đạo Tin Lành của Chúa Jêsus là người đã nhờ công lao chịu chết chuộc tội của Chúa Jêsus cho mình, đã nhận Chúa Jêsus làm Chủ đời sống mình, là người sống theo Lời Chúa dạy trong Kinh thánh để càng ngày càng trở nên giống Chúa trong bản tánh công bình và thánh khiết như Chúa, sẽ là người yêu thương ông bà, Hiếu Kính cha mẹ như Chúa dạy và như gương của chính Chúa đã sống khi Ngài còn trên đất.

Có lẽ ngoài những người cố ý nghe lời ma quỉ chối bỏ Lời Chúa dạy về Hiếu Kính để xuyên tạc Đạo Tin Lành của Chúa, thì có một số người hiểu lầm cách người Tin Lành bày tỏ Hiếu Kính không theo bề ngoài mà phát xuất từ bề trong. Chúa dạy người Tin Lành theo Chúa Jêsus thờ lạy một mình Chúa mà thôi và phải thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Vì vậy, người tin Chúa Jêsus hiếu kính ông bà cha mẹ nhưng không thờ như thần thánh, cũng hiếu kính bằng tấm lòng thành thật, thực tế, không làm những việc bề ngoài mê tín dị đoan.

ĐIỀU THỨ BA LỜI CHÚA DẠY VỀ HIẾU KÍNH LÀ NGƯỜI HIẾU KÍNH ĐƯỢC CHÚA THƯỞNG.

Trong Điều Răn dạy Hiếu Kính, Chúa có hứa sẽ ban thưởng cho những người con hiếu thảo là Chúa sẽ ban cho những người đó ‘được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho’. Nói như vậy nghĩa là có những người sống lâu không phải Chúa cho nên họ sẽ thấy việc sống lâu đó là hình phạt.

Hãy xem những người con bất hiếu, họ sống lâu chỉ để những người chung quanh rủa rả, ngược lại những người con hiếu kính ông bà cha mẹ là những người được mọi người khen ngợi, đến nỗi người đời sưu tập thành một quyển sách gọi là Nhị Thập Tứ Hiếu – truyện 24 người con có hiếu, để răn đời.

Một người con hiếu kính ông bà cha mẹ được Chúa ban cho điều gì? Chúa phán: Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta (Thi. 91:16). Bạn thấy không Chúa cho người con hiếu kính như Chúa dạy hai cái phước:

·         Phước thứ nhất mà Chúa ban cho người con hiếu kính như Chúa dạy là họ được thỏa lòng sống lâu. Vấn đề quan trọng là sống thỏa lòng. Bạn hãy nghe một người sống thỏa lòng trong Chúa diễn tả đời sống của họ nhé:

Có Chúa dắt đưa đời tôi thấy thỏa lòng, dù cho giống tố dường như cuốn lôi đi xa Ngài.

Cha luôn soi đường dìu đưa qua bao chốn hiểm nguy;

nâng bước chân tôi về bên Chúa tình yêu.

Có Chúa chở che đời tôi thấy thỏa lòng, dù trong cuộc sống đầy thử thách gian nan bên mình

Tâm linh an bình và an vui ca hát thảnh thơi;

qua những khó khăn tạ ơn Chúa nhiều hơn.

Có Chúa dưỡng nuôi đời tôi thấy thỏa lòng; bình an vui sống, mọi lo lắng ưu tư không còn

Quanh đêm luôn ngày, Ngài nuôi tôi như cánh chim non;

phong phú đức tin, giàu sức sống tình yêu.

·         Phước thứ hai mà Chúa ban cho người con hiếu kính như Chúa dạy là Chúa sẽ chỉ cho người đó sự cứu rỗi của Chúa. Bạn thấy không, có những người sống thỏa lòng tạm trong của cải, hoặc thỏa lòng trong hạnh phúc tạm kiểu ‘râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon’, tạm vài tháng, vài năm hoặc trăm năm là cùng, rồi khi vào cõi đời đời họ bị hình phạt nơi Hồ lửa địa ngục chịu khổ cả ngày lẫn đêm. Trong khi đó, Chúa sẵn sàng chỉ cho người con hiếu kính biết sự cứu rỗi của Chúa để người ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của họ. Khi người con hiếu kính tin Chúa được sự cứu rỗi của Chúa rồi, họ sẽ càng yêu thương ông bà cha mẹ, họ sẽ vui lắm mà chia sẻ niềm vui cứu rỗi cho ông bà cha mẹ mình, vì họ chẳng những muốn ông bà cha mẹ sống vui trên đất mà còn muốn ông bà cha mẹ không bị hình phạt đời đời nơi hồ lửa địa ngục, họ muốn ông bà cha mẹ sống phước hạnh đời đời trên Thiên đàng với Chúa như họ. Đây mới thật là người con hiếu kính, Bạn à.

Trong thời kỳ tội ác thêm nhiều mà Chúa cho Bạn còn quan tâm đến sự hiếu kính cha mẹ, Bạn thật là viên ngọc quý giữa đời thường. Xin Chúa cho Bạn gặp Chúa, tin Chúa, và bởi đó chẳng những Bạn hiếu kính cha mẹ đời nầy mà còn là người con hiếu kính cha mẹ giúp cha mẹ có cơ hội hưởng phước Chúa đời sau nữa. Muốn Thật Hết Lòng!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by