You are hereA-ĐAM 1c

A-ĐAM 1c


By admin - Posted on 08 August 2013

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 1c)

Kinh thánh: Sáng thế ký 5:1-5

Câu gốc: Sáng thế ký 5:2

Đề tài: TỔNG LUẬN VỀ A-ĐAM

I/. A-ĐAM BỊ ĐUỔI KHỎI VƯỜN Ê-ĐEN. 3:20-24

1.      Lý do nào A-đam bị đuổi khỏi vườn Ê-đen? (3:11-13)

     o  phạm tội       o  không ăn năn      o  ăn trái cấm

Trước khi Chúa đuổi A-đam và Ê-va khỏi vườn Ê-đen, Chúa làm gì cho họ?

...............................................................................................

Tại sao?.......................................................................... (3:7)

Chúa phạt nhưng Chúa vẫn may áo cho họ, Bạn giải thích thế nào? (Mathiơ 12:20; Hêbơrơ 12;6-700

...............................................................................................

2.      A-đam làm gì khi bị đuổi khỏi Vườn Ê-đen?

...............................................................................................

So với 3:17-19, A-đam phải chịu điều gì?

...............................................................................................

A-đam phải chịu như vậy bao lâu? .......................................

So với 2:15-16, có gì khác nhau?

...............................................................................................

Bạn trả lời thế nào câu hỏi: Tại sao A-đam bị Chúa đuổi khỏi Vườn Ê-đen, phải sống khổ cực?

...............................................................................................

Câu trả lời nầy có quan trọng đối với Bạn không? ...............

Tại sao? .................................................................................  

II/. A-ĐAM VỚI GIA ĐÌNH. 4:1-2

1.      Gia đình A-đam gồm có mấy người? ..............................

A-đam, có nghĩa là ‘đất đỏ’, nhưng cũng có nghĩa là gì?

........................................................................................ (5:2)

Ê-va nghĩa là gì ............................................................ (3:20)

Ca-in nghĩa là .................................................................. (4:1

A-bên nghĩa là ngắn ngủi, tại sao? (4:3-8)

...............................................................................................

A-đam có bao nhiêu con? (5:4)

...............................................................................................

2.      Tại sao đặt tên là Sết? (4:25)

...............................................................................................

Qua cách đặt tên con, Bạn nghĩ A-đam đối với Chúa?

...............................................................................................

Qua 4:3 và 4:26, A-đam dạy con như thế nào?

...............................................................................................

Việc A-đam quan tâm gia đình có bài học gì cho Bạn?

...............................................................................................

III/. A-ĐAM TRONG TÂN ƯỚC.

1.      Rôma 5:14 nhắc đến A-đam là nhắc đến điều gì?

................................................... (xem thêm I Côrintô 15:22)

Tại sao? (Sáng thế ký 2:17)....................................................

2.      Theo I Côrintô 15:45 có mấy hệ loài người? ..................

Hệ: …………………… và Hệ: ............................................

Hiện nay Bạn thuộc Hệ nào? ................................................

Làm sao biết? ........................................................................ 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Hosting by