You are hereCÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO

CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO


By admin - Posted on 08 August 2013

CÂU HỎI: Những ngày qua, có những phản hồi về bài giải đáp liên quan đến câu nói: CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO. Một vài phản hồi đa số có ý tốt, nhưng cũng có những phản hồi như sau:

·         Anhdre Huynh: Khi Chúa Jêsus đói, ma quỉ đến gợi ý Ngài hóa đá thành bánh để ăn. Chúa không nghe lời ma quỉ, vì Ngài muốn tập trung vào kiêng ăn và cầu nguyện. Khi chúng ta không chú tâm vào điều chi quan trọng hơn hết thì tìm cơm để ăn khi chúng ta đói. Từ “Thực” trong câu ‘Có Thực Mới Vực Được Đạo’ không có nghĩa là ăn uống.

·         Minh Mỹ Ngô: Về câu nói ‘Có Thực Mới Vực Được Đạo’, bạn có thể hiểu là: Trên bước đường chúng ta theo Chúa, là một Cơ-Đốc Nhân, chúng ta cần phải trang bị (học biết hay là ăn) lời Chúa. Như thế chúng ta sẽ chiến thắng mọi sự cám dỗ của Satan ma quỉ, và lời Chúa mang đến sự sống đời đời cho những ai làm theo lời Ngài! Amen!

·         Nai Mat: Ở đồng vắng mua đồ ở đâu mà biết.

·         Chiến Sĩ Vô Danh: ‘Thực’ ở đây không phải là cơm đâu mà là thực thể của sự việc giống như trong sách Mác chép về phần các môn đồ ra đi giảng đạo còn Chúa lấy các phép lạ cặp theo để làm cho vững đạo. Như vậy các phép lạ là thực thể để làm cho vững đạo, chứ ‘thực’ không phải là cơm gạo đâu.

·         Hiền Đào: Đó là câu cửa miệng của bất cứ người Việt nam nào khi muốn nói đến các nhu cần của đời sống vật chất được đáp ứng thì người mới hướng tới đời sống tâm linh được. Câu nói trên còn hàm ý rộng hơn: Trong cuộc sống, cần quan tâm trước hết tới những điều thiết thực nhất…

·         Ky Dan Ngo: Khi bạn đói, bạn cứ cầu Chúa thì tự khắc cơm ở trên trời sẽ rớt xuống cho bạn. Amen.

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 20)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho có nhiều thính giả theo dõi chương trình Con Đường Vĩnh Phúc của Hội thánh Báp-tít Phục hưng tại Virginia, và đã có những phản hồi điều tôi đã giải thích đề tài: Có Thực Mới Vực Được Đạo.

Trước hết tôi xin có ý kiến gởi đến từng thính giả phản hồi:

Bạn Andre Huynh: Từ thực trong câu: Có Thực Mới Vực Được Đạo là người VN chúng ta chỉ về việc ăn. ‘Thực’ là Ăn theo Hán tự.

Bạn Minh Mỹ Ngô: Bạn đã có một lối áp dụng thuộc linh cho Lời Chúa, nhưng ‘thực’ trong câu nói dân gian VN là ‘ăn’.

Nai Mat: Vì không mua thức ăn được, nên quỉ Satan mới đem việc ăn cám dỗ.

Chiến sĩ Vô Danh: Đúng như Bạn nói, ‘thực’ không phải là ‘cơm’ mà là ‘ĂN’.

Hiền Đào: Cảm ơn Bạn Hiền Đào đã có ý kiến xác thực.

Ky Dan Ngo: Câu nói của Bạn được góp ý ở cuối bài nầy.

Bây giờ tôi xin chia các ý kiến phản hồi làm hai phần,

I/. Phần thứ nhất là câu nói dân gian: Có Thực Mới Vực Được Đạo.

Đây là câu nói thông thường của người Việt Nam chúng ta. Có thể câu nói nầy có từ hai nguồn gốc:

(1)   Vì tiếng Việt chúng ta do tiếp xúc thời gian dài với văn hóa của Trung quốc, nói theo Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thời gian đó là một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, nên một phần tiếng Việt cũng chịu ảnh hưởng. Tôi nói như vậy vì Trung quốc là một dân tộc đông dân nhất thế giới, lương thực không đủ cung cấp, nên họ có câu Dĩ thực vi Thiên (Lấy ăn làm Trời). Trong khi đó, người VN chúng ta không đến nỗi thiếu ăn như người Trung quốc nên chỉnh sửa câu nói ấy là Dĩ thực vi tiên (Lấy ăn làm đầu). Nói chung cả hai câu nói đều đặt cái ăn là quan trọng. Không biết Đạo gì miễn là đem đến cơm no áo ấm là Đạo người Việt cần, do đó mới có câu Có Thực Mới Vực Được Đạo.

(2)   Cũng có thể câu nói Có Thực mới vực được Đạo phát xuất từ tánh thực tế của người VN chúng ta. Trong những câu ca dao, đồng dao, tục ngữ của người VN chúng ta có rất nhiều câu nói thực tế hóa cuộc sống như: ăn vốc học hay, ăn chưa no lo chưa tới, Lạy Trời mưa xuống lấy nước tôi uống… Do đó, khi tiếp xúc với Đạo hay tôn giáo nào, người VN cũng đòi hỏi thực tế trước mắt: tôn giáo đó, Đạo đó có giúp họ được có cơm ăn áo mặc không.

Quan niệm thực tế cũng là điều tốt, vì người VN chúng ta không muốn nghe những chuyện viển vông, nhưng mặt khác cũng là điều dễ bị cám dỗ tầm thường hóa cuộc sống do chỉ chú trọng vật chất trước mắt mà quên những nhu cần khác trong cuộc sống. Bởi muốn cái trước mắt, nên có những người lợi dụng bằng cách nào đó hoặc có thể bởi ma quỉ cho một chút đặc ân vật chất thì người nghe vội vàng ngã theo, đôi khi tôn họ làm một vị thần để thờ phượng, như Quý Vị thính giả đã nghe Bạn thính giả nói trong câu hỏi Có thực mới vực được Đạo.

Đúng như vị thính giả Hiền Đào đã nói: ‘Đó là câu cửa miệng của bất cứ người Việt nam nào khi muốn nói đến các nhu cần của đời sống vật chất được đáp ứng thì người mới hướng tới đời sống tâm linh được.

Tuy nhiên, cũng trong thực tế, ai cũng biết con người được sanh ra không phải để ăn mà rõ ràng là Ăn để sống, chớ không phải Sống để ăn.

II/. Phần thứ hai là lời Chúa Jêsus phán với quỉ Satan: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời (Math. 4:4).

Để Quý Vị thính giả có thể theo dõi vấn đề trao đổi hôm nay, tôi xin ghi lại phân đoạn Kinh thánh có liên hệ đến điều các Bạn thính giả đã phản hồi như sau:

Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Math. 4:1-4)

Có mấy điều chúng ta cần hiểu rõ Kinh thánh, để tránh lối giải thích Kinh thánh chỉ theo nghĩa bóng, vì nguyên tắc giải thích Kinh thánh là phải từ nghĩa đen đến nghĩa bóng; từ lịch sử đến tiên tri. Nếu đen quá thì người ta không thấy; nếu bóng quá thì người ta bị chóa mắt cũng không thể thấy.

VỀ PHƯƠNG DIỆN CỦA CHÚA JÊSUS:

(1)   Điều thứ nhất:Thánh Luca là một Y-sĩ đã xác nhận bằng con mắt của một Y-sĩ: Tại đó, Ngài bị ma quỉ cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói (Luca 4:2). Như vậy, Chúa Jêsus sau khi không ăn trải qua bốn mươi ngày, thì cái đói do cần được ăn trong nhân tánh của Chúa Jêsus là chuyện thực tế, đương nhiên, không cần bàn cãi, và không nên giải thích là lý tưởng, là lời Chúa.

(2)   Điều thứ hai: Kinh thánh cũng xác nhận kỳ kiêng ăn đã mãn, ma quỉ đã cám dỗ suốt bốn mươi ngày và đến kỳ kết thúc nó đã lợi dụng cái đói cần được ăn để cám dỗ Chúa Jêsus.

(3)   Điều thứ ba: Kinh thánh xác nhận thì Ngài đói. Chúa Jêsus đến thế gian thi hành sự cứu rỗi nhân loại, ngoài thần tánh là Đức Chúa Trời của Ngài, Chúa Jêsus còn mang nhân tánh như loài người. Kinh thánh phán: chính Ngài tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người…; Ngài đã làm giống như anh em mình trong mọi sự (Phi-líp 2:7-8; Hê. 2:17). Chúa Jêsus không đến thế gian để làm một dạng ‘siêu nhân’ (Superman), mà vẫn là một người thực sự biết đói biết khát, biết mệt, biết đau đớn. Vì vậy, Chúa Jêsus đã đói thuộc thể, cần được ăn, như loài người, Kinh thánh đã xác nhận rõ ràng: ‘Chúa Jêsus đói’, chúng ta không nên giải thích theo sự tưởng tượng của loài người.

VỀ PHƯƠNG DIỆN LỜI CHÚA mà Chúa Jêsus đã trích dẫn nhờ đó thắng sự cám dỗ của ma quỉ là Lời của Đức Chúa Trời đã được ghi trong Kinh Cựu Ước. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng con người được sanh ra phải nhờ hai loại lương thực gồm: (1) Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mì (là thực phẩm của người Y-sơ-ra-ên), hay nói theo người VN chúng ta là nhờ cơm; (2) Loại lương thực thứ hai là Lời Chúa, là Kinh thánh, nói theo người chưa tin Chúa, loài người sống cũng còn phải nhờ vào thức ăn tinh thần. Từ ngữ chỉ, lời Chúa dạy con người sống cũng cần phải ăn thức ăn vật chất nhưng không phải chỉ cần ăn lương thực vật chất, con người sống là cần ăn cả tinh thần.

Có lần một người đã nói với tôi: ‘Nói không phải để thù nghịch, nhưng mấy anh là người theo tôn giáo là duy tâm, duy linh, còn chúng tôi là duy vật. Giữa duy tâm duy linh với duy vật không thể hòa thuận nhau’. Tôi trả lời: ‘Đúng như anh nói, tôn giáo là duy tâm duy linh. Tuy nhiên, chúng tôi là người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành thì không theo duy tâm duy linh hay duy vật’. Người theo duy vật đó lập tức hỏi: ‘Vậy mấy anh Tin Lành là duy gì?’ Tôi đáp: Người Tin Lành chúng tôi theo Lời Chúa dạy là Duy Chúa’. Người đó hỏi liền: ‘Duy Chúa là thế nào?’. Tôi trả lời: ‘Duy Chúa là như lời Chúa dạy, khi Đức Chúa Trời dựng nên muôn loài vạn vật, Chúa phán thì có. Nhưng khi dựng nên con người, Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã dùng bụi đất nắn nên hình người, bụi đất là vật chất, nhưng chưa phải là người mà chỉ là cái hình người, cái tượng người; sau đó Đức Chúa Trời còn hà sinh khí, thổi sự sống của Chúa vào lỗ mũi của tượng người, thì con người trở thành một loài sanh linh. Chúa Jêsus phán: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Không có ai điên khùng bảo rằng chỉ cần ăn là sống; cũng không ai điên dại mà nói rằng không cần ăn mà sống. Loài người cần cả hai’.

Kinh thánh phán: Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? (Gia-cơ 1:27; 2:15-16). Chúa Jêsus cũng quở trách những người theo Chúa chỉ tìm kiếm cái ăn vật chất, Chúa Jêsus phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời… (Giăng 6:26-27). Chúa Jêsus cũng dạy: Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời – đó là phần thuộc linh, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa – tức là những nhu cần ăn, mặc, như Chúa đã phán trong những lời trước đó (Math. 6:33). Điều quan trọng là chúng ta phải tìm kiếm Chúa trước chớ không phải tìm kiếm vật chất trước, rồi Chúa sẽ cho thêm phần vật chất nữa.Thánh Phao-lô dạy: Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Chúa Jêsus Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết (I Cô. 15:19)

Bạn thính giả tên Ky Dan Ngo nói: Khi bạn đói, bạn cứ cầu Chúa thì tự khắc cơm ở trên trời sẽ rớt xuống cho bạn. Chúa không dạy người ta tin Chúa để tìm cái ăn, nhưng Chúa dạy người tin Chúa là vì người đó biết mình là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, nếu không ăn năn tội mình thì sẽ bị hình phạt đời nầy cũng như đời sau, người đó phải tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, xin Chúa tha thứ bằng cách dùng Huyết của Chúa đã đổ ra trên cây thập tự bôi xóa hết mọi tội của người đó, và người đó phải mời Chúa ngự vào lòng để Chúa làm Chủ đời sống người đó. Khi người đó đã tin Chúa rồi, Chúa ban cho người đó một đời sống mới, được Chúa tha tội, được thoát khỏi quyền lực của tội lỗi,chắc chắn cuộc sống mới của người đó sẽ bình an vui thỏa. Có một người đã tin Chúa nói với bạn mình rằng: Bạn hãy đến nhà tôi để thấy rượu, thuốc lá, cờ bạc, biến thành nhà cửa bán ghế, ruộng vườn, vì sau khi tôi tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của tôi, Chúa đã biến đổi đời sống tôi, bao nhiêu tiền bạc trước đây dùng mua rượu, mua thuốc hút, trả tiền bịnh tật do rượu, do thuốc lá, do cờ bạc, tôi không sử dụng cho những việc tội lỗi đó, tôi đã đem mua được nhà cửa, đất ruộng, bàn ghế. Đúng như câu ông bà xưa đã dạy: Nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua ruộng.

Bạn Ky Dan Ngo hãy nghe lời Chúa đã quở trách người cho rằng mình tin Chúa nhưng sống lười biếng không chịu làm việc chỉ muốn theo Chúa để có ăn, Chúa phán: … ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa. Vả, chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ, bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra (II Tê. 3:10-12).

Tuy nhiên, trong trường hợp nào đó có cần, Chúa vẫn cho cơm từ trời rớt xuống cho người tin Ngài. Một buổi sáng, tôi cùng nhà tôi có việc đi ngang chợ Xóm Chiếu, thuộc Quận 4, Saigon, tôi thấy trong chợ bán rất nhiều trái chôm chôm ngon, tôi nói với nhà tôi: Mình ơi mua vài ký chôm chôm nhé. Nhà tôi đáp: Không có tiền. Nhà tôi vừa nói xong, trước mắt chúng tôi có một bà tín đồ đi tới thấy chúng tôi, bà chào: Chào ông bà Mục sư. Ông bà Mục sư khỏe không? Ông bà Mục sư chờ tôi một chút nhé. Bà nói xong liền quay lại chỗ bán chôm chôm mua một bọc chôm chôm to cho chúng tôi. Cầm lấy bọc chôm chôm to, tôi nói với nhà tôi: Em thấy không, không tiền mua được mới hay, có tiền mua được xưa nay thiếu gì. Đức Chúa Trời vẫn còn làm phép lạ, Bạn à. Nhưng Ngài không làm phép lạ vì Bạn thách thức Chúa hay vì Bạn lười biếng. Chúa vẫn làm phép lạ vì Chúa biết người tin Ngài có cần. Xin Chúa ban cho các anh chị em đã viết những ý kiến phản hồi trên được thỏa lòng trong Lời Chúa. A-men.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by