You are hereMATHIƠ 16:28

MATHIƠ 16:28


By admin - Posted on 16 August 2013

CÂU HỎI: Trong sách Mathiơ chương 16 câu 28, Chúa Jêsus phán: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài”. Nhưng kể từ khi Chúa Jêsus phán lời nầy cách nay đã hơn hai ngàn năm, những người nghe Ngài phán lúc đó chết hết rồi, họ đâu có thấy Chúa Jêsus trở lại. Vậy các ông giải thích làm sao?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 24)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho bạn thính giả đã gởi câu hỏi nầy chứng tỏ bạn thính giả có quan tâm đến việc đọc và học Kinh thánh; đặc biệt, một trong các phương pháp học Kinh thánh là Tìm Những Câu Khó Hiểu trong Kinh thánh. Phương pháp nầy là chúng ta cứ đọc Kinh thánh cho đến câu nào không hiểu thì ghi lại, rồi sẽ tìm hiểu bằng cách chính mình tra cứu các sách giải nghĩa, hoặc các sách tham khảo, hoặc hỏi những người có thể giúp đỡ giải thích. Kinh nghiệm của tôi cho thấy khi nào chúng ta tìm được cách giải thích thỏa đáng, lúc đó chúng ta có một niềm vui rất lớn, muốn đem chia sẻ cho nhiều người.

Kinh thánh là một viên kim cương trong sáng được là nhờ nhiều mặt cắt, các mặt cắt đó là những cách giải thích. Nói cách khác, mỗi cách giải thích là một mặt cắt của viên kim cương Kinh thánh. Bạn có thể chọn cho mình một cách giải thích, hoặc chính Bạn tự tìm cách giải thích, miễn là cách giải thích đó cho Bạn lòng yêu mến Chúa hơn, yêu thương anh em trong Chúa hơn, khích lệ Bạn yêu thương mọi người trong đó có đồng bào dân tộc chúng ta là những người chưa được cứu, mong muốn đồng bào và mọi người sớm được cứu. Ngược lại, nếu có cách giải thích nào khiến Bạn nghi ngờ Chúa, tôn cao con người, không gây dựng Hội thánh của Chúa, không đem Bạn đến lòng yêu thương mọi người trong đó có đồng bào dân tộc mình, thì Bạn hãy tránh xa những cách giải thích đó, vì chắc chắn lời giải thích đó không đến từ Đức Chúa Trời mà đến từ ma quỉ.

Về câu hỏi của Bạn thính giả hôm nay, có bốn cách giải thích:

1.      Cách giải thích thứ nhất:

Theo thượng hạ văn của câu Kinh thánh nầy, thì sau khi Chúa Jêsus phán những lời trong câu 27: Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. Ý kiến nầy giải thích rằng sau khi Chúa Jêsus đã rao báo Ngài sẽ lên Giê-ru-sa-lem để chịu chết đền tội cho nhân loại, đối với loài người như Phi-e-rơ thì Đức Chúa Trời không để Chúa Jêsus chịu khổ nạn như Chúa Jêsus vừa phán (16:21-22). Nhân đó, Chúa Jêsus giải thích cho các môn đồ rằng ai muốn theo Chúa thì phải trả giá, giữ vững niềm tin, người đó sẽ được nhận vinh hiển của Chúa, Chúa phán: Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi nầy, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì Con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh (Math, 8:38).

Ý kiến nầy giải thích rằng Chúa Jêsus đang phán về sự trở lại lần thứ hai của Ngài với đại quyền đại vinh từ trên mây trời mà đến, và cụm từ: những người đứng đây chỉ về những người tin Chúa không hạn chế thời nào, có mấy kẻ sẽ chẳng chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến, là khi Chúa Jêsus tái lâm vinh hiển thì cũng còn những người tin Chúa sống trên đất. Ý tưởng nầy giống như lời của thánh Phao-lô nói: Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Chúa Jêsus Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến CHÚNG TA LÀ KẺ SỐNG, MÀ CÒN Ở LẠI, sẽ cùng nhau đều được cất lên không trung mà gặp Chúa (I Tês. 4:16-17).

2.      Cách giải thích thứ hai:

Căn cứ theo thừa tiếp văn là đoạn 17 với câu chuyện Chúa Jêsus hóa hình với địa vị Đức Chúa Trời vinh hiển trên núi. Kinh thánh ghi thuật lại sự hóa hình kỳ diệu của Chúa Jêsus như sau: Khỏi sáu ngày, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em Gia-cơ cùng Ngài đi tẽ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Nầy, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm; ví bằng đẹp ý Chúa, thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó! Khi môn đồ nghe tiếng ấy, thì té sấp mặt xuống đất, và sợ hãi lắm. Song Đức Chúa Jêsus lại gần, rờ môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ! Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Jêsus mà thôi (Math. 17:1-8).

Kinh thánh ghi lại câu chuyện Chúa Jêsus hóa hình cách vinh hiển có Môi-se và Ê-li đã hiện ra cách vinh hiển để trò chuyện cùng Chúa Jêsus Christ.

Môi-se là ai? Ê-li là ai?

Môi-se là nhân vật đã sống khoảng1450 năm TC. được Đức Chúa Trời dùng làm những dấu kỳ phép lạ hành hại vua và dân Ai Cập, khiến vua Ai Cập phải nhìn nhận Đức Chúa Trời Tạo Hóa và vua phải cho dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập sau 400 năm làm nô lệ. Môi-se đã dẫn dân Y-sơ-ra-ên suốt 40 năm về Đất mà Chúa hứa. Dân Y-sơ-ra-ên tôn sùng Môi-se đến nỗi khi Môi-se chết, Chúa phải giấu xác Môi-se vì Chúa e rằng dân Y-sơ-ra-ên sẽ tôn Môi-se làm thần.

Còn Ê-li là một tiên tri xuất sắc nổi lên trong thời kỳ dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu thái độ đi hàng hai vừa thờ ph77ợng Đức Chúa Trời vừa thờ tà thần, đầy tội lỗi từ vua đến dân. Ê-li đã làm nhiều phép lạ, trung tín đến khi được Chúa đón ông về trời bằng xe và ngựa lửa, không qua sự chết.

Hai nhân vật phi thường đại diện cho Luật pháp và Tiên tri đã hiện ra hầu chuyện với Chúa Jêsus trong địa vị của Ngài là Đức Chúa Trời vinh hiển. Sau đó lại có tiếng phán từ trời công bố Chúa Jêsus là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời, tiếng đó ra lịnh cho Môi-se và Ê-li cũng như môn đồ phải vâng lời Chúa Jêsus.

Như vậy, rõ ràng những người đang đứng nghe Chúa Jêsus phán trong đoạn 16:28 vẫn đang sống khi nhìn thấy Chúa Jêsus ngự trong Nước Đức Chúa Trời vinh hiển khi Chúa Jêsus hóa hình là Đức Chúa Trời vinh hiển, dù những nhân vật vĩ đại như Môi-se hay Tiên tri Ê-li cũng phải cúi mình thờ lạy Chúa Jêsus.

Nói đến đây, tôi muốn nói một lời, nếu ngày nay loài người gặp các nhân vật như Môi-se hay thấy những người làm phép phi thường như Ê-li, chắc chắn sẽ thờ lạy những nhân vật đó. Kỳ diệu thay, những nhân vật tầm cỡ đó cũng phải thờ lạy Chúa Jêsus vì chỉ có Ngài là Đức Chúa Trời Tạo Hóa, vinh hiển, còn các nhân vật dù vĩ đại, quyền phép bậc nào cũng là con người. Sở dĩ tôi nói như vậy, vì loài người chúng ta cứ thấy ai đó, kể cả một con vật lạ gì đó, ngay cả một hòn đá, một đống mối đùn, cũng đầy sợ hãi coi là quyền phép, để rồi cúi mình thờ lạy. Trong khi đó lại từ chối thờ phượng Đức Chúa Trời Tạo Hóa đã yêu thương thế gian đến nỗi bằng lòng hạ mình làm người ở giữa mọi người là Chúa Jêsus Christ. Kinh thánh nói về thái độ nầy như sau: vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng (Rô. 1:20-23).

3.      Cách giải thích thứ ba:

Một lần nữa chúng ta phải tham khảo với thượng văn của câu 28 nầy. Chúa Jêsus đã báo trước cho các môn đồ rằng Ngài sẽ đến thành Giê-ru-sa-lem, tại đó Chúa Jêsus sẽ chịu bắt bớ, bị đánh đập, rồi Ngài sẽ chịu chết. Những khổ nạn đó là một sỉ nhục, có thể khiến những người theo Chúa Jêsus chồn chân. Và để khích lệ những người theo Ngài, Chúa Jêsus đã phán họ sẽ thấy thập tự giá khổ nạn, nhưng cũng sẽ thấy Chúa Jêsus sống lại vinh hiển sau ba ngày chịu chôn trong mồ mả. Chúa Jêsus muốn cho người theo Ngài biết: sau thập tự giá là vinh quang của sự phục sinh, các môn đồ đang đứng đó trừ ra Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Chúa thắt cổ chết trước, còn những người còn lại đã thấy Chúa sống lại vinh hiển và thấy Chúa Jêsus thăng thiên ngự trong Nước vinh hiển của Ngài.

4.      Cách giải thích thứ tư:

Sách Tin Lành Mác giải thích nhóm từ thấy Con Người ngự trong Nước Ngài có nghĩa là: thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến (Mác 9:1). Nước Đức Chúa Trời là gì? Kinh thánh cho chúng ta biết Nước Đức Chúa Trời là Hội thánh của Chúa Jêsus Christ trên đất. Nước Đức Chúa Trời là chủ đề chính Chúa Jêsus rao giảng khi Ngài bắt đầu chức vụ. Kinh thánh ghi rõ: Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Jêsus đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin lành của Đức Chúa Trời, mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin lành (Mác 1:14-15). Chúa Jêsus đến thế gian là để ban cho nhân loại sự cứu rỗi, để con người có thể được dự vào Vương quốc của Đức Chúa Trời ngay trên đất qua việc ăn năn tội và tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình, được gia nhập Hội thánh của Chúa.

·         Chính Chúa Jêsus Christ khẳng định: Ta là đường đi, chân lý, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha (tức là Đức Chúa Trời Tạo Hóa) (Giăng 14:6).

·         Thánh Phi-e-rơ (hay Phê-rô) đã đứng trước những người từng biểu quyết đóng đinh Chúa Jêsus long trọng tuyên bố: Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác (ngoài danh Chúa Jêsus) để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu (Công vụ 4:12)

·         Thánh Phao-lô cũng khẳng định: Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy;…Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người (I Tim. 1:15; 2:5).

Cho nên Chúa Jêsus phán những lời trong Mathiơ 16:28 là Chúa muốn phán về quyền năng của Nước Đức Chúa Trời, là Hội thánh mà Chúa Jêsus Christ sẽ thành lập trên đất nầy, để đem mọi người ra khỏi tội lỗi, ra khỏi quyền lực của ma quỉ, khiến người tin Ngài được làm công dân Thiên quốc ngay trên đất, nghĩa là thuộc về Hội thánh của Chúa.

·         Thánh Phao-lô tuyên bố: Chúng ta là công dân trên trời (Philíp 3:20)

·         Thánh Phi-e-rơ nói thêm: anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời (I Phi. 2:10).

Hội thánh được chánh thức thành lập trên đất, nghĩa là Nước Đức Chúa Trời chánh thức được hiện diện trên đất, vào Ngày Lễ Ngũ Tuần được ghi trong sách Công vụ các sứ đồ chương 2, khi đó trừ ra Gu-đa là kẻ ham tiền bán Chúa đã thắt cổ tự tử chết, còn lại những người nghe Chúa Jêsus phán sẽ không chết trước khi thấy Con người ngự trong Nước Ngài, hay họ sẽ không chết trước khi thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến. Cảm ơn Chúa,họ thật đã được chứng kiến quyền phép cứu rỗi trong Hội thánh là Vương quốc của Đức Chúa Trời chinh phục người Y-sơ-ra-ên cũng như các dân ngoại ào ạt ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của họ. Những kẻ nghe Chúa Jêsus phán thật đã không chết, họ đã thấy cơn sóng thần Tin Lành tràn khắp vùng Tiểu Á (tức bán đảo Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, tràn khắp Đế quốc La Mã từ Trung Đông đến Âu châu, chưa kể sau đó đã tràn qua Mỹ châu, cùng VN chúng ta.

Điều quan trọng là sau khi Bạn đã hiểu được Lời Chúa rồi, Chúa còn muốn Bạn cẩn thận làm theo để Bạn được may mắn và được phước (Giô-suê 1:8). Xin Chúa cho Bạn sau khi hiểu được lời Chúa, Bạn sẽ yêu mến Chúa và Lời Chúa hơn, để tiếp tục đọc và học lời Chúa là Kinh thánh và làm theo. Chính Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Giáo sư lớn sẽ làm cho Bạn thỏa lòng và ban cho bạn năng lực làm theo. Nhất là trong ngày Chúa Jêsus với sự vinh hiển đến từ trời tiếp những người tin Ngài về hưởng vinh hiển với Ngài, thì có Bạn nữa. A-men!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by