You are hereA-BÊN 2

A-BÊN 2


By admin - Posted on 23 August 2013

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 3b)

Kinh thánh: Sáng thế ký 4:1-16

Câu gốc: Sáng thế ký 4:4

Đề tài: SỰ CHẾT CỦA A-BÊN

I/. LÝ DO ĐƯA ĐẾN SỰ CHẾT CỦA A-BÊN. 4:1-5

1.      Gia đình của A-bên gồm những ai?

Cha: ……………… Mẹ:..................... Anh: ………………

Ca-in và A-bên được sanh ra có phải là việc tình cờ không?

...............................................................................................  

Chứng minh: .........................................................................  

2.       Sự dâng của lễ của hai anh em có gì khác nhau?

Ca-in dâng: ...............................................................

A-bên: .......................................................................

Chúa đã nhận của lễ của ai? ..................................................

Tại sao? (Hêbơrơ 11:4)..........................................................

Dùng lời vợ chồng A-đam trong Sáng thế ký 4: giải thích “bởi đức tin” nghĩa là gì?

...............................................................................................

Bạn đã làm điều gì bởi đức tin? ............................................

Bạn học Kinh thánh có phải là bởi đức tin không? ..............

Chứng minh: .........................................................................

II/. CẢNH SỰ CHẾT CỦA A-BÊN: 4:5-8

1.      Sự chết của A-bên bắt đầu từ thái độ nào của Ca-in?

........................................................................................

Kinh thánh mô tả cái giận của Ca-in qua hai cấp độ nào?

(1)    ........................................................................

(2)    .......................................................................

Qua c.6-7, cơn giận của Ca-in đến mức độ nào?

.........................................................................................

So sáng Mathiơ 5:21 với 22, giận bằng với tội gì?

....................................................................................... 

2.      Theo Bạn A-bên đã nghe anh Ca-in nói gì?

.......................................................................................

A-bên chết ở đâu? ...............................................................

Xông đến” nghĩa là:.............................................................

Từ ngữ đáng yêu nhất trong c.8 là: .......................................

Từ ngữ đáng sợ nhất trong c.8 là: .........................................  

Theo Giăng 15:18-19,

Từ ngữ nào thuộc về Chúa? ..................................................

Từ ngữ nào thuộc thế gian? ..................................................

III/. SAU SỰ CHẾT CỦA A-BÊN. 4:9-16

1.      Ca-in nói gì với Chúa về sự chết của A-bên?

  • .......................................................................
  •  ......................................................................

Hình phạt nào dành cho Ca-in? (c.12)

  • ................................................................ (c.12a)
  • ................................................................ (c.12b)

2.      A-bên làm gì sau khi chết? (Hêbơrơ 11:4)................

Nói gì? (I Giăng 3:12-13) ....................................................

Bài học cho người tin Chúa ngày nay: (I Giăng 4:20-21)

.......................................................................................

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by