You are hereLÀM QUEN VỚI CHÚA

LÀM QUEN VỚI CHÚA


By admin - Posted on 25 August 2013

Đề tài: LÀM QUEN VỚI CHÚA JÊSUS.

Kinh thánh: Giăng 1:19-51

Câu gốc: Giăng 1:38

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 143)

I/. LÀM QUEN VỚI AI? 1:19-34

-   Khi chúng ta muốn làm quen với ai, chúng ta phải làm gì trước? Đúng, chúng ta cần biết về đối tượng đó:

 • Tên, tuổi.
 • Nghề nghiệp,
 • sở thích.
 •  địa chỉ.

-   Chính những điều cần biết nầy làm cho tôi nghĩ đến lý do nhiều người tin Chúa không có đức tin như Chúa muốn, và nhiều thân hữu không muốn làm quen với Chúa Jêsus. Tất cả ‘chỉ nghe nói’.

-  Nếu chúng ta làm một cuộc phỏng vấn các thân hữu sẽ nghe câu trả lời:Tôi nghe nói…

-  Bây giờ, chúng ta là những người đã từng làm quen với Chúa Jêsus, sẽ giới thiệu Chúa Jêsus qua Giăng 1:1-18

 • Danh của Ngài: JÊSUS – (Math. 1:21), Ngài là Ngôi Lời, là Đức Chúa Trời.
 • 1:3-18, Chúa Jêsus đã làm gì? dựng nên muôn vật (c.3), ban sự sống cho loài người (c.4), soi sáng người tin Ngài (c.4-10, sự sáng thật), ban cho người tin Ngài được vinh hiển, được ơn càng thêm ơn với tư cách là con của Đức Chúa Trời.

-  Vì vậy, người tin Chúa Jêsus không phải tin vào một người làm nhiều phép lạ như Ê-li (Ê-li là người làm nhiều phép lạ), hoặc một tiên tri nào đó.

-  Ngay cả một người được tôn trọng như Giăng Báp-tít khi so sánh với Chúa Jêsus, thì Giăng là người thế nào:

 • C.23, tiếng kêu trong đồng vắng, dọn đường cho Chúa Jêsus – như người lính đi trước kiệu của vua, hô vang dẹp đường.
 • C.26-27, Giăng không đáng mở giày cho Chúa Jêsus – nếu Chúa Jêsus là Vua thì Giăng không đáng là lính hầu
 • C.29, Giăng chỉ là người giới thiệu – như người dẫn chương trình buổi Lễ hô lên khi người chủ Lễ đến.
 • C.34, Giăng xác nhận Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời.

-   Tại chúng ta khi tin Chúa vẫn còn mang ảnh hưởng từ các tôn giáo nên tự nhiên trong tâm trí chỉ là loại bình mới rượu cũ, do đó không thấy sự khác biệt hoàn toàn của việc Chúa với việc theo Đạo, theo một tôn giáo.

II/. LÀM QUEN CHÚA CÁCH NÀO.  1:35:39

-   Khi anh chị em muốn làm quen với một đối tượng thì dùng cách nào?

 • Gián tiếp: viết thư, gởi quà,
 • Trực tiếp gặp.

-   Hai môn đồ của Giăng Báp-tít họ đi theo Chúa Jêsus không chỉ vì Nghe Giăng nói, nhưng chính họ cũng trực tiếp tìm hiểu về Chúa Jêsus bằng cách:

 • c.37, đi theo
 • c.38-39, trực tiếp trò chuyện, đến nơi Chúa Jêsus sinh hoạt.

Họa sĩ vẽ hình Chúa Jêsus theo những gì thấy nơi người tin Chúa.

-       Dĩ nhiên, bắt đầu từ việc nghe nói về Chúa Jêsus, sau đó cá nhân tìm biết – Đức Chúa Trời có con mà không có cháu (Giăng 1:12, hễ ai đã nhận Ngài là ban cho những kẻ tin Danh Ngài).

-       Ngày nay người ta tìm biết được Chúa Jêsus là ai, ngoài Kinh thánh, còn qua đời sống của người tin Chúa Jêsus. Rất tiếc là nhiều người thiếu một trong 2 điều kiện đó nên hiểu sai về Chúa Jêsus: (1) có người chỉ nhìn vào người rồi tưởng rằng Chúa Jêsus là như vậy; (2) có người cho rằng chỉ cần bảo người đó học Kinh thánh, không cần quan tâm đến đời sống người tin.

III/. BẰNG CỚ ĐÃ LÀM QUEN CHÚA JÊSUS. 1:40-51

-       Khi anh chị em làm quen được một người vừa ý vừa lòng, thì chúng ta thích lắm và bao giờ cũng muốn khoe với nhiều người. Vâng, chúng ta sẽ đem khoe!

-       Anh chị em hãy xem những người đầu tiên làm quen với Chúa Jêsus, họ tin Ngài là Đấng Cứu Thế, họ làm gì?

 • 1:40-42, Anh-rê đã khỏe với anh ruột của mình là Phi-e-rơ.
 • 1:43-45, Phi-líp đã khoe với bạn mình là Na-tha-na-ên.

-       Đây chính là bằng cớ rõ ràng chứng minh một người biết rõ Chúa Jêsus và đã được làm quen với Chúa Jêsus, nói cách khác, một người tin Chúa Jêsus, kinh nghiệm về Chúa Jêsus sẽ luôn khoe về Chúa Jêsus cho mọi người, dù có khi gặp nguy hiểm như:

 • Công vụ 4:18-20;
 • 5:27-32
 • 5:40-42

Xem thêm tài liệu: Người VN với Đạo Tin Lành, phần: Tại Sao Người Tin Lành hay truyền đạo cho người khác, có phải là dụ dỗ không?

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by