You are hereMỤC SƯ ƠI!

MỤC SƯ ƠI!


By admin - Posted on 12 September 2013

MỤC SƯ ƠI!

Cảm ơn Chúa, trong những ngày qua, tôi có nhận được những câu hỏi của một số các Bạn Trẻ gởi đến hỏi với nội dung liên quan đến vấn đề ‘Tình Yêu’. Hôm nay tôi trả lời một lần ngắn gọn và mượn lời đầu tiên trong các câu hỏi ‘Mục sư ơi’ để làm Chủ đề giải đáp giáo lý lần nầy.

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 28)

CÂU HỎI thứ 1: Mục sư ơi, cho con hỏi, có hai bạn thanh niên trong Hội Thánh yêu nhau, mà từ ngày yêu nhau hai bạn hầu như không còn nhóm lại do công việc quá bận bịu phải đi làm luôn Chúa nhật. Làm cách nào để hai bạn có thể quay lại nhóm?

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa là hai bạn không phải vì yêu nhau mà không nhóm lại thờ phượng Chúa. Muốn cho hai bạn nhóm lại thờ phượng Chúa, Hội Thánh cần thực hiện hai điều như sau:

1.      THỨ NHẤT: VỀ CÁ NHÂN HAI BẠN.

Tôi đề nghị cách giải quyết về cá nhân hai bạn đó;

(1)   Bạn thính giả và Hội Thánh hãy thiết tha cầu nguyện cho hai bạn mình, xin Chúa thêm đức tin cho hai bạn, ban cho hai bạn sự khôn ngoan để biết sắp xếp thì giờ hiệp tác với Hội Thánh thờ phượng Chúa và góp phần công việc Chúa.

(2)   Hãy tìm dịp đến thăm và khích lệ hai bạn, góp ý sắp xếp thì giờ, có khi tại chúng ta không chịu sắp xếp thì giờ Chúa cho mình có. Chúa dạy: Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu (Êph. 5:16). Tạm thời hãy khuyến khích hai bạn tham gia những ngày giờ khác mà Hội Thánh có được ngoài sáng Chúa nhật, cũng nên giúp hai bạn học Kinh thánh tại nhà bằng cách gởi bài học cho hai bạn và trực tiếp cùng học mỗi lần nhiều nhất 30 phút.

(3)   Vì Bạn thính giả nói hai bạn nầy đang yêu, nên Bạn thính giả nhờ ơn Chúa hoặc vị mục sư và Hội Thánh phải khuyên nhắc hai bạn giữ mình trong sự thánh khiết, đừng ăn ở với nhau trước ngày Chúa cho cơ hội cưới nhau. Nếu thấy khó giữ mình thì mục sư và Hội Thánh nên giúp họ thà cưới gả còn hơn là để cho lửa tình un đốt (I Côr. 7:9)

(4)   Nếu có thể được, Hội Thánh tìm cách giới thiệu một việc làm khác thuận tiện thì giờ hơn, dù có thể lương kém một chút.

2.      ĐIỀU CẦN THỰC HIỆN THỨ HAI LÀ VỀ PHƯƠNG DIỆN HỘI THÁNH:

Đây cũng là bài học mà Hội Thánh chung cần học khi muốn một người đến nhóm thờ phượng Chúa. Để khích lệ một người đã tin Chúa hoặc chưa tin Chúa đến nhóm thờ phượng Chúa, ít nhất Hội Thánh cần thực hiện những điều như:

(1)   Buổi nhóm phải sinh động, vui tươi, trật tự, hợp lý, vì Kinh thánh dạy: “Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình… mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự (I Côr. 14:40). Thí dụ như hát Thánh ca thì hát đúng nhịp đúng yêu cầu; thì giờ các tiết mục phân chia phải lẽ và trật tự; từ người hướng dẫn đến người giảng dạy, bất cứ ai có liên hệ chương trình đều có sự chuẩn bị cẩn thận từ tinh thần đến công tác.

(2)   Nếu có thể được thì cảnh quang buổi nhóm nên thay đổi.

(3)   Hãy tạo cho người đến dự thờ phượng Chúa cảm giác thân mật, dễ hòa đồng. Những chủ đề nhóm hoặc bài giảng phải gần gũi đời thường, dễ hiểu, có thể áp dụng vào đời sống hằng ngày.

Tôi tin rằng với lòng yêu thương mà Bạn thính giả có, với đức tin của cả Hội Thánh, Chúa sẽ cứu hai bạn của Bạn.

CÂU HỎI thứ 2: Mục sư ơi, con thấy các bạn thanh niên trong Hội Thánh yêu nhau, rồi sau thời gian tìm hiểu, họ thấy không hợp nhau nên chia tay, và thường thì khi chia tay một trong hai người không đi thờ phượng Chúa nữa. Vậy làm sao chia tay mà đối phương không bỏ nhóm?

TRẢ LỜI:

Các bạn đã đi sai ‘tiến trình tình yêu’ nên gặp phiền phức là điều đương nhiên. Tiến trình tình yêu là: Tìm hiểu, hiểu rồi mới yêu, yêu rồi thì cưới. Còn các bạn thì lại yêu nhau trước rồi mới tìm hiểu. Tôi thắc mắc là các bạn chưa hiểu nhau thì căn cứ vào đâu để các bạn yêu nhau? Vì vậy, bao giờ lời khuyên dành cho các bạn là phải tìm hiểu đối tượng trước.

Tìm hiểu điều gì? Các bạn phải tìm hiểu đối tượng của mình có KHUYẾT ĐIỂM GÌ, không phải tìm ưu điểm; và các bạn có chấp nhận khuyết điểm của ssối tượng đó không?

Để tìm hiểu được khuyết điểm của đối tượng, các bạn phải dùng phuơng pháp ‘Âm Thầm Tìm Hiểu’. Giống như người VN kể rằng ngày xưa các bà mẹ đi tìm hiểu nàng dâu tương lai cho con trai mình, các bà mẹ sẽ đi đến nhà cô gái và giả vờ hỏi: “Cô ơi, nhà của cô có tro bếp cho tôi xin một chút?” Nếu cô gái trả lời: “Thưa bác, nhà của con không còn tro.” Bà mẹ sẽ cảm ơn và đi về sửa soạn mâm quả đến cưới. Ngược lại, nếu cô gái trả lời: “Nhà của tôi nhiều tro bếp lắm, bác chờ chút”. Bà mẹ sẽ đi nơi khác luôn. Các bạn hãy tìm hiểu đối tượng như người ta theo dõi tội phạm vậy mà. Khi các bạn biết khuyết điểm và chấp nhận thì lúc ấy hãy bày tỏ tình yêu. Việc bày tỏ tình yêu là một phương diện khác, tôi xin không trình bày ở đây.

Còn chuyện ‘chia tay’ gây buồn đến nỗi giận Chúa mà không đi nhóm. Người ta nói: ‘Cuộc chia tay nào cũng có nỗi buồn của nó, ngay cả cuộc chia tay mà người ta mong muốn nhất’. Để giải quyết tình trạng nầy, Hội Thánh cần dành thì giờ để tổ chức những buổi hướng dẫn về Tình Yêu và Hôn nhân, giúp các bạn trẻ tránh được căn bịnh nầy. Đối với bạn nào đã vướng vào việc chia tay thì các bạn trong Ban Thanh niên cứ cầu nguyện cho và thăm viếng, khuyến khích các bạn đó tham gia lại ít nhiều công việc Chúa. Thời gian là liều thuốc tốt nhất, nhưng đừng để ma quỉ lợi dụng.

CÂU HỎI THỨ 3: Mục sư ơi! Con đã tìm thấy mẫu người lý tưởng của mình, nhưng lại là người ngoại, gia đình của cô ấy người thì ủng hộ, người thì không. Con nghĩ cứ quen đi rồi từ từ làm chứng về Chúa. Mình cưới cô ấy về ở bên chồng thì bắt buộc phải tin Chúa thôi. Con trai có lợi thế hơn mà.

TRẢ LỜI.

Bạn cho tôi hỏi: ‘Hai chữ lý tưởng của bạn đặt trên tiêu chuẩn nào?’, nhưng tôi thấy thiếu một tiêu chuẩn là ‘chưa tin Chúa’, đã là thiếu thì không thể gọi là lý tưởng. Kinh thánh có ghi lại một thanh niên tên Sam-sôn đã chọn một người lý tưởng theo mắt anh ấy (Quan. 14:3), nhưng lại là một người nữ không thuộc dân Chúa, cha mẹ anh đã can ngăn, nhưng Sam-sôn quyết cưới và hậu quả là Samsôn lần lần sa sút và trở thành trò cười cho dân ngoại, và chết chung với dân ngoại.. Bạn phải nhớ Samsôn vừa là người được Chúa chọn vừa là một lực sĩ vô địch mà còn thua trận huống chi chúng ta.

Bạn có từng sử dụng con dao hai lưỡi không? Câu hỏi của Bạn chứng tỏ Bạn đang sử dụng con dao hai lưỡi mà lại cầm lưỡi, không cầm cán. Không nên đem món quà tình yêu vô giá mà Đức Chúa Trời đã chỉ ban cho con người, trong đó có Bạn ra làm trò đánh đố mà phần thua của Bạn đang nắm chắc.

Đành rằng con trai có lợi thế hơn con gái, nhưng khổ nỗi con trai lại thường bị con gái điều khiển, như A-đam, như Sam-sôn, như Đa-vít, kể cả khôn ngoan như Sa-lô-môn, Bạn chắc gì hơn các thánh đồ đó.

CÂU HỎI THỨ 4: Mục sư ơi, làm thế nào để biết người đó tin Chúa thật lòng hay là tin Chúa để cưới vợ? Khi biết anh ấy giả tin Chúa để cưới mình thì có nên lấy làm chồng không?(Anh ấy con nhà giàu lại đẹp trai).

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Bạn quan tâm đến đức tin thật hay giả của ‘anh ấy’. Câu hỏi của Bạn thật dễ nhưng cũng thật khó mà trả lời, vì dù Bạn có dùng những phương tiện hiện đại như tia X-quang, hoặc siêu âm, ngay cả dùng loại máy xác định nói thật hay nói dối, cũng không thể đoán định được, trừ ra Chúa là Đấng duy nhất hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta (Giăng 2:24-25).

Người VN chúng ta có câu: ‘dò sông, dò biển, dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người’. Chúa Jêsus có nói về lòng người tin Chúa như sau: Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả (Math. 13:20-22). Như vậy, theo lời Chúa Jêsus dạy, ngoài trường hợp giả tin Chúa còn có hai lý do khác là người đó lúc đầu thật lòng tin Chúa nhưng sau đó vì gặp khó khăn hoặc vì ham hố đời nầy nên không tin Chúa nữa.

Để giải quyết tình trạng nầy, tôi có hai đề nghị với Bạn:

(1)   Đề nghị thứ 1: Bạn đã quan tâm đến đức tin của ‘anh ấy’ thì lời Chúa dạy Bạn: “Như vậy, đức tin đến bởi sự người nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô. 10:17). Do đó, nếu Bạn muốn anh ấy có đức tin thật thì Bạn tìm cách giúp anh ấy được ai đó như vị mục sư của Bạn hoặc những người trong Hội Thánh giải bày Kinh thánh là Lời Chúa cho anh ấy. Tôi tránh không nói là Bạn sẽ giải thích Kinh thánh cho anh ấy vì tôi e rằng anh ấy hiểu lầm hoặc giả tin Chúa khi nghe Bạn, hoặc có thể ma quỉ cám dỗ cách nào đó làm Bạn mất đức tin trước anh ấy. Khi anh ấy nghe Kinh thánh dạy mà bằng lòng ăn năn tội, bằng lòng tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của anh ấy, thì Bạn đừng nghi ngờ, hãy nhờ ơn Chúa tin rằng anh ấy thật tin Chúa.

(2)   Đề nghị thứ hai: là tôi ngạc nhiên khi Bạn nói quan tâm anh ấy trong khi anh ấy chưa tin Chúa, còn có nhiều người đã tin Chúa sao Bạn không quan tâm? Người VN có câu: Thùng thùng, cắt cắt, chim đậu sao em không bắt, mà em lại bắt con chim bay? Tôi nghĩ như Bạn nói: tại vì anh ấy nhà giàu lại đẹp trai. Khi tôi còn trẻ, nghe nhiều cô thiếu nữ ra tiêu chuẩn về anh ấy phải là ‘con nhà giàu, đẹp trai, và học giỏi’. Nếu chỉ là con nhà giàu, đẹp trai mà thôi sẽ không có tương lai, dễ thành người ăn chơi, phá của. Do đó, nếu học giỏi thì hi vọng tương lai không thành kẻ phá của mà khả dĩ nên sự nghiệp vì biết lo học. Nếu anh ấy là con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi và yêu mến Chúa, thì tôi tin rằng anh ấy là người Chúa muốn cô quan tâm.

Bây giờ, tôi đề nghị Bạn chọn nhé: (1) con nhà giàu; (2) đẹp trai; (3) học giỏi; (4) yêu mến Chúa, Bạn chọn thế nào? Xin Chúa cho Bạn chọn ưu tiên là 4 và 3. Xin Chúa cho Bạn chọn đúng.

CÂU HỎI THỨ 5: Mục sư ơi, con có một người anh em kết nghĩa, anh ấy có tới hai vợ và hai con, vợ lớn ở một nơi, vợ bé ở một nơi. Anh ta sống thoải mái lắm. Vậy anh ấy có tin Chúa được không? Anh ấy giang hồ lắm.

TRẢ LỜI:

Đọc câu hỏi của Bạn, tôi thấy bạn cũng giang hồ lắm vì dám kết nghĩa với người giang hồ lắm. Bạn hỏi tôi: anh ấy có tin Chúa được không? Kinh thánh trả lời Bạn: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Rõ ràng không phải người giang hồ hay không giang hồ, người nào tin Chúa được, mà là người nào bằng lòng tin Chúa. Bạn hãy nghe một người rất giang hồ nói về quá trình tin Chúa của mình: Tôi ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo… Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội… trong những kẻ có tội đó, tôi là đầu (I Tim. 1:13, 15). Người giang hồ lắmnầy tin Chúa đã trở nên thánh đồ là Phao-lô.

Có một người tên Jim Vaus, là trùm du đảng tại thành phố New York. Năm 1957, Jim Vaus nghe tin Mục sư Billy Graham đến giảng tại New York, Jim Vaus khinh dể nhưng trước bao nhiêu lời quảng cáo về buổi giảng của Mục sư Billy Graham, Jim Vaus tò mò muốn đi với lời tự quyết: Nếu có ai đến hỏi 3 câu, Jim sẽ cho người đó đo ván. Đêm hôm đó, sau khi Mục sư Billy Graham giảng xong và cất lời kêu gọi ai là người biết mình có tội với Đức Chúa Trời thì hãy ăn năn, tin nhận Chúa Jêsus Christ để được sự cứu rỗi. Trong lúc Mục sư đang kêu gọi, có một ông cụ già chống gậy đến trước mặt Jim Vaus hỏi: Anh tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của anh chưa? Jim đếm: MỘT, và trả lời: chưa. Cụ già hỏi tiếp: Bây giờ anh có bằng lòng ăn năn tội để được Đức Chúa Trời tha tội và yêu thương anh không? Jim đếm: HAI, và trả lời: Không! Sau khi đáp xong, Jim lùi lại lấy chỗ cho cụ già nằm xuống. Vừa lùi lại, Jim chờ câu hỏi thứ ba thì Jim ngạc nhiên thấy cụ già ngước mắt lên trời và cầu nguyện xin Chúa yêu thương cứu Jim. Jim không thể cầm lòng được, anh đã bằng lòng tin Chúa. Từ lúc ấy, đời sống Jim Vaus thay đổi từ bỏ đời sống du đảng dù gặp biết bao nguy hiểm của đồng bọn vì nghi ngờ anh.

Điều quan trọng là Bạn kết nghĩa được với một ‘người giang hồ lắm’, tôi tin rằng vì Chúa muốn anh ấy tin Chúa qua Bạn. Bạn đừng chần chờ nữa, Bạn hãy cầu nguyện và hãy nói về Chúa cho anh ấy trước khi quá trễ, Bạn nhé. Xin Chúa dùng Bạn!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by