You are herePHÉP BÁP-TÊM

PHÉP BÁP-TÊM


By admin - Posted on 15 September 2013

Đề tài: PHÉP BÁP-TÊM

Kinh thánh: Giăng 3:22-36

Câu gốc: Giăng 3:22

I/. PHÉP BÁP-TÊM LÀ CẦN. 3:22-24

-  Với 3 câu Kinh thánh, hai lần phép báp-têm được nhắc đến, các môn đồ của Chúa Jêsus làm phép báp-têm và Giăng cũng tiếp tục thi hành chức vụ báp-têm của ông.

-  Cơ-Đốc Giáo thế giới ngày nay gồm ba nhánh Công giáo La Mã, Chính Thống giáo và các Hệ phái Tin Lành đều có nghi lễ Phép Báp-têm. Dĩ nhiên mỗi nhánh Cơ-Đốc Giáo cử hành với ý nghĩa khác nhau; và giữa các Hệ phái Tin Lành cũng mang phần nào màu sắc khác nhau.

-  Lý do các nhánh Cơ-Đốc Giáo đều có phép báp-têm là vì Phép Báp-têm là do Chúa Jêsus Christ truyền dạy khi Chúa ban Đại Mạng Lịnh Rao Giảng Tin Lành (Math. 28:19-20), trong đó Chúa Jêsus dạy phải nhơn danh Ba Ngôi Đức Chúa Trời làm báp-têm cho người tin Ngài.

-  Phép Báp-têm cũng khác nhau về nghi thức tùy Giáo hội.

·  Có những Giáo hội làm Phép Báp-têm bằng cách rải nước.

· Có Giáo hội cử hành bằng cách đổ nước, hay đổ đất trên người chịu báp-têm.

·  Có Giáo hội tin Chúa thì báp-têm liền.

·  Có Giáo hội chỉ làm báp-têm cho người đã tin Chúa và học xong Giáo lý căn bản.

·  Có Giáo hội làm báp-têm cho trẻ con.

· Có Giáo hội chỉ báp-têm cho người lớn, hoặc đến tuổi trưởng thành.

- Tuy nhiên, đa số các Hệ phái Tin Lành chính thống (trong đó Hội Thánh chúng ta) thường làm  báp-têm theo những tiêu chuẩn như sau:

·  Người đã tin Chúa Jêsus (chúng ta miễn bàn chuyện tin thật hay tin giả, tôi thường ví có những người chết giả hay chết giấc).

· Và để chấp nhận tương đối ý thức tin Chúa thật, thường người chịu báp-têm phải từ 12 tuổi trở lên.

·  Đã học qua Giáo lý căn bản.

·  Phép báp-têm là điều kiện tối thiểu để một người tin Chúa trở thành thuộc viên chính thức của Hội Thánh địa phương.

II/. MỤC ĐÍCH CỦA PHÉP BÁP-TÊM. 3:25-30

- Phân đoạn Kinh thánh nầy ghi lại phản ứng của môn đồ của Giăng Báp-tít khi biết các môn đồ của Chúa Jêsus cũng làm phép báp-têm cho người theo Chúa Jêsus.

-  Các môn đồ của Giăng tiêu biểu cho thành viên của các tổ chức Hệ phái ngày nay khi thấy số lượng của các Hệ phái khác gia tăng.

- Và cảm ơn Chúa là Giăng Báp-tít đã để lại cho chúng ta một gương tốt về vấn đề ‘cạnh tranh tôn giáo’. Giăng đã không quan tâm vấn đề nghi lễ hay số lượng, mà quan tâm mục đích bày tỏ Chúa Jêsus Christ cho mọi người. Giăng xác nhận hai điều:

·  C.28, Giăng được sai đến hay Hội Thánh được thành lập là để làm chứng về Chúa Jêsus Christ.

· C.29, có người đến với Chúa Jêsus là ông vui mừng trọn vẹn.

- Giăng đã nói một lời chúng ta phải học: Chúa Jêsus Christ phải được dấy lên, được tôn cao, còn chúng ta phải hạ xuống.

-  Phao-lô đã dạy điều nầy trong đời sống của ông:

·  I Côr. 1:17, Chúa sai ông không phải để làm báp-têm nhưng để rao giảng Tin Lành cứu người và gây dựng Hội Thánh là những người tin.

· Philíp 1:15-18, có những người ganh tị việc giảng TIn Lành không phải vì yêu thương vâng lời Chúa, không phải vì yêu thương tội nah6n muốn cứu họ, không phải vì yêu thương Hội Thánh muốn gây dựng đức tin của người tin Chúa Jêsus Christ. Và Phao-lô nói: Ông không quan tâm, miễn là danh Chúa Jêsus Christ được rao truyền là vui rồi.

-  Lời Chúa dạy từ Kinh thánh, phép báp-têm là cần thiết như một cái thước đo đời sống đức tin của cá nhân người tin Chúa và của Hội Thánh được lớn lên, như

·  Chúa Jêsus dạy trong Mác 16:15-16

·  Như Hội Thánh đầu tiên mà sách Công vụ 2:41, đã ghi,

-  Đành rằng Phép báp-têm không phải là phép rửa tội, hoặc bởi báp-têm mà người ta được cứu rỗi, nhưng Chúa dùng Phép Báp-têm để làm một dấu chứng người có đức tin đồng chết, đồng chôn và đồng sống với Chúa Jêsus.

III/. NỀN TẢNG PHÉP BÁP-TÊM. 3:31-36

-  Dĩ nhiên, có người tin giả, có người chịu báp-têm giả, hoặc chỉ chịu báp-têm theo hình thức tổ chức tôn giáo, có khi cũng tại người ban báp-têm hay Hội Thánh tổ chức báp-têm cũng chỉ có mục đích bề ngoài, báo cáo, hay theo tổ chức, nên người chịu báp-têm cũng chỉ chết giả, chết giấc, sau khi báp-têm người cũ – người của A-đam tỉnh giấc và làm khó Hội Thánh.

- Chúng ta đang học Lời Chúa, rõ ràng những câu cuối của Giăng đoạn 3 nầy nhấn mạnh nền tảng cần cho một người chịu phép báp-têm và cho một Hội Thánh muốn tổ chức báp-têm:

·  C.31, người chịu báp-têm phải là người không còn thuộc về đất nữa. Côl. 3:1-3; Rô. 8:5. Người đó giống hoa Hướng Dương, trồng trên đất mà luôn luôn xoay hoa về hướng Mặt trời.

·  C.32-36, người đã tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của mình.

- Math. 28: 19-20, Chúa Jêsus dạy Hội Thánh đi ra rao giảng Tin Lành (khiến muôn dân trở nên môn đồ ta), rồi giúp người tin gia nhập Hội Thánh về cả mặt tổ chức qua Phép Báp-têm. Dĩ nhiên muốn một người chịu báp-têm đúng như Chúa dạy, thì Hội Thánh cần có thì giờ dạy những điều biết về Chúa, kể cả tại sao phải chịu báp-têm

** Có những người cho rằng những tín đồ đầu tiên trong Công vụ 2:41, như Hoạn quan trong 8:36-37, nên họ cho người vừa tin Chúa chịu báp-têm liền. Họ không để ý, những người đó là người Y-sơ-ra-ên đã biết Kinh thánh, cũng biết lý do Chúa Jêsus Christ rõ ràng chịu chết và sống lại (2:22-25); còn Hoạn quan đang đọc Kinh thánh vì ông đã theo Do-thái giáo rồi. Trong khi người VN chúng ta chưa biết Chúa Jêsus Christ, chưa biết Tin Lành (đó là nguyên nhân tôi viết quyển: Người VN với Đạo Tin Lành với 10 câu hỏi mà người VN hiểu lầm Tin Lành của Chúa Jêsus Christ và Thần Học cho người VN)

- Xin Chúa giúp chúng ta quý trọng Phép báp-têm là nghi lễ của Hội Thánh do Chúa ra lịnh chúng ta phải làm, cử hành báp-têm cho nghiêm trang và qua đó giúp người chịu báp-têm nhận được phước lành Chúa muốn ban cho họ và Hội Thánh.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by