You are hereTRƯỞNG TỘC

TRƯỞNG TỘC


By admin - Posted on 20 September 2013

CÂU HỎI: Tôi thấy đạo Tin Lành là thật, dạy cho người ta đi theo Con Đường Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời, tôi cũng muốn theo Chúa. Nhưng tôi là Trưởng tộc trong gia tộc của tôi gồm hơn 50 người. Xưa nay tôi phụ trách việc đại diện gia tộc trong việc thờ cúng tổ tiên, ông bà. Nếu tôi theo Chúa thì cả gia tộc 50 người sẽ phản đối, chống lại tôi, thậm chí tôi sẽ mang tội bất hiếu, xóm làng cười chê. Tôi thật không biết phải làm sao?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 29)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa đã cho Vị thính giả có cơ hội được nghe rõ ràng về Tin Lành của Chúa Jêsus Christ không phải là một tôn giáo, không phải dạy con người làm lành lánh dữ, mà là giới thiệu Con Đường Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời cho loài người, nghĩa là để ai tin Chúa Jêsus thì được sự sống vĩnh phúc ngay đời nầy, trong hiện tại và cho đến đời sau không còn bị hình phạt đời đời nơi Hồ Lửa kinh khiếp, mà được vào Thiên đàng vinh hiển hưởng trọn vẹn bao nhiêu phước lành Đức Chúa Trời dành riêng cho người tn Ngài.

Tôi cũng cảm ơn Chúa cho Vị thính giả sống giữa một thời kỳ mà Chúa đã phán: “người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính (II Tim. 3:2), mà Vị thính giả vẫn là một người con giữ vững lòng hiếu kính ông bà, cha mẹ.

Tuy nhiên, từ câu hỏi của Vị thính giả, tôi thấy có hai vấn đề cần nói đến:

1.      Vấn đề thứ 1: Tôi thấy đạo Tin Lành là đạo thật, dạy cho người ta đi theo Con Đường Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời, tôi cũng muốn theo Chúa.

Như Vị thính giả đã xác nhận: Tôi thấy đạo Tin Lành là thật, dạy cho người ta đi theo Con Đường Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại Con Đường Cứu Rỗi mà Chúa muốn ban cho người ăn năn tội với Chúa, tin nhận công lao chịu chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Jêsus Chris cho chính người đó được Kinh thánh mô tả như sau: Người đó được mở mắt, từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Satan mà đến với Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Chúa Jêsus Christ được sự tha tội, cùng được hưởng phần gia tài với các thánh đồ (Công vụ 26:18).“Nhưng”, chữ nhưng của Vị thính giả làm tôi nghĩ đến một việc, Vị thính giả giống như người bịnh nặng sắp chết đến nơi, gặp được Bác sĩ giỏi chẩn đúng bịnh và cho thuốc tốt có công hiệu chắc chắn đối với bịnh, NHƯNG Vị thính giả nói: ‘Chung quanh tôi có hơn 50 người nói nếu tôi uống thuốc ấy vào để hết bịnh thì tôi là người bất hiếu, họ sẽ từ bỏ tôi’. Thế là Vị thính giả không dám uống thuốc để hết bịnh.

Vị thính giả sẽ nói với tôi: ‘Cái ông mục sư nầy thí dụ kỳ quá!’. Đúng như vậy, không ai làm cái chuyện kỳ quá như vậy, nhưng Vị thính giả lại làm cái chuyện kỳ quá đó. Hãy giả định như Vị thính giả cùng gia đình và hơn 50 bà con thân tộc cùng đi trên chiếc thuyền, giữa đường thuyền bị sự cố đang chìm, có thuyền cấp cứu tìm được và muốn cứu Vị thính giả, nhưng hơn 50 người kia trong chiếc thuyền đang chìm nói: ‘Nếu anh để người ta cứu thì anh là bất hiếu, 50 bà con sẽ từ bỏ, chê cười vì trên thuyền chìm có gia đình của anh, anh phải chết chung với gia đình thì mới có hiếu. Vị thính giả nghĩ ông bà cha mẹ của mình có muốn mình chết chung với họ không? Chắc chắn người thân của Vị thính giả vẫn muốn Vị thính giả được sống.

Kinh thánh có ghi thuật lại một người bị hình khổ đời đời nơi địa ngục mà còn biết quan tâm đến người thân của mình đang còn sống trên đất, đã cất tiếng kêu xin Chúa cho người đến nhà người thân của mình nói cho người thân của mình biết Tin Lành của Chúa Jêsus Christ, kẻo e người thân đó cũng xuống nơi đau đớn đó chăng (Luca 16:27-28). Vị thính giả nên bắt chước người nầy biết yêu thương người thân chứ. Thế thì Vị thính giả ngay lập tức tin Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của mình, đừng chần chừ nữa. Hôm nay Vị thính giả nghĩ còn sớm e rằng ngày mai quá trễ, Vị thính giả không còn thì giờ được cứu và Vị thính giả sẽ mang tội bất hiếu vì biết chết mà không cứu người thân của mình. Tôi tin rằng khi ông bà cha mẹ của Vị thính giả vào chốn khổ hình chắc chắn sẽ trách Vị thính giả nhiều lắm.

Vấn đề thứ 2: Nếu Vị thính giả tin Chúa thì gia tộc cho rằng tôi bất hiếu.

Rõ ràng Vị thính giả không thấy lời nào của Tin Lành dạy bất hiếu, bỏ ông bỏ bà, bỏ cha bỏ mẹ. Nếu đạo nào dạy bỏ ông bỏ bà bỏ cha bỏ mẹ, thì còn dạy ai điều gì nữa. Chúa phán: “Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình (hay người thân của mình), thì là kẻ nói dối” (I Giăng 4:20). Vị thính giả có biết không, Kinh thánh là Lời Chúa đặt bổn phận hiếu kính là Giới Răn đầu tiên sau bổn phận đối với Chúa và trước hơn bất cứ bổn phận nào đối với con người, chẳng những vậy Lời Chúa còn ra lịnh xử tử kẻ nào mắng cha chửi mẹ (Xuất. 21:15, 17). Vị thính giả nhớ là Chúa ra lịnh ‘xử tử’ không phải đánh đòn hay phạt tù.

Về việc cả gia tộc phản đối Vị thính giả tin Chúa Jêsus thật ra chỉ là hiểu lầm đạo Tin Lành của Chúa thôi. Sự hiểu lầm nầy do gia tộc của Vị thính giả nghĩ có hiếu là phải cúng bái, phải nhang đèn, phải giỗ chạp và cũng do nghe ai đó đồn Tin Lành là đạo bỏ ông bỏ bà, bỏ cha bỏ mẹ.

Thật ra nếu phải nhang đèn, bái lạy, giỗ chạp, mới là hiếu thì có lẽ chỉ chưa tới 30% người VN là có hiếu, còn lại và hầu hết các nước trên thế giới đều bất hiếu. Hơn nữa, có lẽ từ ngày có nhang đèn, loài người biết ăn uống linh đình thì mới có hiếu, trước khi biết nhang đèn và nhà nghèo không có tiền làm giỗ chạp thì bất hiếu cả. Tôi lại thấy người VN ở tại Mỹ bây giờ không dùng nhang đèn như trong nước, chỉ dùng đèn điện, nghĩa là chẳng có hương trầm thơm tho, ấy là chưa kể có người để mâm quả trái cây bằng nhựa cho ông bà cha mẹ, tôi không biết đó có phải là hiếu không?

Còn việc nghe đồn, Vị thính giả thử hỏi ai đó nói Tin Lành bỏ ông bỏ bà, bỏ cha bỏ mẹ, câu nào trong Kinh thánh là Lời Chúa dạy như thế? Chắc chắn Vị thính giả sẽ thấy người nghe đồn sẽ hổ thẹn. Mỗi lần có ai nói Tin Lành bỏ ông bỏ bà bỏ cha bỏ mẹ, tôi lại cứ nhớ câu chuyện tại Đà Nẵng vào thập niên 20 của thế kỷ 20, cái thời mà Nho học còn thịnh và chữ hiếu còn nặng trên người VN, một Vị Truyền đạo Tin Lành treo một cái bảng ghi: Người không tin Chúa Jêsus theo Tin Lành là người bỏ ông bà, bỏ cha mẹ! Câu viết nầy khiến một người trẻ là công chức tức giận vào nhà thờ tìm Vị Truyền đạo hỏi cho ra lẽ. Vị Truyền đạo Tin Lành hỏi người thanh niên: ‘Gia đình anh thờ tổ tiên mấy đời?’ Người Thanh niên trả lời: 5 Đời. Vị Truyền đạo hỏi tiếp: ‘Thế thì Vị thứ sáu đâu?’ Người thanh niên ngớ ra, nên vội vàng về nhà hỏi cha của mình gia đình thờ mấy đời tổ tiên? Người cha trả lời: 11 đời. Người thanh niên đắc ý thấy lần nầy thắng rồi, vội quay nhà thờ Tin Lành khoe với Vị Truyền đạo gia đình mình thờ 11 đời. Vị Truyền đạo hỏi: ‘Vậy thì ông đời thứ 12 đâu?’, rồi Vị Truyền đạo giải thích: ‘Trên bàn thờ thường có 5 bài Vị tổ tiên: Cao - Tằng- Tổ - Khảo - Hiển. Khi có một người trưởng thượng trong gia đình qua đời thì được đưa bài Vị lên chỗ ông Hiển; ông Hiển cũ sẽ đôn lên ông Khảo; ông Khảo cũ được đôn lên ông Tổ; ông Tổ cũ sẽ được đôn lên ông Tằng; ông Tằng cũ sẽ được đôn lên chỗ ông Cao; kết quả là phải bỏ bớt ông Cao cũ ra để cho đủ chỗ 5 bài vị. Vậy là bỏ ông bà rồi.

Bây giờ chúng ta cần nói đến việc Giỗ Chạp. Thật sự không phải nhà nào cũng có điều kiện họp gia tộc làm giỗ chạp, thế nên không lẽ vì cớ đó cho rằng con cháu bất hiếu sao? Mà nếu làm Giỗ Chạp thì ông bà cha mẹ có về ăn không? Rõ ràng là người sống ăn, ấy là chưa kể khi ăn rất ít người nhớ đến tổ tiên. Giả như lúc giỗ chạp, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, hiển linh về ăn thật, thì liệu con cháu, bà con, xóm giềng có dám ngồi đó ăn không?

Tôi muốn cùng Vị thính giả của chúng tôi xét cho tận cùng vấn đề, rồi đề nghị hai giải pháp sau khi Vị thính giả đã tin Chúa đối với địa vị là Trưởng Tộc:

GIẢI PHÁP THỨ 1:

Vị thính giả hãy giải thích với gia tộc là mình đã tin Chúa Jêsus và Chúa dạy làm sự hiếu kính tốt hơn những gì gia tộc nghĩ. Vị thính giả yêu cầu gia tộc cùng hẹn nhau một ngày mời tất cả gia tộc họp lại và vào ngày đó Vị thính giả yêu cầu những người thân thay nhau kể lại nguồn gốc gia tộc, những gì tổ tiên đã làm được cho đất nước, cho gia đình, khuyên con cháu noi gương tiền nhân sống đạo đức, công bình. Cuối cùng Vị thính giả có thể tổ chức một bữa ăn gia tộc cách vui vẻ thật thà. Vị thính giả hãy làm tất cả với yêu thương và tôn trọng tổ tiên, tạo yêu thương giữa gia tộc, dĩ nhiên là không cúng bái, nhang đèn. Nếu có ai trong gia tộc nói rằng không có cúng bái, không có nhang đèn nên không đến, Vị thính giả hãy giải thích vấn đề quan trọng là lòng hiếu kính tổ tiên chứ đâu phải là nhang đèn, cúng bái bề ngoài.

GIẢI PHÁP THỨ 2:

Khi nói đến giải pháp thứ hai, tôi nhớ đến ông ngoại của nhà tôi là một người có địa vị trong làng là người thờ đến ba bàn thờ lớn trong nhà từ các tiền nhân để lại, cũng là trưởng tộc như Vị thính giả đây. Khi ông ngoại tôi tin Chúa, thì em trai của ông ngoại chửi mắng, cuối cùng ông ngoại mời người em trai đến và giao bàn thờ - đó là những chiếc tủ thờ quý, ông chú nầy vui mừng quá mau lẹ khiêng về, từ đó không còn làm khó dễ nữa. Vị thính giả đây hãy tin Chúa và nhờ ơn Chúa nhường địa vị Trưởng tộc lại cho gia tộc.

Chúa Jêsus phán: Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó (Math. 13:44-46).

Đạo của Chúa Jêsus là của báu chôn trong ruộng, là hột châu quí tốt, người tìm được của báu, tìm được hột châu quí là Vị thính giả là người biết rõ đạo Tin Lành của Chúa Jêsus là thật, là Con Đường Cứu Rỗi duy nhất, xin Chúa cho Vị thính giả của chúng tôi bắt chước người mua ruộng kia, bắt chước người lái buôn kia.

Thưa Vị thính giả,

Đối với một người tin Chúa, Chúa cũng có phán dạy:“Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc,bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm (Math. 5:11-12). Chúa Jêsus dạy: “Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời (Math. 10:32-33). Với những lời dạy như vậy, Chúa đã báo trước cho người tin Chúa đôi khi cũng phải trả giá, chính sự bằng lòng trả giá chứng minh đức tin thật của người đó nơi đạo thật của Chúa. Tuy nhiên, Chúa có hứa người nào trả giá thì sẽ được Chúa thưởng.

Ba tôi là người đã tin Chúa một mình và bị bà nội tôi bắt bớ, đánh đập, dù lúc đó Ba tôi đã có Mẹ tôi và hai anh lớn của tôi. Cuối cùng trước niềm tin chắc chắn của Ba tôi, bà nội đuổi Ba tôi khỏi nhà không cho đem gì theo, kể cả không cho Mẹ tôi đi theo, không cho hai anh tôi đi theo, không cho Ba đem theo bất cứ tài sản gì chỉ trừ chiếc quần cụt mặc trong người. Cảm ơn Chúa cho Ba tôi vẫn trung tín với Chúa và vẫn giữ lòng hiếu thảo với bà nội, Chúa cho Ba tôi có cơ hội làm ăn khá lên, rước bà nội tôi về ở với Ba tôi. Bà nội tôi thấy Ba tôi vẫn hiếu kính nên bà nội quyết định tin Chúa.

Người đời nói: ‘Vì thử đường đời bằng phẵng cả, anh hùng hào kiệt có mấy ai’. Tôi không có ý khuyến khích Vị thính giả của chúng tôi làm anh hùng hào kiệt, nhưng nếu tin Chúa mà lúc nào cũng bình an, thuận lợi thì đức tin của chúng ta đâu có giá trị, bây giờ có thử thách mà chúng ta đứng vững thì đức tin của chúng ta giá trị biết bao nhiêu. Lời Chúa phán: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin sanh ra sự nhịn nhục… hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát…  vì biết rằng anh em mình ở khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho (I Phi. 1:6-7; 5:9-10).

Điều quan trọng nhất là xin Chúa cho Vị thính giả quyết định tin Chúa ngay, đừng nhìn qua nhìn lại, hãy làm như người tập bơi, hãy cứ nhảy xuống nước và Chúa là Đấng bảo đảm cứu giúp chúng ta. Giải quyết vấn đề thứ 1 trước, rồi vấn đề thứ 2 chắc chắn Chúa sẽ mở đường cho người tin Ngài. Nếu Vị thính giả biết Chúa là thật thì tại sao không thử xem Ngài có thật trong đời sống mình. Muốn thật hết lòng!


Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by