You are hereCHÚA JÊSUS LÀM CHỨNG ĐẠO

CHÚA JÊSUS LÀM CHỨNG ĐẠO


By admin - Posted on 22 September 2013

Đề tài: CHÚA JÊSUS CHỨNG ĐẠO

Kinh thánh: Giăng 4:1-26

Câu gốc: Giăng 4:26

(Mời nghe với BÀI GIẢNG II số 145)

Chúa Jêsus luôn ‘làm’ trước ‘dạy’ sau (Công vụ 1:1), bằng cớ là Chúa Jêsus đã thực hành chứng đạo.

I/. CHÚA JÊSUS TÌM NGƯỜI –TÌM. 4:1-6

-  c.3-4, ghi lại Chúa Jêsus từ xứ Giu-đê phía Nam lên Galilê phía Bắc, theo cách thông thường của người Y-sơ-ra-ên thì Chúa Jêsus sẽ đi qua phía Đông vòng lên phía Bắc để vào Galilê, nhưng c.4 xác nhận: Ngài PHẢI đi ngang qua xứ.

- c.9b giải thích lý do người Y-sơ-ra-ên không đi ngang qua Samari do người ở Samari đã bị lai bởi chánh sách cai trị của người A-si-ri vào năm 721 TC. Khi A-si-ri chiếm Samari (II Vua. 17:5-6, 24) hay bất cứ nào thì tìm cách pha trộn chủng tộc để xóa ranh giới quốc gia. Từ đó người Y-sơ-ra-ên thuần chủng khinh dể dân ở tại Samari đến nỗi không muốn đi vào xứ Samari.

- Cho nên chữ PHẢI trong c.4 hàm ý có sự buộc Chúa Jêsus không thể làm khác hơn. Điều gì đã khiến Chúa Jêsus PHẢI đi ngang qua Samari? Không có câu trả lời nào thỏa đáng ngoài câu trả lời: Vì Chúa Jêsus muốn làm chứng về Ngài hầu cứu người đàn bà xấu xa tại Samari.

-  Lần thứ 2 chúng ta thấy được tấm lòng tha thiết cứu người của Chúa Jêsus,

·  1:43, Chúa Jêsus TÌM Philíp vì Ngài muốn cứu Philíp và Chúa cũng muốn từ Philíp cứu Na-tha-na-ên (1:45). Nếu chúng ta đọc Luca 15:4, 8, người chăn tìm con chiên lạc, người đàn bà tìm đồng bạc bị mất, sẽ hiểu được lòng của Chúa Jêsus khi Ngài TÌM Philíp.

·  Và đây là lần thứ 2, Chúa Jêsus PHẢI đi ngang qua Samari, vì Chúa Jêsus muốn TÌM cứu một người rất xấu xa: dân Samari bị khinh ghét, mà phụ nữ thời đó lại bị xem thường, thế mà bà nầy lại lạ người có đời sống xấu đến nỗi xã hội xấu như Samari cũng khinh dể. Cảm ơn Chúa, vậy mà Chúa Jêsus vẫn tìm để cứu bà.

- Cho nên đem sự cứu rỗi đến cho một người không phải là chuyện ‘cỡi ngựa xem hoa’, mà là một cuộc chiến đấu giữa người tin Chúa với ma quỉ.

·   II 2:3; 4:5

·  Nhưng Chúa Jêsus mô tả sự cực khổ đó như một người mẹ sinh con dù đau đớn nhưng khi sinh con rồi thì mừng – Giăng 16:21. 

II/. ĐỀ TÀI CHÚA JÊSUS CHỨNG ĐẠO. ĐƠN GIẢN. 4:7-15

- Cái khó nhất của người làm chứng đạo là CÁCH BẮT ĐẦU. Trong phuơng pháp chứng đạo gọi là CONTACT, giống như cái contact điện, làm sao bật được contact thì giải quyết được.

- Chúa Jêsus đã dạy chúng ta một cách là Ngài bắt đầu từ chỗ người đàn bà nầy quan tâm nhất, ấy là Nước. Người đàn bà nầy cần nước nên đã ra giếng múc nước, và Chúa Jêsus cũng đang cần nước để uống vì Chúa Jêsus đi đàng mỏi mệt, lại giữa trưa (c. 6).

- Chúa Jêsus đã bắt đầu từ nước vật chất để giới thiệu cho bà nầy Nước Hằng Sống - Nước Cứu Rỗi, một đời sống thỏa lòng của người tin Chúa.

-  Nếu đọc sách Tin Lành Giăng, chúng ta sẽ thấy Chúa Jêsus luôn dùng những đề tài rất quen thuộc với đời sống hằng ngày và đó là nhu cần không thể thiếu, để từ đó giới thiệu sự cứu rỗi của Ngài muốn ban cho nhân loại:

· 1:1-3, Chúa Jêsus là Ông Trời thay vì chỉ cho họ thấy một Đấng Quá Cao.

·  3:3, tin Chúa Jêsus không phải tin vào một phép lạ hay một triết lý khôn ngoan nào của con người, để trở nên một người mới được sanh ra mới hoàn toàn trong gia đình của Đức Chúa Trời.

·  4:13-14, nước hằng ngày.

·  5:6, Chúa Jêsus mượn cơ hội người bịnh

· 6:26-27, Chúa Jêsus mượn nhu cần ăn để nói về bánh sự sống (6:35)

-  Tôi thường nói với anh chị em, Chúa Jêsus gọi ‘Chứng đạo’ là đánh lưới người (Math. 4:19), như người đi câu cá cần điều kiện:

·  Hãy dùng mồi nào mà cá thích.

·  Hãy kiên nhẫn.

·  Đừng để cá bóng của người câu (đừng nói về mình, hãy nói về Chúa)

- Dĩ nhiên, phải biết tùy cơ hội, có khi phải bắt liền, có khi phải từ từ kéo cá lên (tốc chiến tốc thắng, nhưng cũng phải biết: Dục tốc bất đạt). Giống như những ngày qua tại VN mưa làm nước tràn lên phố, có cá tràn theo, thế thì chụp bắt ngay, không cần phải từ từ sắm mồi, sắm cần…, do đó trong những trường hợp không có thì giờ, thí dụ như người sắp chết, hoặc gặp khách qua đường, chỉ cần nói vắn tắt hoặc tặng quyển sách nhỏ, hoặc CD.

III/.  CHÚA JÊSUS VỚI LÒNG YÊU THƯƠNG. YÊU THƯƠNG.  4:16-26

- Chúa Jêsus đã dạy chúng ta một cách chứng đạo mà rất nhiều người lầm lỗi khi chứng đạo: Ấy là công kích người nghe, mà không có lòng yêu thương khi làm chứng về Chúa.

- Chúa Jêsus đã bắt đầu từ nhu cần của bà nầy, Chúa Jêsus không bắt đầu từ tội lỗi của bà. Sau khi giải thích rõ Nước Hằng Sống, Chúa Jêsus mới nói đến tội lỗi của bà.

- Bà là người đàn bà xấu trong xã hội, bà đã sống với 5 người đàn ông và người hiện đang sống cũng không phải là chồng. Dường như chính bà cũng biết tội lỗi của bà, nên bà đã tránh tiếp xúc với mọi người, vì vậy, phải đợi giữa trưa ít người mới ra lấy nước cần cho gia đình.

- Cảm ơn Chúa, người đàn bà nầy đã nhận ra một Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế, vì bà thấy Chúa Jêsus không đến để xét xử bà mà muốn bà ăn năn để được cứu như chính Chúa Jêsus đã phán trong 3:17

- Thực tế có những người không muốn nghe Tin Lành của Chúa Jêsus Christ vì họ ngại phải nghe về tội lỗi của họ, họ sợ người khác thấy công việc xấu của họ - 3:20.

-  Phải cho người nghe nhìn thấy Chúa Jêsus là Đấng yêu thương sẵn sang gánh tội lỗi của họ khi họ bằng lòng từ bỏ tội lỗi, Chúa Jêsus sẵn sang gánh lo lắng của họ, mang sự đau ốm của họ.

-  Giăng 8:1-11 là câu chuyện cảm động về lòng yêu thương của Chúa Jêsus Christ đối với một tội nhân bị bắt quả tang, ai cũng đòi ném đá, nhưng Chúa Jêsus Christ sẵn sàng tha thứ (c.11) khi tội nhân biết ăn năn.

-  Nói chung khi chúng ta giới thiệu Chúa Jêsus như Tin Lành của Chúa dạy cho bất cứ người nào, hãy cho họ thấy một Chúa Jêsus đầy yêu thương, nếu họ không ăn năn thì không thể tránh được cơn giận của Đức Chúa Trời trên họ (3:18, 36b)

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by