You are hereCẢ NHÀ TIN

CẢ NHÀ TIN


By admin - Posted on 06 October 2013

Đề tài: CẢ NHÀ TIN

Kinh thánh: Giăng 4:43-54

Câu gốc: Giăng 4:53

(Mời nghe với BÀI GIẢNG II số 146)

I/. CẢ NHÀ CỦA AI TIN? 4:43-46

-  C.45 cho chúng ta biết Chúa Jêsus đã đến xứ Galilê và được dân xứ ấy tiếp rước tử tế. Lý do họ tiếp rước Chúa Jêsus tử tế là vì đã thấy mọi điều Chúa Jêsus đã làm tại thành Giê-ru-sa-lem mà họ cũng có mặt ở đó.

-  Tại sao họ có mặt ở đó?

·  2:13, lý do nhiều người có mặt tại Giê-ru-sa-lem vì có Lễ Vượt Qua, đối với người Y-sơ-ra-ên thì Lễ Vượt Qua là Lễ quan trọng nhất phải tìm cách về Giê-ru-sa-lem là nơi có Đền thờ của Đức Chúa Trời. Giống như Công vụ 2:5.

-  Họ thấy Chúa Jêsus đã làm gì ở Giê-ru-sa-lem?

· 2:14-16, họ thấy Chúa Jêsus dọn sạch Đền thờ mà những lãnh đạo tôn giáo thời đó khiếp sợ Chúa Jêsus.

·  2:23, họ thấy Chúa Jêsus làm nhiều phép lạ.

-  Tuy nhiên, họ không thật lòng tin Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế của chính họ.

-  Cảm ơn Chúa có một Quan Thị vệ tạo thành Cana.

·  Quan Thị vệ là Chỉ huy trưởng đoàn Ngự Lâm quân của vua (Hê-rốt), tức là người có uy quyền, được vua tin cậy - Giống như Sáng. 39:1.

·  Quan Thị vệ là một người có địa vị cao, còn Chúa Jêsus là một người trẻ, nghèo, không danh tiếng. Vậy mà Quan Thị vệ bằng lòng tin Chúa Jêsus, ông thật là một người can đảm, có đức tin.

-  Địa vị hay chức quyền thường cũng là trở ngại cho một người tin Chúa Jêsus. Đó là lý do lời Chúa ghi trong c.44, chính những người tại quê hương của Chúa Jêsus vấp phạm vì họ thấy gia cảnh của Chúa Jêsus (Mác 6:3) là thợ mộc.

- Trường hợp như Nicôđem thường được gọi là tín đồ thầm lặng hoặc tín đồ ban đêm (Giăng 3:1-2; 7:50-51; 19:39). Đó cũng là lý do Chúa Jêsus phán: Người giàu vào nước Thiên đàng khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim (Luca 18:24-25).

- Cảm ơn Chúa, tại đây có một Quan Thị vệ với cả nhà bằng lòng tin Chúa Jêsus.

II/. LÝ DO CẢ NHÀ TIN. 4:47-50

-  Kinh thánh ghi lại có những trường hợp Cả Nhà Tin Chúa như:

·  Công vụ 10:30-33, Cọt-nây và cả nhà họp lại nghe sứ đồ Phierơ giảng và tin Chúa.

·  Công vụ 16:29-34, người đề lao (Giám đốc Trại giam) và cả nhà sau khi nghe Phaolô giảng (c.21)

- Nói chung thì như vậy, nhưng chúng ta thấy cũng giống như trường hợp Quan Thị vệ, Cả Nhà Tin bắt đầu từ Một Người Tin - Cọt-nây tìm kiếm Chúa trước, Người Đề Lao biết Chúa trước, và bây giờ Quan Thị Vệ biết Chúa Jêsus trước.

-  Quan Thị vệ biết Chúa Jêsus cách nào?

· C.47, ông đã nghe về Chúa Jêsus như nhiều người chung quanh ông nghe (c.45-46) - từ Cana đến Cabênaum khoảng 20 miles (30 Km).

·  C.48, ông nghe Chúa Jêsus phán một lời dường như trách ông giống như những người khác chỉ tin Chúa vì phép lạ (bề ngoài), nhưng ông không tự ái, vẫn hạ mình xin Chúa Jêsus chữa lành cho con của ông.

·  Cảm ơn Chúa dến c.50, Kinh thánh ghi: Người đó tin lời Đức Chúa Jêsus đã phán cho mình, bèn đi.

-  Nếu hỏi: Dễ hay khó tin lời Chúa phán trong khi mắt mình chưa thấy? Chắc chắn là Khó! Nếu ngày nay thì dễ kiểm tra bằng phone, nhưng 30 Km thời ấy xa biết bao, vậy mà ông vẫn tin (Hêb. 11:13).

-  Qua 3 trường hợp, một gia đình tin Chúa bắt đầu từ một người tin trước (Cọt-nây, Quan Đề Lao và bây giờ là Quan Thị Vệ). Đó cũng chính là Lời Chúa phán trong Công vụ 6:31.

III/. CÁCH ĐỂ CẢ NHÀ TIN. 4:51-54

- Làm sao để cả nhà tin Chúa Jêsus? Câu trả lời rất dễ: Bắt đầu từ một người tin trước.

-  Nhưng Người tin Chúa trước làm sao để cả nhà tin?

·  Công vụ 10:1-2, đời sống của Cọt-nây dù là một quan chức có quyền, nhất là người La Mã đang đô hộ nước Y-sơ-ra-ên, nhưng là một người được cả nhà tin cây. Và Cọt-nây đã tập họp cả nhà để nghe giảng Tin Lành, ông biết ông là một người chủ trong gia đình có trách nhiệm giúp cả nhà biết Chúa (16:30-33).

·  Công vụ 16:24-31, Kinh thánh không nói ông Giám đốc nhà giam nầy có đánh đập Phaolô và Si-la không, nhưng chắc chắn là người rất có trách nhiệm, bằng cớ là khi nghĩ các tù phạm trốn hết rồi, ông định tự sát. Dường như, những người phụ trách nhà giam thường là những người không hiền lành, nhưng ông Giám đốc nầy dường như được cả nhà yêu mến, nên khi ông mời hai sứ đồ đến nhà giảng Tin Lành thì cả nhà đều không phản đối, và sau đó cả nhà tin.

-  Trường hợp Quan Thị-vệ được Giăng 4:51-53 ghi lại, cả nhà của ông cũng không phản đối gì khi ông quyết định tin Chúa Jêsus. Chắc chắn Quan Thị-vệ được cả nhà tin cậy.

***Trường hợp Lý Dục Dân

***Trường hợp Lê Hoàng Huy Báptít

- Dĩ nhiên, có những trường hợp ma quỉ cũng dùng người nhà chống đối Chúa, nhưng người đời nói: Trường đồ tri mã lực (Đường dài mới biết sức ngựa hay), còn Chúa thì phán: Nhưng kẻ nào bền chí đến cuối cùng, thì sẽ được cứu (Math. 24:13). Muốn cứu một người không phải chuyện dễ dàng mà là một cuộc chiến, huống chi chiến đấu với người thân, vấn đề là bền chí!

***Trường hợp Ba của tôi với sự bắt bớ của bà nội.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by