You are hereBỆNH VIỆN

BỆNH VIỆN


By admin - Posted on 09 October 2013

CÂU HỎI: Người Tin Lành hay làm chứng rằng Chúa chữa lành người này người kia, rằng đó là phép lạ do Chúa làm… Nhưng trong lời chứng thì người bịnh vẫn vào bịnh viện, vẫn cần sự điều trị của bác sĩ, thuốc men… Nếu Chúa chữa lành thì tại sao vẫn nhờ vào sự hỗ trợ của con người?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 32)

TRẢ LỜI:

Bạn thính giả cho tôi hỏi một câu nhé: Những người vào Bịnh viện hoặc uống thuốc hết thảy đều có hết bịnh không? Chắc chắn câu trả lời sẽ là KHÔNG! Bởi thế người VN chúng ta mới có câu: ‘Phước Chủ May Thầy’, ‘Trời Kêu Ai Nấy Dạ’, ‘Chỉ Có Trời Cứu’. Đó cũng là lý do người ta xây Bịnh viện cũng xây thêm cái nhà xác vì ai cũng biết vào Bịnh viện cũng không bảo đảm lành bịnh.

Tôi sẽ thuật cho bạn thính giả nghe hai chuyện liên quan Bịnh viện, một ở Mỹ và một ở VN.

1. Tại Cái Bè thuộc tỉnh Tiền Giang, một ông tín đồ tên thường gọi theo tên tiệm chụp hình của ông là Nguyệt Châu. Ông Nguyệt Châu lên Bịnh viện Saigon khám bịnh, bác sĩ cho biết ông bị ung thư chỉ còn sống độ vài tháng nên bác sĩ từ chối không trị bịnh, trong khi đó cũng có 4 bịnh nhân ung thư khác cùng khám thì bác sĩ cho biết chỉ mới phát nên nhận chữa trị. Ông Nguyệt Châu trở về và xin Hội thánh của Chúa tại Cái Bè cầu nguyện cho ông. Thời gian đoán bịnh của bác sĩ qua đi mà ông Nguyệt Châu vẫn khỏe mạnh, ông trở lên Saigon nhờ bác sĩ khám lại. Vừa gặp ông, bác sĩ ngạc nhiên hỏi: ‘Ông còn sống sao? Bốn bịnh nhân kia chết hết rồi’. Cảm ơn Chúa cho ông Nguyệt Châu nhờ sự cầu nguyện của Hội thánh đã sống thêm hơn 5 năm nữa mới về với Chúa.

2. Tại thành phố Winston-Salem chúng tôi sống, một tín đồ có bà mẹ tên Lan bị khối u não phải vào Bịnh viện mổ gấp. Sau giải phẩu, bà bị hôn mê và bác sĩ Bịnh viện cho biết: một là rút ống thở để bà qua đời; hai là bà sẽ sống đời sống thực vật. Hội thánh của Chúa cứ hằng đêm vào phòng bịnh của bà hiệp nhau cầu nguyện. Đến trước ngày bác sĩ sẽ chuyển bà qua bịnh viện dành cho người sống đời sống thực vật, con trai của bà đang đứng bên cạnh giường bịnh đột nhiên thấy ngón tay của bà cử động, anh báo tin cho bác sĩ. Khi Bác sĩ nghe tin, họ cho rằng anh sảng, nhưng khi khám và hội chẩn, các bác sĩ xác định bà phục hồi sự sống. Cảm ơn cho bà Lan tỉnh lại, vừa tỉnh lại bà đòi ăn và bà khỏe mạnh còn về VN chơi.

Đó là lý do người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành luôn làm chứng về ơn Chúa chữa lành cho họ. Nhưng vấn đề là tại sao người Tin Lành theo Chúa Jêsus Christ lại tin Chúa chữa lành bịnh cho họ? Không phải họ tin chỉ vì họ thấy Chúa làm những phép lạ như vậy mà họ tin vì Lời Chúa là Kinh thánh đã dạy rõ ràng về quyền năng chữa lành của Chúa.

THỨ 1: CHÚA CHỮA LÀNH VÌ CHÚA LÀ ĐẤNG TOÀN NĂNG:

Nhiều lần trong Kinh thánh ghi lại Lời Chúa phán: Không việc chi Đức Chúa Trời không làm được, hoặc: Có điều chi khó quá cho Chúa không? Kinh thánh khẳng định: “Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng từ vật thấy được mà đến” (Hêb. 11:3). Lời Chúa phán: Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài (Giăng 1:3), “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả (Côl. 1:16).

Vì vậy việc chữa lành một chứng bịnh cho con người nằm trong quyền năng của Chúa, điều đó được chứng minh trong Kinh thánh và trong thực tế.

Điều kỳ diệu mà Chúa mặc khải cho loài người chúng ta biết ấy là một trong các Danh Xưng của Chúa là ĐẤNG CHỮA LÀNH. Chúa phán: “…vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi” (Xuất. 15:26), bởi đó Chúa hứa: “Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi (Thi. 91:9-10)

Bởi thế Đức Chúa Trời mới là Đức Chúa Trời của Bạn và tôi được chứ. Bằng cớ quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời là khi Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời vì yêu thương nhân loại hạ mình làm người giáng sanh giữa thế gian nầy, Kinh thánh ghi lại khi Chúa Jêsus còn trên đất: “Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bịnh gì, đều đem đến cùng Ngài; Ngài đặt tay lên từng người mà chữa lành cho họ (Luca 4:40), thậm chí có người đã chết 4 ngày rồi, Chúa Jêsus vẫn kêu sống lại cách dễ dàng.

Theo câu hỏi của Bạn thính giả, chúng ta nói đến CÁCH CHÚA CHỮA LÀNH CÁC THỨ BỆNH:

Kinh thánh cho chúng ta biết: “Đức Giê-hô-va dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài…”. Rõ ràng Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ là có mục đích, ngay cả khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người thì Chúa phán: “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất… Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: …hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất (Sáng. 1:26, 28).

Bởi mục đích muôn vật được Chúa dựng nên để Chúa sử dụng, nên trong việc chữa bịnh cho loài người, đôi khi Chúa cũng sử dụng những gì Chúa ban cho con người làm phương tiện chữa bịnh, như:

1.  Chúa ban cho con người sự khôn ngoan. Kinh thánh phán: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho (Gia-cơ 1:5).

Chúa ban cho loài người chúng ta khôn ngoan để biết đoán ra bịnh gì, nói theo y học Đông phương là ‘vọng – văn - chẩn – thiết’, Chúa cho con người con mắt để nhìn bịnh nhân, lỗ tai nghe giọng bịnh nhân nói, xúc giác để xem mạch của bịnh nhân và trí óc biết suy đoán bịnh nhân bị bịnh gì; rồi từ đó biết dùng cách nào, vật nào trị bịnh.

2.  Chúa ban cho con người những vật cần cho nhu cần của con người, ngay cả để trị bịnh, từ các loài động và thực vật chung quanh, đến các hóa chất cần thiết, rồi Chúa còn ban cho loài người chúng ta những quặng mỏ kim loại để tạo thành phương tiện máy móc chẩn bịnh… Nói chung Đức Chúa Trời ban cho con người khôn ngoan biết sử dụng tất cả những điều Chúa đã dựng nên tạo thành phương tiện cho cuộc sống trong đó có cả việc dùng chữa bịnh.

Qua Kinh thánh Bạn thính giả sẽ thấy có những lúc Chúa chữa bịnh cho một người mà không cần bất cứ phương tiện nào, như khi tiên tri Êlisê xin Chúa khiến đoàn quân của người Sy-ri bị mù thì Chúa làm cho họ bị mù; sau đó tiên tri Êlisê xin Chúa chữa cho họ được sáng mắt thì họ sáng mắt. Chính Chúa Jêsus Christ khi Ngài còn trên đất, Chúa cũng chữa lành cho 10 người phung bằng cách bảo họ:“…hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đương đi thì phung lành hết thảy (Luca 17:14). Một lần khác, Chúa Jêsus chữa lành một người mù, Chúa Jêsus chỉ phán: “Hãy sáng mắt lại; đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. Tức thì, người sáng mắt lại (Luca 18:42-43).

Nhưng cũng có lúc Chúa cũng dùng phưong tiện để chữa bịnh cho một người. Khi vị Tổng Tham mưu trưởng của quân đội Syri tên Na-a-man bị bịnh phung đến xin tiên tri Êlisê chữa bịnh, thì tiên tri của Đức Chúa Trời bảo Na-a-man: Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành, và ngươi sẽ được sạch (II Vua 5:10); hoặc Chúa bảo tiên tri Ê-sai dùng trái vả đắp lên mục độc của vua Ê-xê-chia thì vua được lành. Chúa Jêsus Christ khi Ngài còn trên đất cũng đôi khi dùng phương tiện như Chúa Jêsus đã dùng nước miếng của Ngài hòa bùn đắp vào mắt của người mù và bảo người mù đó đến ao Silôê rửa thì được sáng mắt (Giăng 9:6-7).

Bạn đọc Kinh thánh sẽ thấy:

(1)   Chúa toàn năng và toàn quyền, Chúa chữa bịnh cho một người theo cách của Ngài, không hề lệ thuộc một cách nào riêng biệt, cũng không bắt buộc dùng hay không dùng phương tiện.

(2)   Chúa chữa bịnh cho một người vì lòng yêu thương cứu giúp, không vì một động cơ nào khác.

(3)   Chúa chữa bịnh cách công khai, tự nhiên, không thần bí hay phù phép gì cả.

Với kinh nghiệm của tất cả những người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành, chúng tôi làm chứng rằng những cách chữa bịnh của Chúa từ Kinh thánh, Chúa cũng đã thực hiện trên cá nhân chúng tôi. Có những người tin Chúa có điều kiện, có thể nhờ Bác sĩ, Y-sĩ, hoặc vào Bịnh viện khám bịnh chữa trị, uống thuốc, nhưng họ vẫn cứ cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Nếu không có điều kiện, người tin Chúa chúng tôi cứ cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Cũng có thể với quan điểm đức tin của cá nhân người tin Chúa Jêsus họ cảm thấy không cần phương tiện thì đó là tùy đức tin của người đó. Điều quan trọng đối với người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành chúng tôi, dù hết bịnh hay không hết bịnh, dù dùng phương tiện như thầy thuốc hay bác sĩ hay không dùng phương tiện, chúng tôi hoàn toàn vâng theo Ý Chúa để cảm tạ Chúa! Nói như một người tin Chúa Jêsus đã nói: ‘Bất cứ điều chi Đức Chúa Trời là Cha tôi gởi đến, tôi sẽ vui mừng đưa tay nhận lãnh, vì biết rằng, nó đến từ Cha tôi”.

Rất tiếc là một số người khi đau bịnh thì kêu cầu với Đức Chúa Trời, với Ông Trời vì biết Bịnh nầy Chỉ Có Trời Cứu, nhưng khi hết bịnh thì lại cảm ơn thần nầy thần khác, hoặc cảm ơn bác sĩ nầy thầy thuốc khác.

Tuy nhiên có một điều mà nhân đây ngoài việc giải thích cho Bạn thính giả biết quyền năng chữa bịnh của Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus Christ, tôi cũng muốn nhắc những người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành, ấy là chúng ta đừng quên lời Chúa dạy trong Kinh thánh ấy là để chữa lành cho chúng ta, Chúa Jêsus đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng Chúa Jêsus đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng Chúa Jêsus đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị những vết thương, vì sự gian ác của chúng ta mà Chúa Jêsus bị thương tích. Bởi sự sửa phạt mà Chúa Jêsus chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Chúa Jêsus chịu chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Chúa Jêsus (Êsai 53:4-6).

Bạn thính giả ơi khi Chúa chữa lành cho Bạn hay cho tôi, hoặc một người nào, dù Chúa có dùng phương tiện như Bịnh viện, thầy thuốc, bác sĩ hay không, điều quan trọng là chính Chúa Jêsus đã mang lấy, đã gánh lấy những bịnh tật đó, những buồn đau đó của chúng ta, và nhất là Chúa Jêsus đã gánh hết tội lỗi của loài người chúng ta. Nói cách khác: Chúa Jêsus bằng lòng mang, gánh, chịu lấy cái nguyên nhân chính đem đến cho loài người bịnh tật, đau đớn, trong đó có Bạn và tôi, bằng cách Chúa Jêsus Christ đã gác lại địa vị một Đức Chúa Trời Tạo Hóa, hạ mình giáng sanh làm người, chịu chết trên cây thập tự đền tội cho chúng ta, trong đó có Bạn và tôi.

Tôi quyết chắc rằng, từ ngày Bạn được sanh ra đến nay, nhiều lần nhiều lúc Bạn đã bị bịnh, có khi uống thuốc, có khi Bạn nhờ bác sĩ hay thầy thuốc, có khi đi Bịnh viện, có khi Bạn không cần làm gì cả, bịnh của Bạn cũng được chữa lành, có khi nào Bạn bình tâm suy nghĩ: Tại sao Bạn được chữa lành? Rồi Bạn nhận ra Chỉ Có Trời Cứu để Bạn biết cảm ơn Đức Chúa Trời Tạo Hóa không? Nếu có, Bạn hãy liên lạc với Ban Phát Thanh Tin Lành chúng tôi, Bạn nhé!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by