You are hereTANG LỄ

TANG LỄ


By admin - Posted on 16 October 2013

CÂU HỎI: Thưa Mục sư, theo Kinh thánh nói những người ô uế không được vào Trại quân, tại sao người chết được làm lễ trong nhà thờ? Làm như vậy có nhà thờ có bị ô uế không?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 33)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Vị thính giả có câu hỏi giúp tôi cơ hội nói đến một việc ít được quan tâm phải lẽ, ấy là Tang Lễ của người tin Chúa Jêsus. Nhân cơ hội nầy tôi xin trình bày 3 điều về Tang Lễ của người Tin Lành theo Chúa Jêsus.

I/. Điều thứ 1: VỀ Ý NGHĨA SỰ CHẾT CỦA NGƯỜI TIN CHÚA JÊSUS:

Trong Kinh thánh, Chúa Jêsus Christ có thuật một thí dụ về người nhà giàu không tin kính Chúa và một người nghèo tin kính Chúa tên La-xa-rơ để dạy những việc xảy ra cho một người sau khi qua đời (Luca 16:19-31). Chúa Jêsus cho biết: một người dù nghèo nhưng tin kính Chúa qua đời được ở nơi phước; còn một người dù giàu mà không tin kính Chúa qua đời thì vào nơi hình khổ đau đớn(Luca 16:24).

Bởi lời Chúa dạy như vậy, khi người Tin Lành tin Chúa Jêsus Christ qua đời, Hội thánh của Chúa họp lại cử hành Tang Lễ không phải để cầu hồn, cầu siêu gì cho người chết, cũng không phải để giải tội cho người chết, nói cách khác là Tang Lễ không có liên quan gì đến phần tâm linh của người chết, Hội thánh chỉ họp lại trong tình yêu thương của Chúa để an ủi tang gia.

Đành rằng theo Lời Chúa dạy thì người tin Chúa Jêsus khi qua đời là niềm vui vì người đó được về ở với Chúa không còn bị đau đớn, khóc lóc, kêu ca hay sự chết nữa, nhưng cuộc chia tay nào cũng có nỗi buồn của nó, ngay cả cuộc chia tay mà người ta mong muốn nhất, huống chi người thân trong gia đình có người qua đời, lòng nào cũng buồn, lòng nào cũng cần an ủi từ tình thân và nhất là từ Lời Chúa. Những người thân của người qua đời chắc chắn không tránh khỏi sự đau buồn, những giọt nước mắt có thể chảy vì nhớ thương, không phải than khóc vì hối tiếc, không buồn rầu như người khác không có sự trông cậy (I Tês. 4:13), vì người tin Chúa biết khi Chúa Jêsus Christ trở lại thế giới nầy lần thứ hai thì người qua đời trong Chúa sẽ sống lại hưởng phước trọn vẹn, khác với những người không tin Chúa sống lại để bị Chúa phạt đời đời nơi Hồ Lửa. Đó là lý do Lời Chúa gọi người chết là ‘người ngủ’ vì họ sẽ thức dậy trong ngày Chúa Jêsus tái lâm.

Tại sao Hội thánh không cầu hồn , cầu siêu hay giải tội cho người chết? Vì Lời Chúa dạy rõ ràng giữa nơi phước hạnh và nơi hình khổ đời sau có một vực sâu ai muốn từ đây qua đó không được mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được (Luca 16:26). Kinh thánh cũng dạy: Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới Âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức, hay là sự khôn ngoan (Truyền. 9:10). Do đó không có cơ hội thứ hai sau đời nầy để chờ cầu hồn, cầu siêu, giải tội nữa. Kinh thánh cảnh báo chúng ta rằng “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi” (II Côr. 6:2). Tất cả quyết định của một người cho cuộc đời mình trong đời nầy và đời sau là ngay bây giờ, trong hiện tại, lúc còn sống trên đất.

Trong vài lần tôi có dịp giới thiệu con đường cứu rỗi qua sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus Christ, khuyên mời người nghe hạ mình ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của đời sống mình, có vài vị thính giả từ chối cách khéo léo rằng: ‘Tôi biết tôi là người có tội với Đức Chúa Trời Tạo Hóa, vì bao nhiêu năm tôi ăn hưởng của Trời mà không thờ phượng Trời theo như lời Kinh thánh dạy. Tôi cũng biết Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời yêu thương tôi đã đến thế gian cứu tôi bằng cách chết trên cây thập tự, và tôi cũng biết Chúa Jêsus Christ thật là Đức Chúa Trời vì Ngài đã sống lại và sống đời đời. Tôi biết những việc Chúa Jêsus Christ làm chỉ có Trời làm mà thôi. Nhưng để khi nào lo xong việc hoặc gần qua đời thì lúc ấy tôi tin cũng kịp mà’.

Phải công nhận đây là lời từ chối tin Chúa khéo thật. Vì Kinh thánh có đã ghi lại tên ăn cướp dù độc ác dường đó, trong giờ phút bị hình phạt đóng đinh trên cây thập tự bên cạnh Chúa Jêsus trong lúc Chúa Jêsus đang chịu chết đền tội cho nhân loại, tên ăn cướp đó giữa cơn hấp hối cận kề cái chết đã ăn năn tội và xin Chúa Jêsus nhớ đến hắn với lời thật thống thiết: ‘Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi’. Thật kỳ diệu và cũng đầy yêu thương, Chúa Jêsus đã phán với tên ăn cướp bằng lòng ăn năn tội đó: ‘Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong Nơi Phước Hạnh’ (Luca 23:41-42). Đúng, trong giờ phút tích tắc sẽ qua đời, tên ăn cướp đã kịp thời ăn năn tội và tin Chúa và đã được cứu.

Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta kịp giờ ăn năn tội để tin Chúa Jêsus trước khi chết? Người VN chúng ta đã thốt lên: ‘Sinh hữu hạn, tử vô kỳ’, chúng ta có thể biết ngày được sinh ra, nhưng không ai biết được ngày mình qua đời. Kinh thánh phán: “Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, - song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay” (Giacơ 4:13-14). Mỗi ngày trên phương tiện truyền thông chúng ta đọc, nghe, thấy có bao nhiêu cái chết không báo trước.

Với lại, Chúa còn muốn chúng ta không phải chỉ tin Chúa để được lên Thiên đàng, Chúa Jêsus đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha rằng: Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ (Giăng 17:15), Chúa muốn chúng ta sau khi tin Chúa rồi còn phải chia sẻ niềm vui được cứu rỗi cho nhiều người chung quanh (Mác 16:15). Vì vậy, Vị thính giả hay bất cứ ai nghe được Tin Lành của Chúa Jêsus Christ nên mau lẹ ăn năn tội mình và tin nhận công lao chịu chết trên thập tự giá và sự sống lại của Chúa Jêsus Christ cho chính minh, không nên chần chừ nữa, vì sinh hữu hạn, tử vô kỳ.

II/. CÁCH TỔ CHỨC TANG LỄ CỦA NGƯỜI TIN CHÚA:

Bởi cớ đó, khi một anh em trong Chúa qua đời về với Chúa, Hội thánh của Chúa họp lại nơi tang gia, cử hành Tang Lễ để an ủi Tang Gia, đồng thời cũng để khích lệ nhau trung tín với Chúa qua những nghi thức như:

·         Hội thánh sẽ hát Thánh ca ngợi khen Chúa vì một người đã tin Chúa được về với Chúa. Những bài Thánh ca nầy có những lời thật cảm động như: Kìa trông lên thiên cung chính quê ta, hoặc: Trong chốn ấy, rất êm dịu, bờ bên đó thỏa mãn bấy ta gặp nhau…

·         Hội thánh sẽ dành thì giờ đọc những phần Kinh thánh ghi lại lời Chúa dạy về sự qua đời của những người tin Chúa, lời Chúa dạy về trung tín trong Chúa. Cũng có Mục sư hoặc anh em trong Hội thánh chia sẻ Lời Chúa để khuyên bảo nhau.

·         Hội thánh sẽ có những buổi hiệp nhau cầu nguyện tại tang gia, không phải cầu nguyện cho người chết mà cầu nguyện xin Chúa an ủi những người còn sống trong gia đình, cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ cho tang lễ, cầu nguyện Chúa dùng tang lễ tỉnh thức anh chị em trong Hội thánh, cầu nguyện xin Chúa dùng sự qua đời của người tin Chúa để cứu được những người chưa tin Chúa.

Hội thánh hiệp nhau trong tang lễ như vậy là vì Lời Chúa dạy: “… hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng. Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân…” (I Côr. 12:25-27). Đồng thời Chúa cũng dạy: Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời… (II Tim. 4:2), nên Hội thánh sẽ dùng cơ hội tang lễ để giảng Tin Lành khuyên những người chưa tin Chúa đang chung dự tang lễ sớm ăn năn tội và tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của mình.

III/. VỀ ĐỊA ĐIỂM CỬ HÀNH TANG LỄ:

Về địa điểm cử hành tang lễ, Hội thánh của Chúa có thể cử hành Tang Lễ tại một trong 3 nơi:

1.      Tại nhà người qua đời:

Theo truyền thống của người VN chúng ta thì tang gia thường tổ chức Tang Lễ tại nhà riêng. Nhưng hiện nay, nhất là người sống ở những khu đô thị đông người, nhà riêng thường chật hẹp, nhất là người sống tại Mỹ, nên có nhiều bất tiện. Do đó, có những nơi gọi là Tang Nghi Quán hay Nhà Quàn, được thuê mướn sử dụng nhiều hơn. Tuy nhiên, đây là quyết định của tang quyến.

2.      Tại Nhà Quàn:

Như đã nói, để thuận tiện cho việc viếng tang, tang quyến thường thuê mướn Nhà Quàn.

3.      Tại Nhà thờ.

Việc tổ chức Tang Lễ tại nhà thờ là do lòng kính trọng đối với những người có nhiều công khó đối với công việc Chúa, hoặc đối với những vị lãnh đạo Giáo hội, dứt khoát không liên quan gì đến sự cứu rỗi. Vì vậy Tang Lễ thường cử hành ở nhà riêng hoặc Nhà Quàn.

Tuy nhiên, do sự hiểu lầm nên có tang quyến đòi hỏi được cử hành Tang Lễ người thân tại nhà thờ, hoặc có người cho di quan đến trước cổng nhà thờ rồi nhún quan tài vài lần gọi là chào từ biệt Hội thánh. Những ý tưởng như vậy là không nên có, Hội thánh nhờ ơn Chúa giải thích để tránh những sự bày vẽ không cần thiết dễ đưa đến mê tín xảy ra. Xin Chúa cho trong Hội thánh có nhiều người hiểu được như Vị thính giả có câu hỏi hôm nay.

Tôi muốn nói phương diện nghĩa đen của từ ngữ ‘ô uế’ mà vị thính giả dùng. Khi một người qua đời chắc chắn sẽ gây ô nhiễm môi trường chung quanh không nhiều thì ít, người VN hay gọi là hơi người chết, nhất là khi người qua đời mang một bịnh nào đó, nghiêm trọng hơn nữa là qua đời do bịnh truyền nhiễm. Do đó, dù với điều kiện quàn xác hiện đại cũng không nên quàn xác quá lâu.

Khi tôi phục sự Chúa tại Hội thánh người dân tộc, họ thường theo cổ tục quàn xác đến khi làm xong quan tài. Với những dụng cụ bằng tay, họ vào rừng đốn cây loại có gỗ mềm đem về, rồi bắt đầu đục đẽo quan tài giống hình con cá, công việc nầy thường phải mất 10 đến 15 ngày. Tôi không chấp nhận kéo dài như vậy, phải dùng đủ mọi cách từ giải thích đến cứng rắn quyết bảo vệ mội trường vệ sinh cho người còn sống, tạo điều kiện chỉ quàn xác 2 ngày mà thôi. Trường hợp gặp bịnh truyền nhiễm, tôi phải quyết liệt chôn ngay.

Sau nầy, tôi thấy nhiều người còn bày ra hình thức nhìn mặt người qua đời lần cuối bằng cách cho người thân đi chung quanh xác người chết chưa tẩn liệm, thậm chí có người hôn xác chết. Thật là một việc làm đầy nguy hiểm.

Nói chung một lời, Hội thánh nhờ ơn Chúa khuyên tang quyến cho an táng sớm, cũng không cần thiết phải di chuyển đến nhà thờ, hãy tổ chức nơi nào thuận tiện, giữ sự trang nghiêm và đem lại tình yêu thương trong Hội thánh và cơ hội giảng Tin Lành, giảm bớt những tốn kém không cần thiết, không nên tổ chức tiệc tùng trong tang lễ, hãy để dành tiền cho những công việc tốt hơn.

Hội thánh hãy làm thế nào để qua Tang Lễ mọi người đều có thể nói như Kinh thánh đã dạy: Phước cho người chết là chết trong Chúa!

Muốn thật hết lòng!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by