You are hereHÔN LỄ

HÔN LỄ


By admin - Posted on 24 October 2013

CÂU HỎI: Người đã li dị, khi kết hôn lần nữa thì có được làm Lễ Cưới trong nhà thờ không?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 34)

TRẢ LỜI:

Trước khi có ý kiến về việc người đã li dị khi kết hôn lẫn nữa có được làm Lễ Cưới trong nhà thờ không, tôi muốn được trình bày một Lễ Cưới trong nhà thờ thuộc Hội thánh Tin Lành của Chúa Jêsus cần có những điều kiện gì.

ĐIỀU KIỆN THỨ 1: ĐÔI BẠN LÀ NGƯỜI TỰ NGUYỆN KẾT HÔN.

Hội thánh chỉ cử hành Hôn Lễ cho Đôi Bạn tự nguyện kết hôn, không vì sự ép buộc nào. Đối với Chúa, tình yêu là sự tự nguyện, ngay cả đối với Chúa, khi Đức Chúa Trời dựng nên tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va, Chúa muốn con người dùng sự tự do mà Chúa ban cho để tự nguyện yêu Chúa, đi theo đường lối của Chúa. Rất tiếc là tổ phụ loài người đã nghe lời ma quỉ cám dỗ tự nguyện đi theo ý riêng trở thành tội nhân khiến dòng dõi loài người bị Chúa phạt phải chịu đau đớn trong kiếp người ngay đời nầy và bị hư mất đời đời trong đời sau.

ĐIỀU THỨ 2: ĐÔI BẠN KHÔNG ĐƯỢC ĂN Ở VỚI NHAU TRƯỚC NGÀY CƯỚI.

Vì Hội thánh là “Hội của Đức Chúa Trời Chí Thánh’, và là ‘Hội của những người đã được nên thánh trong Chúa Jêsus Christ’, nên Hôn Lễ được cử hành dù trong nhà thờ hay bất cứ nơi nào, Hội thánh đều đòi hỏi Đôi Bạn giữ mình trong sạch, không được ăn ở với nhau trước ngày cưới chính thức trong Chúa.

ĐIỀU KIỆN THỨ 3: ĐÔI BẠN LÀ NGƯỜI ĐÃ TIN CHÚA VÀ ĐÃ CHỊU BÁP-TÊM.

Điều kiện để được làm Lễ trong nhà thờ là Đôi Bạn phải là người đã ăn năn tội và tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của mình. Đây là điều rất nhiều người trong Hội thánh hiểu lầm giữa việc ‘theo Đạo’ với ‘tin Chúa’. Vì người VN chúng ta đa số quen với sinh hoạt các tôn giáo khác, nên thường nghĩ việc mà Chúa muốn loài người ăn năn tội để tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của họ là việc thay đổi tôn giáo, hay gọi là ‘theo Đạo’. Dĩ nhiên, với con mắt của con người, mục sư và Hội thánh không thể biết một người tin Chúa thật hay giả, tin Chúa hay theo Đạo, nói theo dân gian là chỉ có Trời biết! như Kinh thánh dạy: Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng (I Sam. 16:7). Dù vậy, ít nhất, Đôi Bạn phải là người tin Chúa theo qui định của tổ chức Hội thánh. Những người muốn có một Hôn Lễ trong nhà thờ là những người còn có lòng kính sợ Chúa hay nói theo Kinh thánh, đó là những người khôn ngoan, vì kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng (Châm 9:10), sẽ là những người yêu Chúa sẽ biết nhờ ơn Chúa cầu nguyện và hết lòng làm chứng về Chúa Jêsus cho đối tượng yêu thương của mình trước khi tiến tới một Hôn Lễ trước Chúa và trước Hội thánh.

Có nhiều Đôi Bạn bị ma quỉ cám dỗ để chủ trương ‘đạo ai nấy giữ’. Thật là vô lý vì khi người ta yêu nhau, người ta thường tặng cái gì quý nhất cho nhau, thế mà sự cứu rỗi của Chúa là điều quý nhất, quý đến nỗi Kinh thánh phán: Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu’ (Công vụ 4:12), Đôi Bạn lại không tặng cho nhau sự cứu rỗi? Ma quỉ đã xảo quyệt đưa ra chủ trương ‘đạo ai nấy giữ’ để đánh lừa người Chúa, vì ngày mai, qua kinh nghiệm của biết bao nhiêu người, sau khi đã kết hôn, Đôi Bạn không đồng đức tin chắc chắn sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, nếu muốn giữ vững niềm tin.

Cũng có Bạn bị ma quỉ cám dỗ cho rằng có thể dắt về Chúa. Một ý tưởng tốt khi Bạn dắt người đó về Chúa trước khi Bạn dắt người đó về mình. Ngược lại nếu Bạn nghĩ dắt về mình rồi dắt người đó về Chúa thì Bạn đã sụp bẫy của ma quỉ. Đành rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhưng ý tưởng dắt về Chúa chứng tỏ đèn của Bạn đã tắt rồi thì làm sao giúp đối tượng sáng được? Lúc ấy Bạn không dắt được người Bạn yêu về Chúa mà bạn bị ma quỉ dắt vào sự hư mất đời đời. Bạn là người tin Chúa hãy giải thích cho người mà Bạn muốn yêu thương vấn đề không phải là có Đạo hay thay đổi tôn giáo, mà là Bạn muốn chia sẻ điều quý nhất - ấy là tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho người mình yêu để chứng tỏ tình yêu của Bạn đối với người yêu.

Và Hội thánh qui định về phương diện tổ chức đòi hỏi Đôi Bạn đều đã chịu phép Báp-têm, nghĩa là đã trở nên thuộc viên chính thức trong Hội thánh nếu muốn được cử hành Hôn Lễ trong nhà thờ.

ĐIỀU KIỆN THỨ 4: PHẢI CÓ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ ĐỨNG CHỦ HÔN

Vì Tin Lành của Chúa Jêsus Christ theo Lời Chúa dạy trong Kinh thánh đặt sự hiếu kính cha mẹ đứng đầu các bổn phận đối với con người, nên Hôn Lễ muốn được tổ chức trong nhà thờ phải có cha mẹ đứng chủ hôn, dù Đôi Bạn theo luật pháp có quyền tự lập. Trường hợp cha mẹ ở xa thì gởi giấy ủy quyền cho người Giám hộ, nếu cha mẹ đã qua đời thì cũng phải có người Giám hộ có thẩm quyền trong gia đình. Hội thánh tôn trọng quyền của cha mẹ và muốn con cái vâng lời Chúa dạy: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi… Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa…(Xuất. 20:12; Êph. 6:1).

Có trường hợp cha mẹ không đồng ý vì lý do nào đó, Đôi Bạn cần nhẫn nại tìm cách giải thích, nếu cần có thể nhờ mục sư hoặc một người trong gia đình hoặc trong Hội thánh có uy tín với cha mẹ giúp giải thích.

Trong đời sống chức vụ mục sư, rất nhiều lần tôi được Chúa cho có dịp giúp các Bạn yêu nhau trình bày với các phụ huynh - mặc dù đầy gay go đúng như câu người VN thường nói: Trên đời có bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu – làm mai là cái ngu thứ nhất, nhưng Chúa cũng cho các vị phụ huynh sau cùng cũng hiểu và đồng ý cho Đôi Bạn kết hôn trong Chúa.

Để tôi thuật cho Bạn một vài câu chuyện. Một Đôi Bạn đã tin Chúa định kết hôn trong Chúa, gia đình cô gái tin Chúa tốt, gia đình cậu trai thì chưa tin buộc cô gái phải lạy bàn thờ trong ngày cưới. Ba của cô gái cùng tôi đến gặp cha mẹ cậu trai để giải thích. Khi Ba của cô gái cùng tôi đang nói chuyện với cha của cậu trai, thì bà mẹ cậu trai vừa nhai trầu vừa đi qua đi lại với dáng giận trong lúc bàn tay xỉa cục thuốc trên miệng liên tục. Thình lình bà mẹ cậu trai dừng lại nói lớn tiếng với chúng tôi: Tại sao mấy ông nói nhà trai không có quyền? Tôi lập tức trả lời: Tôi quả quyết nhà trai có quyền. Chính vì tôn trọng quyền của nhà trai, nên chúng tôi đến đây hôm nay để xin ông bà sử dụng quyền của nhà trai miễn cho cô dâu được bái  lạy. Cha của cậu trai lên tiếng: Đó, bà nói bà có quyền, thì bây giờ ông mục sư nhờ bà cho phép đó. Cảm ơn Chúa, tự nhiên bà ấy dịu lại và lẩm bẩm: Ừ, thôi thì sao cũng được.

Câu chuyện thứ hai. Một Hội thánh chưa có mục sư quản nhiệm, một vị Chấp sự đến nhà của tôi và cho tôi biết trong Hội thánh có Đôi Bạn định kết hôn, gia đình cậu trai tin Chúa tốt, nhà gái chỉ có cô gái tin Chúa. Bên nhà gái là người Tàu (Trung quốc) nên đòi 18 mâm sính lễ, trong đó có nhang, đèn và rượu, đồng thời cũng đòi Đôi Bạn bái lạy bàn thờ. Nhà trai không xin giảm mà chỉ xin đổi những mâm nhang, đèn và rượu bằng những mâm sính lễ khác và miễn bái lạy, nhà gái không đồng ý. Sau nhiều căng thẳng không thành, bây giờ đại diện Hội thánh đến nhờ tôi gặp nhà gái giải thích, lý do nhờ tôi là vì nghe nói tôi nói được tiếng Tàu. Tôi phải đi dù khả năng tiếng Tàu của tôi chỉ đủ ăn thôi. Khi đến nhà của cô gái, đó là một tiệm thuốc Bắc (thuốc Tàu), Ba của cô gái đang xem mạch cho bịnh nhân. Xem mạch cho bịnh nhân xong, ông đứng lên tiếp chúng tôi. Sau khi nói vài câu tiếng Tàu thăm hỏi thường lệ, tôi lập tức giới thiệu vị đại điện Hội thánh là Chấp sự. Vừa nghe hai tiếng ‘Chấp sự’, Ba của cô gái đầy vẻ cung kính sợ sệt. Thật là ngạc nhiên, khi tôi vừa đề cập lý do đến là để xin nhà gái đổi sính lễ, lập tức Ba của cô gái nói: Tốt, tốt, (dĩ nhiên là ông nói tiếng Tàu), đổi cái gì cũng được – và ông nói luôn: Còn bàn thờ, tôi sẽ đem lên lầu, để khỏi bái lạy’. Chúng tôi thật cảm ơn Chúa ban cho vị phụ huynh nầy cảm thông mọi sự.

Tôi không thể không nói những cam go kể cả bị mắng chửi nữa đấy. Đôi Bạn đều tin Chúa tốt và là giáo chức cấp 3, cô gái dạy Anh văn, còn cậu trai dạy Toán. Cả hai gia đình đều tin Chúa. Không biết lý do gì, mẹ của cô gái tuyên bố công khai: Gả cho ai cũng gả, không gả cho thằng đó. Gia đình nhà trai nhờ tôi. Tôi viết một thư giải thích và khuyên mẹ của cô gái rồi tôi nhờ người đem đến cho bà. Bất ngờ tôi được tin sau khi xem xong thư của tôi, bà xé thư và la lên: ‘Ông mục sư Sơn là ai mà xen vào gia đình tôi?’ Tôi không còn biết làm gì hơn là cầu nguyện cho sự việc. Kỳ diệu thay, đôi ba tuần sau, mẹ của cô gái cho người lên tiếng bảo nhà trai tiến hành Hôn Lễ.

Nhiều và nhiều lắm, tôi không thể kể hết, nhưng tôi tin một điều, nếu Đôi Bạn làm theo Kinh thánh như Chúa dạy thì sẽ được may mắn và được phước (Giô-suê 1:8).

ĐIỀU KIỆN THỨ 5: PHẢI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN.

Lời Chúa trong Kinh thánh dạy người tin Chúa phải vâng phục bậc cầm quyền (Rôma 13:1-6), dĩ nhiên vâng phục như một công dân tự do không phải là nô lệ (I Phi. 2:13-17). Hội thánh chỉ cử hành Hôn Lễ cho Đôi Bạn đã có giấy chứng nhận kết hôn. Khi có giấy chứng nhận kết hôn tức là Đôi Bạn đã đến tuổi Luật pháp đời nầy cho phép kết hôn và không trở ngại nào trong xã hội. Vì vậy, Đôi Bạn nhờ ơn Chúa lo cho xong thủ tục để có giấy Chứng nhận kết hôn trước ngày cử hành Hôn Lễ trong Chúa.

ĐIỀU KIỆN THỨ 6: PHẢI CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MỤC SƯ VÀ HỘI THÁNH.

Chắc chắn các vị mục sư và Hội thánh rất vui lòng giúp Đôi Bạn có một Hôn Lễ trong Chúa, vì vậy, Đôi Bạn phải trình bày với mục sư ngay khi Đôi Bạn dự định tiến tới kết hôn, và theo sự chỉ dẫn của vị mục sư, ít nhất là theo năm điều tôi đã nói.

Với 6 điều căn bản có cần để cử hành Hôn Lễ trong nhà thờ, tôi trở lại câu hỏi của Vị Thính Giả: ‘Người đã li dị, khi kết hôn lần nữa thì có được làm Lễ Cưới trong nhà thờ không?’ Có những vấn đề cần giải quyết trước khi quyết định:

1.      Thứ 1: Tại sao có li dị trong Hôn nhân lần trước? Nếu vì đối tượng là vợ hay chồng qua đời và người vợ hay chồng mới chưa qua kết hôn lần nào thì có thể cử hành trong nhà thờ - tôi nói có thể, vì còn tùy quan điểm của mục sư quản nhiệm và Hội thánh địa phương.

2.      Nếu li dị do bất hòa và người li dị còn sống, thì không được làm lễ trong nhà thờ để tránh những bất trắc xảy ra không đẹp lòng Chúa. Qua lời Chúa dạy trong sách tiên tri Ô-sê đoạn 1 đến đoạn 3, thì hai người đã li dị phải nghe Chúa dạy: “Nếu có thể được, thì hãy cố hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rôma 12:18), đừng để Chúa quở trách: “vì lòng các ngươi cứng cỏi” (Math. 19:8).

3.      Nếu Đôi Bạn là trung niên tráng niên, tốt hơn hết nên cử hành Hôn Lễ tại nhà riêng hoặc tại Nhà Hàng thuê đãi Tiệc Cưới. Dù khác địa điểm nhưng nghi thức đều có thể như nhau.

4.      Nếu hai người là cao niên thì chỉ nên làm Lễ Tuyên Hôn để báo tin cho mọi người cách đơn giản, không nên chi tiết quá dễ gây dư luận không tốt cho danh Chúa.

Vì là con cái Chúa nên Vị Thính Giả muốn Lễ Cưới được cử hành trong nhà thờ, ước muốn đó là tốt, nhưng Lời Chúa dạy: Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt… Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ réc, hay là Hội thánh của Đức Chúa Trời; hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu” (I Côr. 10:23, 31-33). Nếu như có quyết định nào của Hội thánh không đúng với mong ước, anh chị em cũng vì danh Chúa và vì Hội thánh và vì muốn mọi người được cứu mà vâng phục. Muốn thật hết lòng.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by