You are hereGIĂNG 5:19-47

GIĂNG 5:19-47


By admin - Posted on 03 November 2013

Đề tài: CHÚA JÊSUS LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh thánh: Giăng 5:19-47

Câu gốc: Giăng 5:24

(Mời nghe với BÀI GIẢNG II số 147)

I/. CHÚA JÊSUS LÀM CÔNG VIỆC ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM. 5:19-23

- Có một điều là các Tôn giáo, không có vị Giáo chủ nào dám xưng mình là Trời (Đức Chúa Trời). Theo thần thoại Hi Lạp hay La Mã có ghi thần Zeus, hay Ấn Độ giáo có thần Shiva, được người thờ lạy xem là đứng đầu các vị thần, nói theo người VN, họ xem đó là Thượng Đế. Nhưng đọc qua những truyện về các thần nầy, rõ ràng họ là:

·  thần tưởng tượng.

·  không phải là toàn năng.

·  Không phải là Đấng Tạo Hóa

·  Và đặc biệt không đem sự cứu rỗi cho loài người.

-  Cảm ơn Chúa, riêng một mình Chúa Jêsus Christ, như c.18, Ngài gọi Đức Chúa Trời là Thân Phụ - Cha – mình,, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời.

-  Có lẽ người Miền Trung VN dễ hiểu CON ĐẦU LÒNG (Con Cả) được xem như ngang bằng người cha (Quyền huynh thế phụ).

-  Và từ c.19-23, Chúa Jêsus đã chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời trong Ba Ngôi là:

·  C.19, Chúa Jêsus làm điều Ngài thấy Cha làm, và làm y như vậy.

·  C.21, Chúa Jêsus ban sự sống như Đức Chúa Trời đã ban.

·  C.22, Chúa Jêsus phán xét như Đức Chúa Trời phán xét.

·  C.23, ai không tôn kính Con là không tôn kính Cha.

- Chúng ta cũng đã học từ Giăng đoạn 1 đã có biết bao nhiêu bằng cớ chứng minh Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời:

·  1:1-3, Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời Tạo Hóa.

·  1:4, Chúa Jêsus là Đấng ba sự sống.

· 1:27-29, Giăng Báp-tít so sánh chính ông với Chúa Jêsus Christ.

·  3:1-2, một giáo sư như Nicôđem phải nhìn nhận những việc Chúa Jêsus làm chỉ có Trời mới làm được.

-  Anh chị em hãy thử ôn lại những việc Chúa Jêsus làm khi Ngài còn trên đất:

·   chữa lành bất kỳ bịnh gì chỉ bằng lời phán, ra lịnh.

·  Ma quỉ run sợ vâng lời Ngài.

·  Khiến sóng gió êm lặng.

· Hóa bánh nuôi hàng ngàn người ăn, không phải 1 lần mà 2 lần.

-  Ấy là chưa kể những lời giảng dạy của Chúa Jêsus khiến người nghe nào cũng lấy làm lạ (Math. 7:28-29).

-  Khi 1 người tin Chúa không phải tin theo một tổ chức tôn giáo, theo một cách tu hành, theo một vị thần tưởng tượng hoặc 1 người khôn ngoan, 1 người làm phép lạ, mà là tôn thờ một Đức Chúa Trời - một Ông Trời.

II/. CHÚA JÊSUS BAN SỰ CỨU RỖI. 5:24-30

-  Người VN chúng ta thường nói: ‘Đạo nào cũng vậy, cũng dạy làm lành lánh dữ, ăn hiền ở lành’, hoặc khoe khoang về những phép lạ (phần nhiều là được chữa lành). Họ nói đúng 99% vì còn đạo thờ Satan làm ác.

- Nghe như vậy, anh chị em cứ công nhận và nói thêm: ‘Riêng Tin Lành của Chúa Jêsus Christ là Đạo không phải để dạy làm lành lánh dữ, dạy ăn hiền ở lành vì ai cũng biết, dù không có đạo, nhưng Tin Lành của Chúa Jêsus Christ dạy con người ăn năn tội tiếp nhận công lao cứu chuộc của Chúa Jêsus Christ trên thập tự giá để đượcSự Cứu Rỗi.

-   Được ‘Sự Cứu Rỗi’ là được điều gì?

-  5:24, Chúa Jêsus giảì thích:

·  Được sự sống đời đời, nghĩa sống bình an, thỏa lòng, vui vẻ, trong đời nầy, sau khi qua đời, được sự sống vinh hiển đời đời giống Đức Chúa Trời nơi thiên đàng – Thi. 91:16

·  Không đến sự phán xét, vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.

- Nói chung một lời là một người tin Chúa được hưởng phước lành ngay trong đời nầy lẫn đời sau; còn người không chịu tin Chúa Jêsus thì bị Đức Chúa Trời đoán phạt ngay trong đời nầy lẫn đời sau.

- Cho nên người tin Chúa khi giới thiệu về Chúa, gặp những người hay khoe về tôn giáo hay thần, hoặc người nầy hoặc người kia trong tôn giáo của họ, chúng ta không cần bối rối, dù họ khoe phép lạ, khôn ngoan, giàu có, chúng ta chỉ cần giới thiệu Sự Cứu Rỗi trong Chúa Jêsus Christ.

-  Giống như

·  Phierơ nói – Công. 2:22-24; 4:12

·  Phaolô nói trong I Côr. 2:2

III/. CHÚA JÊSUS LÀ CHỦ ĐỀ CỦA KINH THÁNH. 31-47

-  5:39 là lời cảnh báo cho chúng ta về thái độ đối với Kinh thánh. Rất nhiều người giống như người Do thái thời Chúa Jêsus còn trên đất, tưởng nhờ đọc Kinh thánh mà sự sống đời đời, nên họ có gắng đọc, học thuộc lòng.

-  Dĩ nhiên, đọc hay học Kinh thánh là điều phải làm, vì đó là điều Đức Chúa Trời ra lịnh:

·  Phục. 6:5-9

·  Giô-suê 1:8

·  Thi. 119:9, 11

-  Nhưng vấn đề quan trọng là ‘Làm Theo’.

-  Một trong những hình ảnh minh họa rõ ràng là câu chuyện các Bác sĩ tìm Chúa Jêsus giáng sanh.

·  Hê-rốt đại diện hạng người không chịu học Kinh thánh, có gì cần cứ hỏa mấy thầy thông giáo và thầy tế lễ. Đời sống vô phước, chỉ toàn là ác.

·  Mấy thầy thông giáo và tế lễ đại diện hạng người có đọc và thuộc lòng Kinh thánh nhưng không làm theo. Biết Chúa Jêsus giáng sanh ở đâu nhưng không đi tìm.

·  Các bác sĩ đại diện cho hạng người đọc, học và làm theo.

- Chúa Jêsus xác nhận: “Ấy là Kinh thánh làm chứng về Chúa Jêsus”.

-  Những người học Kinh thánh thường ví 66 sáng của Kinh thánh là 66 viên chuỗi, dòng huyết của Chúa Jêsus là sợ dây kết nối 66 viên chuỗi đó.

-  Một nhân vật, mỗi câu chuyện torng Kinh thánh hoàn toàn làm hình bóng về Chúa Jêsus Christ:

·  Sáng. 3:15

·  Chiếc tàu Nô-ê.

· Giô-sép bị anh em mưu giết rồi làm Thủ Tướng Ai Cập

·  Môi-se, Giô-suê…

-  Vì vậy, Chúa Jêsus phán: 5:45-47, chỉ cần bình tâm đọc Kinh thánh, lòng mềm mại, thì người đọc sẽ tìm thấy Chúa Jêsus Christ, biết Ngài là Đức Chúa Trời đến thế gian cứu con người ra khỏi tội. Ngược lại một người vô tín thì giống như người giàu ở nơi Âm phủ, người đó vào nơi Âm phủ mà vân còn ngoan cố cãi lại với Tổ Áp-ra-ham (Luca 16:30), và Lời Chúa khẳng định nếu nghe Lời Chúa mà không tin để làm theo thì dù có kẻ chết sống lại cũng không tin.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by