You are hereCHÚA JÊSUS HÓA BÁNH (Giăng 6.1-15

CHÚA JÊSUS HÓA BÁNH (Giăng 6.1-15


By admin - Posted on 10 November 2013

Đề tài: CHÚA JÊSUS HÓA BÁNH

Kinh thánh: Giăng 6:1-15

Câu gốc: Giăng 6:11

(Mời nghe với BÀI GIẢNG II số 148)

I/. NHU CẦN CHÚA JÊSUS HÓA BÁNH. 6:1-9

-   Như sứ đồ Phaolô nói trong I Côr. 1:22, thế giới chỉ có hai hạng người, hạng (1) thích phép lạ; và hạng thứ (2) thích sự khôn ngoan, do đó các tôn giáo đời nầy thường khoe về phép lạ, còn cái gọi là Triết học thì luôn nói đến những ý tưởng cho rằng cao xa.

-  Nói đến phép lạ, loài người rất thích: phép lạ chữa bịnh, nhưng hôm nay chúng ta học một loại phép lạ đặc biệt.

-  Cảm ơn Chúa, Tin Lành của Chúa Jêsus Christ không có mục đích đó, mà chỉ có mục đích như Phaolô nói trong I Côr. 2:2, chỉ giới thiệu Chúa Jêsus Christ và sự cứu rỗi trong Ngài. Nói như vậy, không có nghĩa là Chúa không làm phép lạ, dĩ nhiên phép lạ lớn nhất là đời sống người tin được thay đổi từ tối tăm qua sáng láng, Chúa vẫn làm phép lạ khi có con người có nhu cần, không phải để biểu diễn cho người ta thấy lạ thấy hay. Bằng cớ là trong Giăng 6:1-15.

-  6:1-9, Kinh thánh cho chúng ta thấy nhu cần khiến Chúa Jêsus làm phép lạ hóa bánh.

·  C.2, một đoàn dân đông theo Chúa – tham khảo với c.10, và Math. 14:21 lần thứ nhất là độ 5.000 không kể đàn bà và trẻ con; và 15:38 lần thứ 2 là 4.000 không kể đàn bà và trẻ con.

·   Math. 14:15, nơi vắng vẻ và trời tối rồi.

·   Math. 15:30, nhiều người bịnh.

·  Math. 15:32, đã 3 ngày theo Chúa Jêsus, Chúa biết họ có thể bị mệt lủi dọc đường.

-  Trong hoàn cảnh đó thì rõ ràng đoàn dân có nhu cần được ăn. Các môn đồ cũng nhìn nhận nhu cần nhưng họ không đủ khả năng giải quyết (c.7-9). Cảm ơn Chúa, Chúa Jêsus đã làm phép lạ để giải quyết nhu cần cho đoàn dân ăn.

-  Có người hỏi: Tại sao ngày nay Đức Chúa Trời không làm phép lạ nuôi người ta như Chúa đã nuôi Ê-li?

·  Vì không có người có đức tin như Ê-li.

·  Chúa không nuôi Ê-li vì ông lười biếng mà vì Ê-li có nhu cần. Người tin Chúa là người siêng năng (Rô. 11; II Tês. 3:10).

II /. CÁCH CHÚA JÊSUS HÓA BÁNH. 6:10-11

-  Giống như cách Chúa Jêsus Christ làm phép lạ chữa bịnh, Chúa hóa bánh cũng có những động tác rất đơn giản, bình thường, hoàn toàn không có gì huyền bí. Tại sao? Vì phép lạ là đối với con người, còn đối với Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời thì không có gì khó quá cho Chúa, chỉ là việc bình thường.

·  C.10, Chúa truyền mọi người ngồi xuống; Mác 6:40 từng hàng 100 hoặc 50 (Mác 6:40) rất trật tự.

·  C.11, Chúa Jêsus nhận lấy 5 cái bánh và 2 con cá của một bé trai (c.9) và Ngài đã: (1) Tạ ơn Đức Chúa Trời thay vì phàn nàn như các môn đồ (c.7-9).

·  Luca 9:16-17, Chúa Jêsus nhờ các môn đồ phân phát.

-  Chúng ta học được bài học gì ở đây?

-  Có người nói:

·  Có người nói đoàn dân đói quá nên đã ngồi xuống ăn cỏ là một lại rau gì đó - cảm ơn Chúa, Chúa Jêsus không cho đoàn dân ăn cỏ mà ăn bánh và cá.

·  Có người nói nhiều người trong đoàn dân có bánh và cá, nhưng không ai chịu lấy của mình làm của chung (người ta thường thích lấy của chung làm của riêng), nhưng khi họ thấy một thiếu nhi mà còn biết dâng 5 cái bánh và 2 con cá cho Chúa Jêsus thì mọi người đều dâng ra.

-  Tuy nhiên Kinh thánh ghi lại rõ ràng, Chúa Jêsus lấy bánh và cá theo như Anh-rê nói (c.9), Chúa Jêsus đã làm phép lạ hóa nhiều ra để nuôi đoàn dân.

-  Điều cảm ơn Chúa thêm nữa là: ai muốn ăn bao nhiêu mặc ý!

III/. SAU KHI CHÚA JÊSUS HÓA BÁNH. 12-15

- Đọc c.12-13, có liên quan đến những dịp chúng ta ăn buffet. Nhiều người khi đọc Kinh thánh thường tìm hiểu những ý tưởng cao xa, bỏ quên những sự dạy dỗ thực tế của Kinh thánh, thí dụ như chuyện ăn uống.

-  Có người cho rằng ‘ăn uống’ là chuyện nhỏ. Đúng là chuyện nhỏ như ‘con thỏ’. Ban đầu có người đem vài cặp thỏ đến Úc châu để nuôi, không ngờ chuyện nhỏ như con thỏ đã phát triển trở nên tai họa cho nông dân Úc vì giống thỏ sanh sản quá nhanh làm hại mùa màng.

-  Người VN rất kinh nghiệm biết ăn uống là rất quan trọng, nên có câu:

·  Học ăn, học nói… (ăn là cái cần học trước)

·  Miếng ăn là miếng tồi tàn…

·  Dĩ thực vi thiên (tiên)

-   Kinh thánh cũng dạy nhiều về cách ăn uống:

·  Châm. 23:1-3

·  I Côr. 11:33-34

-  Và Giăng 6:13 là bài học Chúa dạy chúng ta ăn buffet (nói theo VN là bao bụng). Nhiều người (nhất là các cháu Thiếu nhi) vào ăn buffet thường lấy thức ăn thật nhiều, nhưng chỉ ăn vài miếng rồi đem bỏ. Chúa Jêsus phán: Hãy lượm lấy những miềng thừa… (c.12). Chúa không muốn người tin Chúa phung phí vật thực Chúa ban cho. Hãy nghĩ đến biết bao nhiêu người đang đói, thiếu ăn trên thế giới!

-  Đọc c.14-15, dân chúng nhìn nhận Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế mà họ đang chờ, đến làm vua, nhưng đó không phải là chương trình khiến thế gian. Chúa Jêsus đến thế gian là để cứu dân mình ra khỏi tội:

·  Math. 1:21.

·  I Tim. 1:15

-  Đây cũng là bài học cho chúng ta khi tin Chúa, phải nhớ chúng ta tin Chúa Jêsus để được cứu rỗi không phải để làm tả hữu thừa tướng, để có bánh ăn, để được chữa bịnh.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by