You are hereAPECHEIN - TRẢ (NỘP) ĐẦY ĐỦ

APECHEIN - TRẢ (NỘP) ĐẦY ĐỦ


By admin - Posted on 20 November 2013

APECHEIN

TRẢ (NỘP) ĐẦY ĐỦ

Trong Tân Ước chắc chắn có ba chữ, và có lẽ là năm chữ, cách dùng rất hấp dẫn về kỹ thuật của từ ngữ apechein. Phần chính của từ ngữ là động từ echein có nghĩa là “nhận được”.

Trong Math. 6:2, 6, 16, Chúa Jêsus phán về những người bố thí với mục đích khỏe khoang, hay những người cầu nguyện bằng cách cho mọi người đều thấy, và những người khoe sự kiêng ăn của họ: “Quả thật, ta phán cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi” (Apecchousin [biểu thị hiện tại của apechein] ton misthon). Từ ngữ apechein nầy là từ ngữ Hi Lạp thuộc kỹ thuật ‘nhận trả đủ’. Thỉnh thoảng được dùng trong ý phổ thông. Callimachus (Epigram 51) nói về một Miccus nào đó đã dành tất cả danh dự cho nhũ mẫu Aeschra của ông. Ông đã săn sóc bà trong tuổi già với tất cả điều tốt lành. Khi bà qua đời, ông dựng một tượng của bà để những thế hệ sau nhìn thấy, vì vậy, bà cụ đã nhận được sự biết ơn (apechein charitas) cho công việc vú nuôi của bà”. Bà đã nhận đầy đủ phần thuởng cho sự săn sóc dịu dàng của bà. Callimachus (Epigram 55) có một bài thơ trào phúng, trong đó ông nói về một Aceson nào đó, người đã dựng một bài vị cho Asclepius, là thần chữa bịnh, để tỏ lòng biết ơn vì đã chữa lành bịnh cho vợ của ông: “Hỡi Asclepius, hãy biết rằng Ngài đã nhận một món nợ (chreas apecheis) mà Aceson đã nợ Ngài bởi lời thề vì Demodice, là vợ tôi. Nhưng nếu Ngài quên, thì một lần nữa đòi trả đủ, bài vị nầy làm chứng. Bài vị là chứng cớ món nợ đã được trả đủ. Trong đời sống của Solon (chương 22), Plutarch thuật cách Solon kiểm soát sự phi luân, làm một luật để đứa con hoang không cần sự cấp dưỡng của cha nó. Rồi ông nói về người cha, “Người cha nhận phần thưởng của mình (misthon echei), bởi vì người đã dùng tất cả điều đúng để quở trách con mình thay vì xao lãng; người cha sửa phạt chúng nó từ khi chúng nó hiện hữu. Người cha tội lỗi đã nhận đủ để trả cho tội của mình. Trong đời sống của Themistocles (chương 17), Plutarch thuật cách nào Themistocles đã chiếm được tất cả sự khâm phục. Sparta đã thưởng cho ông về sự khôn ngoan. Trong những môn thi Olympic, đám đông chú ý ông hơn là chú ý vào các đấu thủ, giới thiệu ông cho những người lạ đến thăm, ‘vì vậy, Themistocles lấy làm vui thú nhận với các bạn mình là ông hiện đang thu hoạch một vụ mùa hoàn hảo (ton karpon apechein) của những công việc khó nhọc làm cho Hellas’. Sự hâm mộ của dân chúng là sự trả công đầy đủ cho công việc vất vả của ông.

Nhưng apechein vẫn còn nhiều cách dùng chuyên biệt về kỹ thuật. Nó là một từ ngữ kỹ thuật được dùng cho “sự ký nhận một tài khoản” đã được trả đủ. Nó tương đương với nhóm từ Anh ngữ: “receipting an account” (tạm dịch: đã nhận trả một tài khoản…- ND). Deissmann, Moulton và Milligan cung cấp những thí dụ ứng dụng cách dùng từ ngữ nầy trong mọi sự liên hệ. Nó được dùng trong sự liên hệ với việc ‘trả tiền thuê mướn’. Asclepiades, một địa chủ viết cho Portis, tá điền của ông: “Asclepiades, con trai của Charmagon, gởi cho Portis, con trai của Permanis, lời chào thăm. Tôi có nhận của anh lợi tức lúc đầu cho tôi (trả đúng như đã thuê – apechò) và thêm một số mà tôi đã cho anh thuê để gieo giống năm thứ 25, và tôi không đòi hỏi anh gì thêm’. ‘Tôi có nhận của anh tiền thuê ép dầu ô-liu để anh được tiếp tục thuê của tôi’. Nó được dùng trong sự liên hệ với ‘việc nộp thuế’. Một ngoại kiều đã nộp thuế và nhận một sắc thuế như thế nầy: “Pamaris, con trai của Hermodorus, gởi cho Abos. Tôi đã nhận của anh thuế ngoại kiều cho những tháng Thouth và Phaophi. Trong năm 19 của Tiberius Caesar Augustus”. Nó được dùng trong sự liên hệ với tiền nộp những quyền lợi tôn giáo: “Psenamunis, con trai của Pekuris, gởi cho công nhân theo hợp đồng là Pibuchis, con trai của Pateesis lời chào thăm. Tôi đã nhận của anh bốn drachmae và một obol thu góp của Isis, một nửa của những việc công ích”. Nó được dùng trong sự liên hệ với ‘sự trả giá mua một nô lệ’. Như một người bán nô lệ viết: “Tôi đã nhận giá toàn bộ”. Trong tất cả những sự giải quyết thương mại, apechein là từ ngữ thông dụng thay cho ‘đã nhận đủ’.

Do đó, Chúa Jêsus đang nói rằng những người bố thí và cầu nguyện, kiêng ăn như một cách có tính toán tìm sự hâm mộ của con người, nhận sự tán thưởng của con người – và đó là tất cả - sự tán thưởng của con người là sự trả đủ của con người. Họ không đòi hỏi hơn nữa; họ có thể viết biên nhận và sự quan tâm của chính họ đã được trả đủ. Để đạt được sự tán thưởng của con người là việc được dự trù làm như vậy, thì nó không phải là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có mục đích quảng cáo cá nhân, chúng ta được nó – nhưng không được nhiều hơn. Qua việc nhận nó, chúng ta đã được trả đủ, nhưng chúng ta đã bỏ lỡ hoàn toàn những phần thưởng lớn lao của Đức Chúa Trời ban cho sự phục vụ khiêm nhường, hạ mình và từ bỏ mình.

Có hai thí dụ rõ ràng lắm. Thứ nhất, Phi-lê-môn 15, Phaolô viết cho Philêmôn rằng, có lẽ ông mất Ônêsim một thời gian ngắn, để ông nhận lại người (apechein) mãi mãi. Nếu Philêmôn chỉ nhận lại Ônêsim như một anh em Cơ-Đốc, Philêmôn có thể phải mất Ônêsim trong thế giới tạm nầy như một nô lệ, nhưng sẽ nhận sự bù giá đầy đủ cho sự nhận Ônêsim mãi mãi là anh em. Thí dụ thứ hai đáng chú ý hơn. Trong Mác 14:41, khi Chúa Jêsus đắc thắng sự đau đớn của Ngài trong Vườn, Chúa Jêsus phán (như bản dịch AV dịch): “Đủ rồi, giờ đã đến, Con người bị phản nộp trong tay những tội nhân”. Và câu 43 tiếp tục mô tả sự xuất hiện của Giu-đa. Bây giờ nhóm từ được dịch “Đủ rồi” là một từ Hi văn apechei. Nó có nghĩa rõ ràng không phải là “Đủ rồi”, nhưng nó liên hệ đến Giu-đa. Chúa Jêsus đã chỉ về hắn và nói: “Nó đã được trả đủ tiền của nó. kẻ phản bội là đây”. Chúa Jêsus đang nói rõ ràng về Giu-đa, “Đây có phải là giá trả đủ mà ngươi đang tìm kiếm không?” Vì thế, Chúa Jêsus đang nhắc Giu-đa nhớ rằng có một sự tính toán giữa chính hắn với Đức Chúa Trời phải được giải quyết.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by