You are hereARRABÒN - TIỀN CỌC

ARRABÒN - TIỀN CỌC


By admin - Posted on 30 November 2013

ARRABÒN

NẾM TRƯỚC ĐIỀU SẼ ĐẾN

Từ ngữ arrabòn là một từ ngữ có tính người nhất và những bối cảnh đáng chú ý nhất trong tất cả các từ ngữ Tân Ước. Chỉ có Phaolô dùng từ ngữ nầy, ông dùng nó ba lần luôn có cùng liên hệ. Trong II Côr. 1:22, ông nói rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta arrabòn của Đức Thánh Linh. Và trong Êph. 1:14, ông nói về Đức Thánh Linh là arrabòn cho sự kế tự của chúng ta. Trong mỗi trường hợp, bản AV dịch từ ngữ arrabòn là “tiền đặt cọc”; Moffatt dịch là ‘của tin’ và ‘tiền trả trước một phần’; bản American RSV dịch là ‘bảo chứng’.

Trong Hi văn cổ, từ ngữ arrabòn thường có nghĩa là tiền ký quỹ mà người mua đã gởi và trả tiền mặt. Khi hợp đồng bị hủy, số tiền bị mất, nếu việc mua bán không được thực hiện. Tiền trả một phần lần đầu là của tin và đảm bảo phần còn lại sẽ trả đúng thời hạn.

Từ ngữ rất thông dụng trên giấy chỉ thảo trong hợp đồng và văn kiện mua bán. Milligan trưng dẫn một số cách dùng đáng chú ý của từ ngữ, chúng ta lấy ba điều trong số các trưng dẫn đó làm thí dụ. Một người đàn bà bán một con bò và bà nhận 1.000 drachmae như một arrabòn mà phần giá bán còn lại sẽ được trả. Một vũ nữ nào đó được một tổ chức vũ hội thuê, và họ trả một số drachmae làm tiền đặt trước như một arrabòn, với điều kiện tổng số tiền phải trả sẽ được lưu tâm thanh toán lần cuối sau khi lễ hội hoàn tất. Một thí dụ buồn cười hơn - một người viết: “Về phần Lampòn, một người bắt chuột, tôi đã trả cho ông ấy 8 drachmae như arrabòn để ông ấy có thể bắt những con chuột còn nhỏ”.Sự trả trước được thực hiện như một sự bảo đảm trả đủ sau nầy.

Bây giờ cách dùng từ ngữ của Phaolô luôn luôn là một sự bày tỏ của Đức Thánh Linh. Vì vậy, điều Phaolô đang nói là về ân tứ của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Đức Thánh Linh và hiện nay là một phần trả trước, một sự bảo đảm, một sự tạm ứng trước hương vị cuộc sống mà Cơ-Đốc nhân một ngày kia sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Phaolô nói về một bối cảnh Do thái. Đối với một người Do thái, Đức Thánh Linh có hai chức năng đặc biệt: (i) Qua Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời phán với con người, Tiên tri đã nói bởi Linh của Chúa đã ở trên người. Đức Thánh Linh đã mặc khải cho Si-mê-ôn rằng ông sẽ thấy Đấng được xức dầu của Đức Chúa Trời trước khi chết (Luca 2:25); (ii) Cũng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong lòng một người làm cho người đó có khả năng nhận biết chân lý của Đức Chúa Trời khi người đó nghe. Người Do thái tin rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời tác động con người từ không có đến chân lý; và từ bên trong làm cho họ nhận biết chân lý. Đối với họ, Đức Thánh Linh ngay khi đó là Đấng mặc khải và tiêu chuẩn của chân lý.

Vì vậy, Phaolô dùng từ ngữ những arrabòn của Đức Thánh Linh, ý tưởng trong trí ông là sự hiểu biết bất toàn, mà hiện nay con người sở hữu là tiền cọc đầu tiên của sự hiểu biết đầy trọn mà họ sẽ sở hữu trong ngày không xa; điều Đức Chúa Trời phán dạy họ hiện nay là của tin và bảo đảm điều Ngài sẽ phán dạy với họ đầy trọn trong một ngày không xa; sự vui vẻ đến với một người hiện nay trong Đức Thánh Linh là của tin của sự vui mừng trọn vẹn trên trời. Đức Thánh Linh là của tin của sự vui mừng trọn vẹn trên trời. Đức Thánh Linh đối với Phaolô là sự bảo đảm của Đức Chúa Trời, mặc dù hiện nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ, một ngày kia chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt; dù hiện nay chúng ta chỉ biết một phần, bấy giờ chúng ta sẽ biết như Chúa biết chúng ta vậy (I Côr. 13:12)

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by