You are hereCHARISMA

CHARISMA


By admin - Posted on 04 December 2013

CHARISMA

ÂN TỨ (MÓN QUÀ) CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Ý nghĩa căn bản của charismai là ‘một món quà’. Ngoài Tân Ước, từ ngữ nầy không phải là từ thông dụng. Nó hiếm thấy trong Hi văn cổ. Nó không phổ thông trong cây chỉ thảo, nhưng có một sự xảy ra gợi ý nơi một người phân loại tài sản của mình như là điều người đó đã kiếm được upo agoragis – ‘bằng cách mua được’, và đó là điều ông kiếm được upo charismatos, ‘bằng một món quà’. Trong Tân Ước, charisma là từ ngữ đặc thù của Phaolô. Nó xuất hiện tổng cộng 17 lần, có 14 lần trong các thư tín chắc chắn của Phaolô, 2 lần trong Giám mục thư, và một lần trong thư I Phierơ.

(i)  Nó được dùng chỉ về điều chúng ta gọi là ‘những món quà ân điển’. Phaolô muốn đến thăm La Mã để truyền cho người La Mã vài charisma (Rô. 1:11). Người Côrintô không thiếu một charisma nào (I Côr. 1:7). Phaolô kêu gọi họ hãy khao khát charisma tốt nhất (I Côr. 12:31), và ông tiếp tục hát bài ca yêu thương của ông. Charisma là những ân điển của đời sống Cơ-Đốc.

(ii)  Nó được dùng chỉ về ‘ân điển và sự tha thứ’ của Đức Chúa Trời. Trong đó sự phán xét và cứu chuộc sẽ được thỏa đáng. Trong Rô. 5:15-16, tội lỗi của loài người trái ngược với charisma giàu tha thứ của Đức Chúa Trời. Trong Rô. 6:23, một câu mà chúng ta sẽ trở lại đề cập - Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng charisma của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời.

(iii)  Nó được dùng chỉ ‘tài năng thiên nhiên’ mà con người sở hữu. Phaolô nói, mọi người có charisma riêng của mình từ Đức Chúa Trời (I Côr. 7:7). Phierơ khuyến khích mọi người phục vụ tha nhân theo charisma mà mình đã nhận được (I Phi. 4:10).

(iv) Nó được dùng chỉ về ‘ơn đã được khắc sâu trong một người khi người đó được phong chức quản trị’. Ti-mô-thê không bao giờ được bỏ quên ơn ban cho ông bởi sự đặt tay của các trưởng lão (I Tim. 4:14; II Tim. 1:6). Ơn của Đức Chúa Trời đến trên một người qua ‘sự đặt tay của nhiều người, nhưng nó vẫn là ơn của Đức Chúa Trời’.

(v) Nó được dùng đặc biệt cho tất cả ‘những ơn đặc biệt có thể được sử dụng phục vụ Hội thánh’. Có hai danh sách quan trọng về các ơn nầy. Danh sách trong Rô. 12:6-8, tiên tri là chức vụ dạy dỗ, khuyên bảo, bố thí, cai trị, làm sự thương xót. Danh sách trong I Côr. 12:8-10 là danh sách dài. I Côr. 12:28-30 chỉ ra các charisma khác nhau được ban cho những người khác nhau.

(vi) Nó được dùng cho ‘sự giải cứu của Đức Chúa Trời trong tình thế khó khăn’ (II Côr. 1:11)

Toàn bộ ý căn bản của từ ngữ là ‘một món quà hào phóng; một điều được ban cho một người không thể tìm kiếm, không xứng đáng; một điều đến từ ân điển của Đức Chúa Trời và không bao giờ có thể đạt được hay đạt tới, hoặc sở hữu do sự nổ lực riêng của con người.

Rô. 6:23 cho ý nghĩa thực sự của từ ngữ. Có hai từ trái ngược với nhau. “Tiền công” của tội lỗi là sự chết. Từ ngữ đã được dùng là apsònia theo nghĩa đen là ‘tiền mua thịt để nấu’ và từ ngữ thông thường “trả công cho một người lính’. Đó là cách nói, nếu chúng ta nhận tiền công của chúng ta kiếm được, nó là sự chết. Sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Từ ngữ ‘sự ban cho’ là charisma.

Bây giờ charisma cũng là một từ ngữ quân sự. Khi một Hoàng đế lên ngôi, hoặc cử hành sinh nhật, vua cho đội quân của vua một donativum hay charisma, là một số tiền cấp cho rộng rãi, một món quà hào phóng. Họ không kiếm được nó như khi họ đã có opsònia của họ; họ nhận được nó mà không cần tìm kiếm ngoài lòng nhân từ của Hoàng đế.

Vì vậy, điều chúng ta đã tìm kiếm được, opsònia của chúng ta là sự chết. Tất cả điều chúng ta có được là charisma, món quà miễn phí của Đức Chúa Trời, tất cả là từ Đức Chúa Trời. Mọi ân điển tô điểm cuộc sống, ân điển che phủ mọi tội lỗi, mọi tài năng thiên nhiên chúng ta có, mọi ơn mà chúng ta có thể đưa vào phục vụ Hội thánh, bất cứ chức vụ nào chúng ta nắm giữ, mỗi lần chúng ta gặp phải sự ngăm dọa đối với thân thể hoặc linh hồn chúng ta – do Đức Chúa Trời ban, do Đức Chúa Trời làm, ấy là charisma của Đức Chúa Trời. Tất cả là Đức Chúa Trời!

Mọi đức tính chúng ta có được,

Mọi cuộc chiến chúng ta thắng được,

Mọi suy tính chúng ta vượt được,

Một mình Ngài, bạn có biết không?

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by