You are hereHƯ CẤU

HƯ CẤU


By admin - Posted on 11 December 2013

CÂU HỎI: Tôi không tin Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời (nếu có Đức Chúa Trời). Kinh thánh chỉ là sự bịa đặt, hư cấu. Những sự kiện mới hiện đại nay còn ghi chép hư cấu huống gì một cuốn sách cách nay mấy ngàn năm. Và thời đó làm gì có chữ viết, sách vở?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 41)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Vị thính giả của chúng tôi đã được nghe ai đó nói về Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời. Vị thính giả nói: Tôi không tin Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời (nếu có Đức Chúa Trời), thì có hai trường hợp:

1. Có lẽ do người giới thiệu Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời cho Vị thính giả chưa giới thiệu đủ để người nghe tin, hoặc do không đủ thì giờ đối với một đề tài quá lớn; hoặc do thiếu tài liệu,…

2. Trường hợp thứ hai là do một thành kiến hay định kiến nào đó, hoặc do lòng tự mãn hoặc tự ái, làm cho người nghe không chịu tin. Có người nói: phá vỡ một tư tưởng còn khó hơn phá vỡ một nguyên tử. Khi Chúa Jêsus còn thi hành chức vụ trên đất Kinh thánh ghi lại rằng: “Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài (Giăng 12:37).

Cá nhân tôi cũng vậy, chỉ có thể trình bày những điều Chúa dạy từ Kinh thánh, nhưng nếu lòng người nghe quyết không tin, ngay cả một vị sứ đồ học thức nổi tiếng thời đó cũng đã nói về thái độ của một số người nghe ông giải bày Lời Chúa: “cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời (II Côr. 4:4). Có một đứa cháu của tôi còn đi học ‘lớp lá’ đã hỏi tôi: ‘Ông ngoại ơi, cái gì đi trước mình mà mình không thấy?’ Tôi thú thiệt là không biết, chịu thua. Cháu trả lời: Đó là tương lai! Tôi phải gỡ thể diện bằng cách hỏi lại: ‘Vậy ông ngoại hỏi cháu: tương lai là ‘tương’ gì? Tương ngọt, hay tương bắc, tương tàu?’ Cháu lại chịu thua ông ngoại.

Vì vậy, tôi xin trình bày ba điều và xin Chúa cho vị thính giả có lòng khiêm nhường trước Chúa để tin hầu được sự sống vĩnh phúc Chúa ban trong đời nầy và cả đời sau:

1.  Ý KIẾN CỦA CÁC DANH NHÂN ĐỐI VỚI KINH THÁNH:

·  Nhà bác học Isaac Newton nói: Kinh thánh có nhiều biểu hiện chắc chắn về tính có thực hơn bất cứ một câu chuyện nào chống lại sách đó.

·  Charles Dickens nói: Kinh thánh Tân Ước là quyển sách tốt nhất đã từng và sẽ được biết đến trên thế giới.

· Văn hào Victo Hugo nói: Nước Anh có hai cuốn sách: Kinh thánh và Shaespears. Nước Anh sinh ra Shakespears; còn Kinh thánh làm nên nước Anh.

·  Tổng thống George Washington nói: Không thể có một chính phủ đúng, khi chính phủ đó phủ nhận Đức Chúa Trời và Kinh thánh.

·  Tổng thống Andrew Jackson nói: Kinh thánh là nền tảng cho thể chế của chúng ta.

· Tổng thống Abraham Lincoln nói: Kinh thánh là quà tặng quý nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại.

· Tổng thống Dwight Eisenhower nói: Văn minh của chúng ta được xây dựng trên nền tảng Kinh thánh.

Chừng ấy Danh nhân nói về niềm tin của họ đối với Kinh thánh, tôi nghĩ không thể nào Vị thính giả lại cho rằng những người đó dại dột tin vào một quyển sách chỉ là truyện hư cấu. Chắc chắn các Danh nhân đó vừa có học thức, vừa có địa vị và có đủ uy tín để góp phần giúp chúng ta tin Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời.

2.  NHỮNG Ý KIẾN PHẢN CHỨNG:

Đây là những ý kiến phản chứng tôi nêu ra để Vị thính giả không tin Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời có thể phản hồi ý kiến:

(1)   Vị thính giả đã cho rằng Kinh thánh là sự bịa đặt, hư cấu:

Tôi không biết những sự kiện hiện đại hư cấu đã được đưa ra và được nhân loại công nhận là lời đáng tin, hay nói cách khác là ‘Chân lý’ là những sự kiện hiện đại nào. Trái lại tôi thấy những truyện ‘hư cấu’ bao giờ cũng được tác giả ghi rõ: Truyện nầy hay sách nầy được viết theo truyện có thật có ngày tháng năm rõ ràng, hoặc nói trước là được hư cấu theo truyện gì đó, hoặc ghi rõ là ‘tiểu thuyết’ được viết dựa trên truyện có thật gì đó. Không ai tin truyện ‘hư cấu’ là truyện thật trừ ra giống một phần sự thật, hoặc liệt nó vào khoa học giả tưởng. Tôi rất mong Vị thính giả nêu ra một truyện nào trong Kinh thánh được cho là ‘bịa đặt và hư cấu’.

Cảm ơn Chúa, thế mà Kinh thánh đã hiện hữu từ 1.500 năm trước khi Chúa Jêsus giáng sanh và hoàn thành từ năm 90 sau Chúa Jêsus giáng sanh đến nay, dù là người thù nghịch với Kinh thánh cũng không gọi là quyển sách hư cấu.

(2)   Sự ứng nghiệm của Kinh thánh làm chứng:

Nếu Vị thính giả cho rằng Kinh thánh là một quyển sách ‘hư cấu’ thì Vị thính giả giải thích thế nào về sự ứng nghiệm trọn vẹn đến từng chi tiết những điều Kinh thánh phán? Giải thich thế nào về sự hợp nhất lạ lùng của 66 sách trong Kinh thánh, các sách đó được viết ra trong những trường hợp khác nhau, vào những thời gian cách xa nhau, bởi độ 40 người đủ mọi thành phần từ học thức đến bình dân? Vị thính giả giải thích làm sao về quyền năng kỳ diệu của Kinh thánh trong việc nhắc nhở con người hướng về Đức Chúa Trời Tạo Hóa yêu thương, khiến người tin được bình an, hi vọng, thỏa lòng, nâng cao tâm hồn người tin lên tới Chúa, Kinh thánh có một quyền năng kỳ diệu mà tất cả các sách thế gian nầy hợp lại cũng không có.

Nói cho chí tình, không lẽ các danh nhân đã nói ở trên từ những nhà bác học, văn hào, đến các vị Tổng thống, tất cả đều dại dột không biết cái nào là bịa đặt và hư cấu trong Kinh thánh sao? Dĩ nhiên, ngoài các vị đó, từ ngày Kinh thánh được viết ra và lưu truyền phổ thông đến nay gần 2.000 năm, chưa hề có ai cho rằng hư cấu, chỉ có những người sợ Kinh thánh như một số Hoàng đế La Mã những thế kỷ đầu tiên tìm cách tiêu diệt Kinh thánh, nhưng rồi chính Đế quốc La Mã bị tiêu diệt còn Kinh thánh thì vẫn trường tồn.

3. CÁCH VIẾT CỦA CÁC TRƯỚC GIẢ CHỨNG MINH KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét cách viết của những người viết Kinh thánh để xem có chỗ nào hư cấu không nhé.

(1)   Cách viết của Bác sĩ Luca

Luca là một trong những người được Đức Chúa Trời dùng để viết Kinh thánh. Luca đã vào đề những điều ông viết như sau: “…sau khi đã xem xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn (Luca 1:3-4)

Và Luca ghi lại sự kiện Chúa Jêsus giáng sanh như sau: “Lúc ấy Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri (Luca 2:1-2). Lịch sử Đế quốc La Mã đã ghi nhận August là vị Hoàng đế đầu tiên và Quiriniu hai lần làm Tổng đốc xứ Palestine. Niên hiệu ghi nhận rõ ràng thì câu chuyện không thể bịa đặt hư cấu được.

Từng chặng đời sống của Chúa Jêsus được Luca ghi lại với niên hiệu kèm theo với những nhận xét từ con mắt của một bác sĩ khi Chúa Jêsus chữa lành một bịnh nhân. Khi Chúa Jêsus chữa lành cho nhạc mẫu của Phierơ, Bác sĩ Luca đã ghi: “Bà gia Si-môn đau rét nặng lắm” (Luca 4:38); khi một người bịnh phung gặp Chúa Jêsus và xin Chúa chữa lành cho, thì Luca ghi: “người mắc bịnh phung đầy mình” (Luca 5:12)… Một Bác sĩ viết sử với những từ chuyên môn liên quan Y khoa làm chứng Kinh thánh không phải truyện hư cấu mà là Lời của Đức Chúa Trời.

(2)   Cách viết của Mathiơ:

Mathiơ là một viên chức thu thuế người Y-sơ-ra-ên làm việc dưới quyền của Đế quốc La Mã, khi ghi lại cuộc đời của Chúa Jêsus trên đất, ông đã bắt đầu với một bảng gia phả truy xuất thân của Chúa Jêsus trên đất, ông không hư cấu một dòng dõi thần thánh, mà hoàn toàn trung thực với những người tốt và những người xấu trở nên tốt, cũng có những người xấu. Đặc biệt, mỗi việc diễn ra trong đời sống của Chúa Jêsus trên đất từ lúc Chúa giáng sanh đến khi Chúa Jêsus chịu chết đền tội cho nhân loại và sống lại, Mathiơ đều tham khảo với những lời tiên tri trong Cựu Ước nói đến sự kiện đó hàng trăm, hàng ngàn năm.

Người Y-sơ-ra-ên là một dân tộc rất nghiêm cẩn đối với Kinh Cựu Ước, nếu Mathiơ viết sai trật hoặc hư cấu, chắc chắn ông sẽ bị họ lên án tử hình, không tha thứ. Cảm ơn Chúa, gần 2.000 năm qua, sách Mathiơ trong Kinh thánh được lưu truyền giữa người Y-sơ-ra-ên và thế giới, chưa có một người nào dù là người Y-sơ-ra-ên dám cho là truyện hư cấu.

Cuối bài nầy, tôi muốn nói đến vấn đề mà Vị thính giả đã nêu: Và thời đó làm gì có chữ viết, sách vở? Từ tổ ‘thời đó’ là thời nào trong Kinh thánh? Có hai thời: (i) thời Cựu Ước; và (2) thời Tân Ước. Sách viết sớm nhất trong Tân Ước được viết vào khoảng năm 60 SC., thời đó có chữ viết chưa? Câu trả lời là có rồi và chữ viết phương Đông và phương Tây đều đã hoàn chỉnh. Tại Phương Đông, từ 500 năm TC., với một loạt các Triết gia như Lão tử, Khổng tử, Mặc tử, Trang tử, Hàn Phi tử đã viết những bộ sách liệt vào kinh điển văn học. Trong khi đó, Phương Tây đã xuất hiện các Triết gia Socrate, Plato, Aristotle, nhất là dòng văn hóa Hi Lạp đã theo chân đoàn quân của Alịchsơn Đại đế gieo rắc từ Âu châu sang Trung Đông vào thế kỷ thứ 3 TC., bởi đó tiếng Hi Lạp đã trở thành một loại quốc tế ngữ phổ thông, văn chương Hi Lạp đã rất hoàn chỉnh trước khi các sách Tân Ước được viết ra. Đó là chưa kể văn chương Ai Cập và vùng Mêsôbôtami đã hình thành từ ít nhất 3.000 năm TC.

Như vậy, không ai dám nói là ‘thời đó’ tức là khoảng 3.000 năm TC trở lại làm gì có chữ viết, vì ai cũng biết chữ viết đã có. Riêng về sách vở, dĩ nhiên là không có những quyển sách bằng giấy như ngày nay, nhưng sách ‘thời đó’ ở dạng những bảng đất sét, bảng đá, da thú, cây chỉ thảo, những thẻ tre, hoặc lụa. Khảo cổ học đã tìm thấy vô số những loại sách vở nầy. Cho nên cũng không ai dám nói: ‘thời đó’ làm gì có sách vở.

Điều quan trọng là dù ngay những bộ Từ điển đồ sộ như Đại Từ Điển Larousse cũng cần bổ sung và cũng có nhiều sai sót, thế mà kỳ diệu thay, Kinh thánh từ ngày được viết khoảng 1500 năm TC. đến ngày được sưu tập trọn vẹn vào năm 397 SC., rồi được lưu hành toàn thế giới đến ngày nay, không cần thêm hoặc bớt, hoặc sửa đổi. Đó cũng là bằng cớ chứng minh Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời. Kỳ diệu hơn nữa là ai cũng có thể hiểu được Kinh thánh, dù người lớn hay thiếu nhi, dù văn minh hay lạc hậu, dù học thức hay bình dân, và tôi tin chắc Vị thính giả cũng dễ dàng hiểu qua Kinh thánh, Đức Chúa Trời muốn phán điều gì với chính mình. Chúa phán: “Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng (Math. 18:4)

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by