You are hereHOANG TƯỞNG

HOANG TƯỞNG


By admin - Posted on 18 December 2013

CÂU HỎI: Tôi không tin Jesus là Con Đức Chúa Trời, Jesus chỉ là một người tốt như các Giáo chủ Tôn giáo thôi. Và người bị hoang tưởng cho mình là con của Đức Chúa Trời. Sự việc Chúa Jêsus chết để chịu thay tội lỗi con người không logic chút nào, nghe thạt là nhảm nhí.

(mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 42)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho tôi nhận được câu hỏi nầy đúng vào Mùa Kỷ Niệm Chúa Jêsus giáng sinh, nhân vậy, tôi xin gởi đến Quý vị thính giả Đài Tiếng Nói VN Hải Ngoại qua chương trình Con Đường Vĩnh Phúc của Hội thánh Báp-tít Phục hưng, lời Chúc Quý Vị có Một Mùa Giáng Sinh Vui Vẻ, An Bình trong ơn lành của Chúa Jêsus. Bây giờ, qua câu hỏi, tôi xin trưng 3 bằng cớ chứng minh Chúa Jêsus chính là Đấng Cứu Thế, Ngài là Chân lý, không hoang tưởng, nhảm nhí.

I/. BẰNG CỚ THỨ NHẤT: LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM CHỨNG:

Đức Chúa Trời Tạo Hóa phán dạy gì về Chúa Jêsus?

Lần theo những trang Cựu Ước trong Kinh thánh, tôi ghi lại những câu Đức Chúa Trời phán hoặc dùng các tiên tri thời Cựu Ước liên quan đến một Đấng Cứu Thế sẽ đến giải cứu loài người ra khỏi tội lỗi và thực hiện những lời hứa phước lành mà Đức Chúa Trời dành cho loài người:

1.      Ngay khi tổ phụ loài người chúng ta phạm tội không vâng lời Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời vì yêu thương loài người đã phán hứa ban cho loài người một Đấng Cứu Thế. Lời đó như sau: “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người” (Sáng 3:15). Đức Chúa Trời sẽ ban cho nhân loại một Đấng Cứu Thế hủy diệt con rắn là ma quỉ, và Đấng Cứu Thế sẽ đến thế giới nầy bởi dòng dõi ‘người nữ’.

2.      Sau đó 2.000 năm trước khi Chúa Jêsus giáng sanh, Đức Chúa Trời đã phán hứa: Đấng Cứu Thế sẽ đến trong dân tộc thuộc một người tên Áp-ra-ham (Sáng. 12:3), từ dan Y-sơ-ra-ên và chi phái Giu-đa (Sáng. 49:8-10). Rồi Đức Chúa Trời lại tập trung lời tiên tri Đấng Cứu Thế sẽ đến trong gia tộc của vua Đa-vít (I Sử 17:14; Êsai 11:1).

3.      Đức Chúa Trời cũng đã dùng tiên tri Êsai để mô tả chi tiết những ngày trên đất của Đấng Cứu Thế như: Đấng Cứu Thế chẳng những đến thế gian bởi dòng dõi người nữ, mà lại là một người nữ đồng trinh (Ês. 7:14). Đấng Cứu Thế được sanh ra và lớn lên trong cảnh nghèo, cứu giúp những người đau ốm, buồn rầu, những người thiếu bình an, cuối cùng Đấng Cứu Thế sẽ mang hết thảy tội lỗi loài người trên thân thể Ngài, chết trong hàng kẻ dữ, chịu chôn trong mộ kẻ giàu và Ngài sẽ sống lại (Êsai 53).

4.      Một trong những lời tiên tri cuối cùng của Cựu Ước là báo trước Đấng Cứu Thế sẽ được sanh ra tại làng Bết-lê-hem nhỏ bé, xứ Giu-đê.

Đem tất cả những lời dự ngôn về Đấng Cứu Thế đến thế gian đó tra vào lý lịch của tất cả danh nhân giáo chủ, vua, quan, kể cả những thường dân từ ngày lịch sử nhân loại được biết đến nay, ít nhất là 5.000 năm, nhân loại không tìm thấy một ai ra đời trên thế gian nầy khớp với những lời tiên tri đó, TRỪ RA MỘT MÌNH CHÚA JÊSUS! Chúa Jêsus đã giáng sanh tại làng Bết-lê-hem xứ Giu-đa, trong một gia đình nghèo, sống một đời sống nghèo hơn hết, đi khắp nước Y-sơ-ra-ên với quyền năng của một Đức Chúa Trời chữa lành bao nhiêu người bất kỳ bịnh gì, đuổi mọi quỉ, an ủi mọi người với những lời giảng dạy không hề có ai giảng dạy giống như Chúa Jêsus. Sau 33 ½ năm trên đất, Chúa Jêsus đã tình nguyện chịu bị sỉ nhục, bị đòn roi và chịu chết giữa sự khinh khi của nhiều người, bị chia áo xống, bị đóng đinh ngang hàng với 2 tên trộm cướp. Kỳ diệu thay, Chúa Jêsus được chôn trong mộ của một người nhà giàu, và Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết sau 3 ngày chịu chôn trong mộ.

Chúa Jêsus đã làm ứng nghiệm hết thảy từng chi tiết những lời tiên tri về một Đấng Cứu Thế, thì chúng ta còn có thể nói gì hơn là phải nhìn nhận Chúa Jêsus chính là Đấng Cứu Thế!

II/. BẰNG CỚ THỨ HAI: ĐỜI SỐNG TRÊN ĐẤT CỦA CHÚA JÊSUS LÀM CHỨNG NGÀI LÀ ĐẤNG CỨU THẾ.

Bây giờ tôi có ý kiến về những điều Vị Thính Giả đã đề cập.

1. Thứ nhất: Chúa Jêsus đến thế gian không phải để làm người tốt.

Kinh thánh và thực tế cho thấy Chúa Jêsus không đến thế gian để làm một người tốt dạy những điều tốt, nhưng Ngài đến thế giới nầy để cứu con người ra khỏi tội. Trước khi Chúa Jêsus giáng sinh, Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài bảo Giô-sép là chồng hứa của cô Ma-ri phải đặt tên Hài Nhi được sinh ra bởi Ma-ri là JÊSUS, và thiên sứ giải thích danh Jêsus nghĩa là Đấng ấy cứu dân mình ra khỏi tội (Math. 1:21). Cũng trong đêm Chúa Jêsus giáng sinh, Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ đến báo tin cho những người chăn chiên đang trú ngoài đồng rằng: ‘Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. (Luca 2:10-12).

Trong khi rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời trên đất, Chúa Jêsus đã thường xác nhận rằng Ngài đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất (Luca 19:10), Chúa Jêsus phán: “Ta vì chiên ta phó sự sống mình” (Giăng 10:15).

2. Thứ hai: Chúa Jêsus không phải là người hoang tưởng:

Cách đây 10 năm, có một Bác sĩ giỏi đã giải phẫu khối u trên lưng tôi, ông phủ một cái khăn lên lưng tôi, rồi hỏi tôi: ‘Mục sư có biết tại sao tôi đích thân giải phẫu cho mục sư không? Vì năm 1967, tôi được cử đi Italia học về ung thư, tiền học thì có rồi nhưng chưa có tiền bỏ túi. Có người giới thiệu tôi đến một cơ quan Tin Lành, và nơi đó giúp tôi 500 dollars. Năm trăm đô thời đó xài đã lắm. Xong rồi!’ Tôi cứ tưởng Bác sĩ nói chuyện xong rồi mới mổ cho tôi, nhưng ông vừa nói ‘xong rồi’ thì cũng mổ khối u cho tôi xong rồi. Bác sĩ phụ tá giúp băng vết mổ lại, tôi ngồi dậy thì vị Bác sĩ đó đã đi rồi. Hoang tưởng không? Chắc chắn không, vì bằng cớ trước mắt.

Suốt 3 ½ năm rưỡi thi hành chức vụ trên đất, Chúa Jêsus làm rất nhiều phép lạ chữa bệnh, đuổi quỉ, quở yên sóng gió, hóa bánh nuôi 5 ngàn người, 7 ngàn người không kể phụ nữ và trẻ con, ăn no nê. Chúa Jêsus đã kêu nhiều người chết sống lại thậm chí có người đã chết 4 ngày có mùi hôi rồi, đã chôn trong mộ, Chúa Jêsus đã kêu người đó sống lại. Điều quan trọng là Chúa Jêsus làm những việc kỳ diệu đó cách công khai, trước mắt mọi người, làm một cách đơn giản, bình thường, không có gì thần bí. Kinh thánh ghi lại:

·  Đương lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Vượt Qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm, thì tin danh Ngài (Giăng 2:23) – có nhiều người thấy thì không thể là hoang tưởng được.

· Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được (Giăng 3:1-2) – Lời xác nhận của một người có địa vị, có uy tín như Ni-cô-đem thì không phải hoang tưởng.

·  Họ - tức dân làng Si-kha thuộc xứ Samari, nói với người đờn bà rằng: Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu; vì chính chúng ta đã nghe Ngài, và biết rằng chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian (Giăng 4:42). Dân của cả một làng xác nhận họ đã nghe chính Chúa Jêsus giảng và biết rõ Ngài là Cứu Chúa của thế gian, chắc chắn không phải là hoang tưởng.

Còn nhiều và nhiều nữa, nhiều đến nỗi Kinh thánh phán: nếu cứ từng việc chép ra thì cả thế gian cũng không thể chứa hết sách người ta chép (Giăng 21:25). Vả lại, những việc nầy đã ghi lại và phổ biến khắp thế giới suốt gần 2 ngàn năm qua, nếu là hoang tưởng thì chỉ có hai khả năng: (1) Cả thế giới đều dại dột, chỉ Vị thính giả là khôn ngoan; (2) hoặc vì một thành kiến nào đó đã khiến Vị Thính giả của chúng tôi không nhìn biết Chúa Jêsus là Chân lý (Giăng 14:6). Tôi mong cả hai khả năng đều không còn.

III/. Thứ 3: Vị thính giả nói: Sự việc Chúa Jêsus chết để chịu thay tội lỗi con người không logic chút nào, nghe thật nhảm nhí.

Kinh thánh ghi lại rằng 50 ngày sau khi Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết, mới 50 ngày thôi, giữa thành Giê-ru-sa-lem thù nghịch từng biểu quyết đóng đinh Chúa Jêsus, các môn đồ của Chúa Jêsus công bố rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp, theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó… Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ”.

Nếu nhảm nhí, nếu chỉ là một tuyên truyền tôn giáo, thì những người từng đóng đinh Chúa Jêsus một lần nữa sợ gì không đứng lên tiêu diệt các môn đệ của Chúa Jêsus. Nhưng kỳ diệu thay, Kinh thánh ghi lại phản ứng của những người đó: “Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?” (Công vụ 2:22-24, 36-37)

Trong thời gian đó, có một người học thức, có quyền thế, có đạo cổ truyền của tổ phụ nghiêm cẩn, tên ông là Sau-lơ, nổi tiếng cả nước, quyết chống lại Chúa Jêsus, ông không thể tin một Jêsus Cứu Thế. Ông thuật lại như sau: “Cách ăn nết ở của tôi từ lúc tuổi trẻ, nơi giữa bổn quốc tôi và tại thành Giê-ru-sa-lem, thì mọi người Giu-đa đều biết cả…Thật, chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách thế mà chống lại danh Jêsus ở Na-xa-rét. Thật tôi đã làm sự nầy tại thành Giê-ru-sa-lem: sau khi đã chịu quyền của các thầy tế lễ cả, thì tôi bỏ tù nhiều người thánh; và lúc họ giết các người đó, tôi cũng đồng một ý. Vả lại, tôi thường trảy đi từ nhà hội nầy đến nhà hội kia, hà hiếp họ, để bắt họ phải nói phạm thượng, tôi lại nổi giận quá bội bắt bớ họ cho đến các thành ngoại quốc. Ấy vậy, tôi lên thành Đa-mách có trọn quyền và phép bởi các thầy tế lễ cả, đương đi dọc đường, muôn tâu, lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chói lói hơn mặt trời, sáng lòa chung quanh tôi và kẻ cùng đi. Chúng tôi thảy đều té xuống đất, và tôi nghe tiếng phán cùng tôi bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt-bớ ta? ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy. Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Jêsus mà ngươi đương bắt bớ. Tâu vua Ac-ríp-ba, từ đó, tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời” (Công vụ 26:1-19).

Kinh thánh khẳng định, Chúa Jêsus không phải đến thế gian làm một người tốt, nhưng Ngài đến thế gian làm Đấng Cứu Thế, hầu cho hễ ai tin đến Ngài thì được sự sống vĩnh phúc, đời nầy cũng như đời sau. Đức Chúa Trời Tạo Hóa cũng tất cả thiên sứ, kể cả ma quỉ dưới địa ngục, và 2/3 dân số thế giới làm chứng rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Thế. Nhờ Chúa Jêsus mà tỉ tỉ người trên thế giới có an vui, có tình thương. Vị thính giả ơi, một người hoang tưởng, nhảm nhí, ngay cả một người tốt cũng không làm được như vậy. Xin Chúa cho Vị thính giả được như học giả Sau-lơ gặp Chúa Jêsus và thôi đừng chống cự Ngài nữa để đời sống trở nên như vị Thánh Phaolô. Muốn thật hết lòng!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by