You are hereCON TRAI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

CON TRAI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI


By admin - Posted on 18 December 2013

Tôi có nhận bài viết của một con cái Chúa tại Việt Nam tên Manh Hau Vu với lòng yêu mến Chúa muốn đăng lên để chia sẻ điều Chúa dạy cho cá nhân mình. Xin được giới thiệu.

Mục sư Sơn.

CÁC CON TRAI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Các Con trai của Đức chúa Trời là ai? Họ ở đâu? Làm sao để biết họ?

Đáp : Là tôi, là Bạn, là hết thảy những người tin đến Đức Chúa Jêsus christ . Như Galati 3:26 chép : "Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời."

Ngày trước chúng ta ở trong sự bội nghịch - không tin đến Con Ngài - Ngài đã từ chối chúng ta, song lòng thương xót khôn nguôi, sau khi để chúng ta đau đớn trong sự lầm lạc - bây giờ tin Đức Chúa Jêsus Christ - Ngài không đặt luật để định tội cho những ai tin Con Ngài - Con Trai của Ngài nữa. Ôsê 1:10b, “Và chính nơi mà đã bảo chúng nó rằng: các ngươi chẳng phải là dân Ta, sẽ lại bảo rằng: Các ngươi là con trai của Đức Chúa Trời hằng sống". Phải, chính chúng ta là con trai của Đức Chúa Trời hằng sống. Mọi thứ luật định tội và qui kết tội lỗi cho chúng ta đã đã được "Đấng cất tội lỗi chúng" đem đi mất rồi ; tội lỗi và mọi thứ luật pháp kèm theo trong giao ước đó đã bị bỏ rồi; thế nên chúng ta mới được gọi là các con trai của Đức Chúa Trời, là dòng dõi thuộc giao ước mới của Thánh Linh - Luật của giao ước nầy khắc ghi nơi lòng chúng ta - là Lời Đức Chúa Trời hằng sống, là Lời có quyền hành động làm nên mới trong chúng ta, khiến cho chúng ta có được quyền pháp đặng trở nên con cái Dức Chúa Trời.

Nếu như quý vị còn nghi ngờ về sự định tội, tôi xin hỏi: Trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta có hai lời hứa nào? Có phải sự cứu chuộc và sự tha tội không, thế thì còn gì phải sợ? - Ngài chuộc chúng ta rồi! Còn nếu có phạm tội gì, thì bây giờ là con của Cha yêu thương, thì mắc gì phải giấu tội mình để ở trong sự sợ hãi vậy? Bạn sợ người ta lên án, cười chê ư? Ai? .. Ai sẽ làm như vậy? có phải là sứ giả của Satan, là kẻ chống nghịch với Đức Chúa Trời? Có phải ma quỷ là đứa ngày đêm nói dối chúng ta? Tôi hỏi Bạn, chúng nó có quyền gì mà dám kiện người mà Đức Chúa Jesus Christ đã đổ huyết ra mua về? Nếu nó đã thắng Chúa chúng ta thì tại sao nó không cầm giữ được Ngài nơi Âm phủ - hay là ngược lai. Ngài đã tước lấy chìa khóa của sự chết và Âm phủ  - quyền của nó. Ngài sống thì chúng ta cũng sẽ sống; Ngài thắng thì chúng ta cũng sẽ thắng. Ngài là Anh cả, là trái đầu mùa - Ngài đem chúng ta trở về trong cương vị ban đầu là các CON TRAI của Đức Chúa Trời; Ấy là các con trai đã hát xướng, reo mừng trong nước Ngài mà sách Gióp 38:7 đã mô tả, là các Con Trai của Đức Chúa Trời đã ra mắt Đức Chúa Trời trong sách Gióp 1:6; 2:1.

Bạn thấy đó, Satan cũng có đến đó nữa. Nó có một lời nào để kiện các con trai của Ngài không? Vì có luật nào được đặt ra để chỉ tội họ đâu? Nếu Bạn đi qua một ngã tư đường, mà không có đèn xanh đèn đỏ thì có ai lấy luật nào định tội Bạn vượt đèn xanh đỏ? Trong khi đó, ở dưới đất "Gióp vốn công bình, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh xa mọi điều ác" mà nó vẫn có cớ để kiện đó sao? Hay là Bạn muốn biết thêm điều gì nữa? Hãy trở về Sáng thế ký 6:1-3 "Các con trai Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ", và "Đức Giê-hô-va phán rằng: “Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn". Nầy, hãy xem tôi làm một bản so sánh nhé: Ngay trong vườn địa đàng, ngay tại cây biết điều thiện và điều ác. Người nữ đã nhìn thấy, suy nghĩ, quyết định":  Thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn". Sáng 3:16, "Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm
điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén...". Sáng 3:17, "Ngài lại phán cùng Ađam ...".Loài người nhìn thấy, suy nghĩ, hành động. Vì có luật định "Ăn vào phải chết" nên bị định tội. Các Con Trai Đức Chúa Trời nhìn thấy, suy nghĩ, hành động. Vì KHÔNG có luật định tội. (Các con trai Đức Chúa Trời để lại giống dân cao lớn). Và loài người vẫn bị phạt "Thần Ta chẵng hằng ở luôn”. Không nhắc gì đến Các Con Trai Đức Chúa Trời cả.

·  Vậy là Bạn đã rõ danh xưng hiện tại của chúng ta là những người tin đến Đức Chúa Jêsus Christ chưa?

·  Bạn có còn nhớ Chúa Jêsus đã từng nói : " Ta còn có một bầy nữa ..." không?

Manh Hau Vu

Thưa Mục Sư! cách đây không lâu, một lần đọc kinh thánh Tân ước, thư Galati, đến đoạn 3:26, bất chợt tôi khựng lại và thắc mắc. Tại sao Sứ đồ Phaolô lại nói về điều này? Với bối cảnh của Hội thánh tại Galati lúc ấy ra sao? Và tại sao Phaolô lại nhắc đến con trai Đức Chúa Trời ở đây? Và "trở nên như con trai Đức Chúa Trời" là trở nên thế nào?... Và tôi bắt đầu tìm hiểu về danh phận "Con Trai Đức Chúa Trời". Đi ngược dòng lịch sử trở về Cựu ước, chỉ có vài chỗ, vài sách, nhắc rất ít. Cảm tạ Chúa! Tôi vui mừng lắm khi chợt nhận ra rằng:

1. Con Trai Đức Chúa Trời là những người được sinh ra trong vườn địa đàng (khi Bà Ê-va và Ông A-Đam chưa phạm tội; và Bà Ê-va còn được gọi là người Nữ).

2. Không có luật pháp định tội cho Con Trai của Đức Chúa Trời (xem sách  Gióp).

3. Và ngày nay những người tin đến Đức Chúa Jesus Christ là những người được làm sạch tội bởi Huyết báu của Ngài, và cả thảy họ đều trở nên như con trai Đức Chúa Trời và họ không còn bị định tội nữa.

Nếu bất luận một Cơ-đốc nhân nào biết rõ điều này. Chắc chắn họ không còn buôn phiền hay lo lắng về đời này nữa, và họ chắc chắn vui mừng, thật sự nhận được sự bình an thật từ nơi Đức Chúa Trời ban cho mỗi người. Amen .

Tags

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by