You are hereEILIKRINÈS - EILIKRINEIA (SỰ TINH SẠCH HOÀN TOÀN)

EILIKRINÈS - EILIKRINEIA (SỰ TINH SẠCH HOÀN TOÀN)


By admin - Posted on 20 December 2013

EILIKRINÈS  và  EILIKRINEIA

SỰ TINH SẠCH HOÀN TOÀN

Eilikrinès eilikrineia - thứ nhất là tính từ và thứ hai là danh từ - là hai từ ngữ đáng chú ý nhất. Eilikrinès xuất hiện trong Philíp 1:10, bản AV dịch là ‘thành thật’; bản RSV Mỹ dịch ‘thánh sạch’; và Moffatt dịch ‘trong sạch’; nó cũng xuất thiện trong I Phierơ 3:1 mà cả hai bản dịch AV và Moffatt đều dịch là ‘tinh sạch’, và trong bản RSV Mỹ dịch ‘thành thật’. Eilikrineia là danh từ, xuất thiện trong I Côr. 5:8; II Côr. 1:12; 2:17. Cách dịch thông thường các câu là ‘tính thành thật’, với một ngoại lệ mà Moffatt dịch trong thí dụ đầu tiên là ‘trong trắng’.

Cả hai danh từ và tính từ đều không thông dụng lắm trong Hi văn cổ. Trong Hi văn cổ, eilikrinès có hai cách dùng đặc thù. Thứ nhất, nó có nghĩa là ‘không pha trộn, nguyên chất, trong sạch’. Thí dụ, lửa là vật tinh khiết hơn tất cả, eilikrinès được dùng để nói đến. Nó được dùng chỉ về nhật thực toàn phần. Thứ hai, nó được dùng như chúng ta dùng những từ ngữ ‘trong sạch’, và ‘tuyệt đối’. Thí dụ, nó được dùng chỉ về tài năng tuyệt đối, trọn vẹn.

Trong bản chỉ thảo thì thông dụng. Một người van xin eilikrinès của một vị quan, ở đây từ ngữ phải hiểu là ‘liêm khiết, công bằng, không thiên vị’.

Nguyên gốc của những từ ngữ nầy trong Hi văn không biết chắc. Có hai gợi ý:

(i)  Nó có thể lấy từ nguồn một từ ngữ Hi Lạp là eilein có nghĩa là ‘lắc đi lắc lại trên cái sàng’ cho đến khi những gì còn sót lại, những vật lạ bị loại ra, vật căn bản được lọc luyện thuần khiết. Nó diễn tả đặc tánh là rất sạch và tinh khiết bởi ân điển của Đức Chúa Trời, không có sự ác nào trộn lẫn vào.

(ii)  Nó thể bắt nguồn từ sự phối hợp của hai từ ngữ Hi Lạp là heilè có nghĩa là ‘ánh sáng mặt trời’ và krinein có nghĩa là ‘phán xét’. Trong trường hợp nầy, nó diễn tả một điều có thể đứng trước sự phán xét của ánh sáng mặt trời, một điều mà ngay khi được đưa ra ánh sáng rõ ràng của mặt trời, nó lộ ra không khuyết điểm hoặc không một vết nhơ nào lộ ra. Có một hình ảnh sống động ở đây. Những cửa hàng bán bách hóa phương Đông thì nhỏ, tối và bị che khuất. Một bài báo nói một mẫu gốm hoặc thủy tinh, hoặc quần áo, phải xem trong góc tối mờ mờ của cửa hàng; nhưng người mua hàng khôn ngoan sẽ đem nó ra ngoài đường, cầm nó lên xem xét trong sự phán xét của ánh sáng mặt trời; những tia nắng mặt trời sẽ làm lộ ra những khuyết điểm và vết nhơ không bao giờ thấy được trong bóng tối của cửa hàng. Theopylact nói về eilikrineia, trí trong sáng, chân thật, không có gì được che giấu trong bóng tối và không có gì ẩn giấu bên trong.

Câu hỏi mà từ ngữ nầy đặt ra là: Những tư tưởng sâu kín trong chúng ta có thể đứng vững khi được đem ra ánh sáng đầy trọn ban ngày không? Những động cơ sâu kín trong chúng ta có thể đứng vững khi được đem ra ánh sáng đầy trọn soi rọi nó không? Đặt một vật vào chỗ cao nhất của nó, những tư tưởng sâu kín và những hành động từ lòng chúng ta có thể đứng vững trước cái nhìn của mắt Chúa không?

Sự trong sạch của Cơ-Đốc nhân là một sự trong sạch được sàng lọc cho đến khi sự lẫn lộn cuối cùng của điều ác bị loại đi, sự trong sạch không có gì che giấu, những tư tưởng sâu kín và những ước muốn sẽ chịu được ánh sáng đầy trọn của ban ngày.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by