You are hereELPIS - ELPIZEN - VI VỌNG CƠ-ĐỐC

ELPIS - ELPIZEN - VI VỌNG CƠ-ĐỐC


By admin - Posted on 04 January 2014

ELPIS và ELPIZEN

HI VỌNG CƠ-ĐỐC

Danh từ elpis có nghĩa là Sự Hi Vọng, động từ elpizen có nghĩa là Hi Vọng. Những từ ngữ nầy không phải là một đặc ngữ đáng quan tâm. Sự quan trọng của những từ ngữ nầy nằm trong sự kiện nếu chúng ta khảo sát và phân tích cách dùng của nó trong Tân Ước, chúng ta có thể khám phá sự liên hệ và nền tảng Hi Vọng Cơ-Đốc.

Elpis - Sự Hi Vọng là một trong ba cột trụ quan trọng trong niềm tin Cơ-Đốc. Toàn bộ niềm tin Cơ-Đốc được lập trên Hi Vọng cùng với đức tin và sự yêu thương (I Côr. 13:13). Hi vọng là đặc điểm của đức tính Cơ-Đốc và là điều mà người phi-Cơ-Đốc không có (Êph. 2:12). Chỉ Cơ-Đốc nhân mới có thể trở nên lạc quan đối với thế gian. Chỉ Cơ-Đốc nhân mới có hi vọng để đương đầu với cuộc sống. Và chỉ Cơ-Đốc nhân mới có thể nhìn sự chết với lòng thanh thản và trầm tỉnh.

Vậy, chúng ta hãy xem hi vọng Cơ-Đốc bao gồm điều gì.

(i)  Hi vọng sống lại từ sự chết. Ý tưởng đó chạy suốt Tân Ước cách kiên định (Công vụ 23:6; 26:6; I Côr. 15:19; I Tê. 4:13; I Phi. 1:3; I Giăng 3:3). Cơ-Đốc nhân là một người đi trên một hành trình không phải để chết, mà là để sống. Đối với Cơ-Đốc nhân, sự chết không phải là vực thẳm hư không và hủy diệt, nhưng là ‘cánh cổng lên trời’.

(ii)  Hi vọng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô. 5:2). Đó là hi vọng không bao lâu nữa chúng ta sẽ thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời nơi không trung và xuyên qua tấm kính ảm đạm. Chắc chắn ngày ấy sẽ đến khi chúng ta thấy và được mặc lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

(iii) Hi vọng một chế độ mới (II Côr. 5:12). Vì từ lâu, loài người bị chính luật pháp cai trị, không có khả năng làm việc gì trừ ra sự tuyệt vọng, vì không một người nào có thể vâng lời và làm thỏa mãn trọn vẹn luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta thấy rằng quyền năng chủ yếu của Đạo không phải là luật pháp mà là yêu thương, một hi vọng mới được sanh ra.

(iv) Hi vọng sự công nghĩa (Gal. 3:5). Theo Phaolô, sự công nghĩa hay sự công bình có nghĩa là một mối liên hệ chính đáng với Đức Chúa Trời. Khi một người quan tâm Đạo như luật pháp, người đó luôn thất bại trước mặt Đức Chúa Trời, vì vậy, bao giờ người đó cũng ở trong sự sợ hãi đối với Đức Chúa Trời. Nhưng sứ điệp của Chúa Jêsus Christ là làm cho một người có thể bước vào mối tương quan mới với Đức Chúa Trời, sự tin quyết chân thật thay cho sự sợ hãi.

(v) Hi vọng sự cứu rỗi. Có hai phương diện: (a) là sự bình an chắc chắn trong thế gian (II Côr. 1:10), không phải trong hoàn cảnh được bảo vệ khỏi nghi ngờ và nguy hiểm, nhưng trong hoàn cảnh độc lập đối với những sự đó. Như Rupert Brooke đã viết:

Đường tôi đi sẽ được bình an

Sự trang bị bí mật chống lại tất cả cố gắng của sự chết.

Bình an dù bình an mất cả;

Bình an nơi loài người sa ngã,

Và lúc đôi chân, bàn tay yếu đuối nầy tê liệt,

Là lúc tôi bình an hơn hết.

(b) Nó là sự bình an chắc chắn trong thế giới hầu đến. Nó là hi vọng bình an giữa hiểm nguy trên đất, và thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời.

(vi) Hi vọng sống đời đời (Tít 1:2; 3:7). Trong Tân Ước, từ ngữ đời đời luôn luôn được nhấn mạnh, không phải là khoảng thời gian, mà là phẩm chất của sự sống đời đời. Đời đời là từ ngữ mô tả bất cứ điều gì biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Sự sống đời đời là loại sự sống mà Đức Chúa Trời sống. Hi vọng của Cơ-Đốc nhân là một ngày nào đó sẽ dự phần chính sự sống của Đức Chúa Trời.

(vii) Hi vọng sự đến lần thứ hai cách khải hoàn của Đấng Christ (Tít 2:13; I Phi. 1:13; I Giăng 3:3). Sự đến lần thứ hai không phải là cái ‘mốt’ giáo lý ngày nay, nhưng nó giữ gìn lẽ thật quan trọng nầy - lịch sử đang tiếp diễn một nơi nào đó, mà lịch sử không phải là một sợi dây không mối, một sự sưu tập tình cờ vô nghĩa, và những sự kiện rời rạc – có một sự hoàn hảo. Cơ-Đốc nhân là một người quan tâm đến chính mình và trọn đời như trên đường tiến đến mục tiêu.

(viii)  Hi vọng được dành chứa trên trời (Côl. 1:5). Đó là cách để nói, một cái nhìn hướng về điều đã được sửa soạn cho Cơ-Đốc nhân, điều đó không phải là những ân huệ may rủi và những thay đổi thời cơ. Nó ở trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời, vì vậy, nó là điều làm hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời và làm ứng nghiệm mọi hi vọng, mơ ước của linh hồn con người.

Bây giờ chúng ta có thể chú ý điều chúng ta gọi là những nguồn hi vọng, hay căn nguyên hi vọng.

(i) Hi vọng là kết quả của kinh nghiệm (Rô. 5:4). Những kinh nghiệm và thử ngiệm cuộc sống đưa người không tin đến tuyệt vọng. Cơ-Đốc nhân có hi vọng thấy mọi sự và bao giờ cũng tươi sáng hơn, thay vì tối tăm hơn.

(ii) Hi vọng là kết quả của Kinh thánh (Rô. 15:4). Nếu một người nghiên cứu chứng cớ những mối liên hệ và ý muốn của Đức Chúa Trời với con người, điều đó sẽ khiến cho người nghiên cứu đầy hi vọng. Trong kế hoạch giáo dục cho con trai là Richard, Oliver Cromwell đã nói: “Ta muốn nó được học thêm lịch sử”. Đối với Cơ-Đốc nhân, bài học lịch sử là Hi Vọng.

(iii) Hi vọng đến từ hoàn cảnh được Đức Chúa Trời kêu gọi (Êph. 1:18). Cơ-Đốc nhân không phải bước vào một tranh chiến trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Một cuộc tranh chiến như vậy sẽ là một sự vô vọng. Cơ-Đốc nhân được mời vào một mối tương giao với Đức Chúa Trời, không phải vì người là xứng đáng, nhưng chỉ là bởi Đức Chúa Trời thương xót.

(iv)  Hi vọng là kết quả của Tin Lành (Côl. 1:23). Tin Lành là một tin tức tốt lành. Một sứ điệp giống như sứ điệp của Giăng Báp-tít (Luca 3:7, 17), là sứ điệp mà sự ngăm dọa đưa một người đến tuyệt vọng. Còn sứ điệp của Chúa Jêsus là một lời mời gọi, một sự ban tặng, một lời hứa, một sự ngạc nhiên của Tin Lành để nâng đỡ tấm lòng của người nào bị tội lỗi ám ảnh.

(v) Hi vọng là sự nương cậy vào Chúa Jêsus Christ và công việc của Ngài (Côl. 1:27; I Tim. 1:1). Hi vọng Cơ-Đốc không xây dựng trên điều một người làm, có thể người đó làm cho chính mình, mà đặt trên những gì Đấng Christ đã làm cho người đó.

Đến đây chúng ta hãy kết lại những điều quan trọng do Hi Vọng đem đến:

(i) Hi vọng đến bởi ân điển (II Tês. 2:16). Nền tảng của Hi Vọng Cơ-Đốc là tự do và tha thứ cùng với sự thông công mà Đức Chúa Trời ban cho loài người là đối tượng không xứng đáng. Hi vọng đến khi chúng ta khám phát ra không phải chúng ta tìm được sự cứu rỗi, mà là nhận được sự cứu rỗi.

(ii) Chúng ta vui mừng nhờ Hi Vọng (Rô. 12:12). Một Cơ-Đốc nhân buồn rầu là một sự mâu thuẫn với những điều Kinh thánh qui định. Người biết quyền năng của Chúa Jêsus Christ không bao giờ có thể thất vọng về chính mình hoặc về thế gian. Người đó đã khám phá điều mà Cavour gọi là ‘hoàn cảnh khả thi’, vì người khám phá đối với Đức Chúa Trời mọi sự đều khả thi.

(iii) Chúng ta được cứu bởi Hi Vọng (Rô. 8:24). Hi vọng mà Chúa Jêsus đã phán: Ấy là Đức Chúa Trời là nền tảng của sự cứu rỗi, không phải từ khi chúng ta bắt đầu nhìn biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời và là Cha, mà là ngay khi chúng ta có thể ngắm nhìn sự cứu rỗi như là tình trạng khả năng cho tội nhân.

(iv) Hi Vọng giữ Cơ-Đốc nhân vững vàng. Đây là một trong những từ ngữ chìa khóa quan trọng trong thư Hê-bơ-rơ (Hêb. 3:6; 6:11, 18). Cơ-Đốc nhân là người có thể chiến đấu và tiếp tục chiến đấu, có thể chiến đấu chống lại chính  mình và những cám dỗ, có thể chịu được gian khổ làm một Cơ-Đốc nhân, bởi vì người đó có một mục tiêu quí vô vàn để hướng đến.

Sau cùng chúng ta hãy nhìn vào những gì chúng ta có thể gọi là nền tảng Hi Vọng.

(i) Hi Vọng trong Đấng Christ (I Tês. 1:3). Chúng ta hi vọng không phải vì một sức mạnh nào đem chúng ta đến sự sống, nhưng vì hiện nay chúng ta biết chắc về sự cứu giúp từ Chúa Jêsus Christ cho chúng ta.

(ii) Hi Vọng được truyền đến từ Đức Chúa Trời (I Tim. 4:10), vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Hi Vọng (Rô 15:13). Đức Chúa Trời là Đấng ban hi vọng. Thuộc tính của Đức Chúa Trời như Chúa Jêsus đã phán là nền tảng chủ yếu của mọi hi vọng chúng ta.

(iii) Hi Vọng nhìn vào Đức Chúa Trời, đối diện với Đức Chúa Trời (Công vụ 24:15; I Phi. 1:21; I Tim. 5:5). Cơ-Đốc nhân là người của hi vọng bởi vì người để mắt chăm vào Đức Chúa Trời. Thánh Augustine nói với một người cùng khổ không nghĩ điều gì trừ ra tội mình, “Hãy thôi nhìn vào chính mình, hãy nhìn vào Đức Chúa Trời”. Nhìn về Đức Chúa Trời là bí quyết của Hi Vọng Cơ-Đốc.

Hi Vọng Cơ-Đốc không phải là hi vọng hão huyền, run sợ, vì có những lời hứa của Đức Chúa Trời là thật. Hi Vọng Cơ-Đốc là một sự mong đợi chắc chắn vì những lời hứa của Đức Chúa Trời không thể sai trật được.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by