You are hereĐI ĐƯỜNG KHÁC

ĐI ĐƯỜNG KHÁC


By admin - Posted on 05 January 2014

Đề tài: ĐƯỜNG KHÁC

Kinh thánh: Mathiơ 2:1-12

Câu gốc: Mathiơ 2:12

(Mời nghe với BÀI GIẢNG II số 150)

I/. ĐƯỜNG KHÁC KHÔNG PHẢI ĐƯỜNG THẾ GIAN. 2:1-2

-  Đọc qua c.1-2, câu hỏi được đặt ra là tại sao các nhà thông thái từ Đông phương lại vào cung điện để tìm Chúa Jêsus là Vua dân Giu-đa mới sanh?

-  Câu trả lời là vì họ quá thông thái, theo kinh nghiệm của thế gian với câu: Con vua thì được làm vua! Vua dân Giu-đa thì phải được sanh ra trong cung điện nước Giu-đa.

-  Chúng ta thường sống theo kinh nghiệm thế gian như vậy. Dĩ nhiên có rất nhiều lời dạy từ kinh nghiệm dân gian, đó là những bài học tích lũy từ bao nhiêu đời còn lại, như:

·  Ráng vàng trời nắng, ráng trắng trời mưa.

·  Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

-  Tuy nhiên, cũng có những câu kinh nghiệm dân gian ngày nay không còn thích hợp:

·  Áo mặc sao qua khỏi đầu (áo mưa)

·  Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó

-  Điển hình như câu con vua thì được làm vua này. Các nhà thông thái đã hiểu lầm Chúa Jêsus sẽ giáng sinh trong cung điện.

-   Một con cái Chúa với bài học:

·  Chó đến nhà thì sang

·  Đi làm Chúa nhật là thực tế!

-  Chúng ta thường mắc vào những sai lầm đó với những câu như:

·  Ai sao tôi vậy! (Ai làm bậy, tôi làm theo)

·  Ai cũng làm vậy!

-  Lời Chúa dạy: Đừng làm theo đời nầy! (Rô. 12:2). Dĩ nhiên không phải chúng ta lập dị làm cho khác đời, nhưng Chúa dạy: Hãy biến hóa…

-  Math. 7:13-14; Êph. 4:17-32 dạy cách sống giữa đời nầy (c.25-32)

II/. ĐƯỜNG KHÁC KHÔNG PHẢI ĐƯỜNG CÓ ĐẠO. 2:3-8

-  Tôi tin rằng các con cái Chúa rất quen thuộc với câu chuyện nầy trong Kinh thánh, và cũng quen thuộc với vua Hê-rốt cùng các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo.

-  Cả hai đều quen thuộc Kinh thánh, nói cách khác, cả hai đều có đạo, có Kinh thánh,

·  Các thầy tế lễ và thông giáo rất quen thuộc Kinh thánh, nên khi được vua Hê-rốt hỏi, lập tức họ trả lời với sự trưng dẫn Kinh thánh rõ ràng. Đây là những người học nhiều về Kinh thánh.

-  Nhưng họ học Kinh thánh để làm gì? Giăng 5:39, Chúa Jêsus phán: họ học Kinh thánh để mong được sự sống đời đời! Giống như những người ‘đọc kinh’ nhiều, đi lễ nhiều, để mong được lên Thiên đàng. Chúng ta thấy hình ảnh nầy nơi người theo các tôn giáo đời nầy.

-  Vua Hê-rốt lại là một hình ảnh khác tiêu biểu cho nhiều người có danh là người CÓ ĐẠO, nhưng tất cả đều ỷ lại phương tiện chung quanh, nhất là thời kỳ công nghê cao nầy, họ cần biết gì về Kinh thánh thì chỉ cần mở máy là có sẵn. Vua Hê-rốt cần biết lời tiên tri trong Kinh thánh, thì đã có sẵn những người biết Kinh thánh ở chung quanh ông (c.4)

-  Cả hai đều không có Chúa!

-  Kết quả những đời sống của họ là gì?

·  C.3, nghe tin Chúa đến thì bối rối.

·  C.7-8, sống giả dối ngay cả đối với Chúa, nói sẽ đi thờ lạy Chúa nhưng mà lòng thì thù ghét.

· Còn các thầy tế lễ và thông giáo thì bắt bẻ Chúa, tìm cách làm khó khăn cho công việc Chúa – Math. 23:13, họ không muốn vào thiên đàng, mà ai muốn vào họ cũng ngăn trở.

- Những người cứu đi đường cũ (con đường theo Đạo như các tôn giáo dạy), là những người ngăn trở Đạo của Chúa.

III/. ĐƯỜNG KHÁC LÀ LÀM THEO LỜI CHÚA. 2:9-12

- Kinh thánh là đã cho các nhà thông thái làm cái phông bên cạnh Hê-rốt, giống như chúng ta sẽ không thấy ‘đen’ lắm cho tới khi đặt màu đen đó bên cạnh màu trắng. Các nhà thông thái với lòng khát khao tìm Chúa, vượt đường xa (phải nhớ những khó khăn, nguy hiểm của việc đi đường của 2.000 năm trước), họ nghe Lời Chúa phán về sự giáng sinh của Chúa mà không hề thắc mắc: Tại sao vua mà sanh nơi nhỏ bé? Tại sao vua mà không sanh ở trong cung vua? Họ vào đến nhà, thấy Hài nhi Jêsus thì vui mừng dâng lễ vật cho Chúa với những lễ vật đầy ý nghĩa:

·  Vàng: vua

·  Nhũ hương: mùi thơm - thầy tế lễ dâng lên Đức Chúa Trời cầu thay cho dân Chúa.

·  Một dược: chất thuốc đắng để chữa bịnh – Chúa Jêsus sẽ chịu chết để chữa lành bịnh tội lỗi cho loài người.

-  Phải nhớ họ là những nhà thông thái, giàu, có người cho rằng họ là vua, nhưng trước mặt Chúa Jêsus họ đã sấp mình xuống thờ lạy Ngài.

-  Có 3 điều chúng ta có thể học theo các nhà thông thái nầy:

(1)   C.9, họ quyết tâm đi tìm gặp Chúa Jêsus, không có mục đích nào khác, dù có lúc đi lạc.

(2)   C.10-11, họ dâng lễ vật cho Chúa, hầu việc Chúa.

***Cảm ơn Chúa cho dịp Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus giáng sinh là dịp nhiều người tin Chúa dâng hiến nhiều và rộng tãi, như chị tín đồ bán con trăn 120 ngàn VNĐ.  

(3) C.12, họ cứ làm theo Lời Chúa dạy, dù dường như không hợp lý lắm.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by