You are hereTHIỆN ÁC

THIỆN ÁC


By admin - Posted on 08 January 2014

CÂU HỎI: Nhận biết tốt xấu (thiện ác) là điều vô cùng cần thiết. Tại sao Đức Chúa Trời không muốn con người ăn trái cây biết tốt xấu?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 45)

TRẢ LỜI:

Trả lời câu hỏi nầy đúng là ăn cơm Năm Mới, nói chuyện Năm Cũ, vì đây là câu hỏi của Vị Thính giả có nickname là Hải Đăng, đã gởi nhiều câu hỏi từ năm 2013, tôi đã góp ý vài câu, sau đó phải gác lại vì phải dành thì giờ để trả lời những câu hỏi liên quan đến Mùa Kỷ Niệm Chúa Jêsus Giáng Sinh. Hôm nay xin tiếp tục, mong Vị thính giả Hải Đăng và Quý thính giả đã gởi câu hỏi bị chậm trễ trả lời tha lỗi cho.

Tôi có lời Chúa giải thích ba điều về câu hỏi nầy:

1. Thứ nhất: Bạn Hải Đăng nói: Nhận biết tốt xấu (thiện ác) là điều vô cùng cần thiết, nhưng cũng phải nói cho rõ: không phảilúc nào cũng vô cùng cần thiết!

Người ta thường nói: Nhân vô sự tiểu thần tiên, một người không bị lo lắng gì, đó là một tiểu thần tiên rồi. Chúng ta đều biết trong đời người, tuổi thơ được gọi là ‘tuổi thần tiên’, vì tuổi thơ là tuổi vô tư, không phải lo lắng thiện ác gì, đến nỗi Chúa Jêsus đã gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ, mà phán rằng: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu” (Math. 18:2-3). Những người vì lý do nào đó, như vì hoàn cảnh gia đình nghèo, thiếu tình thương cha mẹ, biết mùi đời xấu tốt (thiện ác) sớm, người ta gọi là tuổi thơ bất hạnh. Thế thì, chúng ta phải cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài muốn con người ít nhất cũng làm được tiểu thần tiên, sao Bạn thính giả lại đòi Chúa cho mình biết mùi đời sớm?

Tôi cũng tin rằng không phải Đức Chúa Trời không muốn cho loài người biết xấu tốt, thiện ác, mà phải đúng giờ. Chúng ta biết hiện nay trừ các dân tộc còn bán khai, thì các dân tộc hay quốc gia đều qui định phải đến một hạn tuổi mới được kết hôn, thí dụ, nam phải trên 20, còn nữ phải trên 18. Điều đó chứng tỏ, ai cũng đồng ý hôn nhân gia đình là vô cùng cần thiết, nhưng ai cũng biết không phải vì vô cùng cần thiết mà lúc nào cũng kết hôn được. Một sinh hoạt giới tính sớm hơn qui định gọi là còn ở tuổi vị thành niên, đều bị luật pháp đời nầy ngăn cấm và phạt. Bạn thính giả không thể bào chữa là sinh hoạt giới tính vô cùng cần thiết cho việc kết hôn sớm.

Ở Mỹ, việc lái xe vô cùng cần thiết, nhưng phụ huynh hoặc nhà trường cũng phải đợi đến khi con em đến tuổi mới được học lái xe. Bạn thính giả không thể viện dẫn vì lý do việc lái xe vô cùng cần thiết để con em lái xe dưới tuổi qui định.

Một sự vội vàng núp dưới danh nghĩa vô cùng cần thiết đã được ma quỉ đưa ra khiến tổ phụ loài người nghe có lý khiến loài người chúng ta đánh mất mọi phước thiêng liêng mà Đức Chúa Trời là Cha đã để dành cho loài người trong các từng trời từ buổi sáng thế (Êph. 1:3).

Bạn thính giả ơi, đừng tin vào tiếng nói của con rắn là ma quỉ là vô cùng cần thiết, hãy tin vào lòng yêu thương của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Chúa phán: “Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? (Math. 7:11). 

2.  Điều thứ hai trả lời cho câu hỏi của Bạn thính giả là: Đức Chúa Trời không phạt ngay sau khi tổ phụ loài người ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác.

Tôi rất ngạc nhiên là hầu như rất ít người để ý khoảng thời gian sau khi tổ phụ loài người ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, trong khi đó rất nhiều người thắc mắc tại sao tổ phụ loài người bị phạt. Chúng ta cần xem lại những gì xảy ra sau khi tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va ăn trái cây biết điều thiện và điều ác.

(1)   Kinh thánh chép: “Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lỏa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân(Sáng. 3:6-7).

Hậu quả đầu tiên xảy đến cho tổ phụ loài người sau khi không vâng lời Đức Chúa Trời, nghe theo lời ma quỉ ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, ấy là mắt mở ra và biết mình lỏa lồ, hổ thẹn, chúng ta hoàn toàn chưa nghe Đức Chúa Trời tuyên án. Nghe lời ma quỉ, chống lại lời Đức Chúa Trời, chẳng thấy khôn ngoan gì chỉ thấy hổ thẹn. Biết hổ thẹn cũng là quý, nhưng rất tiếc tổ phụ loài người chúng ta nhìn thấy đó là dấu hiệu Chúa dùng cảnh báo để ăn năn, thay vì ăn năn lại tìm cách che đậy. Dù vậy, án phạt vẫn chưa tuyên, Chúa vẫn chờ.

(2)   Kinh thánh ghi tiếp: “Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (Sáng. 3:8)

Rõ ràng từ lúc mắt mở ra biết hổ thẹn, rồi lấy lá cây vả đóng khố che thân, đến lối chiều khi Chúa đi ngang qua vườn, đúng là một khoảng thời gian vô cùng cần thiết mà Chúa đã để cho A-đam và Ê-va ăn năn. Rất tiếc, A-đam và Ê-va vẫn không tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương luôn luôn muốn mọi người ăn năn để được cứu, do đó, cả hai đã ẩn mình để tránh mặt Chúa. Thà tránh mặt Chúa hơn là ăn năn. Buồn thay!

(3)   Chưa hết, Chúa vẫn chờ bằng cách mở đường để tổ phụ loài người chúng ta ăn năn với câu hỏi gợi ý, Kinh thánh chép: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lỏa lồ, nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lỏa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi” (Sáng. 3:9-12).

Cảm giác của Bạn thính giả như thế nào khi nghe xong mẩu đối thoại nầy giữa Chúa với A-đam? Bạn mà dám trả lời là “A-đam đúng” thì bạn cũng thật đáng phạt. Nhưng nếu Bạn cũng như tôi trả lời: “A-đam đáng phạt!” thì đó là lý do tôi với Bạn thính giả cùng loài người chúng ta phải chịu chung án phạt vì chúng ta cũng ở trong số ấy, cũng nhiều lần trả lời với tiếng gọi yêu thương của Đức Chúa Trời theo cách ấy. Đức Chúa Trời không phạt con người vì ăn trái cấm, Chúa phạt con người vì không vâng lời và không ăn năn.

Từ ngày tôi biết Chúa đến nay, tôi thấy có nhiều người muốn đóng vai A-đam, có người nói: ‘Nếu tôi là A-đam, tôi sẽ không nghe lời ma quỉ ăn trái cây mà Chúa cấm’; cũng có người nói: ‘phải chi tôi là A-đam, tôi sẽ không đổ thừa cho Ê-va’. Tôi cũng hi vọng như vậy nếu Bạn thính giả là A-đam, nhưng thực tế cho thấy đa số chúng ta đều họ Đổ tên Thừa. Có người đổ thừa hoàn cảnh, có người đổ thừa thì giờ, có người đổ thừa tại vợ hoặc tại chồng, đôi khi đổ thừa tại con, mà từ chối ăn năn tội, từ chối tin Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng sẽ có một thời kỳ Chúa sẽ nhốt Quỉ Satan vào vực sâu 1.000 năm, loài người sẽ sống trong sự cai trị trực tiếp của chính Chúa với nền hòa bình thịnh vượng, đất không còn bị rủa sả, con người trường thọ, nói chung là vô vàn phước hạnh. Sau đó quỉ Satan sẽ được thả ra và nó lại đi dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, và thế mà loài người lại theo nó đông như cát bờ biển để chống lại Chúa (Khải. 20:7-8). Cho nên Bạn hãy chứng tỏ Bạn khác với A-đam bằng cách ngay bây giờ hãy ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của Bạn, đừng chần chờ.

3. Điều thứ ba trả lời cho câu hỏi của Bạn thính giả: Đức Chúa Trời đã chuẩn bị giải pháp cứu con người.

Tôi muốn hỏi bạn thính giả: Có bao giờ Bạn xem màn xiếc của người đu dây hoặc biểu diễn đi dây chưa? Người ta thường căng một cái lưới ở phía dưới phòng khi người biểu diễn rơi xuống. Đức Chúa Trời cũng đã dự bị một sự cứu rỗi cho loài người mà Chúa đã yêu thương dựng nên theo hình và tượng của Chúa, một đối tượng mà Chúa dựng nên để Ngài yêu thương như con. Cho nên ngay khi tổ phụ loài người chúng ta phạm tội không vâng lời Chúa, thì Đức Chúa Trời đã lập tức tuyên bố kế hoạch cứu rỗi của Ngài, Kinh thánh chép: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người” (Sáng. 3:14-15).

Phạt thì Đức Chúa Trời chưa, nhưng giải cứu thì Chúa đã công bố trước. Trong kế hoạch ban sự giải cứu loài người khỏi hình phạt tội lỗi và khỏi quyền lực tội lỗi, Đức Chúa Trời đã nói rõ:

(1)   Đấng Cứu Thế sẽ được sanh ra, không phải hiện ra, nghĩa là Đấng Cứu Thế sẽ làm một người giống như anh em mình trong mọi sự để cứu giúp loài người.

(2)   Nhưng Đấng Cứu Thế sẽ được sanh ra bởi dòng dõi người nữ, nghĩa là không mang di truyền tội lỗi từ tổ phụ A-đam. Vì Đấng vô tội mới chết thay cho tội nhân được.

(3)   Đấng Cứu Thế sẽ giày đạp đầu con rắn - phải nhớ câu: đánh rắn thì phải đánh ngay đầu, Đấng Cứu Thế đến thế gian chẳng những giải cứu con người khỏi tội lỗi mà còn hủy diệt nguyên nhân gây phạm tội là quỉ Satan và những kẻ theo nó.

Cảm ơn Chúa, toàn bộ kế hoạch giải cứu loài người khỏi tội lỗi và khỏi quyền lực tội lỗi đã hoàn toàn được thực hiện bởi Chúa Jêsus Christ. Qua lịch sử loài người, qua Kinh thánh và qua kinh nghiệm của tỉ tỉ người trên thế giới, làm chứng rõ ràng, hai ngàn năm trước, Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Chúa Jêsus đến thế giới nầy không phải để lập một tôn giáo dạy con người làm lành lánh dữ, nhưng Chúa Jêsus đến để làm người, sống cảm thông với mọi người – dù người đó cùng cực, nghèo hèn hơn hết, cảm thông từ cái đói, cái nghèo, cái bịnh, đến nỗi buồn, gánh nặng đời sống, cuối cùng Chúa Jêsus đã theo kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời tình nguyện chịu đánh đập, chịu đòn roi, chịu chết trên thập tự giá như một tội nhân tội nặng nhất, địa vị xã hội hèn hạ nhất, hầu cho bất cứ người nào dù tội nặng và hèn hạ bậc nào như tên cướp bị đóng đinh trên thập tự đồng lúc với Ngài, khi tin Chúa Jêsus đều được tha thứ tội lỗi, được làm con của Đức Chúa Trời. Điều bảo đảm chắc chắn sự giải cứu của Chúa Jêsus là sau 3 ngày chịu chôn trong mộ, Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết và sống đời đời, cầm chìa khóa của Âm phủ và Sự Chết, hầu cho hễ ai tin Ngài đều được sự sống vĩnh phúc đời nầy và đời sau.

Dĩ nhiên, một người muốn được sự sống vĩnh phúc của Chúa Jêsus Christ, phải thôi đừng nghe những gì con rắn là ma quỉ nói, đừng cố công gắng sức làm công đức để tỏ ra mình thánh thiện nữa, đừng ngồi đếm thiện ác như thánh nhân nữa. Chúa đã ban cho, hãy lấy đức tin tiếp nhận sự giải cứu của Ngài bằng một lời đơn thành tự đáy lòng như vua Đa-vít ngày xưa nói với Chúa: “Chúa ơi, con đã phạm tội cùng Chúa, và chỉ một mình Chúa thôi. Con nhận công lao chịu chết và sống lại của Chúa Jêsus cho chính con. Nhân danh Chúa Jêsus Christ!” Mong lắm thay!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by