You are hereCON NGỰA ĐẸP

CON NGỰA ĐẸP


By admin - Posted on 26 January 2014

Đề tài: CON NGỰA ĐẸP

Kinh thánh: Nhã Ca 1:1-11

Câu gốc: Nhã Ca 1:9-11

(Mời nghe với BÀI GIẢNG II  số 153)

I/. CON NGỰA ĐẸP NHƯ THẾ NÀO?

-  Trong văn hóa VN thì không so sánh ‘người đẹp’ với con ngựa, mặc dù có so sánh với loài vật khác, như:

·   Mắt: đẹp như mắt chim bồ câu.

·   Mày ngài, mắt phượng.

·   Dáng đẹp thì so với dáng (con) ong.

-  Nhưng trong văn hóa Trung Đông thì con ngựa là con vật đẹp. Nói đến Con Ngựa là nói đến vóc dáng cân đối đẹp. Đó là lý do Nhã. 1:9, tác giả đã so sánh người yêu của thân thương mình với Con Ngựa.

-  Chúng ta hãy nghe tác giả tả nét đẹp của con ngựa nầy:

·  Ta sánh mình như Ngựa = vóc dáng đẹp.

·  Ngựa Cái (hay Ngựa Giống) = con ngựa đã đẹp, lại là ngựa Giống – cái gì để làm Giống bao giờ cũng là hoàn hảo – nên càng đẹp hơn.

·  Ngựa Cái của Xe vua = không phải con ngựa kéo cày, kéo xe thuê, cũng không phải ngựa ra trận, mà là kéo xe của vua, nên lại càng đẹp hơn.

· Ngựa của Pha-ra-ôn = Pharaôn là vua nước Ai Cập, mà Ai Cập là nơi sản sinh giống ngựa đẹp nhất thế giới (cho đến ngày nay), nên vua Salômôn mua ngựa từ Ai Cập rất nhiều (II Sử. 1:16-17) – con ngựa là đẹp; con ngựa Giống lại đẹp hơn; con ngựa giống nhưng là ngựa kéo xe vua - lại đẹp hơn và quý vì là ngựa của vua; con ngựa đẹp quý như vậy lại là ngựa của vua Ai Cập.

·  Ngựa đẹp hoàn hảo và quý lại còn được trang điểm với ngọc ngà, châu báu, vàng, bạc, nữa.

-  Nếu chúng ta tìm hết mọi vật trên thế giới, tìm hết trong Kinh thánh, thì có một câu Kinh thánh thích hợp với Con Ngựa Đẹp và Quý nầy, đó là Êph. 5:26-27. Rõ ràng Con Ngựa Đẹp nầy là chỉ về Hội thánh của Chúa Jêsus Christ.

- Hội thánh mà Chúa Jêsus Christ lập trên đất là một Hội được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời là Đấng Chí Thánh, Chí Ái, nên Hội thánh phải nhắm vào tiêu chuẩn đó.

- Dĩ nhiên, trên tiến trình đạt đến sự Thánh hóa trọn vẹn đó, Chúa Jêsus đã nói đến những kẻ thù của Hội thánh tìm cách xen vào – Math. 13. Dù vậy, cuối cùng Hội thánh vẫn là một Con Ngựa Đẹp và Quý Trọn Vẹn.

II/. NGUỒN GỐC CON NGỰA ĐẸP?

- Để biết Con Ngựa Đẹp nầy chỉ về ai, chúng ta phải xem phần thượng văn.

·  C.5, cô gái nầy có gì đẹp không? Câu trả lời chắc chắn là KHÔNG. So với các cô gái ở Giê-ru-sa-lem, thì các cô gái kia thân cận với vua hơn, trong khi cô gái nầy là lại Đen.

·  C.6, cô gái nầy lại là một thiếu nữ nhà quê, sống cực khổ, bị mọi người khinh, kể cả người trong nhà, lại không có tài sản (vườn nho riêng của tôi, tôi không coi giữ).

-  Tuy nhiên, c.7, cô gái nầy chỉ có một điều tốt là quan tâm tìm kiếm người mà lòng mình yêu mến – đó là vị Vua cao cả.

-  Bây giờ chúng ta kiểm lại qua sự dạy dỗ của Kinh thánh thì Cô Gái Đen – Nghèo - Bị Khinh Ghét nầy là ai?

-  Chúng ta hãy nghe Phaolô trả lời trong I Tim. 1:13-15

- Êph. 2:1-7, Phaolô cho biết chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy (c.3).

-  Một người đã nói về chính mình qua Thánh ca 145 (ĐK).

- Chúng ta phải nhớ chính mình được Chúa yêu thương ban sự cứu rỗi như vậy, để lòng biết ơn Chúa và sống đẹp lòng Chúa.

-  Một thanh niên sau khi tin Chúa, được Chúa ban đời sống thỏa lòng trong Chúa, đi đâu cũng thắc mắc: Tại sao là tôi? Vị ms của anh cũng nghi ngờ anh bị tâm thần, hỏi anh tại sao cứ hay hỏi: Tại sao là tôi? Anh nói: vì trên thế giới có hàng 6 tỉ người tốt đẹp hơn anh, tại sao Chúa lại chọn để ban sự cứu rỗi cho anh?

III/. CON NGỰA ĐẸP LÀM GÌ?

- Có hai từ ngữ trong câu rất hay nói lên địa vị của Con Ngựa Đẹp:

·  Bạn Tình Ta

·  Mình…

-  Bản tiếng Anh dùng chữ Darling = người rất được yêu thương (một bản dịch tiếng Anh khác dùng từ My Love).

-  Còn chữ thứ 2 (Mình) là độc đáo của tiếng Việt.Đây là tiếng gọi trong xưng hô của người VN chỉ dùng trong tình vợ chồng yêu thương, trong khi bản tiếng Anh dịch là YOUR không nói lên ngọt ngào gì cả.

-  Khi nói đến Con Ngựa chúng ta sẽ nghĩ đến để phục vụ, nhất là đọc đến từ Con Ngựa Của Xe… Dù là kéo xe của vua, cũng là một vật sở hữu.

-   Nhưng cảm ơn Chúa,

·  Chúa không dựng nên con người để làm nô lệ cho Chúa, nhưng để được Chúa yêu thương như cha mẹ sinh một đứa con là để yêu thương – Thi. 8:3-6, muôn vật là sở hữu của Chúa, Chúa có quyền đặt, để, nhưng con người là đối tượng để Chúa nhớ, Chúa thăm…

·  Chúa không cứu chúng ta để chúng ta làm nô lệ cho Chúa, mà để phục hoàn địa vị làm con của chúng ta – Luca 15:22, dù đứa con nó chỉ xin được làm đầy tớ trong nhà (c.21)

- Chúa không cứu chúng ta để làm một Con Ngựa trong nhà Chúa mà để chúng ta được làm Bạn Tình của Chúa – Giăng 15:15.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by