You are hereBỐN CON NGỰA

BỐN CON NGỰA


By admin - Posted on 09 February 2014

Đề mục: BỐN CON NGỰA

Kinh thánh: Khải huyền 6:1-8

Câu gốc: Khải huyền 6:2

(Mời nghe với BÀI GIẢNG II số 154)

Cảm ơn Chúa cho chúng ta đã qua một cái Tết năm Con Ngựa, tính theo chu kỳ Lịch Á Đông chúng ta thì phải 12 năm nữa chúng ta mới có dịp nói về Con Ngựa, vì thế hôm nay tôi xin tiếp tục giới thiệu về Con Ngựa trong phương diện Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời - đặc biệt là câu chuyện về Bốn Con Ngựa có liên quan đến tình hình thế giới từ hiện tại đến tương lai.

Trong sách cuối cùng của Kinh thánh là sách Khải huyền, lời Chúa nói đến sự xuất hiện của Bốn Con Ngựa với bốn màu sắc khác nhau: Trắng, Đỏ, Đen, Vàng vàng (hay vàng tái). Sự xuất hiện của Bốn Con Ngựa nầy rất đáng cho chúng ta quan tâm, vì bởi ân điển yêu thương của Đức Chúa Trời, từ gần 2.000 năm trước Chúa đã cho biết những gì sẽ xảy đến khi thế giới đi vào kết thúc. Chúa muốn loài người chúng ta biết những điều đó để chọn cho mình một quyết định hầu tránh tai họa đời đời mà Chúa cho phép xảy ra, và cho người đã tin Chúa Jêsus biết chương trình của Chúa hầu giữ vững niềm tin đến cuối cùng.

Sự xuất hiện Bốn Con Ngựa nầy được giải thích nhiều cách, tôi xin chọn một cách giải thích để giới thiệu cùng Quý Vị thính giả: CÁCH GIẢI THÍCH CHO RẰNG BỐN CON NGỰA LÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỈ SATAN VÀ NHỮNG KẺ THEO NÓ.

I/. CON NGỰA THỨ NHẤT. 6:1-2

Ý kiến nầy cho rằng sau khi Chúa Jêsus Christ trở lại thế giới nầy qua Một lần Hai chặng:

·  Chặng thứ 1 để cất rước Hội thánh lên không trung ở cùng Chúa luôn luôn.

·  Chặng thứ 2 là để hủy diệt mọi thế lực, mọi chủ quyền trên đất, lập một Vương quốc Một Ngàn Năm Bình an. Trước khi Chặng thứ 2 diễn ra thì Kinh thánh cho biết loài người sẽ trải qua những thống khổ, bắt đầu với hình ảnh Bốn Con Ngựa.

Kinh thánh mặc khải chặng thứ 1 như sau - I Tês. 4:16-17. Biến động nầy chắc chắn sẽ gây nên một rối loạn trên thế giới, lúc bấy giờ ‘Một Người Cỡi Ngựa Bạch’ đi đâu cũng thắng xuất hiện đem lại hòa bình và yên ổn cho thế giới.

Kinh thánh cho chúng ta biết Chúa Jêsus Christ được tôn xưng là Chúa Bình An (Êsai 9:5), như chính Chúa Jêsus Christ phán: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho (Giăng 14:27). Chúa Jêsus Christ ban cho người tin Ngài sự bình an thật từ trong lòng vượt mọi hoàn cảnh, bằng cách chính Ngài giáng sanh làm người chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết đền tội cho người tin Ngài, xóa bỏ căn nguyên của sợ hãi mất bình an là tội lỗi, rồi sau 3 ngày chịu chôn trong mộ, Chúa Jêsus đã sống lại đắc thắng nỗi sợ lớn nhất của con người là Sự Chết. Theo như Chúa Jêsus hứa khi thăng thiên về trời, Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại tiếp Hội thánh lên không trung ở cùng Chúa luôn luôn, khi ấy Đức Thánh Linh là Đấng luôn ở cùng Hội thánh sẽ không ngăn trở sự xuất hiện của Người Cỡi Con Ngựa Bạch giả nầy có thể dưới hình thức cá nhân hoặc hình thức một Tập Đoàn (II Tês. 2:5-12), đem lại sự hòa bình cho thế gian, một nền hòa bình mà Kinh thánh nói trước: “Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu” (I Tês. 5:3).

Bởi cớ đó, thế giới sẽ thờ lạy Kẻ Đối Địch với Chúa Jêsus Christ, vì nghĩ rằng đó là Đấng Cứu Thế. Hãy nhìn vào những ngày Tết vừa qua cho đến hôm nay, quá nhiều người kể cả những người có quyền thế, có học thức, sang trọng, cũng tìm kiếm sự bình an giả tạo nơi những cây trái, những tờ giấy phù phép, qua những hình tượng bằng đủ thứ chất liệu, họ mong được bình an, dù đó chỉ là giả tạo. Quỉ Satan sẽ ban bình an giả, bình an tạm, để trấn an kẻ thờ lạy nó, lời Chúa phán: “Họ rịt vít thương cho dân ta cách sơ sài mà rằng: Bình an! Bình an! Mà không bình an chi hết” (Giê. 6:14).

Ước mong con cái Chúa nghe được tiếng của Đức Chúa Trời là Đấng ban Bình an Thật. Anh chị em hãy so sánh Bình an thật mà Chúa hứa: “Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời”. Trong khi bình an giả đời nầy hô hào: Xuất Nhập Bình An, không ai bảo đảm bình an, nếu có chăng cũng chỉ bình an khi ra khi vào.

II/. CON NGỰA THỨ 2. 6:3-4

Con Ngựa thứ hai màu đỏ là màu máu, màu của chiến tranh, do Kẻ Đối Địch với Chúa Jêsus Christ mang đến sau thời gian ngắn hòa bình. Chúa Jêsus đã phán trước về tình trạng chiến tranh trong thời kỳ nầy: - Math. 24:6-7.

Kẻ Đối Địch với Chúa Jêsus Christ sẽ tập trung những cuộc chiến đẫm máu nầy vào dân Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ đã tin Chúa Jêsus (Rôma 11:25-27) và những người không phải dân Y-sơ-ra-ên đã tin Chúa Jêsus Christ. Chúa Jêsus phán: - Math. 24:9.

Có một nghịch lý trong Tin Lành của Chúa Jêsus mà Lịch sử Hội thánh và Lịch sử Thế giới đã chứng minh, Hội thánh càng bị bắt bớ hoạn nạn thì Hội thánh càng phát triển mạnh mẽ. Lời Chúa phán: Nếu hạt giống kia không chết đi không kết quả được, cho nên khi Con Ngựa Hồng xuất hiện chiến tranh chống lại Tin Lành của Chúa, chắc chắn Tin Lành của Chúa phát triển mạnh mẽ (Khải. 7:9; 14:1-7)

III/. CON NGỰA THỨ 3. 6:5-6

Con Ngựa thứ 3 nầy là ngựa ô hay ngựa màu đen làm dấu hiệu về khủng hoảng kinh tế thế giới, Kẻ Đối Địch với Chúa Jêsus Christ sẽ thi hành một chính Sách kinh tế ĐEN là các mặt hàng xa xí phẩm như dầu và rượu thì giá rẻ, còn nhu yếu phẩm thì giá cao, người ta làm việc một ngày chỉ đủ ăn một ngày. Kẻ Đối Địch với Chúa Jêsus Christ sẽ kiểm soát lương thực thế giới.

Nhà văn Aimatov của Nga trong tác phẩm Đoạn Đầu Đài phát hành năm 1989 đã kể về một đám dân đông nghèo đang chờ đợi phát thực phẩm sau một ngày làm việc, thình lình Chúa Jêsus hiện ra làm phép lạ hóa bánh phân phát cho họ ăn. Các Giáo trưởng tức giận cho lính bắt giam Chúa Jêsus. Đêm đến, các Giáo trưởng đến gặp Chúa Jêsus và nói: Chúa đến làm gì? Điều Chúa làm không được hai ngàn năm trước bằng cách hóa bánh nuôi đám dân đông để rồi thay vì họ theo Chúa, họ đã đóng đinh Chúa. Bây giờ chúng tôi cho đám dân nầy làm việc chỉ để có ăn một ngày, chúng tôi mới kiểm soát được họ, sao Chúa lại hiện ra làm phiền chúng tôi. Chúa hãy về trời đi, hãy để chúng tôi lo chuyện ở dưới đất.

Kẻ Đối Địch với Chúa Jêsus Christ đã tạo ra một khủng hoảng kinh tế ĐEN, nắm lấy bao tử của đoàn dân để điều khiển đám đông. Kinh thánh cho biết: - Khải. 13:16-18. Gần hai ngàn năm trước, Chúa đã mặc khải trước ngày Chúa Jêsus Christ trở lại thế giới nầy Chặng thứ 2, thế giới sẽ sử dụng Kỹ Thuật Số với Mã Số Kiểm Soát để điều khiển việc làm và con người.

Những người sống ở Nước Mỹ hiểu được nhu cần của việc làm, từ ngữ thất nghiệp rõ ràng đồng nghĩa với mất tất cả vật chất, từ đó nhiều người quẩn trí tự sát mất cả sự sống đời nầy, ấy là chưa kể không còn quan tâm đến đời sống tâm linh khiến mất cả linh hồn. Quý vị thính giả có thấy điều đó đang diễn ra không? Chúa phán: Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới” (Luca 21:28).

IV/. CON NGỰA THỨ 4. Khải. 6:7-8.

Con Ngựa Thứ 4 được Kinh thánh mô tả là màu vàng vàng hay là màu vàng tái, màu của xác chết, đúng với tên gọi Sự Chết. Kinh thánh nói rõ Sự Chết nầy có Âm Phủ hay chốn khổ hình theo sau. Con Ngựa vàng vàng nầy là Triết lý Tôn giáo thế gian. Chiến tranh và đói kém khiến loài người chết phần thể xác, còn Triết lý Tôn giáo sai lạc sẽ khiến loài người chết cả linh hồn, đi vào cõi đời đời nơi Âm Phủ khổ hình.

Tiến sĩ Thomas Hwang viết trong quyển Nguồn gốc Các Tôn Giáo giúp chúng ta nhận diện Con Ngựa Màu Vàng Vàng nầy như sau: …Đa Nguyên Tôn giáo chịu ảnh hưởng bởi Thời Đại Ánh Sáng (Thế kỷ 16-17) và Chủ Nghĩa Duy Lý (Thế kỷ 18-19) bắt đầu xuất hiện trong Cơ-Đốc giáo… bản chất thật của nó là tôn giáo thuộc Satan… nó làm phai lạt Tin Lành của Chúa Jêsus… pha trộn nó với các tôn giáo khác để khiến nó hợp lý hấp dẫn. Đó là lý do Đa Nguyên Tôn Giáo có ảnh hưởng lớn hơn và quyền lực phá hoại lớn hơn bất cứ quyền lực nào.

Chúa đã cho loài người chúng ta biết trước rằng Quỉ Satan và những kẻ theo nó biết thì giờ mà Đức Chúa Trời đã định cho nó không còn lâu nữa, nó sẽ giận hoảng đến với chúng ta (Khải. 12:12). Trong cơn giận hoảng đó, Quỉ Satan và những kẻ theo nó sẽ sử dụng 4 thứ vũ khí để kéo loài người vào quyền kiểm soát của nó qua hình ảnh của Bốn Con Ngựa với Bốn Màu Sắc khác nhau nhưng lại liên quan với nhau. Bốn Thứ vũ khí đó là:

·   Vũ khí thứ 1 là Quỉ Satan biết loài người cảm nhận tội lỗi trong đời sống nên luôn bất an, nên nó sẽ làm cho con người dường như có bình an tạm để theo nó.

·  Quỉ Satan sẽ dùng vũ khí thứ 2 là chiến tranh tạo sợ hãi để loài người quay về thờ lạy nó mong được bình an giả tạo, tạm thời.

· Vũ khi thứ 3 mà Quỉ Satan dùng là ban cho con người một nền kinh tế đen với những thứ ăn chơi thì rẻ trong khi lương thực cần yếu thì lên giá làm quần quật suốt ngày chỉ đủ ăn.

· Vũ khi thứ 4 là Quỉ Satan sẽ dùng thiên tai, chiến tranh, đói kém, dịch bệnh như một cái vòng kim cô trói buộc loài người.

Tuy nhiên, Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết trước khi Bốn Con Ngựa nầy xuất hiện thì người tin Chúa Jêsus là Hội thánh của Chúa sẽ được cất lên nơi không trung gặp Chúa để ở cùng Chúa luôn luôn. Nhân Năm Con Ngựa, tôi trình bày Lời Chúa liên quan Bốn Con Ngựa để xin Chúa cho con cái Chúa vững vàng trong đức tin đến cuối cùng.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by