You are hereNHÃ CA

NHÃ CA


By admin - Posted on 13 February 2014

CÂU HỎI: Nhân Ngày Tình Yêu trong Năm Ngọ, với cương vị là mục sư, mục sư cho chúng tôi nghe về Chúa có liên quan với hai chủ đề Con Ngựa và Tình yêu không?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 50)

TRẢ LỜI:

Câu hỏi của Bạn Thính Giả hôm nay thật thú vị, câu hỏi cũng khiến tôi quyết định nói thêm về chuyện Con Ngựa, dù cái Tết Con Ngựa đã qua rồi.

Cảm ơn Chúa, khoảng 3.000 năm trước Chúa đã biết có người sẽ hỏi câu hỏi gồm 3 yếu tố: Tình yêu, Con Ngựa và Giáo lý, nên Chúa cho Kinh thánh ghi lại như sau: “Hỡi bạn tình ta, ta sánh mình như ngựa cái của xe Pha-ra-ôn. Đôi má mình đẹp với đồ trang sức; cổ mình xinh với hột trân châu. Chúng tôi sẽ làm cho mình chuyền vàng có vảy bạc” (Nhã. 1:9-11).

Có 3 điều mà câu Kinh thánh nói về Con Ngựa đặc biệt nầy:

I/. Thứ nhất: VẺ ĐẸP CỦA CON NGỰA.

Trong  Văn hóa VN thì không so sánh người đẹp với Con Ngựa, dù có so sánh với những con vật khác, như: mày (lông mày) so với con ngài; mắt đẹp thì so với phượng; lưng hay cái eo thì so với con ong…

Nhưng câu Kinh thánh được nêu ra đây được viết theo Văn hóa Trung Đông, so sánh người đẹp với Con Ngựa. Bạn thính giả hãy nghe Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời tả vẽ nét đẹp của Con Ngựa:

·  Nói đến nét đẹp của Con Ngựa là nói đến cái dáng thon thả cân đối rất đẹp của Con Ngựa.

·  Con Ngựa mà câu Kinh thánh nói đến là Con Ngựa Cái hay Con Ngựa Giống.  Bao giờ cũng vậy, người ta luôn chọn một trái nào hoặc con vật nào đó hoàn hảo nhất để làm giống. Vì vậy, câu Kinh thánh tả Con Ngựa đã đẹp rồi, mà Con Ngựa để làm Giống thì lại càng đẹp hơn nữa.

·  Câu Kinh thánh lại tăng nét đẹp lên một bậc nữa khi tả Con Ngựa Giống nầy không phải để ra trận, không phải để kéo cày, mà là để kéo xe của vua. Dĩ nhiên vật gì tốt thì bao giờ cũng thuộc về vua, cho nên Con Ngựa thuộc về vua sẽ là Con Ngựa đẹp.

·  Câu Kinh thánh còn nói rõ là Con Ngựa thuộc xe vua nước Ai Cập. Cả thế giới từ xưa đến nay đều nhìn nhận Ai Cập là nước sản sinh giống ngựa đẹp nhất thế giới, ngay cả thế kỷ 21 nầy cũng vậy. Con Ngựa là đẹp, lại là Ngựa Giống thì càng đẹp hơn; Ngựa Giống của vua thì nét đẹp càng tăng lên, đẹp tột đỉnh là Con Ngựa của vua Ai Cập nữa, thì Con Ngựa nầy quả là đẹp biết bao!

· Con Ngựa đẹp nầy đạt đến tuyệt hảo thế mà còn được trang điểm với những đồ trang sức quý giá như hột trân châu, chuyền vàng, vảy bạc…

Chúng ta tìm khắp thế giới sẽ không thấy một cái đẹp nào hoàn hảo như vậy, chỉ một câu Kinh thánh mô tả sự toàn hảo đó: “Chúa Jêsus Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra Hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài” (Êph. 5:25-27). Không có cái gì hoàn hảo hơn nữa!

Con Ngựa đẹp hoàn hảo và quý giá mà Kinh thánh nói đến chính là đời sống của những người đã ăn năn tội mình và bằng lòng tin nhận công lao chịu chết chuộc tội của Chúa Jêsus cho chính họ. Bởi vì khi một người tin Chúa Jêsus thì mọi tội lỗi của người đó đối với Chúa đều được tha thứ hoàn toàn – Quý vị thính giả hãy nghe lời Chúa là Kinh thánh phán về sự tha thứ tội lỗi mà Chúa ban cho người tin Ngài:

· “Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình! – chẳng những Chúa tha mà Chúa còn khỏa lấp, bôi xóa dấu tích tội lỗi của người đó, Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối” (Thi. 32:1-2).

·  Chúa phán:“Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên” (Êsai 1:18).

·  Chúa phán: “Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi như đám mây” (Êsai 44:22).

· “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9).

· “Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta,… (Khải. 1:6)

Đời sống một người tin Chúa Jêsus Christ được trở nên đẹp đẽ, thánh thiện và quý trọng trước mặt Đức Chúa Trời dường ấy. Quý vị không thể tìm đâu được đời sống như thế.

II/. Thứ hai: TÌNH YÊU.

Yếu tố thứ hai trong câu chuyện đầu năm Con Ngựa mà Bạn Thính giả yêu cầu có liên quan Con ngựa, đó là yếu tố Tình yêu.

Trong câu Kinh thánh mà tôi đã trích dẫn từ đầu, dĩ nhiên không phải nói Con Ngựa mà nói đến Bạn Tình Ta. Trước khi được trở nên Bạn Tình Ta, hay Người Yêu dấu toàn hảo và cao quý, thì người nầy là ai?

Trong ngôn ngữ Tình Yêu của người VN chúng ta có một từ thường được đòi hỏi là ‘Môn Đăng Hộ Đối’, vì vậy, chúng ta thường ca tụng những mối tình như Cô Bé Lọ Lem (Cinderella), chuyện tình Tấm Cám,… vì đó là những mối tình đẹp. Và Kinh thánh cũng ghi lại câu chuyện tình đẹp nhất thế gian, đó là câu chuyện tình của một Vị Vua Hoàn Hảo khôn ngoan hơn vua Salômôn, giàu hơn vua Salômôn, quyền năng hơn vua Salômôn, lại đi yêu một cô gái đen, nghèo, quê mùa, bị mọi người khinh khi, dù chung quanh Vị Vua nầy có bao nhiêu là người đẹp yêu mến.

Bạn thính giả hãy nghe Kinh thánh nói về Vị Vua Cao Quý nầy: “Dầu chàng có mùi thơm tho; Danh chàng thơm như dầu đổ ra; bởi cớ ấy các gái đồng trinh yêu mến chàng. Hãy kéo tôi; chúng tôi sẽ chạy theo chàng. – vua dẫn tôi vào phòng Ngài (Nhã. 1:3-4)

Còn cô gái kia tự giới thiệu nàng: “Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, … chớ dòm xem tôi, bởi vì tôi đen, mặt trời đã giọi nám tôi. Các con trai của mẹ tôi giận tôi, đã đặt tôi coi giữ vườn nho; còn vườn nho riêng của tôi, tôi không coi giữ” (Nhã. 1:5-6).

Kỳ diệu thay, Vị Vua Cao Quý được mọi người yêu mến đó lại đi yêu cô gái đen, nghèo, xấu, bị khinh. Bạn thính giả có biết câu chuyện Tình Yêu nầy nói về ai không? Bạn hãy vui lòng nghe vài người giải thích:

·  Đây là lời của một người có học thức cao, có quyền thế sanh sát đương thời, nổi tiếng cả nước Y-sơ-ra-ên, người nầy tên Sau-lơ sau đổi tên là Phaolô, ông nói: “Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học tập, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đang hành động trong những con cái bội nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thịnh nộ, cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta cùng sống lại và cùng ngồi trong các nơi trên trời trong Chúa Jêsus Christ”(Êph. 2:1-6).

·  Một người đã viết nên lời của bài hát sau đây: Tôi không ra chi sao Ngài đến nơi trần thế nầy? Ôi ơn yêu thương cao đẹp quá cho người thế trần..

·  Một người nữa nói lên sự quá ngạc nhiên của mình: Điều nầy thật sao, chính tôi lại được Chúa yêu, dự phần trong giao ước Huyết Con Trời, Ngài đành hi sinh vì tôi chết thay, Ngài chịu đau đớn trăm bề.

Còn nữa và còn nữa. Tất cả khi đứng trước Tình Yêu của Đức Chúa Trời Tạo Hóa yêu thương con người tội lỗi là mỗi chúng ta, Chúa đành gác lại địa vị một vị Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, giáng sanh làm người, hi sinh chịu chết trên cây thập tự đổ huyết đền tội cứu con người, hầu cho người tin Ngài từ địa vị tội nhân đáng chết đời đời nơi địa ngục, người đó được tha tội, được trở thành thánh nhân, được làm con của Đức Chúa Trời, được hưởng gia tài của các thánh đồ (Công vụ 26:18).

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe rất nhiều người cứ thuật truyện cô Tấm được Hoàng tử yêu, Cô bé Lọ Lem được Hoàng tử yêu, mà không chịu nhìn lại cá nhân mình là con người tội lỗi đáng bị hình phạt đời đời lại được Chúa yêu thương chết thay cho khiến chúng ta trở lại địa vị con Chúa, hãy nhận ra để mau lẹ nhận lấy Tình Yêu của Chúa cho mình. Hôm nay nhân ngày Tình Yêu, Quý vị ca tụng tình yêu của con người, xin hãy để một chút thì giờ thưởng thức Tình yêu của Đấng Tạo Hóa một lần cho cuộc đời mình. Một nhà thơ viết: Có người chết vì tuổi già, có người chết vì hoạn nạn, có người chết vì tai nạn… nhưng vô số người chết vì THIẾU TÌNH THƯƠNG. Hi vọng trong vô số người đó không có Bạn.

III/. Thứ ba: GIÁO LÝ

Yếu tố thứ ba mà Bạn Thính Giả đòi hỏi phải có, cũng là yếu tố khiến chúng tôi đưa câu hỏi nầy vào chương trình CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC, đó là yếu tố Giáo Lý.

Có hai từ ngữ trong câu Kinh thánh tôi trích dẫn về Con Ngựa cũng bao gồm yếu tố Giáo Lý kỳ diệu về Chúa đối với con người, hai từ ngữ đó là: Bạn Tình Ta và Mình.

·   Từ ngữ Bạn Tình Ta nói đến đối tượng là người rất được yêu thương.

·  Từ ngữ Mình là một từ độc đáo thuần Việt. Mình là tiếng xưng hô thân thương của người VN chỉ dùng trong tình vợ chồng. Nếu vợ chồng đang buồn giận mà nghe gọi: Mình ơi mình… chắc chắn bao nhiêu lửa giận sẽ tàn lụi ngay.

Khi nghe đọc câu Kinh thánh nói đến Con Ngựa, chúng ta dễ nghĩ đến việc phục vụ nặng nhọc, nhất là ngựa của xe hay ngựa kéo xe, dù là kéo xe vua.

Cảm ơn Chúa, Vị Vua Cao Quý là Chúa không cứu cô gái quê mùa, nghèo, bị khinh, để làm nô lệ, để phục vụ, mà để làm Người Rất Yêu Dấu của Ngài, để làm Mình của Chúa. Kinh thánh cho biết Đức Chúa Trời không dựng nên con người để phục vụ Ngài như một nô lệ, nhưng để Đức Chúa Trời yêu thương như người cha người mẹ yêu thương con mình.

Bạn thính giả hãy nghe kinh nghiệm của một vị vua trần gian nói về Tình Yêu của Đức Chúa Trời đối với ông, đó là vua Đa-vít, ông thốt lên với bao ngạc nhiên: “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó?” (Thi. 8:3-4). Vua Đa-vít so sánh dù vũ trụ và các hành tinh kỳ diệu, cũng chỉ là công việc dễ dàng Chúa phán thì có, là vật sở hữu của Chúa nên Ngài có quyền đặt để. Trong khi đó, Chúa chỉ nhớ chỉ thương con người, chỉ đến thế gian thăm viếng con người; Chúa làm con người cao hơn thiên sứ chỉ kém Đức Chúa Trời một chút, ban cho con người sự vinh hiển được làm con của Chúa, quản trị muôn loài mà Chúa đã dựng nên.

Tôi muốn hỏi Bạn thính giả, có bao giờ Bạn suy nghĩ đến Tình Yêu tuyệt vời của Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus Christ giáng sanh, chịu chết đền tội cho Bạn, ban cho Bạn những điều tuyệt vời như thế không? Rõ ràng đây không phải là vấn đề tôn giáo, đây là Tình Yêu. Lịch sử Ngày Tình Yêu là ca tụng đôi thanh niên vượt thử thách để yêu nhau; thế sao bạn không vượt qua mọi ngăn trở để được Chúa yêu? Tình Yêu của Chúa là gì? Chỉ những người được Chúa yêu mới biết. Hãy cố lên Bạn nhé!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by