You are hereCHÚA JÊSUS DẠY VỀ THỨC ĂN - Giăng 6:1-40

CHÚA JÊSUS DẠY VỀ THỨC ĂN - Giăng 6:1-40


By admin - Posted on 23 February 2014

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ THỨC ĂN

Kinh thánh: Giăng 6:1-40

Câu gốc: Giăng 6:27

(Mời nghe với BÀI GIẢNG I số 3)

I/. CHÚA JÊSUS BAN THỨC ĂN. 6:1-21

-  Chúng ta đã học bài Giăng 6:1-15, về Chúa Jêsus hóa bánh nuôi đoàn dân rồi. Xem lại phân đoạn Kinh thánh nầy, chúng ta thấy Chúa Jêsus làm phép lạ hóa bánh ban cho đoàn dân một cách dễ dàng, rõ ràng không có gì thần bí cả.

· Địa điểm xác định: bờ biển Galilê, nơi được gọi là đồng vắng – không phải nơi đông người ở - Math. 14:13.

· Đối tượng: đoàn dân đông. 6:10; Math. 14:21, số lượng là ước 5.000 không kể đàn bà trẻ con [không kể người già, vì Kinh thánh thường chỉ đếm nam giới khỏe mạnh ra trận được từ 20 tuổi trở lên).

·  Thời gian: gần tới Lễ Vượt qua và trời sắp tối (Math. 14:15).

· Các sứ đồ cũng nhận ra không thể giải quyết (impossible). Phương tiện chỉ là 5 cái bánh mạch nha (nhỏ) và 2 con cá (nhỏ) - phần ăn của một đứa trẻ.

·  Chúa Jêsus đã cho sắp xếp mọi người từng hàng cho có trật tự.

· Chúa Jêsus đã làm phép lạ ngay trước mắt mọi người, không hề che giấu như ảo thuật, thần bí.

·  Chúa Jêsus còn ra lịnh thu gom tất cả miếng bánh và cá thừa.

- Đối với Chúa Jêsus việc hóa bánh hoàn toàn bình thường, vì Ngài là Đức Chúa Trời Tạo Hóa dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài.

- Tôi rất thích là câu chuyện các môn đồ bị bão giữa biển Galilê được đặt sau khi Chúa Jêsus ban thức ăn no nê cho mọi người (6:16-21). Người VN có câu: Trời đánh tránh bữa ăn, để thấy lòng mong mỏi được ngồi yên ổn khi ăn.

·  Có người có thức ăn nhưng không được ngôi yên ổn để ăn, giống như đa số người ở Mỹ thường vội vàng khi ăn, dù có thức ăn rất nhiều.

· Có người đời sống như luôn bị bão giữa biển mà cũng không được ăn, giống đa phần VN chúng ta nghèo quá, đời sống luôn phải chạy ăn từng bữa.

- Cảm ơn Chúa cho tác giả sách Giăng đặt câu chuyện các môn đồ bị bão ngay sau việc Chúa Jêsus là Đấng ban thức ăn, hàm ý chẳng những Chúa Jêsus ban thức ăn mà còn là Đấng ban tâm thần bình an để ăn, như vậy, khả dĩ mới thưởng thức được thức ăn ngon.

-  Muốn thưởng thức ăn ngon phải gồm nhiều yếu tố:

·  Món ăn vừa miệng – không cần mắc tiền

·  Người ăn khỏe mạnh – không ảnh hưởng vị giác, cảm giá, thí dụ bị nhức răng thì không thể ăn ngon.

· Có thì giờ thoải mái để ngồi ăn.

·  Lòng bình an, không bị lo lắng gì khi ăn.

-  Cảm ơn Chúa cho chúng ta là người tin Chúa Jêsus, chúng ta tin vào một Đấng có quyền ban cho chúng ta mọi nhu cần sự sống từ không khí để thở, nước để uống, mọi thực vật, động vật để tạo sự sống kỳ diệu cho chúng ta, ngoài ra còn ban thức ăn cho chúng ta hằng ngày [dù chúng ta phải làm cực nhọc để có vật thực cần dùng], nhưng nếu Chúa không cho chúng ta bình an, không cho sức khỏe thì chúng ta cũng vô dụng. Đừng nghĩ rằng tôi ở nước Mỹ sẽ bình an, hoặc có Bảo Hiểm sức khỏe sẽ mạnh khỏe.

II/. ĐỪNG THEO CHÚA JÊSUS VÌ THỨC ĂN. 6:22-29

- Trong lịch sử Hội thánh VN, xuất hiện nhiều từ ngữ liên quan đến thức ăn, như:

·  Đạo Thiên Chúa có lúa ăn hoài…

·  Theo Đạo – Theo Gạo

·  Cứu Tế - cứu tệ

-  Có nhiều câu chuyện buồn cười do hiểu lầm hay nghe lầm xảy ra:

*** Tin Chúa 3 ngày sau trở lại đòi gạo ở Túc trưng.

*** Tin Chúa xong hỏi tối nay ở đây vì nghe giảng Chúa là nơi ở (Thi. 90:1)

- Nguyên nhân quan tâm việc ăn là do hoàn cảnh nghèo quá luôn phải nhớ chuyện ăn – dĩ thực vi thiên hay vi tiên, cũng do từ tình hình nhiều tôn giáo lợi dụng việc nhân đạo để buộctheo đạo.

- Ngay cả thời Chúa Jêsus còn trên đất cũng có nhiều người bị Chúa Jêsus quở trách vì họ theo Chúa do muốn ăn mà không cần làm việc (6:25-27).

- Nhiều lần trong Kinh thánh nhắc đến ý tưởng sai lầm theo Chúa hay gọi là theo Đạo để có thức ăn:

· Rô. 12:11…

· I Côr. 15:19, tin Chúa để chỉ trông cậy về đời nầy…

· II Tês. 3:10, 11-12.

- Chúa không dựng nên con người để ngồi mát ăn bát vàng, nhưng Chúa dựng nên con người để trồng và giữ vườn.

-  Có rất nhiều người vì nhu cần do nghèo, do hiểu lầm, do bị dụ dỗ để theo đạo cho đông, nên khi tin Chúa cũng nghĩ giống như vậy.

·  Chúa Jêsus phán: (6:26-27),

· Êph. 4:28, Phaolô cũng khuyên chẳng những chính tay mình làm việc để có thức ăn mà còn giúp người khác.

- Đừng nghĩ chỉ cần có Đạo, thì hành những nghi thức Đạo, hãy luôn nghĩ làm một điều gì đó cho Chúa qua tha nhân: làm chứng về Chúa, cứu giúp người chung quanh, làm một việc gì cho Hội thánh (**may áo cho Chúa = 3m).

III/. CHÚA JÊSUS LÀ THỨC ĂN CHÍNH. 6:30-40

- Đây là phần Kinh thánh chứng tỏ người Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ cũng hiểu lầm một việc quan trọng khác liên quan đến thức ăn – ăn bánh ma-na từ trời.

- Họ nhắc đến câu chuyện lịch sử 40 năm trong đồng vắng, tổ phụ họ được ăn thức ăn từ trời, ma-na, họ nghĩ thức ăn từ trời là quý vì có sự sống, không giống thức ăn thường có[dù lúc bấy giờ họ không biết quý ma-na]

- Cảm ơn Chúa, qua phần Kinh thánh nầy, chúng ta được Chúa Jêsus dạy về 3 loại thức ăn cần cho đời sống của chúng ta:

(1)   Thức ăn hữu hình hằng ngày là bánh theo Kinh thánh, nói theo VN là cơm –thức ăn vật chất cần cho sự sống cho cơ thể.

(2)   Math. 4:4, ngoài thức ăn thuộc thể, thức ăn hữu hình cần cho đời sống thuộc linh là Lời Đức Chúa Trời.

-  Nhiều người cho rằng chỉ cần ăn để sống, nhưng thực tế con người được sinh ra trên đất không phải chỉ để ăn, mà còn sống có ý nghĩa khác. II Phi. 2:12-16, gọi những người chỉ nghĩ đến ăn, họ giống như con vật…

(3)   Giăng 6:35, Chúa Jêsus còn nói đến một loại thức ăn vô hình nhưng tối cần thiết: sự sống đời đời, haysự cứu rỗi trong Chúa Jêsus Christ.

- Biết bao nhiều người giống như người nhà giàu trong Luca 16:29, hằng ngày chỉ lo ăn sung mặc sướng, nhưng không quan tâm sự cứu rỗi. Kết quả phải chịu khổ hình.

- Làm sao ĂN được thức ăn chính là chính Chúa Jêsus Christ?

· 6:43, động cơ từ Đức Chúa Trời yêu thương (Giăng 3:16; Rô. 5:6-8; I Giăng 4:9-10)

· 6:53, ăn thịt và uống huyết của Chúa Jêsus – Luca 22:19-20, nghĩa là tiếp nhận công lao chịu chết chuộc tội của Chúa Jêsus cho chính mình.

- Bây giờ chúng ta sẽ chia ra 4 hạng người:

(1)   Hạng chỉ cần thức ăn vật chất, không cần Đạo, không cần Chúa Jêsus – II Phi. 2:12-16. Người VN chúng ta cũng dạy: ‘Ăn để sống chứ không phải sống để ăn’. Nhiều người trong phong trào vượt biên, HO, chỉ có Đạo để được bảo trợ.

(2)   Hạng chỉ lo ăn và cho có Đạo (Tôn giáo) – Luca 16:1-31, chỉ có đời nầy. Math. 16:26.

(3)   Hạng người nói chỉ quan tâm tin Chúa Jêsus mà không cần quan tâm người chung quanh hay việc chi khác, kể cả không chịu làm việc - họ có đạo mà không có Chúa – Math. 15:3-9; Giacơ 2:14-17 [1:26-27]

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by