You are hereTHEO CHÚA

THEO CHÚA


By admin - Posted on 05 March 2014

Đề tài: THEO CHÚA

Kinh thánh: Giăng 6:66-71

Câu gốc: Giăng 6:68

(Mời nghe với BÀI GIẢNG I số 4)

I/. THEO CHÚA RỒI LUI. 6:66.

-  Đọc xong c.66, anh chị em có thấy buồn không? Có 2 điều Lời Chúa nói về hạng người theo Chúa rồi trở lui:

(1)   Từ lúc ấy.

-  Lúc ấy là lúc nào? Chính lúc sau khi nghe Chúa Jêsus khuyên họ đừng theo Chúa chỉ vì đồ ăn và được no (c.26), và Chúa Jêsus khuyên họ điều quan trọng là tiếp nhận chính Chúa. Thế là họ lui. Chúng ta thấy lúc ăn bánh thì có 5 ngàn người không kể đàn bà con trẻ, khi Chúa Jêsus bị bắt thì hết thảy bỏ Ngài mà chạy; rồi khi xem Chúa Jêsus thăng thiên thì có độ 500 người xem, khi trở về họp lại cầu nguyện thì chỉ còn 120 người.

(2)   nhiều môn đồ.

-  Những người nầy là ai? Hai chữ môn đồ xác nhận họ từng theo Chúa. Nói theo người VN: Nhà nghèo mới biết con thảo, nước loạn mới biết tôi trung, Bây giờ hóa ra họ theo Chúa chỉ vì tìm vật chất trên đất, họ chỉ ghi tên theo Đạo.

- Trong Bài Giảng Trên Núi mà Math. 13:18-22, Chúa Jêsus nói đến một số lý do khác nữa khiến một số người theo Chúa trở lui:

(3)   C.19, do không hiểu nên trở lui.

(4)   C.20-21, gặ cực khổ, bắt bớ…

(5)   C.22, lo lắng đời nầy, mê đắm của cái…

-  II Tim. 4:10, Phaolô cho biết Đê-ma đã trở lui vì ham hố đời nầy.

-  Lịch sử Hội thánh ngày nay tại Mỹ thật đã chứng kiến quá nhiều người ‘Theo Chúa’ để đi Mỹ để rồi sau đó trở lui. Người VN cũng có câu: Công đâu xúc tép nuôi cò,cò ăn cho đã rồi cò bay đi.

-  Hội thánh trách họ, nhưng cũng là bài học để Hội thánh tỉnh thức, vì giữa lúc là sóng tị nạn từ Phong trào Vượt Biên và HO, rất nhiều Hội thánh chỉ lo bảo lãnh mà không quan tâm dạy Lời Chúa là Kinh thánh cho họ, nên cò ăn cho đã rồi cò bay đi.

-  Hiện tượng đó cũng xảy ra trong Hội thánh địa phương chúng ta, nhiều người cũng theo Chúa rồi cùng trở lui.

II/. QUYẾT TÂM THEO CHÚA. 6:67-69

-  Chúng ta thử hình dung hoàn cảnh lúc đó: Đang có trên 15 ngàn người rần rần, ồn ào, thình lình rút lui còn lại 12 người [không phải 12 ngàn người], thì tâm trạng của những người còn lại như thế nào?

-   Chúa Jêsus đã hỏi 12 sứ đồ còn lại:…

-  Cảm ơn Chúa, Chúa Jêsus đã chọn lựa 12 người nầy giữa 15, 20.000 người biệt riêng ra cho công việc Chúa, và cảm ơn Chúa cho họ đã tiếp tục theo Chúa.

-  Chúng ta nghe Phierơ thay mặt 12 người trả lời Chúa Jêsus với lời thật thắm tình: Lạy Chúa, chúng tôi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.

-  Phân tích lời của Phierơ, chúng ta nhận ra 2 điều:

(1) Các sứ đồ quyết theo Chúa, dù có những người nghèo như Phierơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, họ cũng cần ăn hằng ngày, nhưng họ cần Chúa vì Chúa có lời của ‘sự sống đời đời’, nghĩa là Lời của giúp họ giải quyết việc ĂN đời nầy và việc ĂN đời sau, thỏa lòng đời nầy và thỏa lòng đời sau.

- Đây là điều rất nhiều người không hiểu về Lời Chúa như Phierơ và các sứ đồ hiểu: (i) có những người chỉ cần Lời Chúa cho đời nầy như đoàn dân đại diện cho những người không có tôn giáo, theo Đạo để có ăn; (ii) có những người học Lời Chúa để mong đến đời sau như những người Pharisi đại diện cho những người có tôn giáo.

(2)   Điều thứ 2 là Phierơ nói rõ: Chúng tôi tin và biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.

-  Phierơ tin Lời Chúa Jêsus phán và ông nhận biết Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời.

-  Nói như Phaolô:

·  Gal. 2:20

·  Philíp 3:8

-  Đó là lý do tôi rất băn khoăn cầu nguyện và xin Chúa cho anh chị em đã trung tín với Chúa, đã từng trải qua bao nhiêu thử thách, gặp nhiều rắc rối khi tin Chúa và theo Chúa, thì xin Chúa cho anh chị em nói được như Phierơ.

-  Cảm ơn Chúa, các sứ đồ đã không giao động khi nhìn thấy đoàn dân trở lui, trái lại, họ thấy hãnh diện được theo Chúa. Êph. 2:20-22 [được dự phần, không phải bị dự phần].

III/. THEO CHÚA RỒI PHẢN CHÚA. 6:70-71

-  Đọc câu nầy thật đáng sợ! Chúng ta thử xét người phản Chúa là ai?

·  C.70, là người được Chúa chọn, một trong các ngươi…

-  Giữa hàng mấy chục ngàn người [thời đó], Chúa Jêsus chọn lọc để chọn ra, giống như đãi cát tìm vàng.

- Rồi Chúa Jêsus còn dạy dỗ, huấn luyện, ban cho họ quyền năng. Mắt họ thấy bao nhiêu là phép lạ Chúa Jêsus đã làm, tai nghe biết bao nhiêu lời dạy sự sống đời đời của Chúa Jêsus.

·  C.71, kẻ phản Chúa Jêsus là Giu-đa.

-  Tên của Giu-đa có nghĩa là ngợi khen, một cái tên rất thiêng liêng.

-  Lời nầy cũng nhắc chúng ta nhớ đến vị trí của Giu-đa trong đoàn truyền giáo của Chúa Jêsus – Giăng 12:4-5, hắn là thủ quỷ, người giữ túi bạc của Đoàn, một vị trí quan trọng.

- Nói tóm lại, Chúa Jêsus đã biết trước Giu-đa là kẻ phản Chúa, nhưng Chúa vẫn chọn, vẫn dạy, vẫn dùng, vì Chúa thật là yêu thương Giu-đa, Chúa muốn ông nhận ra tình yêu thương của Chúa ngay cả đối với chính ông. Chúa Jêsus cũng đã sửa soạn sẵn cho Giu-đa biết lòng yêu thương của Chúa sẵn sàng tha thứ đối với tội nhân, chắc chắn Chúa Jêsus muốn ông dù có phạm tội phản Chúa nhưng còn biết ăn năn.

- Có nhiều người cứ thắc mắc: Chúa Jêsus có biết Giu-đa sẽ phản Chúa không? Tại sao Chúa Jêsus biết Giu-đa sẽ phản Chúa mà Chúa lại chọn ông?

- Tôi thì tôi thắc mắc: Tại sao Giu-đa biết Chúa rõ như vậy, biết Chúa sẵn lòng tha thứ cho ông [như Chúa đã tha thứ cho Phierơ chối Chúa], thế mà Giu-đa không ăn năn? Lòng người đáng sợ quá, chính những người hỏi cũng giống Giu-đa, họ cũng thắc mắc giúp Giu-đa, cãi tội cho Giu-đa, thậm chí trách Giu-đa, nhưng họ lại rất giống Giu-đa là KHÔNG ĂN NĂN.

-  Giữa 3 hạng người THEO CHÚA, xin Chúa cho chúng ta là người đã học Lời Chúa, sẽ chọn cho mình cùng đứng với Phierơ quyết tâm theo Chúa trọn đời, không phải vì người khác xúi biểu, không phải vì lợi đời nầy,… nhưng vì biết Chúa có lời sự sống đời đời và biết Chúa là Cứu Chúa và Chúa .

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by