You are hereKHÓ KHĂN CỦA CHÚA JÊSUS

KHÓ KHĂN CỦA CHÚA JÊSUS


By admin - Posted on 09 March 2014

Đề tài: NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA CHÚA JÊSUS

Kinh thánh: Giăng 7:1-13

Câu gốc: Giăng 7:12

(Mời nghe với BÀI GIẢNG I số 5)

I/. ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA JÊSUS.

-  Nhiều người cứ cho rằng nếu Chúa Jêsus Christ hiện ra với oai quyền cứu giúp con người thì nhiều người sẽ tin. Một sự cứu giúp không phát xuất từ cảm thông thì chỉ là bố thí, Chúa không bố thí mà cứu giúp vì yêu thương, như Cha thương con.

-  Và để cảm thông, Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian chịu mọi khổ nạn như mọi người, hôm nay chúng ta sẽ học vài khổ nạn trong muôn vàn khổ nạn Chúa gặp.

-  Ngay c.1, chúng ta đã thấy khổ nạn của Chúa Jêsus chịu.

-  Tại sao Chúa Jêsus không sống ở xứ Giu-đê phía Nam, ngay thủ đô Giê-ru-sa-lem?

·  Địa danh Galilê nhắc (Math. 2:13, 19-23) đến khổ nạn của Chúa Jêsus từ khi còn thơ ấu, phải lánh nạn qua Ai Cập, rồi ẩn cư nơi Na-xa-rét, thuộc xứ Galilê phía Bắc, chịu làm một người nhà quê (Giăng 1:46), ngay cả giọng nói cũng biết là dân quê (Mác 14:70; Luca 22:59; Giăng 7:52).

· Chúa Jêsus đi khắp xứ… có một người hỏi trong CĐVP: Làm sao Chúa Jêsus có thể rời thành Ty-rơ, xuyên qua ngả Si-đôn để đến biển hồ Galilê? Nếu nhìn bản đồ, chúng ta sẽ thấy Si-đôn nằm ở một hướng khác với hướng đi từ Ty-rơ đến biển Galilê.

Tôi phải ngạc nhiên hỏi lại: Tại sao không đi được? Nếu ngày nay thì có thể Chúa Jêsus không đi được vì phải qua núi, qua sông,, không có đường xe lửa, không có tàu thủy, không có đường hàng không, và là vùng nhiều chiến tranh diễn ra. Nhưng Chúa Jêsus đi bộ, tại sao không đi được? Chỉ đi không được khi nào sợ mệt, sợ nắng gió, sợ cực khổ. Nhưng vì lòng yêu thương, Chúa Jêsus sẵn sàng đi khắp xứ Galilê, ngay cả lên Ty-rơ, Si-đôn là các thành dân ngoại, để giảng Tin Lành và cứu giúp nhiều người.

·  Dân Giu-đa vẫn tìm phương giết Ngài.

-  Đọc xong những lời nầy chúng ta nhớ lại Giăng 1:11, Chúa Jêsus khi đến thế gian, Ngài đã mang thân xác làm người Giu-đa, Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy, dù Ngài đã làm nhiều phép lạ (2:23).

-  Tại ngày nay chúng ta đang sống trong một thời kỳ tương đối thuận lợi cho cuộc sống, phương tiện giao thông dễ dàng, trên một đất nước tự do tôn giáo, nên chúng ta không cảm nhận được những khó khăn mà Chúa Jêsus phải đối diện khi Ngài thi hành chức vụ, cho nên mỗi lần chúng ta gặp một hoàn cảnh khó khăn nào đó, chúng ta thường ngả lòng, hoặc phàn nàn tại sao Chúa Jêsus để tôi như vậy.

-  Và chúng ta thường quên mất rằng chúng ta có một Chúa Jêsus Christ từng chịu khổ nạn hơn chúng ta và trong hoàn cảnh đó, Chúa luôn ở cùng (Êsai 63:9), bằng cớ là Chúa ở cùng 3 người bạn của Đaniên trong lò lửa hực.

-   Côl. 1:24, Phaolô đã cảm nhận được nỗi thống khố của Chúa Jêsus, và cảnh khổ mà ông chịu chỉ là phần dư thừa còn lại trong cảnh khổ của Chúa Jêsus.

-  Xin Chúa mở mắt, mở lòng, mở trí của mỗi chúng ta để trong mọi hoàn cảnh khổ nào, ít nhất chúng ta cũng được Thánh Linh trong lòng nhắc chúng ta nhớ đến chính Chúa Jêsus đã từng chịu khổ nạn ngay trong cuộc sống hàng ngày, để được an ủi và vững vàng.

II/. GIA ĐÌNH CỦA CHÚA JÊSUS. 7:2-9

-  Qua Kinh thánh, chúng ta biết Giô-sép và Ma-ri đều là những người yêu mến Đức Chúa Trời, nên Chúa đẹp lòng mượn gia đình của cặp vợ chồng nầy để vào đời.

-  Theo Math. 1:25, cho biết “cho đến khi” Ma-ri khi sanh Chúa Jêsus là sanh “con trai đầu lòng”, với cách gọi đó chứng tỏ Giô-sép và Ma-ri còn sanh nhiều người con khác. Mác 6:3 đã kể tên của những người con nầy [có 4 con trai không kể con gái].

-  Điều quan trọng là họ không tin Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế (Giăng 7:5) mà còn nói những lời không đẹp với Chúa Jêsus.

- Bên ngoài thì hoàn cảnh sống đầy khó khăn, bên trong gia đình thì anh em không đồng cảm ủng hộ. Tôi không biết khi anh chị em tin Chúa mà người trong gia đình còn gây khó khăn, anh chị em có nhớ đến Chúa Jêsus cũng đã gặp như vậy không? Phải nói thù trong giặc ngoài, kể sao cho hết những hoàn cảnh khó.

-  Kinh thánh cho chúng ta biết Chúa Jêsus đã sống trong một gia đình như vậy trong suốt thời gian gần 30 năm, Kinh thánh cũng không ghi Chúa Jêsus đã làm bất cứ phép lạ hoặc việc phi thường nào. Hoàn toàn im lặng.

-  Cảm ơn Chúa, sau khi Chúa Jêsus chịu chết và sống lại, thăng thiên về trời, thì những người em của Chúa Jêsus đã từng chống đối Ngài đã tin nhận Ngài

·  Công vụ 1:14, họ đã nhóm lại với Hội thánh đầu tiên.

· Công vụ 15:13, nếu so với Mác 6:3, thì Gia-cơ là người em kết Chúa Jêsus, bây giờ đã tin Chúa Jêsus và được xem như quản nhiệm Hội thánh tại Giê-ru-sa-lem. Gia-cơ nầy đã viết thư Gia-cơ (Gia-cơ 1:1).

-   Kinh thánh hai lần ghi thuật lại bởi nhìn vào cách Chúa Jêsus sống trong gia đình mà người chung quanh đã tin nhận Chúa

·  Giăng 1:35-39, các môn đồ đầu tiên

·  và các em của Chúa Jêsus)

-  Tôi cũng đã nói với anh chị em về Phierơ và những người tin Chúa trong Hội thánh đầu tiên.

·  Phierơ là người được vẽ lớn tuổi nhất trong các sứ đồ, lại trực tính nghĩ sao nói vậy, nhưng đã có cuộc sống gia đình tốt: yêu thương mẹ vợ, đi đâu cũng dắt vợ theo; nói như vậy cũng phải cảm phục bà Phierơ, dù người chồng nóng tính như vậy, nhưng bà đã nhịn nhục mọi sự để giúp ông thành công. Tôi tin chắc đó là lý do khiến Phierơ viết thư I Phi. 3:1-7, khuyên dạy các tín hữu trong Hội thánh đầu tiên đang tan lạc khắp nơi, với những lời khuyên rất thực tế:

3:1-6, người vợ nhẫn nại phục chồng nhờ đó cảm hóa được những người chồng không vâng phục đạo [không tin Chúa], cách ăn mặc, đạo đức.

3:7, người chồng phải khôn ngoan ăn ở với vợ, phải nhớ người vợ sẽ cùng hưởng phước với mình.

·  Còn gia đình của những người tin Chúa thì: 2:46b, đối đãi với nhau vui vẻ thật thà, ít nhất là qua bữa ăn gia đình đầm ấm.

- Cảm ơn Chúa, chúng ta học thêm một khó khăn trong đời sống theo Chúa qua Chúa Jêsus, khó khăn từ gia đình. Mỗi khi anh chị em gặp những sự bắt bớ trong gia đình thì xin Chúa cho nhớ đến Chúa Jêsus.

-  Dĩ nhiên, người tin Chúa chúng ta chịu những nỗi khó đó vì cớ Chúa, như I Phi. 4:12-16 dạy.

-  Xin Chúa dùng sự nhịn nhục của anh chị trong gia đình để làm vinh hiển Danh Chúa.

III/. TƯ TƯỞNG XÃ HỘI THỜI CHÚA JÊSUS. 7:10-13

-  Phân đoạn Kinh thánh nầy cho chúng ta biết người thời Chúa Jêsus thi hành chức vụ trên đất đầy phân vân, giao động (c.12-13; 2:18).

·  Có người thì muốn nhận Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế như Đức Chúa Trời đã hứa trong Cựu Ước.

·  Có người thì không chịu nhận, nhất là những người  lãnh đạo Do thái giáo thời đó

-  Đặc tánh của người Giu-đa là quan tâm ‘người có ơn’ của Đức Chúa Trời là người có thể làm phép lạ (2:18, 23; 6:30; I Côr. 1:22a). Tuy nhiên, thực chất là lòng người cứng cỏi, vì Chúa Jêsus làm biết bao nhiêu phép lạ nhưng họ cũng không tin (Giăng 20:30-31), còn phạm thượng cho rằng Chúa Jêsus nhờ chúa quỉ mà trừ quỉ (Math. 12:22-23).

-  Cảm ơn Chúa cho sứ đồ Giăng ghi lại mấy câu Kinh thánh trong 7:1-13 nầy để mỗi lần ai đó trong chúng ta đối diện với khổ nạn nào đó thì nhớ đến: chính Chúa Jêsus của chúng ta đã từng chịu rồi, (Thi. 10:4, 6, 11 so với c.14), mà được an ủi, vững tin và đắc thắng như chính Chúa Jêsus đã thắng.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by