You are hereTHẮC MẮC KINH THÁNH

THẮC MẮC KINH THÁNH


By admin - Posted on 12 March 2014

CÂU HỎI: Những câu hỏi của Ông thị Minh Tuyển (Phần 4)

Chúa Jêsus chữa lành một người cùi trước hay sau khi vào nhà Si-môn Phierơ? (Math. 8:1, 14 so với Mác 1:29, 40)

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 54)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Vị thính giả có lòng đọc Kinh thánh rất cẩn thận, tìm ra được những chỗ có thể gây hiểu lầm cho người đọc nếu không nắm bắt qui luật giải thích Kinh thánh. Qui luật giải thích Kinh thánh cho chúng ta biết rằng các sách Tin Lành như Ma-thiơ, Mác, Luca, và Giăng chỉ có mục đích ghi lại sự kiện mà không có mục đích về thứ tự thời gian. Do đó nếu muốn sắp xếp sự kiện xảy ra theo thứ tự thời gian thì chúng ta chỉ đạt được tương đối. Với một tương đối chừng mực, chúng ta có thể sắp xếp thứ tự theo đòi hỏi của Vị Thính giả như sau:

·  Câu chuyện ghi lại theo câu hỏi của Vị Thính giả về một người cùi hay phung. Theo luật của người Y-sơ-ra-ên từ Kinh Cựu Ước thì người bị bịnh phung là người ô uế, là chứng bịnh dễ lây nhiễm, do đó, người mắc bịnh phung hay cùi không được ở chung trong cộng đồng mà phải ở khu tập trung riêng, thường phải ở ngoại thành, nơi vắng người.

·  Địa điểm Chúa Jêsus giảng Bài Giảng Trên Núi là bên một sườn núi hay đồi gần thành Ca-bê-na-um. Sau khi Chúa Jêsus giảng xong, Ngài đã đi đến thành Ca-bê-na-um nơi có nhà của Phierơ, hoặc ngược lại Chúa Jêsus từ thành Ca-bê-na-um đến sườn núi vùng đó giảng bài giảng Trên Núi.

Như vậy, trên đường sau khi giảng hoặc đến nơi giảng, Chúa Jêsus đã gặp người bịnh phung nầy, chắc chắn không gặp trong thành phố nơi đông người. Vì người viết sách Tin Lành Mathiơ và Mác không có mục đích theo thứ tự thời gian, cả hai chỉ quan tâm tình yêu thương và quyền năng của Chúa Jêsus. Khi đọc hai truyện nầy, tôi thắc mắc là tại sao Vị thính giả không thấy được tình yêu thương của Chúa Jêsus qua người phung và qua gia đình Phierơ.

(1)   Người phung là người bị xã hội thời đó sợ đến nỗi đi đâu người phung phải la lên ‘ô uế’ để người khác tránh, thế mà Chúa Jêsus thấy thì động lòng thương, chính Chúa Jêsus giơ tay rờ người phung khi chữa lành, Chúa không hề xua đuổi, cũng không chữa lành chỉ vì quyền năng mà vì yêu thương, chẳng những chữa lành cho người bịnh phung, Chúa Jêsus cũng không hề sợ lây nhiễm, cũng không để người phung mặc cảm bị xa lánh. Thật Chúa Jêsus đầy yêu thương! Sao bạn không thắc mắc những điều đó?

(2)   Trong các sứ đồ, Kinh thánh ghi lại câu chuyện của bà gia Phierơ là rất đặc biệt. Hình vẽ Thánh Phierơ là người lớn tuổi và Kinh thánh cho thấy Phierơ là người trực tánh. Thế mà Phierơ bằng lòng nuôi mẹ vợ trong nhà. Những truyện cười của xã hội ngày nay thường xem mẹ vợ là người vợ khó tánh thứ hai, vậy mà Phierơ vẫn yêu thương bà, nhất là bà đã lớn tuổi lại đang bịnh sẽ gây nhiều phiền phức. Tôi tin rằng vì Chúa Jêsus thấy tấm lòng hiếu thảo của Phierơ nên Chúa Jêsus đã vào nhà của ông, chữa lành cho mẹ vợ của ông và đã sử dụng ông cho công việc lớn sau nầy. Câu chuyện nầy nhắc tôi nhớ đến nàng Ru-tơ hiếu thuận với mẹ chồng Na-ô-mi. Phierơ và Ru-tơ, cả hai đã biết vì Chúa mà yêu thương người khó thương nhất trên thế gian: mẹ chồng và mẹ vợ. Sao Bạn không thấy được cái quý của Kinh thánh chỗ nầy nhỉ? Có thể, đối với Phierơ, việc mẹ vợ của ông được Chúa Jêsus chữa lành gây ấn tượng nhất nên ông đã thuật lại trước khi thuật truyện người phung; còn đối với Mathiơ cần chứng minh Chúa Jêsus có quyền năng chữa lành ngay cả bịnh phung nên Mathiơ thuật trước.

CÂU HỎI: Làm sao Chúa Jêsus có thể rời thành Ty-rơ xuyên qua ngả Si-đôn để đến biển hồ Galilê? Nếu nhìn bản đồ, chúng ta sẽ thấy Si-đôn nằm ở một hướng khác với hướng đi từ Ty-rơ đến biển hồ Galilê (Mác 7:31)

TRẢ LỜI:

Phải nhìn nhận Vị thính giả rất có lòng tra cứu Kinh thánh, bằng cớ là đã chịu khó tra cứu cả trên bản đồ khi đọc một câu Kinh thánh. Nhưng tôi không biết theo Vị thính giả thì tại sao Chúa Jêsus không thể từ Si-đôn đến biển hồ Galilê? Nói theo ngày nay thì có thể Chúa Jêsus không đến biển Galilê được vì không có tuyến đường xe lửa, tàu thủy hay máy bay, nhưng thời Chúa Jêsus, người ta đi đường bộ và đi bộ mà. Tại sao không đi được?

Hành trình của Chúa Jêsus là từ Ty-rơ lên phía Bắc thì đến Si-đôn, rồi trở lại phía Nam, không cần trở lại Ty-rơ, có thể đi vòng qua phía Đông đến biển Galilê nơi có thành Đê-ca-bô-lơ mà Vị thính giả gọi là miền Thập Tỉnh. Tôi không biết Vị Thính giả thấy có gì trở ngại cho hành trình như vậy.

Tôi lại thắc mắc là Vị thính giả lại không tìm thấy những việc làm đầy yêu thương của Chúa Jêsus khi Ngài là người Y-sơ-ra-ên lại bằng lòng đến với những thành phố không thuộc người Y-sơ-ra-ên, là điều người Y-sơ-ra-ên không chịu làm vì khinh dể người không phải dân Y-sơ-ra-ên. Chúa Jêsus đã đến những nơi đó cứu giúp và giảng Tin Lành yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus đã đuổi quỉ, chữa cho kẻ điếc được nghe, kẻ câm nói được. Chúa Jêsus đã không phân biệt chủng tộc, Chúa Jêsus không nệ nhọc nhằn đi bộ một đoạn đường rất xa, như Ngài đã bằng lòng đi vào địa phận của người Samari để cứu người đàn bà bị khinh ghét và cứu dân Samari làng Si-kha. Có người nói: Nếu Bạn muốn nhìn thấy bầu trời đẹp, Bạn hãy tháo cặp kính râm khỏi mắt Bạn. Tôi không biết điều gì khiến Vị thính giả và người sưu tầm những lỗi trong Kinh thánh, khiến cả hai không thấy tình yêu thương tuyệt vời của Chúa Jêsus, mà chỉ thấy những điểm gọi là ‘lỗi’, có lẽ cặp kính các Vị mang đang dính nhiều bụi rác chăng?

CÂU HỎI: Chúa Jêsus bị đóng đinh trước hay sau Lễ Vượt Qua? Sách Tin Lành theo thánh Giăng nói khác ba sách kia.

TRẢ LỜI:

Tôi không biết Vị thính giả  đọc những bản dịch Kinh thánh nào, nhưng Bản Kinh thánh tôi đang có ghi như sau:

·  Theo Thánh Mathiơ: Đến ngày mai (là ngày sau ngày sắm sửa), các thầy tế lễ cả và người Pharisi cùng nhau đến Phi-lát (Math. 27:62).

·  Theo Thánh Mác: Bấy giờ là ngày sắm sửa, nghĩa là hôm trước ngày Sa-bát, khi đã chiều tối… (Mác 15:42).

· Theo Thánh Luca: Bấy giờ là ngày sắm sửa, và ngày Sa-bát gần tới… (Luca 23:54)

·  Theo Thánh Giăng: Vì bấy giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát nầy là rất trọng thể, … (Giăng 19:31)

Tất cả 4 sách đều ghi rõ Chúa Jêsus chịu đóng đinh và chết vào ngày sắm sửa trước ngày Sa-bát quan trọng vì cũng là ngày Lễ Vượt Qua (Giăng 19:14), rõ ràng không có gì khác nhau cả.

Một lần nữa tôi thắc mắc là sao Vị Thính giả và người sưu tập lỗi của Kinh thánh không thấy Chúa Jêsus đang chịu đóng đinh trên thập tự giá vì tội của nhân loại và của chính mình trong khi đó lại đặt một cái lỗi ảo nào đó vào câu chuyện yêu thương vĩ đại của Chúa Jêsus rồi thắc mắc để không tin? Xin Chúa cho Vị Thính giả và người sưu tập lỗi trong Kinh thánh gỡ cặp kính râm xuống để thấy được Chúa Jêsus yêu thương Quý Vị.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by