You are hereTỪ BIỆT

TỪ BIỆT


By admin - Posted on 15 March 2014

TỪ BIỆT

Từ đầu năm 2014 đến nay, tôi gặp nhiều rắc rối trong sức khỏe, cảm biết không thể chăm sóc trang Web nầy nữa, nên xin có lời từ biệt.

1. Trước hết tôi cảm ơn Chúa đã cảm động lòng người anh em trong Chúa giúp tôi suốt mấy năm qua thực hiện trang Web nầy, dù đến bây giờ chúng tôi cũng chưa một lần gặp nhau.

2. Cảm ơn Chúa cho anh chị em đã vào trang Web.

Nguyện Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa [anh chị em]; làm cho anh chị em no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương anh chị em, anh chị em sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy (Êsai 58:11).

Mục sư Trần Thái Sơn

Winston-Salem, North Carolina, ngày 15 tháng 3 năm 2014

 

 

 

 

 

Phần 1

 

 

 

 

 

Phần 2

 

 

 

 

 

Phần 3

 

 

 

 

Phần 4

 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by