You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền 026

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 026


By admin - Posted on 06 December 2008

Đề mục: CON RỒNG
Kinh Thánh: Khải huyền 12:1-18
Câu gốc: Khải huyền 12:9

I/. MỤC TIÊU CỦA CON RỒNG: Khải huyền 12:1-6

-          Đọc qua đoạn 12 nầy, chúng ta thấy dường như có sự gián đoạn để giới thiệu một sự kiện đặc biệt trước khi các diễn biến của Loa Thứ Bảy chính thức xảy ra. Sự kiện đặc biệt nầy là cuộc tranh chiến của Satan với Đức Chúa Trời.

-          Tứ 12:1-2, một dấu lớn hiện ra trên trời, đó là sự xuất hiện một người đàn bà. Người đàn bà nầy là ai? Có nhiều ý kiến giải thích về người đàn bà nầy như sau:

1. Ý kiến của Giáo hội Công giáo Lamã: cho rằng người đàn bà nầy là bà Ma-ri. Tuy nhiên trong chính Giáo hội Lamã cũng không đồng ý với nhau.

2. Có ý kiến thứ hai: cho rằng người đàn bà nầy tượng trưng cho nước Y-sơ-ra-ên, vì hai lý do:

 1. Theo ngôn ngữ học, người ta thường dùng giống cái số ít để chỉ về một quốc gia, một nước (tiếng Anh là SHE), nên ở đây dùng hình ảnh của một người đàn bà.
 2. Người đàn bà nầy sanh một con trai mà ai cũng biết rằng đó là hình ảnh về Đấng Cứu Thế.
 3. Ý kiến thứ ba: giải thích rằng người đàn bà không những chỉ về nước Y-sơ-ra-ên thuộc thể, nhưng cũng chỉ về Y-sơ-ra-ên thuộc linh tức là Hội Thánh của Chúa Jêsus Christ thời Tân Ước. Nói chung là hình ảnh người đàn bà chỉ về dân Chúa từ Sáng thế ký đến khi Chúa Jêsus Christ tái lâm.

-          Đa số theo ý kiến thứ ba. Tại sao theo ý kiến thứ ba?

-          Có nhiều lý do để chấp nhận ý kiến thứ ba:

 • 12:1, sự xuất hiện của người đàn bà với hình ảnh Có mặt trời bao bọc, mặt trăng dưới chân, trên đầu có mão triều thiên với 12 ngôi sao.

-          Theo Sáng. 1:26, Đức Chúa Trời dựng nên loài người là để quản trị muôn loài vạn vật, nhưng loài người phạm tội và Chúa đã hứa ban một Đấng Cứu Thế được sanh ra bởi Dòng Dõi Người Nữ (Sáng. 3:15)

-          Người đàn bà nầy xuất hiện là mộ Dấu Lớn trên trời. Dấu lớn hay dấu lạ nhất, ngoài sự kiện Đấng Cứu Thế là Chúa Jêsus Christ đến thế gian thì không còn một dấu nào lớn lạ hơn. Dấu lớn nầy từ trên trời, nên hàm ý Đấng Cứu Thế đến từ trời qua dòng dõi người nữ.

-          Mão triều thiên người đàn bà nầy đội có mười hai ngôi sao là 12 chi phái Y-sơ-ra-ên bao giờ cũng là ưu tiên của Đức Chúa Trời.

 • 12:2, người đàn bà nầy có thai, kêu la vì nhọc nhằn đau đẻ, rất khác với câu 1. Những lời nầy nhắc đến sự đau đớn mà Chúa đã đặt cho người đàn bà khi sanh nở (Sáng. 3:16).

-          12:1 nói đến loài người được vinh hiển khi Đức Chúa Trời dựng nên. Đến câu 2 thì mô tả loài người bị hình phạt do phạm tội ăn trái cây Chúa dặn không nên ăn, người đàn bà phải chịu đau đớn bội phần, cũng là hình bóng ứng nghiệm về sự giáng sanh của Chúa Jêsus Christ.

-          12:3-6, bây giờ chúng ta mới thấy sự xuất hiện dấu thứ hai. Dấu nầy được gọi là Dấu Khác, không phải Dấu Lớn. Như vậy tỏ ra sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế là Dấu Lớn Duy Nhất, không còn dấu nào lớn hơn nữa.

-          Dấu Khác nầy là một Con Rồng hiện ra.

-          Thật sự theo các nhà sinh vật học, chưa ai thấy Con Rồng như thế nào. Hình ảnh Con Rồng hầu như là do con người tưởng tượng vẽ ra. Đến nỗi người Trung quốc cũng có ý định bỏ chữ LONG (rồng). Giăng thì vẽ Con Rồng nầy như sau:

 • 12:3a, Con Rồng nầy 'Lớn'. Chữ 'Lớn' có nghĩa là to lớn, nhưng cũng hàm ý quyền thế của Con Rồng to lớn.
 • Con Rồng nầy có nguồn gốc từ trên trời. Phải chăng vì lý do đó mà loài người – nhất là người Đông phương không tin Chúa (Hãy nhớ Kinh Thánh được viết từ quan điểm của người Đông phương) đã dùng hình ảnh Con Rồng để chỉ quyền của vua, mà quyền vua thì luôn luôn được cho là do Trời ban, nên quyền vua luôn là quyền tối thượng.
 • 12:3b, Con Rồng nầy màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho quyền vua. Nhưng màu đỏ theo triết lý Ngũ hành Đông phương thì chỉ về phía Nam, là hỏa - chúng ta sẽ đề cập vấn để nầy về sau.
 • Con Rồng có 7 Đầu. Cái Đầu chỉ về sự cầm đầu, cầm quyền cai trị. Số 7 là số trọn vẹn. Con Rồng nầy có 'bảy đầu' tức là nó có quyền lực cao, có quyền cai trị trọn vẹn.
 • Con Rồng nầy có 10 Sừng. Cái 'Sừng' tượng trưng cho sức mạnh. Số 10 là số chỉ về khả năng của con người với 10 ngón tay, 10 ngón chân. Như vậy, Con Rồng nầy có sức mạnh toàn vẹn của con người, nghĩa là được loài người ủng hộ hoàn toàn.
 • 12:4a, 'Đuôi' của Con Rồng kéo một phần ba các ngôi sao trên trời quăng xuống đất. Cái 'Đuôi' chỉ về sự vùng vẫy, phá hoại, sức chiến đấu của nó, như đuôi của một cá sấu hung dữ. Đây là hình ảnh của Con Rồng lúc nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời, trong sự nổi loạn đó, nó đã kéo theo một số 'các ngôi sao' tức là các thiên sứ sa ngã (II Phierơ 2:4).

-          12:4b, ngay lúc xuất hiện, Con Rồng đã nhắm vào mục tiêu của nó là tiêu diệt "Đứa Con Do Người Đàn Bà Sanh Ra"

-          Tất cả nhà giải nghĩa Kinh Thánh đều đồng ý ‘Đứa Con Trai’ đó là Đấng Cứu Thế, là Chúa Jêsus Christ.

 • Vì 12:5 đã tiên báo về công việc của Con Trai ấy là dùng gậy sắt cai trị mọi dân tộc, ứng nghiệm Thi thiên 2:9
 • 12:5b cho biết 'Con Trai' ấy sẽ được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi Ngài, ứng nghiệm Lời Chúa trong Philíp 2:9-11.

-          Thật vậy, qua lịch sử Kinh Thánh và lịch sử thế giới, chúng ta thấy Con Rồng nầy đã tìm đủ cách phá hoại kế hoạch của Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ đến bởi dòng dõi người nữ thuộc dân Y-sơ-ra-ên. Chúng ta hãy điểm lại từng sự việc phá hoại của Con Rồng:

·         Xuất. 1:22, Con Rồng dùng vua Ai Cập để diệt dân Y-sơ-ra-ên - vì bởi dân đó mà Đấng Cứu Thế sẽ được sanh ra.

·         Ê-xơ-tê 3:8-9, Con Rồng dùng Ha-man mưu diệt dân Y-sơ-ra-ên.

·         Mathiơ 2:16, Con Rồng đã dùng vua Hê-rốt tìm cách giết Hài Nhi Jêsus.

·         Con Rồng cũng đã dùng Hitler tìm cách diệt dân Y-sơ-ra-ên rong Thế chiến thứ II (1939-1945).

-          Cảm ơn Chúa, Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Con Rồng dù có quyền thế lớn đến đâu cũng chỉ là loài thọ tạo, và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho loài người vẫn được Chúa Jêsus Christ làm trọn và Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, đợi đến kỳ trở lại thế giới nầy để thiết lập Vương quốc của Ngài, cai trị bằng cây gậy sắt.

-          12:6, sau khi Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu thế thăng thiên về Trời, thì người đan bà đó là dân Y-sơ-ra-ên và cũng chính là hình bóng về Hội Thánh của Chúa đã phải tan lạc khắp nơi. Thời gian nêu ra ở đây cho chúng ta biết lúc kết thúc hạn định bình yên của người đàn bà: Ấy là sau 3 ½ năm đầu của 7 năm Đại nạn.

-          Sự tan lạc nầy vừa là hình phạt, nhưng cũng là cách Đức Chúa Trời bảo vệ dân Chúa. Sách Công vụ 8:4 đã ghi lại sự bảo vệ của Đức Chúa Trời qua các cuộc bắt bớ am2 Hội Thánh phải chịu. Sự tan lạc là cơ hội để kích thích Hội Thánh rao giảng Tin Lành mạnh mẽ hơn.

-          Một lần nữa Con Ròng đã thất bại! Ha-lê-lu-gia!

II/. SỐ PHẬN CON RỒNG: Khải huyền 12:7-12

-          Phân đoạn Kinh Thánh nầy là phân đoạn độc đáo đặc tả về sự xuống dốc từng bước của Con Rồng, không có sách nào trên thế giới mô tả như thế.

-          Từng bước đi xuống của Con Rồng như sau:

 1. Đoạn 12:7-8, chúng ta thấy hai chữ Trên Trời, nơi ở đầu tiên của Con Rồng là trên trời. Qua Ê-sai 14: và Ê-xê-chi-ên 28, làm chứng Con Rồng vốn là một Chê-ru-bin sáng chói, một Sao Mai, là Thiên sứ trưởng, mà các nhà Thần học gọi nó là 'Thiên sứ Quản gia' của Đức Chúa Trời. Nhưng vì lòng kiêu ngạo muốn đem ngai của mình lên bằng Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phạt đuổi nói khỏi Thiên đàng. Do đó, chúng ta thấy cuộc chiến đấu của Thiên sứ Trưởng Mi-chen và các thiên sứ tranh chiến với Con Rồng, kết quả Con Rồng thua và bị đuổi khỏi Thiên đàng.
 2. Đoạn 12:9, sau khi bị đuổi khỏi Thiên đàng, nó chỉ còn được thống trị trên không trung và trên đất. Bước đi xuống của nó chỉ còn là đi cám dỗ thiên hạ tức là loài người mà Chúa đã dựng nên để Chúa yêu thương. Kinh Thánh nhắc lại sự cám dỗ của Con Rồng trong vườn Ê-đen buổi sáng thế, nó mượn hình con rắn. Kinh Thánh nói đích danh nó là ma quỉ, là Satan (Satn = Kẻ đối địch).
 3. Đoạn 12:10, cấp kế tiếp mà Con Rồng bị hạ xuống là sự cứu rỗi của Chúa Jêsus Christ hoàn thành khiến cho sự cáo kiện của nó mất hiệu lực một phần lớn, vì Chúa Jêsus Christ là Đấng cầu thay cho những người tin Chúa. Thế là chúng ta nghe tiếng reo vui: Con Rồng nay đã bị quăng xuống rồi. Đây là lần thứ ba nó bị quăng xuống - 12:9a, 9b, và 10b.
 4. Đoạn 12:11, một lần nữa quyền lực lớn của Con Rồng bị hạ xuống thấp hơn, khả năng chiến thắng của nó đã giảm, những người tin Chúa là những con người có thể thắng nó bởi Huyết Chiên Con và lời chứng cùng đức tin của họ. Trong vườn Ê-đen, ma quỉ thắng tổ phụ loài người, nhưng bây giờ thế cờ lật ngược lại, loài người có thể thắng nó.
     5. Đoạn 12:12, cảm ơn Chúa. Lời Chúa báo trước số phận của Con Rồng không còn bao lâu nữa, chính nó cũng biết số phận của nó.

-          Dĩ nhiên, đây vừa là tin mừng cho những người tin Chúa chúng ta, nhưng cũng là lời cảnh giác chúng ta, vì ma quỉ sẽ giận hoảng - nghĩa là giận cách điên cuồng để tấn công người tin Chúa lần cuối. Lời nầy sẽ ứng nghiệm ở phân cuối của sách Khải huyền. Do đó, những người tin Chúa chúng ta càng cần phải vâng lời Chúa dạy: Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào sự cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm, nhưng xác thịt thì yếu đuối (Mathiơ 26:41)

-          Không ai kinh nghiệm sự giận hoảng của ma quỉ bằng Sứ đồ Phierơ, vì vậy ông cũng rút từ bài học thất bại của ông bằng một lời khuyên trong II Phierơ 4:7, Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.

-          Xin Chúa nhắc chúng ta luôn nhớ lời kêu gọi trong Khải huyền 1:3, người đọc, nghe lời nầy, thì phải giữ theo để được phước.

III/. HIỆN TẠI CỦA CON RỒNG: Khải huyền 12:13-18

-          Đọc phân đoạn nầy và đoạn 13 kế tiếp, chúng ta thấy Con Rồng đã thay đổi chiến pháp của nó, sau những thất bại.

-          12:13-14 cho biết đây là khi kết thúc hạn kỳ 3 ½ năm đầu bình an trong thời kỳ 7 Năm Đại Nạn. Cánh chim phụng hoàng là nhắc lại Lời Chúa hứa trong Phục truyền 32:11-12. Chim pụng hoàng thường được dùng chỉ về sự che chở bảo vệ của Chúa (Thi thiên 91:1-2).

-          Con Rồng lại tiếp tục tấn công người đàn bà, nhưng với một phương cách khác: Nó không trực tiếp tấn công, nhưng sử dụng một thứ quyền lực khác là NƯỚC!

-          Anh chị em biết rằng Kinh Thánh thường dùng NƯỚC để chỉ về Lẽ thật là Lời của Đức Chúa Trời (Giăng 3:5; Êphêsô 5:26; I Giăng 5:8). Vì vậy, lần nầy Con Rồng bắt chước Chúa dùng một thứ 'nước' từ miệng nó phun ra, đó là lời giả mạo, là những thứ tà giáo nhiều như nước phun ra để làm hư hoại Hội Thánh của Chúa Jêsus Christ.

-          Thật vậy, trải qua lịch sử Hội Thánh, chúng ta thấy sự bắt bớ từ thế gian dù có tàn bạo như Đế quốc Lamã cũng không làm hại Hội Thánh bằng các thứ tà giáo giả mạo Lời Đức Chúa Trời xen vào Hội Thánh. Nhìn vào Giáo hội chung ngày nay để nhận ra sự suy yếu của Hội Thánh chung đối với Lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh có thật nhiều, nhưng Lời Chúa lấy làm hiếm hoi (I Samuên 3:1)

-          Ngay trong các Hội Thánh chánh thống, sự giảng dạy từ chính Kinh Thánh hầu như quá hiếm, đa số là Triết lý, luân lý, những sự pha trộn thời sự, tiểu thuyết hóa để mê hoặc người nghe, hơn là rao giảng Lời Chúa là Kinh Thánh. Tín đồ nghe giảng không cần mở Kinh Thánh, không cần đem theo Kinh Thánh, và người giảng cũng vậy. Kinh Thánh không còn được sử dụng nữa.

-          Xin Chúa tỉnh thức chúng ta trước dòng nước tà giáo phun ra từ miệng Con Rồng.

-          12:16, cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã dùng ĐẤT để tiếp cứu người đàn bà, tiếp cứu Hội Thánh. Câu hỏi được đặt ra: Đất là gì? Có hai ý giải thích:

 • Đất nhắc chúng ta nhớ đến Đất Tốt trong Mathiơ 13:23, những vùng đất tốt đã sinh ra những bông lúa tốt, chắc, kết quả, tức là những người tin Chúa chân thật 'sẽ chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết' (Khải. 12:11b) để bảo vệ Hội Thánh.
 • Đất cũng làm hình bóng về thế gian. Lịch sử cho biết không phải tất cả mọi người trên mọi nước đều thích theo tà giào - thí dụ như Chúa đã dùng dân Ba-by-lôn để sửa dạy dân Y-sơ-ra-ên; Chúa dùng Hồi giáo để trừ bớt sức bành trướng của tà giáo. Kinh Thánh làm chứng rằng đôi khi Đức Chúa Trời cũng dùng kẻ ác trong chương trình của Ngài nữa (Châm ngôn 16:4).

-          Những câu cuối của đoạn 12 thật là một sự tỉnh thức cho những người tin Chúa như chúng ta, như một câu danh ngôn đã được nói: Ma quỉ không có nghỉ hè, như tựa đề một tiểu thuyết của Nữ Văn Hào Pearl Buck: Quỉ địa ngục vẫn còn sống. Luca 4:13, ma quỉ … bèn tạm lìa Ngài.

-          Con Rồng đã thua nhưng không chịu thua, thay vì tấn công cả Hội Thánh, nó quay sang tấn công từng cá nhân tín đồ, những người không chịu gia nhập Hội Thánh chung vì một lý do nào đó. Và ma quỉ vẫn còn đứng đó!

-          Nói đến Hội Thánh và cá nhân người tin Chúa, tôi nhớ đến câu chuyện trong quyển Lời Cầu nguyện Dời Được Núi. Có một người đánh xe ngựa với một người khách ngồi bên cạnh. Thình lình có một con ong bay lởn vởn trước mặt. Người đánh xe ngựa liền dùng roi quất một cái và con ong chết liền. Người khác ngồi bên cạnh vỗ tay khen. Nhưng người đánh xe ngựa nói: Hay gì ông ơi. Một con ong thì tôi dám quất nó, nhưng nếu là một tổ ong thì tôi không dám.

-          Thí dụ cho một kết luận kêu gọi những người tin Chúa nhớ rằng một mình thì dễ bị ma quỉ tấn công, nhưng một Hội Thánh thì sẽ an toàn hơn.

Người đàn bà được ban cánh chim ưng 'Để Bay' - có thể làm hình bóng về Hội Thánh được cất lên nơi không trung trước khi Antichrist ký hiệp ước 7 năm. Hội Thánh sẽ ở trên không trung với Chúa. Sau 7 năm Đại nạn, chúng ta sẽ cùng Chúa Jêsus Christ trở lại thế gian để giải cứu thành thánh và dân thánh.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by