You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền 027

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 027


By admin - Posted on 06 December 2008

Đề mục: CON THÚ TỪ BIỂN
Kinh Thánh: Khải huyền 13:1-10
Câu gốc: Khải huyền 13:1

I/. HÌNH DANG CON THÚ TỪ BIỂN: Khải huyền 13:1-3

-          Trong câu 1, Giăng thấy một con thú từ dưới biển lên. Nhớ lại cuối đoạn 12, Con Rồng sau khi thua trận, chưa chịu từ bỏ ý định, nó đang đứng đợi trên bãi cát của biển, rõr àng Con Rồng đang chờ đợi một đồng minh, và nó biết đồng minh đó sẽ 'từ dưới biển', nơi nó đang đứng đợi đi lên.

-          Tình trạng nầy giống như đã xảy ra trong sách Tin Lành Luca 4:13. Sau khi quỉ Satan thua trận trong việc cám dỗ Chúa Jêsus, nó tạm lìa Ngài lui vào tạm chờ thời cơ. Đến Luca 22:3, quỉ Satan tìm được một đồng minh là Giu-đa Ích-ri-ốt, sẵn sàng bán mình cho nó, và nó quay lại tiếp tục tấn công Chúa Jêsus. Đó là lý do mà Sứ đồ Phierơ cảnh báo chúng ta: Ma quỉ như sư tử rống đi rình mò chung quanh chúng ta, tìm kiến người nào nó có thể nuốt được (I Phierơ 5:8).

-          Con thú từ dưới biển lên là đồng minh với Con Rồng được Giăng mô tả hình dạng như sau:

 • 13:1, nó có mười sừng bảy đầu.

-          Một lần nữa, chúng ta gặp một con thú giống hình dạng Con Rồng, nó cũng có 10 sừng 7 đầu, nghĩa là con thú từ dưới biển lên cũng có quyền năng và sức mạnh riêng.

-          Đặc biệt trên 10 sừng có 10 cái mão triều thiên, trên 7 đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Ý nghĩa 7 đầu 10 sừng của con thú nầy đã được giải thích trong Khải huyền đoạn 17 như sau:

-          17:12, mười sừng là 10 vua - sừng có mão triều thiên tức là 10 vua nầy nhận được vương quyền từ con thú dưới biển ban cho, rõ ràng các vua nầy lệ thuộc con thú từ biển.

-          17:9-11, bảy cái đầu là bảy hòn núi, và là bảy vua. Có hai điều phải chú ý: Bảy cái núi nầy là chỗ người đàn bà có tên là Đại Dâm Phụ ngồi, nghĩa là bảy vua nầy phục vụ cho Đại Dâm Phụ. Bảy vua đó những vua nào? Anh chị em phải nhớ Kinh Thánh chỉ ghi lại những gì liên quan đến chương trình cứu rỗi. Do đó, qua Kinh Thánh chúng ta thấy bảy vua đó là Ai Cập, A-si-ri, Ba-by-lôn, Mê-đi Ba-tư, Hi-lạp, Lamã, còn lại một vua chưa đến (Khải huyền 17:10). Vị vua thứ tám là chính con thú từ biển. Bảy vua hay là bảy Đế quốc lần lượt thay nhau cai trị thế giới là những quyền lực hỗ trợ cho Satan.

Danh hiệu phạm thượng trên những cái đầu đó được chứng minh qua sự kiêu căng của các Đế quốc (Xuất. 5:2; Êsai 36:18-20; Đaniên 5:22-23 và nhất là sự phạm thượng của vị vua thứ tám được ghi trong II Têsalônica 2:4.

 • 13:2, hình dạng con thú từ biển là một tổng hợp của các loài thú: beo, gấu, sư tử, hợp thành, cộng thêm quyền lực của Con Rồng. So với sự hiện thấy của tiên tri Đaniên trong Đaniên 7:3-8, thứ tự hiện ra của các con thú ngược lại với sự hiện thấy của Giăng: sư tử - gấu - beo - con thú dữ lạ.

-          Tại sao có sự trái ngược thứ tự xuất hiện của các con thú? Vì Đaniên thì đứng từ thời điểm lịch sử cai trị của Ba-by-lôn là sư tử, còn Giăng thì đứng ở thời điểm Đế quốc Lamã là con thú dữ lạ ngược lên.

-          Chúng ta có thể thấy cuối cùng con thú từ biển là một tổng hợp các quyền lực Đông sang Tây. Một sự tập hợp như vậy chắc chắn là một thế lực rất lớn. Chúng ta có thể thấy một dạng như vậy đang xuất hiện trên thế giới vào thập niên 90 của thế kỷ 20. Thế giới đã thấy sự hiện diện của một liên minh các nước tiên tiến có tên là G7 gồm 7 nước công nghiệp hóa hàng đầu thế giới: Anh, Mỹ Pháp, Canada, Đức, Ý, Nhật. Sau đó cộng thêm một cái sừng nhỏ thành G7 + 1 là nước Nga. Sức mạnh của G7 +1 nầy đã biểu lộ trong cuộc chiến Vùng Vịnh ngày 15 tháng 1 năm 1991. Rồi cuộc chiến chống khủng bố tại Afganistan. Tôi nhắc lại là chúng ta chỉ nên xem đó là một dạng ‘'ập Đoàn Quyền Lực' được bày tỏ qua con thú từ biển.

-          Câu hỏi được đặt ra là Antichrist là một cá nhân hay một tập đoàn? Chúng ta phải nhờ ơn Chúa bình tỉnh chờ đợi.

-          Bên cạnh đó, Giăng còn thấy một điều mà Đaniên không được thấy là sự hiện diện của Con Rồng phía sau con thú từ biển lên.

 • 13:3, điểm nổi bật trong câu 3 mà Giăng mô tả con thú từ biển lên là cái đầu bị thương gần chết, nhưng sau đó được lành. Có hai ý giải thích cho cái đầu bị thương gần chết:

1. Một số người cho rằng đó là vít thương chí tử mà sự chết trên thập tự giá của Chúa Jêsus Christ đã gây ra cho ma quỉ (Hêb. 2:14). Dù vậy, kỳ định phán xét nó chưa đủ, nên nó được phục hồi sức mạnh để hoạt động tiếp.

2. Một số người cho rằng con thú từ biển lên là Antichrist - kẻ địch lại Đấng Christ, nên để giả mạo Đấng Cứu Thế là Chúa Jêsus Christ, nó cũng tìm cách bắt chước những việc Chúa Jêsus Christ đã làm, nó giả bị thương gần chết (chú ý: nó chỉ gần chết, thực chất là chưa chết), để rồi giả như sống lại từ kẻ chết như Chúa Jêsus Christ. Hành động nầy khiến người ta lấy làm lạ mà theo nó.

-          Lịch sử thế giới đã từng chứng kiến kẻ giả mạo Chúa Jêsus Christ làm bộ chết để lừa gạt loài người. Tại Trung quốc, thời cuối Mãn Thanh, một người tên Hồng Tú Toàn theo Cơ-đốc giáo, dạy rằng Chúa Jêsus Christ là cả của Đức Chúa Trời, còn ông tự xưng là con thứ hai của Đức Chúa Trời. Một ngày, ông giả chết, cho đệ tử thông báo tang lễ. Thình lình trong tang lễ, quan tài của Hồng Tú Toàn phát nổ và Tú Toàn từ quan tài bước ra cho rằng đã sống lại, mê hoặc lòng người.

-          Tóm lại, chúng ta có thể nhận diện một quyền lực rất lớn sẽ nổi lên cai trị thế giới một ngày gần đây, quyền lực đó đã và đang hình thành theo một góc cạnh nào đó với tổ chức G7 + 1, với vấn đề Toàn Cầu Hóa Thế Giới, Mạng hóa thế giới. Điều quan trọng là Hội Thánh chắc chắn phải được cất lên trước khi con thú từ biển xuất hiện, qua hình bóng người đàn bà được ban cho cặp cánh chim ưng để bay… (Khải. 12;14).

-          Nguyện Chúa ban ơn để tất cả chúng ta có mặt hôm nay giữ lòng trung tín cùng được cất lên không trung trước khi con thú từ biển đi lên.

II/. QUYỀN LỰC CON THÚ TỪ BIỂN: Khải huyền 13:4-8

-          Ngay câu 4, Kinh Thánh đã cho chúng ta biết nguồn gốc quyền lực của con thú từ biển lên: Con Rồng … đã lấy quyền phép cho con thú. Đây cũng là điều đã được bày tỏ trong câu 2b, Con Rồng đã lấy sức mạnh, ngôi, và quyền phép lớn mà cho nó.

-          Như vậy, thế lực con thú từ biển là rất lớn. Chính nó đã được các vua, các quyền lực đời nầy hỗ trợ, trong khi phía sau nó là sự hỗ trợ tối đa của Con Rồng.

-          Qua mấy câu Kinh Thánh nầy chúng ta có thể liệt kê quyền lực của con thú từ biển lên:

 • 13:4, Nó được người ta thờ lạy như thờ lạy Con Rồng, nghĩa là nó trở nên một thứ THẦN, và người công nhận quyền lực của nó.
 • 13:5-6, nó được phép mở miệng nói lời phạm thượng. Đối tượng phạm thượng của nó là Đức Chúa Trời, nó nói phạm đến Danh Chúa, tức là phạm đến Điều Răn Thứ Ba của Đức Chúa Trời, mà trong điều răn đó, Chúa đã phán: Chúa chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy Danh Ngài làm chơi.
 • Nó lại phạm thượng đến Đền Tạm của Chúa và những kẻ ở trên trời. Chúa phán trong I Côrintô 3:17, Ví có ai phá hủy Đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ …
 • 13:7a, nó có quyền giao chiến với thánh đồ và được thắng. Anh chị em nhớ Khải. 12:11, thì các thánh đồ thắng hơn Con Rồng, nhưng ở đây Chúa cho phép con thú từ biển thắng hơn các thánh đồ. Tuy nhiên chúng ta cảm tạ Chúa, sự thắng của nó nằm trong giới hạnh của hai chữ 'Được Phép'. Chúa cho phép nó thắng! Đức Chúa Trời cho phép quỉ Satan đụng đến Gióp, Đức Chúa Trời cho phép ma quỉ đụng đến Hội Thánh tại Phi-la-đen-phi (Khải. 3:9). Điều những người tin Chúa tin chắc là bao giờ Chúa cũng có ý tốt lành đối với chúng ta, ngay cả khi Chúa cho phép ma quỉ thắng hơn chúng ta trong một lúc nào đó.
 • 13:7b-8, con thú nầy cai rị hết thảy dân trên đất. Nhưng một lần nữa chúng ta lại phải cảm tạ Chúa, vì những kẻ thờ lạy nó và bị nó cai trị là những kẻ không có tên trong sách sự sống của Chiên Con. Rõ ràng Chúa cho phép con thú từ biển lên cai trị là một cách Đức Chúa Trời luyện lọc Hội Thánh, để biết đâu là dê, đâu là chiên.

-          Tổng hợp tất cả những điều chúng ta vừa ghi ra về con thú từ biển lên, chúng ta có thể nhận diện co thú từ biển là nầy là Antichrist, một nhân vật được Con Rồng là quỉ Satan dựng lên và các nước thế gian thuận phục.

-          Câu hỏi được đặt ra là tại sao Antichrist - đấng cứu thế giả, lại được các nước thế gian và muôn dân thuận phục thờ lạy? Chúng ta trở lại với Khải huyền 6:1-7 với bốn con ngựa:

 • Antichrist sẽ đem lại hòa bình cho thế giới, một thứ hòa bình mà tai họa thình lình vụt đến. Giữa một thế giới rối loạn giống như hiện nay, nếu có một nhân vật hoặc một hệ thống quyền lực nào mang lại giải pháp hòa bình dù là hòa bình tạm, chắc chắn sẽ được muôn dân suy phục.
 • Antichrist sẽ dùng sức mạnh chiến tranh để bắt phục kẻ nào không phục.
 • Antichrist sẽ sử dụng đòn kinh tế để bắt phục loài người.
 • Antichrist sẽ lợi dụng những khổ nạn mà con người chịu để thu phục nhân tâm. Trong cảnh khổ, bao giờ con người cũng đi tìm đấng cứu tinh, dù là loại cứu tinh tạm và có chủ ý.

-          Nhất là khi đó người ta thấy chính Hội Thánh của Đức Chúa Trời dường như cũng không giúp họ được, mà còn dường như suy phục Antichrist, dù những kẻ suy phục đó chỉ là những Cơ-đốc nhân giả không có tên trong sách sự sống của Chúa Jêsus Christ.

-          Tôi nhắc lại, trước khi ngày Antichrist đến, Hội Thánh đã được ban cho cánh chim phụng hoàng cất lên không trung gặp Chúa. Chỉ xin Chúa cho không ai trong chúng ta bị bỏ lại.

III/. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI CON THÚ TỪ BIỂN:  Khải huyền 13:9-10

-          Tôi thật ngạc nhiên là từ khi các tai vạ được đổ xuống trên đất, tức là từ lúc Chiên Con mở các Ấn, các thiên sứ thổi Loa, đây là lần thứ nhấ Lời Chúa dạy những người tin Chúa chúng ta có thái độ có cần trong cơn nguy hiểm.

-          Tại sao ở phần Kinh Thánh nầy Chúa lại phán dạy những người tin Chúa chúng ta về thái độ có cần đối với Antichrist? Chắc chắn là sự xuất hiện của Antichrist là một sự kiện đầy nguy hiểmc ho Hội Thánh, cho những người tin Chúa, vì nó sẽ giả mạo Đấng Christ làm những việc giống như Đấng Christ của chúng ta đã làm, có thể khiến chúng ta hoa mắt, rối trí không phân biệt.

-          Thái độ có cần đó là gì?

1. Đoạn 13:9, Ai có tai hãy nghe.

- Nghe điều gì? Nghe Lời Chúa dạy. Lời Chúa cảnh cáo mọi hiển họa xảy đến. Một lần nữa chúng ta lại được nhắc nhở điều Chúa muốn chúng ta khi đọc, khi nghe, sách Khải huyền: Hãy giữ theo!  Vì vậy, điều Chúa muốn chúng ta là những người đọc, nghe, dù đã tin hoặc chưa tin Chúa Jêsus Christ, dừng nghe cho biết, nghe cho thỏa tánh tò mò, nhưng áp dụng vào chính đời sống mình và tỉnh thức

2. Đoạn 13:10, Nhịn nhục và đức tin.

-          Lời Chúa dạy chắc chắn là những người tin Chúa trung tín sẽ không tránh khỏi những khổ nạn dưới sự cai trị của Antichrist, có thể những người tin Chúa sẽ bị tù đày, bị giết. Cảm ơn Chúa, Chúa khuyên chúng ta:

 • Nhịn Nhục trong hoàn cảnh đó, sẵn sàng chịu khổ.
 • Giữ vững Đức tin, vì chắc chắn kẻ bắt bớ những người tin Chúa sẽ bị Chúa báo trả bằng cách họ sẽ bị bắt bớ lại; kẻ giết hại những người tin Chúa sẽ bị Chúa báo trả bằng cách họ sẽ bị giết hại lại.

-          Vâng, những người tin Chúa chúng ta có hai thứ khí giới để đối địch lại bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ kẻ thù nào, ấy là Lời Chúa áp dụng cho chính mình, cộng với đức tin để đứng vững.

-          Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta chuẩn bị ngay bây giờ bằng việc học Lời Chúa là Kinh Thánh. Học cho chính mình trước. Việc học Kinh Thánh sẽ khiến đức tin của chúng ta lớn mạnh, và nhờ thuẫn đức tin ấy dập tắt những tên lửa của kẻ dữ.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by