You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền 029

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 029


By admin - Posted on 06 December 2008

Đề mục: BA NGÔI SA-TAN
Kinh Thánh: Khải huyền 12: và 13:
Câu gốc: Khải huyền 13:4
Mục đích: Tổng kết hai đoạn 12 và 13 rút ra bài học để nhận biết sự giả mạo của Sa-tan.

I/. THÀNH PHẦN CỦA BA NGÔI SA-TAN:

-          Các nhà thần học thường gọi quỉ Satan là Con Khỉ của Đức Chúa Trời vì đặc tánh của quỉ Satan là hay bắt chước Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đã chứng minh điều đó:

 • Đức Chúa Trời đã dựng nên Thiên đàng thì Satan đã mưu đồ để dựng nên một loại mà nó gọi là Địa đàng theo kiểu của nó. Năm 1975, tôi nghe một người vô thần đứng giữa các Mục sư Truyền đạo tại Việt-nam, giải thích Địa đàng theo Khải huyền 21:4 rằng, 'Quý vị (tức là các Mục sư Truyền đạo Tin Lành) rao giảng một Thiên đàng ở trên trời; còn chúng tôi - tức những người vô thần, sẽ thực hiện một Địa đàng trên đất, giống như Quý vị đã được Kinh Thánh ghi lại trong sách Khải huyền 21:4.

Địa đàng của chúng tôi sẽ không có sự chết, không phải là không chết, nhưng là không chết một cách vô cớ. Địa đàng của chúng tôi cũng sẽ không có than khóc hay kêu ca. Tại sao người ta than khóc kêu ca? Vì nơi nào áp bức, bóc lột, thì nơi đó có than khóc kêu ca. Trong Địa đàng của chúng tôi sẽ không còn áp bức, không còn ai bóc lột ai, mọi người đều bình đẳng….

Địa đàng của chúng tôi sẽ không còn đau đớn. Vì trong Địa đàng của chúng tôi khi bịnh, đau yếu, mọi người đều được chăm sóc trong các Bịnh Viện miễn phí, không tốn kém bất cứ chi phí nào….

-          Thật đau lòng khi trong phòng họp lúc bấy giờ có một số người đã vỗ tay tán thưởng cái lý thuyết Địa đàng không bao giờ có đó. Họ không biết đó là lời của Con Rắn ngày xưa trong vườn Ê-đen nói với Ê-va.

-          Người đàn bà nói những lời quảng cáo về Địa đàng đó không biết trước khi chết vào Địa ngục có nhìn thấy cảnh Địa ngục do Địa đàng của bà ấy lập ra không.

 • Bằng chứng bắt chước của quỉ Satan nữa là khi Môi-se cậy quyền năng của Đức Chúa Trời làm phép lạ hóa cây gay thành con rắn, thì các thuật sĩ là những kẻ thuộc về quỉ Satan cũng làm như vậy. Nhưng thật kỳ diệu thay, con rắn của Môi-se đã nuốt tất cả những con rắn của các thuật sĩ.
 • Mathiơ 4:8-9, quỉ Satan cũng bắt chước Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Chúa Jêsus Con Đường Tắt đạt được vinh hiển thế gian mà không cần đi qua con đường thập tự. Con đường tắt đó là chỉ cần sấp mình xuống thờ lạy quỉ Satan.

-          Do đó, qua sách Khải huyền đoạn 12 và 13, Lời Đức Chúa Trời cũng cho thấy quỉ Satan cả gan dám bắt chước Đức Chúa Trời Ba Ngôi bằng hình thức phối hợp ba thành phần:

1. Con Rồng:

-          Khải huyền 12:9 xác nhận rõ ràng Con Rồng là 'con rắn ngày xưa, là ma quỉ, là Satan'. Nó xuất hiện từ trên trời, nó tranh chiến cùng Thiên sứ trưởng Michen, nó bị đuổi khỏi Thiên đàng.

-          Như vậy, Con Rồng hay quỉ Satan chính là Kẻ Địch là Đức Chúa Trời (Anti-God). Cái tên Satan có nghĩa là Kẻ Đối Địch đã nói lên ý nghĩa đó.

-          Những điều Con Rồng nầy bắt chước Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha như sau:

 • Khải huyền 13:2b, Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa on sức mạnh, Ngôi và quyền năng (Philíp 2:9-11), thì Con Rồng cũng ban cho Con Thú Tử Biển lên sức mạnh, ngôi và quyền phép.
 • Khải huyền 13;4, Như Chúa Jêsus Christ phán về Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong Giăng 14:1, Hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa, thì Con Rồng cũng khiến người ta thờ lạy nó và cũng khiến người ta thờ lạy Con Thú Từ Biển lên.

2. Con Thú Từ Biển lên: Khải huyền 13:1-10

-          Chúng ta thấy Con Rồng là Anti-God, thì Con Thú Từ Biển lên chính là Kẻ Địch lại Đấng Christ (Antichrist)

-          Con Thú Từ Biển Lên đã bắt chước Chúa Jêsus Christ như sau:

 • Khải huyền 13:3, Chúa Jêsus Christ đã chịu chết và đã sống lại từ kẻ chết, thì Antichrist cũng bắt chước giả chết (bị thương gần chết) để rồi sau đó giả như sống lại khiến cho cả thế gian ngạc nhiên mà thờ lạy nó.
 • Khải huyền 13:17, Cơ-đốc nhân được đóng ấn Chiên Con, thì nó cũng đóng ấn cho kẻ thuộc về nó bằng ấn dấu của nó là 666.

3. Con Thú Từ Đất Lên:

-          Khải huyền 13:11-17

-          Chúng ta đã biết được hai con thú trước là Kẻ Đối Địch Đức Chúa Trời và là Kẻ Đối Địch Đấng Christ, thì con thú thứ ba này chính là Kẻ Đối Địch với Đức Thánh Linh (Anti-Spirit).

-          Qua Kinh Thánh, Cơ-đốc nhân chúng ta biết Đức Thánh Linh đã giáng lâm ban quyền năng cho Hội Thánh để làm vinh hiển Chúa Jêsus Christ. Thế thì quỉ Satan cũng dựng lên một Tiên tri giả, hay một Linh giả, cũng làm được những việc mà Khải huyền 13:11-17 mô tả như sau:

 • 13:13, nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước mặt người ta.
 • 13:14, nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ.
 • 13:15, nó hà hơi sống vào tượng Con Thú Tử Biển, hầu cho tượng ấy nói được. …
 • 13:16-17, nó khiến người ta chịu ghi dấu của Con Thú Từ Biển trên tay hữu và trên trán.

-          Rõ ràng đó là những việc giả mạo công việc của Đức Thánh Linh đối với những người tin Chúa, chỉ khác chăng là nó làm để lừa dối người ta.

-          Đây là thành phần 'ba ngôi satan', là sự kết hợp giữa ba con thú để giả mạo Ba Ngôi Đức Chúa Trời của chúng ta.

II/. ĐẶC ĐIỂM BA NGÔI SATAN:

-          Dĩ nhiên 'ba ngôi Satan' chỉ là ba ngôi giả mạo, không thể có những đặc điểm như Ba Ngôi Đức Chúa Trời của chúng ta. Qua Khải huyền đoạn 12 và 13, chúng ta có thể liệt kê một số sự khác biệt đó:

1. Ba ngôi Satan chỉ là ba nhân vật khác nhau kết hợp lại:

-          Qua Kinh Thánh chúng ta biết Ba Ngôi Đức Chúa Trời của chúng ta là Ba Ngôi Hiệp Một; Ba là Một, Một là Ba, đồng đẳng, đồng quyền, đồng thể yếu, bất phân ly và không lẫn lộn nhau.

-          Nhưng 'ba ngôi Satan' là ba nhận vật khác nhau:

 • Ba nhân vật này xuất phát từ 3 nguồn gốc khác nhau: Con Rồng từ trên trời, Con Thú từ Biển và Con Thú từ Đất..
 • Ba ngôi Satan không đồng quyền, vì Con Rồng ban quyền cho Con Thú từ Biển lên.
 • Ba ngôi Satan khác nhau về thể yếu: Một nhân vật được mô tả là Con Rồng có thể yếu từ trời; Con Thú từ Biển thì như con beo, chơn như chơn gấu, miệng như sư-tử; Con Thú tử Đất thì không được mô tả giống con gì nhưng có sừng như chiên con, có tiếng nói như Con Rồng.

2. Ba ngôi Satan không toàn năng:

-          Chúng ta biết rõ Ba Ngôi Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng biết hết mọi sự, ở khắp mọi nơi, làm được mọi việc.

-          Nhưng 'ba ngôi Satan' chỉ đóng vai mà không có thực chất, vì:

 • 'Ba ngôi Satan' có quyền năng nhưng không phải toàn năng, vì Con Rồng thua thiên sứ Mi-chen (2:7-8), thua cả quyền lực của đất (12:16), nó chỉ hại được những kẻ nào không có tên trong sách sự sống.
 • 'Ba ngôi Satan' không thể ở khắp nơi đồng một lúc, nó phải di chuyển từ trên không trung, trên đất, đuổi theo kẻ nó muốn làm hại.
 • 'Ba ngôi Satan' không thể biết hết mọi sự, ngay cả không biết người đàn bà đi trốn ở đâu.

3. 'Ba ngôi Satan' không có tình yêu thương:

-          Chúng ta không cần nói đến bao nhiêu đặc tính quý bàu của Ba Ngôi Đức Chúa Trời của chúng ta mà 'ba ngôi giả mạo của Satan' không thể có được như thánh khiết, công bình, chân thật … Chỉ cần nói đến một đặc tánh mà ngay cả con người cũng có, nhưng 'ba ngôi Satan' không co, ấy là không có tình yêu thương.

 • 12:4, nó chầu chực, rình rập để ngăn trở Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho nhân loại.
 • 12:10, nó ngày đêm kiện cáo những người tin Chúa, chỉ tìm cách làm hại con người dù người đó tin Chúa hay chưa tin.
 • 13:10, nó bắt người ta làm phu tù cho nó, kể cả giết người thay vì cứu người.
 • 13:14, nó lừa dối loài người.

-          Nói tóm lại, cả 'ba ngôi Satn' đều chỉ để làm hại con người, hoàn toàn khác với Đức Chúa Trời yêu thương thế gian của chúng ta.

-          Cơ-đốc nhân chúng ta cảm tạ Chúa vì chúng ta có một Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một kỳ diệu, toàn trị, toàn năng, toàn tại, đầy tình yêu thương.

III/. CÔNG VIỆC CỦA BA NGÔI SATAN:

-          Đọc qua Khải huyền đoạn 12 và 13, chúng ta thấy rõ là cả 'ba ngôi Satan' đều có chung một mục đích là chống lại Đức Chúa Trời và làm hại con cái Đức Chúa Trời, bắt phục loài người thờ lạy nó.

-          Để thực hiện kế hoạch đó, Satan là kẻ chủ mưu đã tiến hành từng giai đoàn trong kế hoạch của nó như sau:

1. Khải 12:18, sau khi thua trận trên trời, Satan với hình tượng Con Rồng đã thay đổi cách tranh chiến, nó đứng chờ đợi một sự tiếp sức.
2. Khải 13:2, đối tượng mà Con Rồng là Satan chờ đợi là Con Thú Từ Biển lên, một nhận vật có quyền thế mang dáng dấp của một Đấng Cứu Thế như Chúa Jêsus Christ. Và Satan đã một lần nữa núp sau nhân vật này, hỗ trợ như đã từng núp sau con rắn trong vườn Ê-đen.
3. Khải 13:11, Satan lại sử dụng công cụ kế tiếp là Con Thú từ Đất lên, một lãnh tụ tôn giáo, một thứ triết lý tôn giáo mê hoặc lòng người kèm theo áp lực kinh tế.

-          Cảm ơn Chúa cho chúng ta đang sống trong một thời kỳ đặc biệt này, sau khi nhân loại kinh nghiệm mọi thể chế, kinh nghiệm mọi thứ triết lý tôn giáo,

 • Con người đã chán ngán các thể chế cai trị, không còn tin vào một thứ triết lý nhân sinh nào nữa, kể cả triết lý Công sản lẫn Tư Bản. Nói như Tiên tri Đa-ni-ên 2:42-43, cả hai chỉ là đất sét và sắt. Hiện nay thế giới các nước chậm tiến đang đi vào một trật tự mới phối hợp cả hai thể chế chính trị này, chúng ta có thể tạm gọi là 'Chủ nghĩa Bình sản' (?)
 • Sau thế chiến thứ II, loài người nhận ra kinh tế là quan trọng hơn hết, điển hình là Nhật Bản đã tập trung vào kinh tế thay vì vào quân sự như đã từng làm trong tiền bán thế kỷ 20, ngay cả các nước thể chế Xã hội chủ nghĩa cũng nhận ra điều đó.
 • Con người đã chán ngán các triết lý tôn giáo, kể cả Cơ-đốc giáo (mặt tổ chức), người ta dường như thích quay về với những điều huyễn hoặc, thần bí, như một cách thư giãn hơn là thờ phượng.

-          Qua Khải huyền đoạn 12 và 13 này, tôi thấy Satan đã thay đổi chiến thuật, nó quay về để phối hợp với hai con thú kia với mưu đồ tạo ra một thứ 'ba ngôi': Lấy thể chế chính trị chặt chẽ của Con Rồng Màu Đỏ ết hợp với Nền Kinh Tế của Con Thú từ Biển Màu Xanh - Lam, cộng với sự hỗ trợ của một thứ Triết lý Tôn giáo Màu Vàng Đất (hoàng thổ), hầu tạo ra một sức mạnh vô địch thế giới khả dĩ lôi cuốn loài người chống lại Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng ta.

-          Tôi nghĩ rằng nếu bình tĩnh xem xét chuyển biến của thế giới, anh chị em sẽ thấy sự phối hợp đang hình thành. Thấy để làm gì? Không phải để sợ hãi, nhưng để tỉnh thức và nhớ lại Thi thiên thứ 2:1-6.

IV/. SỐ PHẬN BA NGÔI SATAN:

-          Cảm ơn Chúa, Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không ngừng ở Khải huyền 12 và 13 này, đó là lý do tôi kêu gọi anh chị em không cần sợ hãi, mà lại phải càng yêu mến Chúa và tin cậy Chúa nhiều hơn.

-          Kinh Thánh chẳng những cho chúng ta thấy âm mưu của 'ba ngôi Satan', công việc của nó, nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết được số phận của nó.

-          Số phận của 'ba ngôi Satan' như thế nào?

-          Khải 19:20, Kinh Thánh cho chúng ta nhìn thấy trước số phận của Con Thú từ Biển lên là Kẻ địch lại Đấng Christ (Antichirst) và số phận của Con Thú tử đất lên (Tiên tri giả - Anti- Spirit). Sau cuộc chiến cuối cùng là trận Ha-ma-ghê-đôn, cả hai con thú nầy đều bị bắt quăng xuống Hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, chịu khổ cả ngày lẫn đêm.

 • Khải. 20: cho chúng ta biết số phận của Satan là Con Rồng qua hai giai đoạn: (1) Khải huyền 20:1-3, Satan là Kẻ chống lại Đức Chúa Trời (Anti-God) bị xiềng và quăng vào giam ở vực sâu một ngàn năm. Khải huyền 20:7-10, sau hạn một ngàn năm, Satan được thả ra và tìm lại những đồng minh để tiếp tục chống lại Đức Chúa Trời. Kết quả là nó bị bắt quăng vào Hồ Lửa đời đời với con thú trong 'ba ngôi' giả mạo của nó.

-          Ha-lê-lu-gia! Cảm ơn Chúa!

-          Xin Chúa dùng bài học nầy để tỉnh thức chúng ta, nhất là trong giai đoạn đặc biệt này, xin Chúa giúp chúng ta càng tỉnh thức nhiều hơn trước sự cám dỗ từ 'ba ngôi Satan.'

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by