You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền 030

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 030


By admin - Posted on 06 December 2008

Đề mục: TIN LÀNH ĐỜI ĐỜI
Kinh Thánh: Khải huyền 14:1-20
Câu gốc: Khải huyền 14:6

I/. NGƯỜI GIẢNG TIN LÀNH ĐỜI ĐỜI: Khải huyền 14:1-5

-          Một lần nữa chúng ta gặp lại số người 144 ngàn người đã được nói đến trong Khải huyền 7:4. Đây là số người được đoạn 7:3-4 giới thiệu:

 • Họ là những người được đóng ấn của Đấng Christ trên trán.
 • Họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời.
 • Họ là những người được đóng ấn từ trong các chi phái của Y-sơ-ra-ên.

-          Đến đoạn 14 này, ngay câu 1 thì số 144 ngàn người này được ở bên cạnh Chiên Con.

-          Nếu anh chị em nhìn lại những hình ảnh mà Giăng đã thấy trong Khải huyền 13:, rõ ràng là hai hình ảnh trái ngược nhau.

-          Đoạn 13 là hình ảnh của:

 • Một con thú từ biển lên với hình dạng hung dữ, với lời nói phạm thượng, làm công việc hại đến loài người.
 • Một con thú từ data lên cũng mang dáng vẻ hiền lành với sai sừng của chiên con, nhưng bản tánh là bản tánh của Con Rồng.
 • Những người chịu đóng ấn của con thú chỉ có mục đích vì sự sống đời nầy mà thôi.

-          Trong khi đó, hình ảnh Giăng thấy trong đoạn 14 thì lại rất thân thương:

 • Giăng không thấy hình ảnh của một con thú dữ tợn hoặc giả mạo nữa, nhưng nhìn thấy một Chiên Con, đúng là một Chiên Con. Nghe hai chữ 'Chiên Con' lập tức chúng ta cảm nhận sự hiền hòa thân thương.
 • Bên cạnh Chiên Con là những người được đóng ấn không phải vì sự sống đời nầy, nhưng họ được cả đời sau nữa. Những người này ở bên Chiên Con, không phải để quì mọp phủ nhục như những người có dấu con thú ở trước con thú.

-          Câu hỏi được đặt ra là 144 ngàn người được đóng ấn này là ai? Có vài ý kiến:

 • Có người cho rằng đó là những người Y-sơ-ra-ên trung tín còn sót lại sau Đại Nạn.
 • Có người cho rằng đó là con số hình bóng về tất cả Cơ-đốc nhân trung tín trong thời kỳ Đại nạn.
 • Cũng có ý kiến rằng đây là số người Y-sơ-ra-ên ra đi truyền giảng Tin Lành khắp thế giới trong thời kỳ Đại nạn. vì lúc bấy giờ sau khi Hội Thánh đã được cất lên, người Y-sơ-ra-ên sẽ tin nhận Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Thế (Rôma 11:26-27), trách nhiệm giảng Tin Lành chính thức được chuyể trả về cho tuyển dân, và trong tuyển dân thì 144 ngàn người này là các Giáo sĩ đi truyền giảng Tin Lành cho toàn thế giới.

-          Với sự xuất hiện của 144 ngàn người này trong đoạn 7, Giăng được Chúa mặc khải những tai vạ diễn ra trên đất trong thời kỳ Đại nạn. Thình lình đến đoạn 14, chúng ta thấy 144 ngàn người này tái xuất hiện bên cạnh Chiên Con, có thể là họ đã tuận đạo trong thời Đại nạn, giờ đây họ được hưởng phước như đã hứa trong 7:14-17.

-          Những phước hạnh của người giảng Tin Lành đời đời này là gì?

1. Phước hạnh thứ nhất: Đoạn 14:2-3,

-          Chỉ có họ học được bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sanh vật và trước các trưởng lão.

2.  Phước hạnh thứ hai: Đoạn 14:4a,

-          Họ được xưng là những người còn trinh khiết, chưa bị ô uế với đàn bà. Rất tiếc một số người đã cố tình cooing giải phần Kinh Thánh này để chủ trước người sống độc thân là thánh, còn người có gia đình là người ô uế.

-          Đáng lẽ họ phải đặt câu hỏi: Ai đã dựng nên tính dục cho con người? Ai đã dự nên người nữ ban cho A-đam làm vợ? Câu trả lời từ Kinh Thánh trong sách Sáng thế ký 2:18, Giê-hô-va Đức Chúa Trời dựng nên người nữ để ban cho người nam làm vợ. Thế thì Đức Chúa Trời thánh khiết yêu thương lại đặt tính dục trong con người rồi ban cho nn nam kết hiệp với người nữ làm vợ chồng là xúi giục con người làm chuyện ô uế sao?

-          Câu hỏi thứ hai phải được đặt ra là tại sao Đức Chúa Trời dựng nên người nữ ban cho A-đam? Cũng trong Sáng thế ký 2:18 trả lời, Vì loài người ở một mình thì không tốt. Thế mà có người dám cho rằng ở một mình thánh sạch hơn có gia đình. Thật là phạm thượng! Rõ ràng đó là cái miệng của Con Rồng.

-          Thêm nữa, nếu cuộc sống chồng vợ là ô uế thì tại sao Chúa Jêsus Christ lại dùng hình ảnh vợ chồng để mô tả tình yêu của Ngài đối với Hội Thánh (Êphêsô 5:21-33).

-          Kinh Thánh thường dùng sự bất khiết trong hôn nhân là để mô tả sự bất trung của dân Chúa đối với chính Chúa. Dân Chúa đi theo các tà thần hoặc thờ lạy một người nào đó ngoài Chúa, đó mới là bất khiết. Cách giải thích này thật rõ ràng khi được áp dụng cho Khải huyền, 144 ngàn người trung tín với Chúa đến chết, giữ vững chức vụ truyền giảng Tin Lành đến cuối cùng, không bị mê hoặc bởi cuộc sống tạm mà Con Thú là Đại Dâm Phụ ban cho (Khải. 17:3-5).

3.  Phước hạnh thứ ba: Đoạn 14:4b,

-          Phước hạnh thứ ba là Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy sẽ theo đó, như Lời Chúa hứa trong Giăng 12:26; 14:3.

4. Phước hạnh thứ tư: Đoạn 14:4c,

-          Họ được làm trái đầu mùa trong những người được chuộc cho Đức Chúa Trời và cho Chiên Con. Rõ ràng họ là những người được sống lại sau Chúa Jêsus Christ trước mọi Cơ-đốc nhân, vì chắc chắn họ là những người chịu khổ đầu tiên vì truyền giảng Tin Lành trong thời Đại nạn (I Côrintô 15:20).

5. Phước hạnh thứ năm: Đoạn 14:5,

-          Họ được chứng nhận rằng có đời sống tinh sạch giống Chúa Jêsus Christ (I Phierơ 2:21-22).

-          Thật như Lời Chúa đã phán về đời sống của những người truyền giảng Tin Lành đời đời mà Chúa đã nhắc lại nhiều lần:

 • Đa-ni-ên 12:3b, những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.
 • Giăng 12:26, … nếu ai hầu việc ra thì Cha ta ắt tôn quý người.
 • Rôma 10:15, … những bàn chân kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao! (Êsai 52:7)

-          Xin Chúa dùng gương mẫu truyền giảng Tin Lành này khích lệ mỗi chúng ta trung tín làm người giảng Tin Lành đời đời của Chúa.

II/. NỘI DUNG CỦA TIN LÀNH ĐỜI ĐỜI: Khải huyền 14:6-13

-          Qua phân đoạn này chúng ta nghe chính các thiên sứ công bố nội dung của Tin Lành đời đời.

1. Nội dung thứ nhất của Tin Lành đời đời: Khải huyền 14:6-7

-          Thiên sứ của Đức Chúa Trời rao báo rằng Tin Lành đời đời là Tin Lành được rao giảng cho mọi dân, mọi nước, mọi chi phái, … kêu gọi người ta ăn năn kính sợ Đức Chúa Trời, tôn vinh Chúa, thờ phượng Đức Chúa Trời Tạo Hóa. Giống như Thiên sứ đã một lần rao báo khi Chúa Jêsus Christ giáng sanh – Luca 2:10-11, Tin Lành cho muôn dân…

2. Nội dung thứ hai của Tin Lành đời đời: Khải huyền 14:8

-          Trong câu này chúng ta được giới thiệu một tên gọi là Ba-by-lôn lớn.

-          Anh chị em biết Đế quốc Ba-by-lôn đã xuất hiện tại vùng Trung đông từ năm 600 TC đến 539 TC. Đế quốc này được Chúa đặt làm cái đầu bằng vàng của pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã nhìn thấy trong chiêm bao. Đến năm 539 TC., đế quốc Ba-by-lôn đã sụp đổ vào tay người Mê-đi Ba-tư và bị tiêu diệt hoàn toàn, từ đó thế giới không còn tên Ba-by-lôn trên bản đồ.

-          Nhưng thiên sứ thứ hai rao báo trước quyền lực tập đoàn ma quỉ trong Khải huyền đoạn 12 và 13 đã sụp đổ, và gọi Tập đoàn nầy là Ba-by-lôn lớn.

-          Tại sao không dùng tên của một nước khác mà gọi tên Ba-by-lôn?

-          Lý do dùng tên Ba-by-lôn để nói đến quyền lực này là vì:

 • Tập đoàn nầy là một sức mạnh đáng kể đối với Chúa, có thể đứng đầu thế giới ngày hầu đến.
 • Quyền lực của Ba-by-lôn lớn này có liên hệ với dân Y-sơ-ra-ên của Chúa.
 • Có thể Ba-by-lôn lớn này xuất phát từ địa điểm ngày xưa nó đã có. Một địa điểm thật đáng sợ nếu chúng ta nhìn vào bản đồ thế giới ngày nay và sự bận tâm của thế giới đối với các quốc gia khu vực.

Đây là lời tiên tri như Tiên tri Đa-ni-ên đã được Chúa mặc khải trong sách Tiên tri Đa-ni-ên 2:34-45. Lời tiên tri báo trước nội dung của Tin Lành đời đời do thiên sứ thứ hai công bố sẽ được ứng nghiệm trong Khải huyền đoạn 17 đến 19.

3. Nội dung thứ ba của Tin Lành đời đời: Khải huyền 14:9-12

-          Vị thiên sứ thứ ba rao báo một Tin Lành đời đời về án phạt dành cho những kẻ theo và thờ lạy Con Thú Từ Biển, chịu dấu của nó. Họ sẽ chịu đau đớn trong Hồ lửa đời đời cả ngày lẫn đêm. Đó chính là những kẻ đã được nói đến trong Khải huyền đoạn 12 và 13.

-          Câu 12 thật là cảm động và an ủi cho những người tin Chúa đang chịu khổ nạn vì Chúa và vì Tin Lành đời đời của Chúa. Chúa biết sự cực khổ của con cái Ngài (Êsai  63:8-9), nhất là lúc kẻ ác dường như thắng thế, thịnh vượng.

-          Tôi nghĩ rằng các thánh đồ chịu khổ nạn trong thời kỳ Con Thú từ Biển cai trị vì đức tin họ không chịu thờ lạy Con Thú, họ sẵn sàng chịu mất việc làm thay vì chịu đóng dấu của con thú. Đang khi chịu nạn, chắc lòng họ cũng như chúng ta, luôn mong chờ sự giải cứu và báo thù của Chúa, nhiều lần có lẽ họ đã thắc mắc: Chúa có nhớ đến tôi trong cảnh khổ này không?

-          Cảm ơn Chúa, 14:12 đã trả lời: Chúa thấy, Chúa biết, Chúa đã báo thù (Xuất. 3:7-10). Có người nói: Cái cối của Đức Chúa Trời xay chậm nhưng rất nhuyễn. Chúa luôn đúng giờ, còn chúng ta thì luôn luôn nôn nóng.

4. Nội dung thứ tư của Tin Lành đời đời: Khải huyền 14:13

-          Câu 12 là phần phước dành cho những người còn sống trong ngày phán xét của Đức Chúa Trời. Câu 13 là phần phước dành cho những người trung tín đã chết vì giảng Tin Lành đời đời của Chúa.

-          Phước của họ là gì?

-          Họ có hai cái phước mà chính Đức Thánh Linh công bố:

 • Phước thứ nhất: Họ được nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc mà họ phải chịu trong khi rao giảng Tin Lành đời đời trên đất, nghĩa là họ không còn phải đánh trận nữa, không còn đau đớn nữa và không còn đói khát nữa.
 • Phước thứ hai: Họ được nghỉ ngơi viẹc làm mình theo sau. Bước vào cõi đời đời, họ cũng được nghỉ ngơi, không bị hư mất đau đớn cả ngày lẫn đêm nơi Hồ Lửa hình phạt.

-          Nói tóm lại, nội dung của Tin Lành đời đời gồm ba phương diện:

a.      Tin Lành đời đời cho muôn dân và Tin Lành đó kêu gọi loài người quay về với Đức Chúa Trời.
b.      Những kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời từ kẻ cầm đầu đến kẻ nghe theo đều bị đoán phạt.
c.       Những người trung tín với Chúa dù có chịu khổ trên đất, nhưng cuối cùng vẫn được xưng là Người có phước.

III/. MẶT TRÁI CỦA TIN LÀNH ĐỜI ĐỜI: Khải huyền 14:14-20

-          Thường thường, mỗi khi nghe đến hai chữ Tin Lành thì đa số người nghe đều nghĩ đến cái gì có phước, hiền hòa, khoan dung, … nên nhiều người cứ lấy ý đó lần lữa, hẹn hò, không chịu tin Chúa Jêsus Christ để được tha tội.

-          Nhưng tại đây, một lần nữa chúng ta được nhìn thấy một hình ảnh mặt trái của Tin Lành đời đời: sự đoán phạt!

-          Qua phân đoạn này, chúng ta được thấy sự đoán phạt trong Tin Lành đời đời được mô tả như hai mùa gặt: Mùa Gặt Lúa và Mùa Cắt Nho.

1. Sự đoán phạt được ví như Mùa Gặt Lúa: Khải huyền 14:14-16

-          Để hiểu được việc gặt lúa này, chúng ta phải xem lại Mathiơ 13:24-30, 30-43, một ẩn dụ của Chúa Jêsus kể về lúa mì và cỏ lùng.

-          Trong Mathiơ 13:36-43, Chúa Jêsus đã giải thích:

 • Mùa gặt là ngày tận thế
 • Con Gặt là các thiên sứ
 • Cỏ lùng là mọi gương xấu và những kẻ làm ác sẽ bị quăng vào lò lửa, nơi có khóc lóc và nghiến rằng (Mathiơ 13:40-41)
 • Lúa mì là những người công bình.

-          Bây giờ trong Khải huyề 14:14-16 chúng ta được thấy thêm một chi tiết: Chủ Mùa Gặt là Đấng ngự trên mây trời, tay Ngài cầm lưỡi liềm bén.

-          Như vậy, Mùa Gặt lúc này là sự phán xét trong Hội Thánh của Chúa Jêsus Christ, phân biệt giữa chiên và dê; giữa đày tớ ngay lành trung tín với đày tờ gian ác và biếng nhác; nghĩa là giữa người tin Chúa thật với những kẻ mạo xưng là Cơ-đốc nhân nhưng kỳ thật không phải.

-          Thời điểm này là ngày Chúa Jêsus Christ tái lâm ẩn nhiên nơi không trung, có người được đem đi có người bị bỏ lại trong Hội Thánh.

2. Sự đoán phạt được ví như Mùa Cắt Nho: Khải huyền 14:17-20

-          Trong sự đoán phạt này, chúng ta thấy sự xuất hiện của các thiên sứ: Một thiên sứ cầm lưỡi liềm từ Đền thờ đi ra và một thiên sứ từ Bàn thờ đi ra có quyền trên lửa.

-          Câu 20 cho biết sự đoán phạt xảy ra ngoài thành, tức ngoài phạm vi thành thánh Giê-ru-sa-lem, chỉ về sự đoán phạt ngoài phạm vi dân thánh.

-          Ngoài thành là ở đâu? Khải huyền 22:15, ngoài thành là chỗ của những loài chó [loài chó ở đây là loại chó sói khác với cho được nuôi để giữ chiên, còn chó sói là chó hoang tìm cách bắt lấy chiên để ăn thịt - Êsai 56:10-12; Philíp 3:2], những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người …

-          Sự đoán phạt này được ứng nghiệm trong đoạn 19:11-16, xảy ra trong ngày Chúa Jêsus Christ tái lâm cách hiển nhiên tại núi Ô-li-ve để giải cứu thành thánh và dân thánh.

-          Cơn đoán phạt này loon đến nỗi huyết chảy ra đến khớp ngựa, dài một ngàn sáu trăm dặm [tương đương 300 Km, là chiều dài của nước Y-sơ-ra-ên từ Bắc chí Nam.

-          Chúa cho chúng ta biết rõ sự đoán phạt trong Tin Lành đời đời của Ngài để làm gì? Chắc chắn là để tỉnh thức chúng ta là những người tin Chúa. Nói như Phaolô nói trong I Côrintô 11:31-32, nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán … và tôi xin nhắc lại câu chìa khóa của sách Khải huyền trong 1:3, PHƯỚC CHO KẺ ĐỌC VÀ NGHE VÀ GIỮ LẤY…

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Hosting by