You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền 032

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 032


By admin - Posted on 06 December 2008

Đề mục: BẢY BÁT THẠNH NỘ (II)
Kinh Thánh: Khải huyền 16:1-9
Câu gốc: Khải huyền 16:1

I/. NGUỒN GỐC CỦA BẢY BÁT THẠNH NỘ: Khải huyền 16:1

-          Một lần nữa Giăng được nghe Một Tei61ng Lớn Từ Trong Đền Thờ. Tất cả chúng ta đều nhớ những bài học từ các đoạn trước đây nói đến tiếng lớn từ Đền thờ chính là tiếng của Đức Chúa Trời, như chính tiếng Đức Chúa Trời ra lịnh trút Bảy Bát Thạnh Nộ xuống.

-          Nhơn đây, chúng ta cùng nhắc lại Nguồn gốc Bảy Bát Thạnh Nộ như sau:

* 15:1a, Kinh Thánh cho chúng ta biết sự xuất hiện của Bảy Bát Thạnh Nộ là một biến cố phát xuất từ trên trời.

-          Nhờ nhóm từ 'Ở Trên Trời' giúp chúng ta phân biệt những tai nạn trong thời kỳ Đại nạn nầy.

-          Qua sách Khải huyền, chúng ta thấy có những tai nạn phát xuất từ con người (như từ Con Thú từ Biển trong đoạn 13); có những tai nạn từ bên dưới đất (như tai nạn từ vực sâu trong đoạn 9, hoặc hồ lửa); có những tai nạn từ trời đổ xuống. Và một trong những tai nạn từ trời là Bảy Bát Thạnh Nộ. Qua Kinh Thánh và qua kinh nghiệm, chúng ta đều biết tai họa từ trời đến bao giờ cũng kinh khiếp hơn. Hãy xem những thiệt hại từ chiến tranh không thể so với thiệt hại từ những trận động đất.

 • 15:1ab, vừa lớn vừa lạ, như chúng ta đã nói trong bài trước, đây là lần thứ ba Giăng thấy dấu lạ trên trời - ngoài hai dấu trong đoạn 12. Nhưng đây là lần duy nhất Giăng thấy một dấu vừa lớn vừa lạ khi Bảy Bát Thạnh Nộ xuất hiện, tỏ ra Bảy Bát Thạnh Nộ nầy quan trọng dường nào và rất đặc biệt.
 • 15:6 tả vẽ tư cách của Bảy vị Thiên sứ cầm bảy tai nạn rất đặc biệt: Từ Đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ, thắt đai vàng ngang ngực. Rõ ràng bảy thiên sứ nầy giữ địa vị rất quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Trong khi đó, các thiên sứ thổi loa hoặc thi hành các công tác khác không được Kinh Thánh tả vẽ cách ăn mặc chi tiết như vậy. Công tác thi hành Bảy Bát Thạnh Nộ phải do các thiên sứ đặc biệt phụ trách.
 • 15:6, sự kiện một trong bốn con sanh vật ban cho bảy thiên sứ bảy cái bát đựng sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời tức là bảy tai họa mà thiên sứ đang cầm giữ.

Những cái bát bằng vàng - tỏ ra sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời liên quan đến sự vinh hiển (vàng) của Chúa.

Đựng đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Từ ngữ 'đầy' nói lên cơn giận của Chúa không còn nhịn nhục được nữa, dù Chúa là Đấng được xưng tụng là nhân từ, thương xót, đầy dẫy ân huệ … ban ơn đến ngàn đời (Xuất 34:6); dù Chúa là Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ. Ngàu không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời (Thi thiên 103:8-9). Nhưng đến giờ phút nầy, Chúa không còn nhịn nhục được nữa, không thể tha thứ được nữa, cơn giận của Chúa đã 'đầy'.

-          Anh chị em nhớ khi muốn hình phạt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ (Sáng thế ký 1:20-21, thì dù tội ác chúng nó đã lên thấu trước Chúa, nhưng Chúa vẫn ngự xuống đặng xem xét trước khi thi hành án phạt. Dù trong khi điều tra tại chỗ thấy rõ tội ác của hai thành phố nầy, Chúa vẫn nhân từ hứa sẵn sàng tha thứ nếu Chúa tìm được trong hai thành phố đó có mười người công bình theo lời cầu xin của Áp-ra-ham. Rất tiếc tội ác của hai thành phố đó làm 'đầy' cơn giận của Chúa, và Chúa đã giáng lửa từ trời thiêu hủy hai thành phố, vì Chúa không còn tha thứ được nữa.

 • 16:1 so với 8:6-7. Các thiên sứ thổi loa thì tự động theo phiên thứ thổi, không cần chờ lịnh. Nhưng đến Bảy Bát Thạnh Nộ thì cómột tiếng lớn từ trong Đền thờ ra, phán với bảy thiên sứ rằng: Hãy đi, trút Bảy Bát Thạnh nộ …. Các thiên sứ phụ trách Bảy Bát Thạnh Nộ chỉ trút bát khi có lịnh của Đức Chúa Trời, nhất là chúng ta không được quên Bảy Bát Thạnh Nộ nầy sẽ làm hết cơn giận của Đức Chúa Trời (15:1b), nghĩa là Bảy Bát Thạnh Nộ nầy là tuyệt điểm đoán phạt của Chúa.

-          Nghi thức đã long trọng, mạng lịnh lại rực tiếp từ chính Đức Chúa Trời, chắc chắn sự việc sẽ là cực kỳ quan trọng. Với một ý thức như vậy, xin Chúa ban cho mỗi chúng ta học những diễn biến sắp diễn ra với tất cả lòng kính sợ Chúa và tỉnh thức. Kinh Thánh nhiều lần cảnh cáo chúng ta, dù Đức Chúa Trời là yêu thương, nhưng chẳng cầm kẻ có tội là vô tội. Chúa sẵn sàng đoán phạt nặng những kẻ không chịu ăn năn.

 • Galati 6:7, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ …, Đừng khinh dễ sự nhịn nhục, nhơn từ của Chúa. Sở dĩ ngày nay chưa đến tận điểm đoán phạt, không phải Chúa chậm trễ đâu, nhưng vì Chúa lấy lòng nhịn nhục … (II Phierơ 3:9).
 • Hêb. 13:29, Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Anh chị em hãy đọc lại Kinh Thánh để thấy lửa từ trời thiêu đốt hai thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ, đến nỗi người chưa tin Chúa cũng phải nhắc đến để run sợ. Lửa từ trời thiêu đốt hai con trai của A-rôn, lửa từ trời thiêu đốt của lễ thiêu của Ê-li dâng cho Chúa trên núi Cạt-mên … một ngọn lửa lòe ra thiêu hóa hết thảy.

II/. NỘI DUNG BỐN BÁT THẠNH NỘ ĐẦU: Khải huyền 16:2-21

-          Chúng ta có thể thấy Bảy Bát Thạnh nộ nầy ảnh hưởng trên ba phương diện: (1) Ảnh hưởng trên môi trường sống; (2) Ảnh hưởng trên các thế lực trên đất; (3) Ảnh hưởng trên không khí.

1. Bảy Bát Thạnh Nộ ảnh hưởng trên môi trường sống: Khải huyền 16:2-9

-          Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, Sứ đồ Giăng đã ghi lại Bốn Bát Thạnh Nộ Đầu được trút xuống.

i.        Bát Thứ Nhất: Khải huyền 16:2.

-          Bát Thứ Nhất được rút xuống Đất, thì những người có dấu của Con Thú trong đoạn 13 bị ghẻ chốc đau đớn.

-          Chúng ta có thể hình dung sự độc hại của loại chẻ chốc đau đớn nầy mà Kinh Thánh đã từng nói đến:

 • Xuất. 9:10, Môi-se đã dùng tro (hay là bụi) vải lên trời tạo ra ghẻ chốc cương mủ.
 • Gióp 2:7-8, Satan đã hành hại Gióp bị một thứ ghẻ làm ung độc từ bàn chon cho đến đỉnh đầu. Ghẻ nầy ghê gớm đến nỗi Gióp phải lấy miếng sành đặng gải, đến nỗi những người bạn của Gióp đến thăm ông cũng không nhận ra Gióp (Gióp 2:12).

-          Có người cho rằng ghẻ chốc ở đây là những ung nhọt gâu nhức nhối; có người cho rằng một loại ghẻ hờm do những độc tốt từ đất bám vào da làm lỡ loét, hoặc những sản phẩm nhiễm các chất độc hại từ phân bón, từ các thuốc trừ sâu, từ các chất thải công nghiệp do các nhà máy thải ra không được xử lý… Chắ chắn ghẻ chốc nầy không mới lạ với chúng ta ngày nay.

-          Có ý kiến giải thích theo hình bóng cho rằng 'Đất' chỉ về các nước tiên tiến, tức là các nước phương Tây, là các nước chịu ảnh hưởng nhiều của văn minh Cơ-đốc Giáo, sẽ trực tiếp dưới quyền cai trị của Con Thú từ Biển, còn ghẻ chốc là ghẻ chốc thuộc linh lan khắp khiến xã hội trở nên hư hỏng, bại hoại.

-          Điều chúng ta là Cơ-đốc nhân phải cảm tạ Chúa là tai họa nầy chỉ xảy ra trên những người chịu dấu Con Thú từ Biển, còn những người tin Chúa là những Cơ-đốc nhân chân chính thì được miễn dịch. Chúng ta có thể xem đây là một cách để Chúa bày tỏ sự phân biệt giữa người thuộc Chúa và người thuộc thế gian. Sự thịnh vượng giả tạo từ Con Thú từ Biển ban cho trong đoạn 13 đã bắt đầu bị hậu quả suy sụp. Một sự giàu có không thánh khiết bao giờ cũng đưa đến bao nhiêu bịnh tật đáng sợ.

ii.      Bát Thứ Hai: Khải huyền 16:3

-          Bát Thứ Ba được trút xuống Biển. Biển biến ra huyết như huyết người chết, các sanh vật trong biển đều chết hết

-          Nếu so tai họa nầy với tai họa thứ nhất của Môi-se làm tại Ai Cập trong Xuất. 7:20-21, thì tai họa tại Ai Cập thật không đáng kể. Tai họa tại Ai Cập chỉ nói: Nước biền ra huyết và cũng không nói các sanh vật đều chết hết. Còn tại nạn từ Bát Thứ Hai trút xuống Biển lần nầy thì nước biến thành huyết người chết. Không phải màu huyết mà còn xác định rõ huyết người chết. Tôi nghĩ rằng không cần phải diễn tả anh chị em cũng hình dung được sự ghê tởm của huyết người chết.

-          Nhóm từ Huyết Người Chết có ba ý:

 • Huyết Người Chết có nghĩa là biển trên thế giới bị ô nhiễm đến nỗi thay vì màu xanh mát mẻ, trong lành, biển đã trở nên màu huyết bầm, có thể là đặc sệt lại. Sự ô nhiễm môi trường biển thế giới đã được báo động từ lâu, do những sự cố tràn dầu, biển cũng được xem như chỗ đổ rác thải công nghiệp, chất thải phóng xạ, chỗ thử nghiệm các loại vũ khí hóa học, vũ khí sinh họa. Dầu các Nhóm Hòa Bình Xanh (Green Peace) cố gắng ngăn chận những rác thải, ngăn chận các vụ vận chuyển hóa chất, vận chuyển các chất thải phóng xạ trên biển, nhưng chỉ là tiếng kêu trong đồng vắng.
 • Huyết Người Chết có nghĩa là Huyết của người chết, vì biển thưởng được chỉ về thế gian, nên cũng có thể hiểu là thế giới có chiến tranh dưới nhiều hình thức, khiến rất nhiều người chết đến nỗi máu chảy thành như biển.
 • Huyết Người Chết cũng có thể hiểu là Bát Thạnh nộ Thứ Hai đổ xuống biển là thế gian tạo nên một chứng bịnh liên quan đến HUYẾT, làm chết nhiều người. Thí dụ bịnh AIDS lây nhiễm qua máu đã trở nên Đại Dịch thế kỷ cho nhân loại từ cuối thế kỷ 20 đến nay là thế kỷ 21 vẫn còn là nan đề, nhất là cho các dân tộc nghèo đói.

iii.    Bát Thứ Ba: Khải huyền 16:4-7

-          Bát Thứ Ba được trút xuống nước sông, suối, biến thành Huyết.

-          Nói đến nuớc sông, nước suối, là nói đến nhu cần nuớc sinh hoạt của loài người.

-          Chúng ta đều biết Nước chiếm 70% cơ thể con người. Vì vậy, nước rất cần thiết cho sự sống, cần hơn thứ ăn. Người ta tính rằng nếu một người nhịn đói không ăn gì cả chỉ uống nước, người đó có thể sống một tháng. Nếu một người nhịn khát không uống nước thì chỉ sống được tối đa một tuần.

-          Bây giờ tai họa nầy khiến nước sinh hoạt biến thành huyết, nghĩa là con người không sử dụng được.

-          Hiện nay, nước uống và nước sinh hoạt của thế giới là một báo động vì càng ngày càng khan hiếm, nhất là tại quốc gia thiếu nguồn nước sông, suối, như các nước khu vực dầu hỏa, ngay tại Singapore đã phải dùng nước thải tái chế, Úc Đại Lợi đã kêu gọi ra luật hạn chế nước sinh hoạt… Tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt là do nước bị ô nhiễm bởi những hố rác thải, các hiện tượng suit lún nước ngầm do bị khai thác quá mứa làm ảnh hưởng cả tần mặt đất. Ngay cả những quốc gia tiên tiến cũng phải yêu cầu hạn chết sử dụng nước sinh hoạt.

-          Anh chị em hãy tưởng tượng Một Ngày - chỉ một ngày không có nước trong sinh hoạt hằng ngày, trong nhu cần ăn uống, chắc chắn đó là moat ngày khủng khiếp!

-          Qua ba Bát Thạnh nộ tác động trên môi trường, sự phán xét của Đức Chúa Trời trên loài người qua những tai họa, sự phán xét đó công bình không? Anh chị em hãy nghe những lời bình phẩm về sự phán xét của Đức Chúa Trời:

 • Câu 5-6, vị thiên sứ của nước, nghĩa là một nhân chứng trực tiếp có liên quan, công nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời là công bình.
 • Câu 7, tiếng nói từ bàn thờ tức là tiếng nói của các thánh đồ đã tuận đạo (6:9-10) cũng làm chứng sự phán xét của Đức Chúa Trời là công bình và chơn thật

-         Chúng ta có thể nói rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời qua Ba Bát Thạnh nộ thật là đáng sợ, chúng ta chỉ còn thấy đau đớn, máu và máu, nhưng nó vẫn đến từ sự công bình Đức Chúa Trời. Trong cơn giận, Chúa cũng vẫn là công bình và chon thật.

iv.    Bát Thứ Tư: Khải huyền 16:8-9

-          Bát Thạnh Nộ Thứ Tư được trút trên mặt trời.

-          Trong Khải huyền 8:12, khi Loa Thứ Tư được thổi thì mặt trời bị mất ánh sáng. Nhưng khi Bát Thạnh Nộ Thứ Tư trút trên mặt trời thì hiện tượng ngược lại. Lần nầy mặt trời nóng đến cháy sém loài người.

-          Tai họa nầy có thể hiểu là:

 • Hiện tượng thủng tầng Ozon trên bầu khí quyển khiến các tia tử ngoại của mặt trời chiếu thẳng xuống trái đất gây ra những chứng bịnh về da như ung thư da.
 • Cũng có thể là hiện tượng trái đất nóng dần lên gây hiện tượng hiệu ứng nhà kính bởi khói bụi, các khí thải từ những ống khói của các nhà máy công nghiệp tạo ra.

-          Vấn đề nầy không còn là chuyện tưởng tượng hay lo quá xa nữa, nhưng đang là mối lo sống còn của các nước trên thế giới với nhiều Hội Nghị quốc tế cũng chưa giải quyết được.

-          Khi tôi đang viết những dòng chữ nầy, ngay tại Việt-nam chúng ta đang nếm trải những tai họa giống bốn Bát Thạnh Nộ như vậy

 • Các cơ sở y tế, cơ sở vệ sinh an toàn thực phẩm đang vào cuộc kiểm soát, kêu gọi cẩn thận với các loại thuốc trừ sâu, phân bón, trên các sản phẩm từ đất như rau quả.
 • Nước đang là mối lo hàng đầu với nạn hạn hán làm thiêu hủy bao nhiêu cây công nghiệp, cả những rừng môi sinh quốc gia như U Minh Thượng, U Minh Hạ, chưa kể sự cạn kiệt còn kéo dài nơi các sông, khiến nước biển lấn vào làm nhiễm mặn sâu trong đất liền.
 • Nhiệt độ trong tháng qua và sẽ còn kéo dài đã ngang với thân nhiệt của con người và cứ ở mức 35-37o C .

-          Điều tôi muốn nói rõ với anh chị em: Đây chưa phải là thời kỳ của Bảy Bát Thạnh Nộ, chúng ta chỉ mới được Đức Chúa Trời thương xót cho thấy một chútcái bóng xa xa của Bảy Bát Thạnh Nộ mà còn như thế, huống chi ngày bảy Bát Thạnh Nộ thật sự đổ xuống thì còn kinh khiếp dường nào!

-          Câu hỏi được đặt ra là Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy cái bóng đó để làm gì?

-          I Côrintô 10:11-12 là câu trả lời cho chúng ta: "Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã."

(Còn tiếp)

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by