You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền 034

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 034


By admin - Posted on 06 December 2008

Đề mục: ĐẠI DÂM PHỤ
Kinh Thánh: Khải huyền 17:1-18
Câu gốc: Khải huyền 17:1

I/. MÔ TẢ ĐẠI DÂM PHỤ: Khải huyền 17:1-6

1. Lý do gọi là Đại Dâm Phụ: Khải huyền 17:1-2

-     Trong câu 1, Giăng giới thiệu sự hiện thấy 'Đại Dâm Phụ' này là do một trong bảy vị thiên sứ phụ trách Bảy Bát Thạnh Nộ chỉ cho ông thấy. Nhưng anh em phải lưu ý là thiên sứ không chỉ cho Giăng thấy 'Sự xuất hiện của Đại Dâm Phụ,' mà chỉ cho Giăng thấy SỰ PHÁN XÉT Đại Dâm Phụ.

-     Câu 1b, cho biết tên của Đại Dâm Phụ không phải là do Giăng hoặc một nhà giải nghĩa Kinh Thánh nào đặt cho, mà chính moat trong bảy vị thiên sứ gọi. Tôi nghĩ cũng không phải thiên sứ đặt, mà do chính Chúa đặt và gọi, thiên sứ chỉ gọi theo.

-     Tại sao Chúa nhân vật này là Đại Dâm Phụ?

-     Đọc Kinh Thánh chúng ta thấy Chúa gọi mà quỉ hoặc kẻ chống nghịch Ngài bằng những tên gọi rõ ràng như: ma quỉ, kẻ thù địch … Nhưng ở đây, Chúa gọi nhân vật này là Đại Dâm Phụ. Theo cách gọi của Kinh Thánh, dân Chúa là Tân Phụ, khi dân Chúa theo các tà thần, hoặc nhờ cậy vào một thế lực đời này, nghĩa là người thuộc Chúa mà trong lòng có một thần nào ngoài Chúa, thì Chúa gọi đó là tội ngoại tình, tà dâm (tà dâm thuộc linh). Đó là một 'Dâm Phụ.'

-      'Dâm Phụ' là người phụ nữ liên hệ với nhiều người nam; còn Đại Dâm Phụ là liên hệ với tất cả mọi người.

-     Thế thì trong Khải huyền đoạn 17, Chúa gọi nhân vật này là Đại Dâm Phụ, Chúa muốn nói nhân vật này vốn thuộc về Chúa, là dân Chúa, nhưng đã phạm tội đứng đầu trong việc kết nạp đạo Chúa với thế gian và các thần tượng tà thần. Chúng ta có thể hiểu đây là một Giáo hội Cơ-đốc nhưng dưới một hình thức hòa đồng với thế gian (giống như Giáo hội Công giáo Lamã, hay Phong trào Eucumenic - Oecumenic)

-     Và thiên sứ đưa ra những bằng cớ giải thích nhân vật này là Đại Dâm Phụ như sau:

a/. Nó ngồi trên các dòng nước lớn:

-     Trong Khải huyền 17:15 giải thích Các dòng nước lớn đó là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. Một phụ nữ không thuộc riêng một người, lại thuộc nhiều người (như trường hợp người đàn bà Sa-ma-ri trong Giăng 4:16-18). Hội Thánh là Tân Phụ của Chúa Jêsus Christ, là một Dân Thánh được biệt riêng ra cho Chúa, nhưng bây giờ không còn phân biệt, chỉ muốn thâu nạp cho mình đủ mọi giống dân.

b/. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó:

-     17:2, rõ ràng nhân vật này không phải muốn đem muôn dân về cho Chúa, mà chỉ để thỏa thuận với các vua trong thế gian với mục đích thỏa mãn các tham muốn của mình. Không phải dạy dỗ muôn dân, khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa, mà chỉ làm cho muôn dân say rượu tà dâm của nó.

-     'Rượu tà dâm' là làm theo ý thích của loài người. Những lời này nhắc chúng ta nhớ đến các cuộc thờ phượng những tà thần từ xưa đến nay. Những cuộc thờ cúng đó chỉ với mục đích ăn chơi, nhậu nhẹt, say sưa, dâm loạn. Hoàn toàn khác với 'rượu nho' mà Chúa Jêsus Christ ban cho Hội Thánh trong Lễ Tiệc Thánh là phó sự sống, phó mình cho loài người để cứu loài người.

2. Chỗ Ngồi của Đại Dâm Phụ: Khải huyền 17:3

-     Chẳng những Đại Dâm Phụ ngồi trên các dòng nước, mà Giăng còn được thiên sứ cho thấy nó ngồi trên lưng con thú. Kinh Thánh tả vẽ con thù này như sau:

 • Con thú có màu đỏ sặm:
 • Mang đầy những tên phạm thượng
 • Có bảy đầu và mười sừng.

-     So với Khải huyền 13:1-8, rõ ràng con thú này chính là con thú từ dưới biển lên, chính là Kẻ Địch Lại Đấng Christ (Antichrist), nhưng bây giờ nó xuất hiện rõ hơn với màu đỏ của Con Rồng, là quỉ Satan.

-     Như vậy, Đại Dâm Phụ hay Giáo hội này đã mượn thế của Con Thú Antichrist để bành trướng Giáo hội, bất chấp thế lực này là của Satan, thế lực này đã có một quá trình phạm thượng diễn ra từ đoạn 13.

3. Cách ăn mặc của Đại Dâm Phụ: Khải huyền 17:4-5

-     Qua cách tả vẽ về màu sắc quần áo lòe loẹt, trang điểm diêm dúa của Đại Dâm Phụ, lại thêm một bằng cớ chứng minh đây là trang phục dành cho những phụ nữ xấu nết - kỹ nử.

-     Trong bản Việt ngữ dịch là màu tíc, màu điều, chính là màu đỏ, màu máu. Có người cho rằng màu này ám chỉ màu áo của những người lãnh đạo cao cấp trong Giáo hội Lamã (Giáo hoàng và các Hồng y).

-     Nhưng nếu so với 17:6, màu đỏ này cũng có thể chỉ sự say máu các thánh đồ của Giáo hội này. Lịch sử Hội Thánh đã ghi lại một trong những lần Giáo hội Công giáo Lamã đã thảm sát các thánh đồ. Đó là đêm rạng ngày 23-8-1572, lúc 3 giờ sáng tại Pháp, lịch sử Hội Thánh gọi là Đêm Saint Barthelemy, hàng trăm ngàn người theo Tin Lành tại Pháp, trong đó có toàn bộ những người lãnh đạo Giáo hội Tin  Lành Pháp như Tướng Coligny, bị lực lượng của Giáo hội Công giáo Lamã tàn sát.

-     Những vật trang điểm của Đại Dâm Phụ cho thấy Giáo hội này cực kỳ giàu có.

-     'Cái Chén Vàng' nhắc chúng ta nhớ đến Thi thiên 116:13. Cái chén vàng của Chúa là chén của sự cứu rỗi, cá chén đựng nước nho tượng trưng cho Huyết của sự giao ước mới trong Huyết Chúa Jêsus Christ. Nhưng ở đây, Đại Dâm Phụ hay Giáo hội này cầm cái chén bằng vàng chứa đầy đồ gớm ghiếc và dâm uế, là những điều thế gian tội ác thời cuối cùng thích nhất (Mathiơ 24:12a), để ban phát cho loài người. Chúng ta có thể thấy hình ảnh này trong Giáo lý của Hồi giáo về Thiên đàng của họ, Giáo lý Hồi giáo dạy rằng Thiền đàng của họ là một nơi hưởng lạc, đầy rượu ngon và gái đẹp. Anh chị em cũng đừng quên màu của các nước Hồi giáo là màu đỏ. Hiện nay (2007) sau vài lần tuyên bố bị Hồi giáo phản đối, Giáo hoàng Benedic đã tìm cách ve vuốt Hồi giáo, mới đây các Học giả Hồi giáo đã gởi thư cho Giáo hoàng Benedic giải thích sự giống nhau của hai luồng Giáo lý- Có phải Con Thú và Đại Dâm Phụ sắp gặp nhau?

-     Đặc biệt hơn nữa là Đại Dâm Phụ công khai tội lỗi của mình bằng cách mang tên trên trán, nơi mọi người đều có thể thấy. Thế của Đại Dâm Phụ là:

 • Sự mầu nhiệm:

-     Sự mầu nhiệm hay là sự bí mật, sự huyền bí. Trong Êphêsô 3:1-6 cho chúng ta biết Chúa Jêsus Christ đến thế gian để bày tỏ Lẽ Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời là ban sự cứu rỗi cho Dân ngoại cũng như ban cho dân Y-sơ-ra-ên, hầu lập một Hội Thánh của Chúa Jêsus Christ.

-     Bây giờ Đại Dâm Phụ cũng tự xưng nó là Sự mầu nhiệm để lừa gạt loài người. Có thể Đại Dâm Phụ làm những dấu kỳ phép lạ, làm những điều huyền bí để mê hoặc loài người.

 • Ba-by-lôn Lớn:

-      Hội Thánh của Đức Chúa Trời luôn nói đến một Giê-ru-sa-lem mới, nơi thuộc Đức Chúa Trời và là trung tâm của Hội Thánh thế giới.

-     Đại Dâm Phụ này cũng tìm cho nó một trung tâm, và trung tâm đó là 'Ba-by-lôn Lớn'. Địa danh 'Ba-by-lôn Lớn' này có hai ý:

a/. Căn cứ vào I Phierơ 5:13, Ba-by-lôn được các nhà giải nghĩa Kinh Thánh dùng để chỉ về thủ đô Lamã, trung tâm bắt bớ Hội Thánh đầu tiên, nơi đầy dẫy tội lỗi.

b/. Như chúng ta đã biết Ba-by-lôn là thủ đô của Đế quốc Ba-by-lôn, đã sụp đổ và bị tiêu diệt hoàn toàn dưới tay người Mê-đi Ba-tư, vào năm 538 TC. Từ đó thế giới không còn nước Ba-by-lôn. Bây giờ Kinh Thánh nói đến Đại Dâm Phụ tự xưng là Ba-by-lôn Lớn, có thể ám chỉ một sức mạnh chống lại Hội Thánh chân chính của Đức Chúa Trời xuất phát từ phạm vi Đế quốc Ba-by-lôn cổ, tức là Vùng Vịnh ở Trung Đông.

c/. Mẹ kẻ tà dâm … chữ MẸ cho thấy Đại Dâm Phụ là Đầu não, có khả năng sinh sản một thứ giáo lý độc hại khắp thế giới.

4. Bản Tánh của Đại Dâm Phụ: Khải huyền 17:6

-     Chữ Say (say sưa, say mê) là một sự yêu thích đến nỗi không còn kiểm soát lý trí, tình cảm. Chúng ta có hai ý:

 • Đại Dâm Phụ say tức là thích vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời (I Côrintô 10:7)
 • Đại Dâm Phụ say hay thích chuyên chú vào việc tàn sát (say máu) những người yêu mến Chúa Jêsus Christ, tức là những người Cơ-đốc chân chính. Đại Dâm Phụ tàn sát Cơ-đốc nhân nhiều lắm.

-     Nói tóm lại, bản tánh của Đại Dâm Phụ là độc ác.

-     Nhìn chung, Đại Dâm Phụ là:

 • Một tổ chức Tôn giáo có liên quan Cơ-đốc giáo.
 • Tổ chức tôn giáo này dựa vào quyền lực của Con Thú sắc đỏ, thay vì dựa vào quyền năng của Đức Thánh Linh.
 • Điều nguy hiểm là Đại Dâm Phụ luôn đối địch với Cơ-đốc nhân thật của Chúa Jêsus Christ, bằng cách đáp ứng những vui thích của loài người trong thời kỳ tội ác thêm nhiều, cho nên người ta sẽ say mê mà theo, chắc chắn trong đó không thiếu các Cơ-đốc nhân hình thức.

II/. QUYỀN LỰC CỦA ĐẠI DÂM PHỤ: Khải huyền  17:7-14

1. Nguồn gốc sức mạnh của Đại Dâm Phụ: Khải huyền 17:7-8

-     Trong câu 7, thiên sứ khởi sự giải thích sự mầu nhiệm hay nói cách khác là giải thích bí mật của Đại Dâm Phụ. Nhưng anh chị em để ý, ngay sau đó thiên sứ chỉ giải thích quyền lực của Con Thú, nghĩa là thực chất Đại Dâm Phụ không có quyền, chỉ nhờ Con Thú (Antichrist) chuyên chở thôi.

-     Nếu so với Khải huyền 13: là đoạn nói về quyền lực của con thú nổi bật với sự hổ trợ của Con Rồng và Tiên tri giả. Con thú này dùng sức mạnh kinh tế để khống chế thế giới. Nhưng đến Bát Thạnh Nộ Thứ Năm (Khải huyền 16:10) thì sức mạnh kinh tế này sụp đổ.

-     Đến đoạn 17, chúng ta thấy Đại Dâm Phụ nổi lên che bớt một phần Con Thú. Con Thú đã mượn Đại Dâm Phụ che bớt nói, nghĩa là Antichrist thay đổi sức mạnh kinh tế sang sức mạnh tôn giáo để khống chế thế giới. Đó là ý nghĩa của lời thiên sứ giải thích trong câu 8:

 • Con thú này trước đã có - Khải huyền 13:
 • Bây giờ không còn nữa - Khải huyền 16:10
 • Sau sẽ đến - Con thú bắt đầu quay trở lại với chính trường thế giới.

-     Chúng ta có thể thấy cái bóng loại quyền lực tôn giáo của Đại Dâm Phụ được Con Thú hổ trợ:

·     Hồi giáo đã bị Bin Laden và những phần tử Hồi giáo cực đoan sử dụng như một sức mạnh đối địch thế giới, tạo nên một tổ chức Jihah (Thánh chiến), với mưu đồ Hồi giáo hóa thế giới.

·     Công giáo Lamã với một hệ thống tổ chức chặt chẽ toàn thế giới, sức mạnh của Giáo hội này đã từng được chứng tỏ qua sự sụp đổ của chế độ Cộng sản tại Đông Âu.

·     Ngay tại Việt-nam, một thứ Tôn giáo độc đáo của người Việt-nam (Vietnam Religion - một danh từ được quốc tế hóa mới đây) là Đạo Ông Bà (thờ Tổ Tiên) với các sắc thái thờ cúng trong các Lễ Hội Đền Miếu, Quốc Tổ, đã tạo nên một sức mạnh chống lại Tin Lành của Chúa là Đạo bị coi là bỏ ông bỏ bà.

2. Thì giờ xuất hiện của Đại Dâm Phụ: Khải huyền 17:9-14

-     Trong phân đoạn này, thiên sứ nhắc đến dòng lịch sử đã diễn tiến qua bảy cái đầu là bảy vì vua.

-     Câu 10, chặng đường lịch sử này, thiên sứ đã chia ra như sau:

 • Năm vì (vua) trước đã đổ, tức là nói đến Năm Đế Quốc có liên quan đến chương trình của Đức Chúa Trời đối với tuyển dân, bây giờ Năm Đế Quốc này đã qua, gồm: Ai Cập, A-si-ri, Ba-by-lôn, Mê-đi Ba-tư và Hi-lạp.
 • Một vì (vua) hiện có, tức là Đế quốc Lamã, lúc Giăng có sự hiện thấy này. Dù rằng về hình thức hiện nay Đế quốc Lamã đã sụp đổ từ năm 1453 SC., nhưng về ảnh hưởng của Đế quốc Lamã còn âm ỉ trên toàn thế giới, nhất là các nước khối Âu châu.
 • Môt vì nữa chưa đến. Lời Chúa xác định rằng khi vua thứ bảy này đến thì giờ sẽ chẳng còn bao nhiêu. Đặc biệt là vì vua 'thứ tám' được giới thiệu là cũng trong số bảy cái đầu. Rõ ràng vì vua thứ tám này chính là 'cái sừng nhỏ' trong Đa-ni-ên 7:8, và được nhận diện là con thú mà Đại Dâm Phụ đang cỡi.

-      Chúng ta đã nói đến con thú này trong Khải huyền đoạn 13. bảy cái đầu có thể là một Tập Đoàn thống trị thế giới. Kinh Thánh cho chúng ta nhìn thoáng qua một chút Tập Đoàn thống trị này với các đặc điểm:

a/. Tập Đoàn này có sức mạnh kinh tế, biết dùng sức mạnh kinh tế để buộc loài người theo họ. Vì vua thứ bảy là Đế quốc của Antichrist trong Khải huyền đoạn 13.

b/. Giữa Tập Đoàn này sẽ có một loại Tôn giáo với Triết lý hòa đồng thế giới sẽ là một nước nằm trong bảy nước dẫn người ta đến chỗ hư mất. Nhóm từ "sẽ đi đến chỗ hư mất" nhắc chúng ta nhớ đến lời của Chúa Jêsus phán trong Mathiơ 7:13, con đường của loại Tôn giáo Đại Dâm Phụ này là con đường rộng và khoảng khoát cuối cùng dẫn đến sự hư mất.

Câu 12-13, cuối cùng bộ mặt của Con Thú Antichrist lộ ra trở lại, khi mười cái sừng là mười vua mới trao quyền cho nó. Một lần nữa, chúng ta có thể nhìn thấy cái bóng của mười cái sừng này trong việc các nước Khối Đông Âu cũ xin gia nhập Khối EU. Các nước thuộc Đông Âu cũ này xin gia nhập Khối EU vì họ mong kinh tế của nước họ được giúp đỡ, và họ sẵn sàng ủng hộ EU.

Tôi nhắc lại là chúng ta đang thấy Những Cái Bóng của một hình thật sẽ đến. Chúng ta đang ở thời kỳ giữa Một Vị Hiện Có đã hoàn tất vai trò trên sân khấu lịch sử của Chúa, với còn một vì nữa chưa đến, mà khi vì vua này đến thì vai trò của Hội Thánh trên đất sẽ hoàn tất thời kỳ ân điển.

-     Điều Cơ-đốc nhân chúng ta phải quan tâm là câu 14, Chúa cho thấy trước như Phaolô nói trong Ê-phê-sô 6:13, những ngày tới là Những Ngày Khốn nạn, con thú sẽ động viên toàn thể lực lượng trên thế giới theo nó tranh chiến cùng Chiên Con.

-     Dĩ nhiên,

 • Chiên Con sẽ thắng
 • Những kẻ được kêu gọi sẽ thắng
 • Những kể được chọn sẽ thắng
 • Những kẻ trung tín sẽ thắng.

-     Anh chị em có trong hàng những người thắng đó không? Nguyện Chúa ban ơn cho mỗi người trong chúng ta là những người đã đọc, đã nghe, giữ lấy lời này để được thắng.

III/. KẾT CỤC CỦA ĐẠI DÂM PHỤ: Khải huyền 17:15-18

-     Đọc qua phân đoạn này thật là một lời cảnh cáo cho những ai muốn đem Hội Thánh của Chúa thỏa hiệp với thế gian, muốn dựa vào quyền lực đời này để Giáo hội có quyền lực thay vì Hội Thánh có quyền năng của Đức Thánh Linh.

-     Câu 15-16 chính là câu mà Chúa Jêsus đã phán trong Msthiơ 26:25, "vì hễ cầm gươm, thì sẽ chết về gươm."

-     Đại Dâm Phụ là biểu tượng của một loại Giáo hội bắt tay với quyền lực thế gian, bây giờ đã chết vì gươm. Các sức mạnh mà Đại Dâm Phụ dựa vào đó để tạo quyền lực cho mình như:

 • Câu 15, những dòng nước là các dânt ộc, các chúng, các nước, các tiếng,
 • Câu 16, mười cái sừng,
 • Chính con thú,

-     Tất cả đã quay lại ghét - bóc lột - ăn thịt và thiêu Đại Dâm Phụ.

-     Dân số ký 22 đến 24:, tiên tri Ba-la-am đã thỏa hiệp với quyền lực của Ba-lác và đã bị giết chết (Dân. 31:8)

-     Hội Thánh tại Việt-nam từ ngày được Chúa cho phép thành lập đã chứng kiến những người hầu việc Chúa thỏa hiệp với thế gian bị Chúa xử án kinh khiếp:

 • Có người bị mìn nổ tan xác
 • Có người bị xe đụng chết,
 • Có người bị ong vò vẽ đánh làm mất trí.
 • Có người bị nhồi máu cơ tim chết đột ngột lúc sắp ngồi vào ghế áp đảo Hội Thánh.

-     Đó là bài học cho những người muốn dựa vào quyền lực của thế gian để mưu cầu quyền lực cho Giáo hội. Ngày nay ma quỉ thật đã đổi cách tranh chiến với Chiên Con và Hội Thánh của Ngài, thay vì bắt bớ Hội Thánh như thời Đế quốc Lamã, nó đã lợi dụng những người thích quyền lực trong Giáo hội, làm như ủng hộ họ, để rồi chính những kẻ đó làm mồi cho ma quỉ.

-     Tại sao con thú được cầm quyền trên thế giới? Tại sao các nước qui phục con thú?

-     Cảm ơn Chúa, những thắc mắc đ1o được Lời Đức Chúa Trời giải đáp trong Khải huyền 17:17-18, đó là sự cho phép của Đức Chúa Trời, là những điều Chúa đã bày tỏ trước trong Kinh Thánh rồi.

-    Cuối cùng, thiên sứ lặp lại như một lời cảnh cáo: Người đàn bà (hay Đại Dâm Phụ) là cái thành LỚN… Chữ LỚN ở đây không phải nói về kích thước to lớn, nhưng là sức mạnh, là quyền lực… đến đây nó còn gì không? Câu trả lời là KHÔNG! Quyền năng của Thánh Linh lúc nào Hội Thánh cũng cần, cũng như trong giai đoạn này. Hội Thánh không cần bất cứ quyền lực nào của đời này. Đây cũng là lời cảnh cáo cho Hội Thánh tại Việt-nam ngày nay. Ước gì bài học này đến với những người đã và còn thèm muốn quyền lực như Đại Dâm Phụ để họ tỉnh thức.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Hosting by