You are here001 Khải tượng

001 Khải tượng


By admin - Posted on 22 June 2008

Khải Tượng

Thế sự chẳng qua một giấc nghì,

Tranh danh, đoạt lợi, để làm chi?

Triệu triệu đồng bào còn hư mất,

Sao chẳng ai cho kế sách gì?

                                  Trần Thái Sơn

Tags

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Hosting by