You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền 035

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 035


By admin - Posted on 06 December 2008

Đề mục: BA-BY-LÔN LỚN SỤP ĐỔ!
Kinh Thánh: Khải huyền 18:1-24
Câu gốc: Khải huyền 18:4

I/. LÝ DO BA-BY-LÔN LỚN SỤP ĐỔ: Khải huyền 18:1-8

-    Đến phân đoạn Kinh Thánh này thì lời loan báo của thiên sứ trong Khải huyền 14:8 đã được ứng nghiệm.

1. Lý do thứ nhất khiến Ba-by-lôn Lớn sụp đổ: Khải huyền 18:1-3

-     Lần này bản án được tuyên bố thi hành do một vị thiên sứ được Giăng mô tả trong câu 1:

 • Vị thiên sứ này ở trên trời xuống. Như vậy sự việc xảy ra ở đây không phải là hình bóng, mà là thực tế trên đất.
 • Vị thiên sứ này có quyền lớn, có sự vinh hiển chiếu rực rỡ trên đất.

-     Có ý kiến cho rằng vị thiên sứ này là Chúa Jêsus Christ. Nhưng điều quan trọng là Ba-by-lôn Lớn này có liên hệ gì với Ba-by-lôn Lớn trong đoạn 17 không?

-     Để hiểu được điều này, chúng ta phải trở lại với Khải huyền đoạn 16.

 • 16:13-14 có ba tà thần giống hình ếch nhái đi ra để cám dỗ. Ba tà thần này ra từ miệng của ba nhân vật là Con Rồng, Con Thú, và Tiên tri giả. Như thế, ba tà thần sẽ cám dỗ loài người ba phương diện.
 • 16:19, thành Ba-by-lôn bị chia làm ba phần.

-     Xét như vậy, chúng ta thấy án phạt Ba-by-lôn Lớn cũng được chia làm ba lần:

a/. Án phạt lần thứ nhất: được thi hành trong Khải huyền đoạn 17 là án phạt về phương diện tôn giáo của Ba-by-lôn Lớn này. Rõ ràng có liên quan đến tà thần ra từ miệng của tiên tri giả.

b/. Án phạt lần thứ hai: được thi hành trong Khải huyền đoạn 18 là án phạt về phương diện kinh tế của Ba-by-lôn Lớn này. Rõ ràng có liên quan đến tà thần ra từ miệng Con Thú, tức là Antichrist, kẻ đã lấy kinh tế để thống trị thế giới.

c/. Án phạt lần thứ ba: được thi hành trong Khải huyền đoạn 19, là án phạt về phương diện chính trị của Ba-by-lôn Lớn. Rõ ràng có liên hệ với tà thần ra từ miệng Con Rồng.

-     Chúng ta đã xem xét qua sự sụp đổ tôn giáo của Ba-by-lôn Lớn trong đoạn 17 rồi. Bây giờ chúng ta bước vào sự sụp đổ kinh tế của Ba-by-lôn Lớn.

-     Câu 2, mô tả cảnh hoang tàn của Ba-by-lôn Lớn:

 • Trở nên chỗ ở của ma quỉ
 • Nơi hang hố của mọi tà thần,
 • Hang hố của mọi giống chim dơ dáy, gớm ghiếc

-     Mathiơ 24:28 nói đến một câu thành ngữ: Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm tại đó. Căn cứ cào Lê-vi ký 11:13-19, thì chim ó thuộc loại không sạch, tức là Ba-by-lôn Lớn là nơi có nhiều người chết, nên những loài chim dơ dáy mới tụ họp về đó.

-     Câu 3, Lời Chúa cũng nêu ra hai lý do khiến Ba-by-lôn Lớn bị hình phạt:

a/. Câu 3a, vì tội tà dâm của nó để quyến rũ mọi dân tộc và các vua thế gian. Như chúng ta đã nói trong đoạn 16, tội tà dâm thuộc linh này là tội vừa theo Chúa nhưng cũng theo các thần tượng.

b/. Câu 3b, bởi vì Ba-by-lôn Lớn sống quá xa hoa, phung phí.

-     Kết hiệp hai lý do phạm t6ọi để bị phạt này lại, chúng ta thấy Ba-by-lôn Lớn đã tìm mọi cách để được giàu có. Từ sự giàu có đưa đến cuộc sống xa hoa phung phí. Kết quả là người không thấy Đức Chúa Trời trong Ba-by-lôn Lớn.

-     Đây là điều mà tác giả sách Châm ngôn đã cầu nguyện với Chúa trong Châm ngôn 30:8-9, tác giả đã "Xin Chúa chớ cho tôi giàu quá … e khi no đủ, tôi từ chối Chúa mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai?" Giàu có không phải là tội, nhưng để cái giàu che mất niềm tin nơi Chúa thì đó là tội lỗi . Sự giàu có có thể là ông Thần Vạn năng nhưng không phải là Toàn Năng.

2. Lý do thứ hai khiến Ba-by-lôn Lớn sụp đổ: Khải huyền 18:4-8

-     Trong câu 7, Lời Chúa kể ra thêm một tội nữa của Ba-by-lôn Lớn khiến Chúa phạt nó phải sụp đổ.

-     Những từ ngữ: nó càng khoe mình, trong lòng nó tự nghĩ: Ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình,… và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ, nói lên sự kiêu ngạo của Ba-by-lôn Lớn. Giống như sự kiêu ngạo của Ty-rơ trong Ê-xê-chi-ên 28:1-5.

 • Kiêu ngạo về sự giàu có,
 • Kiêu ngạo từ trong lòng về địa vị cao của mình,
 • Kiêu ngạo rằng nó sẽ không bao giờ than khóc, nghĩa là lúc nào cũng sống vui vẻ.

-     Sự kiêu ngạo này nhắc chúng ta nhớ đến câu chuyện Chúa Jêsus đã kể về người giàu ngu dại trong Luca 12:16-21. Trong câu 18-19, người giàu này:

 • Cũng kiêu ngạo về sự giàu có dùng lâu năm
 • Cũng kiêu ngạo không phải khổ cực, nhưng được nghỉ ngơi, ăn uống, vui vẻ.

-     Kết quả như Chúa Jêsus phán: Hỡi kẻ dại kia, vì ngay trong đêm đó linh hồn người bị đòi lại, tất cả của cải mà người đã thâu trữ đều bị bỏ lại.

-     Trở lại với Ba-by-lôn Lớn, Chúa cũng đã đoán phạt nó.

-    Câu 4, cảm ơn Chúa, Chúa luôn nhớ đến dân Chúa trong khi sắp đổ hình phạt xuống thế gian, Chúa đã kêu gọi dân Chúa ra khỏi Ba-by-lôn Lớn với hai lý do:

 • Để dân Chúa không bị lây nhiễm tội lỗi của Ba-by-lôn Lớn, trước khi hình phạt giáng xuống.
 • Để dân Chúa không phải chịu chung hình phạt với Ba-by-lôn Lớn, tức là đang khi hình phạt giáng xuống.

-    Câu 5, Chúa mô tả mức độ phạm tội của Ba-by-lôn Lớn:

 • Cao tày trời, hay nói cách mà Kinh Thánh thường nói: lên thấu trước mặt ta (Sáng. 18:21)
 • Và Chúa đã nhớ đến các sự gian ác nó. Trong Êsai 43:25 nói rằng: Chúa không nhớ đến tội lỗi chúng ta nữa. Trong Thi thiên 103:12, Chúa phán: Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Thế mà ở đây Chúa không quên được tội lỗi của Ba-by-lôn Lớn. Tại sao? Vì Ba-by-lôn Lớn đã không biết ăn năn; không ăn năn thì Chúa không thể tha thứ; Chúa chưa tha thứ thì Ngài không thể quên được.

-     Câu 6-8, Chúa phạt cách nào?

 • Câu 6, Chúa làm cho họ điều họ đã làm cho kẻ khác, nhưng lại tăng gấp đôi hình phạt.
 • Câu 7, xa hoa bao nhiêu thì đau đớn khốn khó bấy nhiêu.
 • Câu 8, tất cả hình phạt Xảy đến trong một ngày gồm: sự chết, than khóc, đói kém, lửa thiêu.

-     Điều quan trọng là Chúa đã ký tên vào án phạt Ba-by-lôn Lớn với danh xưng của Chúa là Chúa có quyền lực. Danh xưng này để đối lại với những quyền lực mà Ba-by-lôn Lớn từng có. Ba-by-lôn Lớn có nhiều thứ quyền lực đến từ nhiều nguồn, nhưng cuối cùng nó nhận ra chân lý này: chỉ có Chúa là Đức Chúa Trời mới có quyền lực.

-     'Chỉ có Chúa mới có quyền lực!' Đây là chân lý mà Cơ-đốc nhân chúng ta ngày nay phải nhớ và nhớ mãi, như Chúa đã phán trong Xa-cha-ri 4:6, "Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy." Quyền thế, sức mạnh, năng lực của chúng ta không phải là quyền năng của Chúa mà Hội Thánh cần.

II/. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI BA-BY-LÔN LỚN SỤP ĐỔ: Khải huyền 18:9-24

-     Trong phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy có hai thái độ đối với việc Ba-by-lôn Lớn sụp đổ.

1. Thái độ của những người liên quan đến Ba-by-lôn Lớn: Khải huyền 18:9-19

-     Có ba thành phần từng liên quan đến Ba-by-lôn Lớn bày tỏ thái độ đối với sự sụp đổ của Ba-by-lôn Lớn:

 • Câu 9, thành phần các vua thế gian

-     Đây là thành phần đã từng phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc sống xa xỉ với Ba-by-lôn Lớn (Khải. 17:2; 18:3). Sự dâm dục và say đắm này vừa mang nghĩa đen vừa mang nghĩa bóng. Nghĩa đen là chỉ về một thứ tôn giáo của Đại Dâm Phụ dùng những cuộc thờ phượng thành chỗ ăn chơi, dâm dục. . Đây là hình thức thờ cúng của các tôn giáo ngoại bang thời bấy giờ và cũng giống thời bây giờ. Về nghĩa bóng, sự dâm dục thuộc linh cũng có nghĩa là sự thỏa mãnh giữa đạo và đời, một chủ trương pha loãng chân lý từ màu trắng ra màu xám xám, hầu cho người ta dễ chấp nhận hơn.

-    Còn về sự xa xỉ thì được mô tả trong 18:12-14 với bảng liệt kê danh sách hàng hóa. Đoạn 18:16 nói đến cách ăn mặc và trang sức. Dĩ nhiên giàu có không phải là tội, nhưng sự giàu có qua cách ăn mặc này nhắc chúng ta nhớ đến cái tội của người nhà giàu trong Luca 16:19-21, giàu mà quên anh em mình.

 • Câu 11, thành phần thứ hai là các nhà buôn trên đất.

-     Thành phần này là những kẻ nhờ Ba-by-lôn Lớn mà giàu có. Anh chị em hãy xem danh sách hàng hóa của những nhà buôn này giao dịch với Ba-by-lôn Lớn được liệt kê trong Khải huyền 18:12-14. Toàn bộ là những hàng hóa đắc tiền, những nhu yếu phẩm như bột mì mịn, lúa mì… đặc biệt là buôn cả tôi mọi và linh hồn người ta.

 • Câu 17, thành phần thứ ba là những người đi biển:

-     Thành phần này là những người từ những vùng xa buôn bán với Ba-by-lôn Lớn, như thời Salômôn (I Vua 10:22; II Sử 9:21).

-     Thái độ của họ đối với sự sụp đồ của Ba-by-lôn Lớn như thế nào?

 • Câu 9-10, họ khóc lóc thở than, đồng thời cũng sợ vạ lây, nên chỉ đứng xa lấy mắt nhìn.
 • Câu 11, 15, họ không khóc vì yêu thương Ba-by-lôn Lớn, họ khóc lóc rầu rĩ vì không ai mua hàng của họ nữa, mất một nguồn đối tác làm giàu cho họ. Họ cũng chỉ đứng xa xa vì e phải chịu khổ với Ba-by-lôn Lớn.
 • Câu 19, họ đứng cách xa, rắc bụi lên đầu thương khóc, than vãn, là dấu hiệu tang chế.

-     Nói chung là họ khóc không phải vì yêu thương, họ không dám đến gần mà chỉ tiếc không còn cơ hội làm giàu vật chất từ Ba-by-lôn Lớn.

-     Tuy nhiên điều mà chúng ta phải để ý là điều được lặp di lặp lại trong ba thành phần này là:

 • Câu 10, Trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi.
 • Câu 16b, Trong một giờ sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết.
 • Câu 19b, Trong một giờ đã hóa thành một chỗ hoang vu.
 • 18:8 nói là 'đồng trong một ngày' thực chất là 'Một Giờ'.

-     'Một Giờ!' Nghĩa là sự sụp đổ của Ba-by-lôn Lớn xảy ra không phải bất ngờ, vì Chúa đã báo trước, mà là lúc họ không ngờ, bởi họ nghĩ những lời báo trước hình phạt của Chúa sẽ còn lâu lắm, hoặc không sớm lắm. Đồng thời Một Giờ cũng cho thấy sự sụp đổ phải khủng khiếp lắm!

-     Tuy nhiên, một lần nữa, chúng ta lấy làm tiếc là các thành phần đó không hề ăn năn. Chúng ta không thấy một chút thái độ nào của các vua thế gian, các thương gia, nhìn vào sự sụp đổ của Ba-by-lôn Lớn để nghĩ đến số phận của mình. Họ không hề nghĩ đến một ngày số phận của họ cũng giống như vậy. Họ không hề nghĩ trông người mà nghĩ đến ta.

-     Xin Chúa cho đó không phải là thái độ của chúng ta - những người đọc, nghe những lời này.

2. Thái độ của những người không liên quan đến Ba-by-lôn Lớn: Khải huyền 18:20-24

-     Những người không liên quan đến Ba-by-lôn Lớn là ai?

-     Câu 20 giới thiệu những người không liên quan đến Ba-by-lôn Lớn là:

 • Các thánh, tức những người tin Chúa Jêsus Christ.
 • Các Sứ đồ, tức những người được Chúa Jêsus Christ trực tiếp chọn lựa ra đi truyền giảng Tin Lành.
 • Các Tiên tri, tức những người phục vụ Chúa thời Cựu Ước, và những người giảng Lời Chúa thời Tân Ước.

-     Chúa kêu gọi những người này "Hãy vui mừng vì Ba-by-lôn Lớn sụp đổ!" Sự sụp đổ của Ba-by-lôn Lớn không phải tình cờ, mà là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời công bình.

-     Một lần nữa, tôi nghĩ rằng chúng ta phải nhắc lại câu chuyện của Chúa Jêsus Christ đã kể về người nhà giàu và La-xa-rơ trong Luca 16:19-21 để thấy sự đoán phạt công bình của Đức Chúa Trời. Nếu không có sự đoán phạt đời sau đối với người nhà giàu, và sự ban thưởng cho đức tin của La-xa-rơ, thì làm sao công bình được? Cảm ơn Chúa, người nghèo chết, và người giàu cũng chết. Nhưng người nghèo được thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; còn người giàu chết, người ta đem chôn và ở nơi Âm phủ.

-     Cảm ơn Chúa như câu thế gian thường nói: Đời xưa trả báo thì lâu, đời nay trả báo thì ngay nhãn tiền. Lời Chúa ghi lại trong Khải huyền 18:21-24, không phải đợi đến Đời Sau hoặc Chúa chỉ phạt ở Đời Sau, mà rõ ràng Chúa phạt thì phạt con cháu đến ba bốn đời, Chúa cũng đã phạt Ba-by-lôn Lớn ngay trong đời này.

 • Câu 21, Ba-by-lôn Lớn bị quăng xuống và không ai tìm thấy nó nữa.

-     Khác với sách Đa-ni-ên 2:34 nói về một Hòn Đá không bởi tay người ta đục ra, ấy là Vương quốc của Chúa Jêsus Christ. Hòn Đá này không phải bị quăng, và cũng không bị người ta đục đẽo. Hòn đá thiên sứ quăng xuống biển được so sánh gợi hình như một cối xay. Cối xay này là loại do con lừa kéo, không phải loại cối nhỏ của những phụ nữ trong gia đình thường dùng tay để xay.

-     Chúa phạt Ba-by-lôn Lớn không còn trên đất. Năm 538 TC., Đế quốc Ba-by-lôn đã từng bị Chúa phạt xóa sổ trên đất. Lần này Ba-by-lôn Lớn cũng sẽ bị như vậy. Anh chị em nhớ đây là kỳ đoán phạt cuối cùng.

 • Câu 22-24, Chúa lặp đi lặp lại để nhấn mạnh những điều không còn ở Ba-by-lôn Lớn. Những điều không còn ở Ba-by-lôn Lớn là:

-     Không còn ai tìmt hấy nó nữa (cuối câu 21)

-     Không ai còn nghe, thấy tiếng đàn, tức là những sự vui chơi xa cỉ như xưa nữa.

-     Không thấy có thợ nào nữa, tức là Ba-by-lôn Lớn không còn nền công nghiệp nữa.

-     Không ai nghe tiếng cối xay nữa, tức là lương thực không còn trong Ba-by-lôn Lớn.

-     Không còn đèn chiếu sáng nữa.

-     Không còn những tiệc cưới vui vẻ nữa.

-     Hai câu cuối cùng từ 23b đến 24 là lời kết án dành cho Ba-by-lôn Lớn:

 • câu 23b bởi vì các nhà buôn của ngưoi đều là kẻ tôn trọng trên đất… bị tà thuật ngươi lừa dối. Nói đến 'nhà buôn' là nói đến nền kinh tế phồn vinh, hoặc nói đến sự giàu có, như người xưa nói phi thương bất phú - không mua bán thì không giàu có được. Rối lại, rõ ràng lòng người cứng cỏi, Ba-by-lôn Lớn sụp đổ thì con người đã dựng lại nền kinh thế thương mại làm đối tượng tìm cầu cho mình thay vì tìm kiếm Đức Chúa Trời.
 • câu 24, họ lại tiếp tục giết hại các Cơ-đốc nhân như họ đã làm trước đây trong Ba-by-lôn Lớn. Những lời này nhắc chúng ta nhớ đến lời quở trách của Ô-sê 4:1-2 mô tả những cái không có và những cái có trong Giê-ru-sa-lem thời Tiên tri Ô-sê.

-     Những lời cuối của sự đoán phạt ghi trong đoạn 18 này thật buồn cho Cơ-đốc nhân chúng ta. Khi kinh tế suy sụp, thay vì  nhìnv ào sự lãng phí đạo đức của mình để tỉnh thức, thế mà loài người lại vẫn cứng lòng để lún sâu vào sự lệ thuộc kinh tế.

-     Sách tiên tri A-ghê 1:3-11 là lời cảnh tỉnh chúng ta. Dân Y-sơ-ra-ên sau 70 lưu đày trở về, họ chỉ nghĩ đến nhà mình, của cải riêng mình, bỏ phế nhà Chúa hoang vu. Do đó, Chúa phán: "Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít … Chúa sẽ thổi lên trên." …

-     Tôi nhắc lại câu gốc của sách Khải huyền 1:3, người đọc, nghe và giữ lấy thì có phước. Bài học Ba-by-lôn Lớn sụp đổ chắc chắn là lời cảnh cáo cho những ai say mê kinh tế hơn là yêu mến Đức Chúa Trời.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Hosting by