You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền 037

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 037


By admin - Posted on 06 December 2008

Đề mục: VƯƠNG QUỐC NGÀN NĂM
Kinh thánh: Khải huyền 19:11-20:6
Câu gốc: Khải.20:4b "Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm."

I/. ĐẤNG CAI TRỊ VƯƠNG QUỐC NGÀN NĂM: Khải. 19:11-16.

-     Phân đoạn Kinh thánh nầy giới thiệu cho chúng ta một nhân vật đặc biệt xuất hiện từ trên trời đến để thiết lập và cai trị Vương quốc Ngàn năm với những đặc điểm như sau:

·     20:11, giới thiệu vương quyền và Danh xưng của Đấng cai trị Vương quốc.

a.   Đấng cỡi ngựa bạch: chỉ về Đấng cai trị Vương quốc là vua chiến thắng.

b.    Danh xưng Trung tín, Chơn thật, công bình, là danh xưng của Đức Chúa Trời (I Giăng 1:9)

·      20:12-13, giới thiệu hình dạng của Đấng cai trị Vương quốc Ngàn năm.

c.     Mắt Ngài như ngọn lửa: không có gì giấu được Đấng cai trị Vương quốc, Ngài thấy hết mọi sự

d.     Đầu có nhiều mão triều: Ngài không phải là vua của một tiểu quốc, một nước đơn độc mà vua của cả thế giới

e.     Danh không ai biết: Rõ ràng chỉ về sự mầu nhiệm lớn lao của một Đấng Tạo hóa, một Đức Chúa Trời cao cả.

f.      Áo nhúng trong huyết: chỉ về sự đổ huyết tha tội cho loài người.

g.     Thêm một Danh xưng của Ngài: Danh Ngài là Lời Đức Chúa Trời, là Chân lý.

·     20:14, binh đội của Đấng cai trị Vương quốc.

Binh đội của Chúa toàn mặc áo trắng - màu tắng là màu sự thánh khiết, đây là những người đã tin Chúa Jêsus Christ và nhờ Huyết vô tội của Ngài được trở nên mịn, trắng và sạch, một sự thánh khiết cực kỳ trọn vẹn - Êsai 1:18, chúng ta có một phản ứng hóa học đặc biệt: TỘI LỖI được mô tả là màu đen; Huyết là màu đỏ; màu đen nhúng vào màu đỏ lại trở nên màu trắng tinh khiết.

·     20:15-16, quyền thế của Ngài.

a.     Lưỡi gươm nơi miệng: Lời nói đầy uy quyền của Đấng cait rị Vương quốc, uy quyền đó chỉ cần lấy hơi miệng Ngài đủ để hủy diệt Satan (I Tê.2:8)

b.     Cây gậy sắt: đây là vương trượng, sắt chỉ về sự cai trị cứng rắn. Đấng cai trị Vương quốc Ngàn năm vững chắc, mạnh mẽ. Chữ giày đạp… là hình ảnh của những người đạp nho làm cho nước nho chảy ra; Ngài sẽ thi hành sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với thế giới.

c.     Danh xưng Vua muôn vua và Chúa của các Chúa: thêm một Danh xưng có một không hai của Đấng cai trị Vương quốc.

-    Với tất cả các đặc điểm trên, chúng ta không thể tìm thấy nơi một con người nào, một thần thánh nào hoặc ngay cả anti-christ. Thật rõ ràng đây là sự giới thiệu Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ làm Vua cai trị Vương quốc Ngàn năm sau khi tái lâm hiển nhiên.

-    So sánh sự giới thiệu nầy với Eâsai 11:1-5, rõ ràng cả tác giả hai sách đều có chung một sự mặc khải về Đấng cai trị Vương quốc Ngàn năm là Đấng Mêsi của Cựu Ước và là Đấng Christ của Tân Ước.

-    Điểm mà chúng ta cần phải lưu ý là cách cai trị của Chúa Jêsus Christ trong Vương quốc Ngàn năm luôn được nhấn mạnh là: thành tín, chơn thật, công bình, nghĩa là trong Vương quốc nầy không có một khuyết điểm nào như các chế độ cai trị của loài người đã có như: tham nhũng, áp bức…

-    Chính điều nầy nói lên sự phải có một Đấng cai trị trọn vẹn tuyệt đối như vậy. Tại sao ? Hãy nhìn vào các chế độ cai trị trên thế giới hiện nay, tất cả đều khuyết điểm, tất cả đều gây ra bao nhiêu bất công, rối loạn, hầu như ai cũng khát khao chờ đợi một Lãnh tụ Toàn hảo. Tôi tin rằng đó là chương trình của Đức Chúa Trời chuẩn bị cho Chúa Jêsus Christ cai trị thế giới.

II/. THIẾT LẬP VƯƠNG QUỐC NGÀN NĂM: Khải.19:17-20:3

-    Trong phân đoạn nầy, Kinh thánh cho chúng ta biết danh sách những kẻ thù của Vương quốc Ngàn năm:

·     19:18-19, một số đông những lực lượng loài người theo phe anti-christ chống nghịch Chúa. Số nầy đông đến nỗi thiên sứ phải kêu mời chim chóc đến như để dự tiệc. Từ ngữ Dự Tiệc chỉ về sự ăn uống linh đình, phủ phê, số lượng thức ăn rất dồi dào. Đây là trận chiến mà Kinh thánh gọi là trận Hamaghêđôn (Khải 16:16), cuộc chiến giải cứu thành thánh và dân thánh của Chúa. Chúng ta khó mà mô tả cho hết tánh chất qui mô của cuộc chiến nầy, nhưng biết rằng trận chiến nầy lớn cho đến nỗi được nhắc đến nhiều lần với những từ ngữ đặc biệt (nếu có thì giờ xin các con cái Chúa về nhà đọc Êxêchiên 38-39; Xachari 14: và Khải huyền 16:12-16; 19:)

·     19:20, con thú nầy  đã được Kinh thánh nói đến trong Khải.13:1-8, nó là con thú từ dưới biển lên, tức là Anti-christ, kẻ lãnh đạo thế giới bằng một sự giả mạo các công việc của Đấng Christ như:

a.     13:1, Anti-christ lãnh đạo tập đoàn cầm quyền thế giới gồm 10 sừng (sừng chỉ về sức mạnh) và 7 đầu (cái đầu chỉ về địa vị đứng đầu, anh em thấy nó giống như hình thức Nhóm G7 - 7 nước công nghiệp hóa của thế giới hiện nay gồm: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Canada, Ý, và Nhật)

b.     13:2, Anti-christ được con rồng, nghĩa là được Satan hổ trợ, lập được một nền hòa bình giả tạo lúc bấy giờ mà Phao-lô có nói đến trong I Tê.5:3, thay vì nền hòa bình trọn vẹn của Chúa Jêsus Christ. Khi Anti-christ tạo được nền hòa bình giả nầy, nó sẽ khiến thế giới thờ lạy nó.

c.     13:3, Anti-christ cũng bắt chước Chúa Jêsus Christ phục sinh bằng cách làm cho một trong các cái đầu của nó NHƯ BỊ THƯƠNG ĐẾN CHẾT (nghĩa là không chết thật như Chúa Jêsus Christ) rồi được lành (thay vì sống lại)

·     Về Tiên tri giả là con thú từ dưới đất lên trong Khải 13:11-17 đã nói đến. Nếu anh chị em để ý qua Khải 12: và 13:, Satan đã dựng lên một dạng Ba Ngôi để bắt chước Đức Chúa Trời, gồm con rồng (là Satan - Antigod) - con thú dưới biển lên (la Anti-christ) và Tiên tri giả nầy (là Antispirit) chỉ về một lực lượng tôn giáo hoặc một triết lý nhân sinh ủng hộ kẻ địch lại Đấng Christ. Cả ba sẽ tạo nên một dạng Đức Chúa Trời trên đất thống trị thế giới. Nhưng anh chị em phải nhớ, nó chỉ giả dạng Ba Ngôi, nhưng không phải có những bản tánh Ba Ngôi như Đức Chúa Trời của chúng ta, nghĩa nó không toàn năng, toàn tri và toàn tại, không hiệp một đồng đẳng…

·     20:1-3, giới thiệu con rồng tức là con rắn xưa, là ma quỉ, là Satan.

-    Thật sự, với sự phối hợp 3 lực lượng của Satan, chắc chắn nó sẽ trở nên kẻ thống trị thế giới, vô địch trên đất, đáng cho chúng ta suy nghĩ và kính sợ Chúa nhiều hơn trước các lời tiên tri của Kinh thánh về tương lai của thế giới.

-    Toàn bộ danh sách các nhân vật đó là kẻ thù của Vương quốc Đức Chúa Trời và của chính Chúa Jêsus Christ, tất cả đều bị án phạt kinh khiếp, phải được dọn sạch để Chúa Jêsus Christ thiết lập Vương quốc Ngàn năm của Ngài. Sự đoán phạt nầy chia làm hai loại:

·    19:20-21, những hạng nầy bị quăng vào hồ lửa đời đời, chịu khổ cả ngày lẫn đêm, cho đến đời đời gồm: con thú, tiên tri giả, các thiên sứ phản nghịch (II Phi.2:4) và những thế lực của các kẻ cai trị đời nầy theo nó.

·    20:1-3, riêng con rồng là Satan thì mới chỉ bị phạt giam 1.000 năm trong Vực sâu, không được đi cám dỗ loài người trong thời hạn đó. Anh chị em phải nhớ Vực sâu không phải là Hồ lửa đời đời.

-   Chúng ta có thể nói là tất cả những kẻ thù của Vương quốc đã được dọn sạch, không còn có một mưu mô hoặc nguyên nhân cám dỗ bên ngoài nào đe dọa con người nữa trong Vương quốc Ngàn năm.

-    Cơ-đốc-nhân chúng ta cảm tạ Chúa, dù cho đến bây giờ, ma quỉ và các thế lực của nó dường như bao trùm thế giới, xen cả vào Hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng cuối cùng của nó, như Lời Chúa đã phán, số phận của nó là sự đoán phạt đời đời.

III/. PHƯỚC HẠNH TRONG VƯƠNG QUỐC NGÀN NĂM. 20:4-6

-   Đọc những lời nầy, anh chị em có cảm thấy được an ủi và khích lệ sẵn sàng sống cho Chúa và chết cho Chúa không ? Thật khi đọc những lời trong Khải.13:5-7; 15-17, chúng ta thấy cả một bức tranh u ám, cuộc đời theo Chúa hình như không phưóc hạnh, hình như thế lực của ma quỉ lấn lướt mọi nơi. Nhưng đến đây chúng ta mới hiểu được người tin cậy Chúa thật không bao giờ hổ thẹn, công khó anh em trong Chúa chẳng phải vô ích.

-    20:4, Tất cả những Cơ-đốc-nhân trung tín với Chúa bị tử đạo trong thời kỳ 7 năm Đại nạn dưới sự cai trị của Anti-christ qua nhiều lý do khác nhau như:

-    Vì làm chứng cho Chúa Jêsus và lời Đức Chúa Trời.
·    Vì không chịu thờ lạy con thú cùng hình tượng nó
·    Không nhận dấu của con thú trên tay (âm thầm) hoặc công khai (trên trán

-    Tất cả đều được Chúa ban thưởng với những phần thưởng vô cùng cao trọng:

-     Họ được sống lại.

·    Họ được đồng trị với Chúa trong Vương quốc Ngàn năm.

·    Họ sẽ không hại gì về lần chết thứ hai, tức là không bị quăng vào hồ lửa đời đời (21:8)

·     Họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Chúa Jêsus Christ.

-    Nói những phần thưởng quí báu nầy trong Vương quốc của Chúa, tôi nhớ đến một câu danh ngôn nói rằng: Ai cũng biết qua đời là về Thiên đàng, nhưng không người nào muốn chết. Ai trong chúng ta cũng vui mừng, cũng cảm tạ Chúa khi thấy những Cơ-đốc-nhân vì cớ Chúa chịu bắt bớ tù đày, chúng ta xưng họ thật là có phước, nhưng chính chúng ta thì không dám dấn thân vì Chúa, sẵn lòng vì Vương quốc của Chúa.

-    Trước đây một thời gian, một số người không dám khai mình là Tin Lành, vì sợ rằng không được đi làm, không được đi học, thậm chí có những Thanh thiếu niên trách cha mẹ tin Chúa làm chi để bây giờ họ phải chịu thiệt thòi với mọi người. Có một lần trong trại giam, khi khai lý lịch, nhiều người khai phần tôn giáo là KHÔNG, vì họ nghĩ rằng khai như vậy sẽ không bị khó khăn. Đến ngày Giáng sanh, khi tong trại giam thông báo ai là người có Đạo sẽ được thăm nuôi đặc biệt trong dịp Lễ. Lập tức có một vài người nhao nhao lên nói: Tôi có Đạo, Tôi có Đạo. Người phụ trách trại giam lật sổ ra xem, hóa ra trong sổ những người đó khai phần tôn giáo là KHÔNG. Thật là hổ thẹn trước mọi người.

-     Xin Chúa cho mỗi chúng ta học Lời Chúa về Vương quốc Ngàn năm, về những sự thưởng phạt công bình của Chúa Jêsus Christ là Đấng cai trị Vương quốc, lòng mỗi người tự hứa với Chúa: CON QUYẾT ĐỊNH TRUNG TÍN VỚI CHÚA, CON MUỐN ĐƯỢC ĐỒNG TRỊ VỚI CHÚA, CON MUỐN ĐƯỢC THẦY TẾ LỄ BÊN NGAI CỦA CHÚA. Ôi ước gì, trong giờ phút ban thưởng, những ước vọng của mỗi người chúng ta đều thành sự thật.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Hosting by