You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền 039

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 039


By admin - Posted on 06 December 2008

Đề mục: MỘT NGÀN NĂM BÌNH AN
Kinh Thánh: Khải huyền 20:1-15
Câu gốc: Khải huyền 20:6

I/. TẠI SAO GỌI LÀ 'MỘT NGÀN NĂM BÌNH AN'?  Khải huyền 20:1-6

1.   Về phương diện của ma quỉ: Khải huyền 20:1-3

-    Lý do thứ nhất thời kỳ này được gọi là Một Ngàn Năm Bình An vì trong thời gian này Con Rồng, là con rắn xưa, là ma quỉ, là Satan đã bị xiềng giam nơi vực sâu một ngàn năm.

-     Câu 1, có ý kiến cho rằng vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và xiềng lớn, chính là Chúa Jêsus Christ, vì trong Khải huyền 1:18, Chúa Jêsus Christ là Đấng cầm chìa khóa của Âm phủ và Sự Chết.

-     Câu 2, nhắc đến Satan, chúng ta phải ôn lại từng bước Satan bị Đức Chúa Trời hình phạt như đã nói trước đây trong đoạn 12.

 • Êsai 14:12-18; Êxêchiên 28:1-19, là những phân đoạn Kinh Thánh nói về nguồn gốc của Satan. Nguyên thủy Satan là một trong các vị thiên sứ trưởng trên Thiên đàng. Các nhà Thần học gọi vị thiên sứ trưởng này là Quản gia của Đức Chúa Trời. Sau đó, vị thiên sứ trưởng Quản gia này lên mình kiêu ngạo, nên bị Đức Chúa Trời phạt đuổi khỏi Thiên đàng, từ đó vị thiên sứ trưởng này có tên gọi là SATAN nghĩa là Kẻ Đối Địch.
 • Êphêsô 6:12, Sứ đồ Phaolô gọi Satan là vua cầm quyền chốn không trung. Khi bị đuổi khỏi Thiên đàng, Satan được Chúa cho phép hoạt động từ không trung và trên trái đất.
 • I Têsalônica 4:16; Khải huyền 12:7, khi Chúa Jêsus Christ tái lâm nơi không trung, thì Satan bị đuổi khỏi chốn không trung, chỉ còn hoạt động trên trái đất.
 • Đến Khải huyền 20:1-3, Satan bị đuổi khỏi mặt đất một ngàn năm. Anh chị em chú ý là Satan chỉ tạm thời bị giam 1,000 năm, không được hoạt động.

-     Câu 3, danh từ Vực sâu trong Kinh Thánh thường chỉ ba nơi ở của người chết:

a.   Âm phủ: Đây là nơi người chết ở

Qua câu chuyện người nhà giàu và La-xa-rơ, Chúa Jêsus cho chúng ta biết Âm phủ có hai phần: Phần dành cho người thiện, tức là những người kính sợ Đức Chúa Trời như La-xa-rơ, được gọi là 'Lòng Áp-ra-ham'; phần kia là nơi dành cho người ác, tức là những người không kính sợ Chúa như người nhà giàu trong truyện.

Những người thiện, người lành đã được Chúa Jêsus đem lên hết sau khi Ngài sống lại từ kẻ chết (Êphêsô 4:7-10). Những người ác, không kính sợ Đức Chúa Trời thì vẫn còn ở đó chờ đợi sống lại để chịu sự phán xét (Khải huyền 20:11-15).

b.   Vực Sâu:

Đây là nơi giam cầm những giới thuộc về 'linh' như các thiên sứ phạm tội (II Phierơ 2:4), và Satan (Khải huyền 20:3), để chờ phán xét chung thẩm.

c.   Hồ Lửa:

Là nơi hình phạt đời đời dành cho mọi người chống nghịch Đức Chúa Trời và chối bỏ sự cứu rỗi của Chúa Jêsus Christ (Khải huyền 21:8).

-     Riêng số phận của Satan, Khải huyền 20:1-3 đã nhấn mạnh lần này nó chỉ bị phạt tạm giam nơi vực sâu

 • Câu 1, Satan chỉ bị xiềng mà chưa bị phạt.
 • Câu 2, hạn tạm giam Satan là một ngàn năm, chưa phải là phạt đời đời.
 • Câu 3, Satan chỉ bị hạn chế hoạt động trong một ngàn năm, và sẽ được thả ra.

-     Vì Satan không được phép hoạt động lừa dối loài người, nên thế giới sẽ an bình trong thời gian đó. Do đó, thời gian này được gọi là Một Ngàn Năm Bình An.

3. Về phương diện người tin Chúa Jêsus Christ: Khải huyền 20:4-6

-    Có hai hạng người tin Chúa Jêsus Christ được nói đến trong phân đoạn Kinh Thánh này.

a.   Những người được ngồi trên ngai cai trị:

-    Đây là những thánh đồ đã được cất lên không trung ở với Chúa và đã cùng Chúa trở lại đánh trận với Tập Đoàn ba ngôi Satan (Khải huyền 19:14), bây giờ họ được đồng trị với Chúa Jêsus Christ trong hạn Một Ngàn Năm.

b.   Những người đã chịu bắt bớ, chịu giết:

-     Hạng người tin thứ hai này là những người đã chịu bắt bớ, chịu giết vì trung tín với Chúa và không chịu dấu của Con Thú. Họ được đồng sống và đồng trị với Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh gọi đây là sự sống lại thứ nhất, còn sự sống thứ hai là trong Khải huyền 20:13.

-     Tại sao gọi là 'sự sống lại thứ nhất' trong khi đã có sự sống lại trong I Têsalônica 4:16?

 • Hoặc I Tês. 4:16 là nói đến sự sống lại này.
 • Hoặc I Tês. 4:16 nói đến sự sống lại liên quan đến Hội Thánh thuộc thời kỳ Ân Điển (Dân Ngoại), còn Khải huyền 20:5 là sự sống lại đối với tuyển dân Y-sơ-ra-ên.

-    Một trong các tiên tri thời Cựu Ước nói nhiều về thời kỳ Một Ngàn Năm này là Tiên tri Ê-sai. Chúng ta hãy nghe Ê-sai tả vẽ một số phước hạnh trong thời kỳ Một Ngàn Năm:

 • Êsai 2;4, đây là thời kỳ hòa bình trọn vẹn
 • 11:6-8, trong thời kỳ này thú dữ đổi tánh
 • 35:1-2, thực vật kết quả, đất không còn bị rủa sả
 • 35:5-6; 65:20, loài người sống mạnh khỏe và trường thọ.

-    Sở dĩ được như vậy là vì chính Chúa Jêsus Christ là Chúa Hòa Bình, Chúa Bình An, sẽ trực tiếp cai trị.

-    Với tất cả cảnh trạng như trên, thời kỳ này được gọi là Một Ngàn Năm Bình An, hay được gọi là "Thiên Hi Niên" (Thiên = Một Ngàn; Hi = Vui Vẻ; Niên = Năm).

-     Chắc chắn chúng ta không thể dùng ngôn ngữ của loài người mô tả cho hết phước hạnh trong Một Ngàn Năm Bình An Vui Vẻ, dù đó chưa phải là Thiên đàng vinh hiển. Kinh Thánh chỉ có thể sử dụng hai từ trong câu 6, PHƯỚC THAY và THÁNH THAY. Những người thuộc Đấng Christ là:

 • Người được dự phần về sự sống lại thứ nhất.
 • Là những người mà sự chết thứ hai - tức sự chết đời đời - không có quyền trên họ.
 • Là những người được làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời.
 • Là những người được đồng trị với Chúa Jêsus Christ.

II/. SAU MỘT NGÀN NĂM BÌNH AN: Khải huyền 20:7-10

-     Ngay câu 7 cho chúng ta biết quỉ Satan đã được thả ra như câu 2 đã nói trước.

-     Khi quỉ Satan được thả ra thì nó làm gì?

a.   Câu 8-9a, Nó đã đi dỗ dành dân ở bốn phương.

-     Chúng ta lấy làm buồn về sự vô ơn của loài người đối với Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus Christ. Rõ ràng loài người vừa được hưởng phước hạnh lớn lao của Chúa trong Một Ngàn Năm Bình An Vui Vẻ, thế mà khi nghe quỉ Satan cám dỗ, lập tức họ nghe theo nó đông như cát bờ biển.

-     Thấy như thế, chúng ta không thể trách A-đam và Ê-va ngày xưa. Nếu chúng ta ở địa vị của A-đam và Ê-va, chắc chắn chúng ta không hơn gì tổ phụ của loài người chúng ta.

b.   Dân Gót và Ma-gót:

-     Điều đáng quan tâm là chúng ta phải cẩn thận khi giải thích về dân Gót và dân Ma-gót.

-    Trước đây có ý kiến cho Gót và Ma-gót là Liên Xô, sau năm 1989 là năm Khối Liên bang Xô-viết sụp đổ, người ta lại cho đó là nước Nga. Đúng hay sai, chúng ta không thể quyết đoán. Chỉ biết một điều là Satan sẽ dấy lên một cuộc phản loạn lớn, và vì nó là linh, nên sẽ mượn một vua, hoặc một nước, hoặc một Tập Đoàn, có tên là Gót và Ma-gót để chỉ huy cuộc chiến.

-    Tôi nghĩ rằng, thay vì chúng ta phải đi tìm Gót và Ma-gót là ai, thì chính mình hãy tỉnh thức để không sa vào chước cám dỗ của Satan thì tốt hơn.

c.  Mục đích của quỉ Satan hoạt động lần này.

-    Mục đích của Quỉ Satan lần này là tấn công các thánh đồ đễ đồng trị với Chúa Jêsus Christ trong Một Ngàn Năm Bình An, tức những người thật lòng tin nhận Chúa Jêsus Christ.

-    Chúng ta có thể dùng câu tục ngữ: Đánh chết cái nết cũng không chừa để nói về quỉ Satan. Nó chỉ chú tâm vào việc cám dỗ loài người chống lại Đức Chúa Trời, chống lại Cơ-đốc nhân, dù nó bị tạm giam Một Ngàn Năm rồi cũng lại đi cám dỗ loài người.

-    Cảm ơn Chúa, câu 9b-10, số phận cuối cùng của quỉ Satan là Hồ Lửa đời đời chịu khổ cả ngày lẫn đêm với Con Thú và Tiên Tri giả, còn những kẻ theo nó thì lửa từ trời hủy diệt sự sống trên đất của họ và dĩ nhiên là cũng ở với Satan trong Hồ lửa đời đời sau sự phán xét chung thẩm.

-     Đến đây, tôi thật không biết nói gì hơn là A-lê-lu-gia ngợi khen Chúa, vì mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất thảy đều phải quì xuống mà xưng Chúa Jêsus Christ là Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.

III/. KẾT THÚC MỘT NGÀN NĂM BÌNH AN:  Khải huyền 20:11-15.

-    Chúng ta có thể xem sự kiện trong phân đoạn Kinh Thánh này là sự kết thúc Một Ngàn Năm Bình An, hoặc là giai đoạn chuyển tiếp qua Trời Mới Đất Mới.

-     Sự kiện kết thúc Một Ngàn Năm Bình An trong phân đoạn này là gì? Ấy là cuộc phán xét chung thẩm, sự phán xét cuối cùng.

-     Kinh Thánh mô tả cuộc phán xét chung thẩm này như sau:

1.  Thẩm quyền của phiên Toà phán xét: Khải huyền 20:11a,

Giăng thấy một Tòa LỚN VÀ TRẮNG.

 • LỚN có nghĩa là Tối Cao, không còn khiếu nại lên cấp nào nữa.
 • TRẮNG nghĩa là thánh khiết, công bình, không bao giờ có chuyện oan sai cho bất cứ ai, hoặc lọt tội nào.

2.   Quan Tòa: Khải huyền 20:11b.

-     Quan Tòa là Đấng cao cả đến nỗi trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, nghĩa là không dám nhìn mặt Ngài, ấy là Đức Chúa Trời chon thật và công bình (19:1-2), toàn năng và vinh hiển, cầm quyền cai trị (19:6).

3.  Bị cáo: Khải huyền 20:12-13

-     Tất cả loài người đều là Bị Cáo, không phân biệt hạng nào và cũng không phân biệt chết thời kỳ nào, đã được chông theo cách nào: địa táng, thủy táng, hỏa táng, …

4.   Tiêu Chuẩn Xứ Án: Khải huyền 20:12-13

-    Đức Chúa Trời Tối Cao sẽ căn cứ vào công việc học làm như Chúa Jêsus đã phán trong sách Tin Lành Mathiơ 12:36-37. Giờ phút này mọi người sẽ khai ra mọi lời mình đã nói, kể cả những lời nói hư không mà mình đã nói.

-    Anh chị em có thể tưởng tượng là tất cả những việc chúng ta làm, lời chúng ta nói ngày nay, đều được Đức Chúa Trời cho ghi âm ghi hình để trình chiếu lại trong ngày phán xét chung thẩm.

5.  Kết quả sự phán xét chung thẩm:  Khải huyền 20:14-15

-    Những người có tên trong sách sự sống thì được vào sự sống đời đời, còn những người không có tên trong sách sự sống đều bị quăng xuống Hổ Lửa, kể cả Sự Chết và Âm Phủ.

-    Một lần nữa, đến đây, chúng ta còn biết nói gì hơn là hát bài ca A-lê-lu-gia ngợi khen Chúa, thật sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus Christ đời đời vô cùng.

-    Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời cáo trách, tỉnh thức mỗi chúng ta, hầu chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng ứng hầu trước mặt Chúa cách không chỗ trách được.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Hosting by