You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền 040

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 040


By admin - Posted on 06 December 2008

Đề mục: MỚI!
Kinh Thánh: Khải huyền 21: 1 - 22:5
Câu gốc: Khải huyền 21:1

I/. PHẠM VI MỚI: Khải huyền 21:1

-   Rõ ràng câu 1 tỏ cho chúng ta ba điều liên quan đến chữ MỚI:

a.  Chữ ĐOẠN đầu câu 1 giải thích Mới khi nào?
b.  Nhóm từ 'tôi thấy trời mới và đất mới', nói về Mời điều gì?
c.  Những chữ ‘biến đi mất … không còn nữa, giải thích Mới như thế nào?

-   Chúng ta sẽ xem xét ba điều Mới này.

1.   Mới Khi Nào?

-   Chữ Đoạn ở đầu câu 1 muốn nói là sau tất cả những việc đã xảy ra từ trước đến giờ phút này đã hoàn tất. Những việc đã xảy ra trước đây là việc gì?

-   Muốn biết việc gì đã xảy ra từ trước đến nay, chúng ta phải trở lại chuỗi sự kiện từ đoạn 1 đến đoạn 20.

-   Trong 20  đoạn đã ghi lại những biến cố trọng đại như sau:

 • Đoạn 1 nói đến tình cảnh khổ nạn của Sứ đồ Giăng bị lưu đày tại đảo Bát-mô vì cớ làm chứng cho Chúa, hàm ý cho chúng ta biết Hội Thánh của Chúa đang bị bắt bớ dữ dội, ngay cả moat Sứ đồ già như Giăng cũng không được miễn trừ.
 • Đoạn 2 và 3 tả ra tình cảnh các Hội Thánh chung thời bấy giờ, điển hình là tại vùng Tiểu A-si với Bảy Hội Thánh, hầu hết đều có những vấn đề trầm trọng cần quở trách, cần khuyên bảo, cần cảnh cáo để ăn năn.
 • Đoạn 4 đến đoạn 20 là những biến động xảy ra trên trời, dưới đất, kể cả bên dưới đất, tất cả đều tập trung vào sự dọn đường cho Chúa Jêsus Christ trở lại thế gian tiêu diệt tập đoàn ba ngôi Satan, tiêu diệt các thế lực trên thế giới theo Tập Đoàn Satan chống lại Đức Chúa Trời, bao gồm những tai họa từ trời, những cám dỗ trên đất, những cuộc chiến vô tiền khoáng hậu giữa Satan và những kẻ theo nó với chính Chúa Jêsus Christ và cách thiên binh thánh đồ.

-   Kết thúc đoạn 20 từ câu 11-15, một cuộc phán xét chung thẩm bởi Toà Lớn và Trắng diễn ra với việc Satan bị quăng vào Hồ lửa hình phạt đời đời, chấm dứt sự chết và Âm phủ.

-   Sau đó cả vũ trụ và muôn vật bước qua một trang Mới.

2.  Mới Điều Gì?:

-   Sứ đồ Giăng xác nhận: Trời Mới và Đất Mới.

-   Có ý kiến cho rằng Trời ở đây chỉ về toàn bộ vũ trụ như Sáng thế ký 1:1, Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời (và) đất.

-  Cũng có ý kiến cho rằng Trời ở đây chỉ về khoảng không gian liên quan đến trái đất của chúng ta sống với bầu khí quyểng bị ô nhiễm bởi các khí thải công nghiệp, với tầng Ozone bị hao hụt, với biết bao rác vệ tinh, những mảnh vỡ của các thí nghiệm khoa học, hiện đang rất cần được bỏ cũ đổi mới.

-    Riêng phần trái đất của chúng ta, với những sự khai thác quá mức, với những tàn phá đất đai rừng rậm, biển, sông, hồ… chắc chắn không còn gì để nói hơn là phải đổi mới mọi sự, kể cả bản tánh con người.

3. Mới như thế nào?

-    'và đất thứ nhất đã biến mất, và biển cũng không còn nữa'.

-  Theo lẽ thường chữ MỚI có hai phương diện:

 • Mới theo thời gian, bản chất thì cũ nhưng vì chúng ta mới gặp lần đầu, nên có thể gọi là mới.
 • Mới theo bản chất, nhưng cũng có thể là một sự mới bên ngoài, còn bên trong thì vẫn cũ, loại bình mới rượu cũ - tân trang.

-   Tuy nhiên, Trời Mới Đất Mới mà Kinh Thánh nói ở đây không phải mới theo thời gian, cũng không phải mới theo sự tân trang, mà như II Côrintô 5:17, mọi sự cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Trời đất cũ đều biến mất, biển cũng không còn nữa.

-   II Phierơ 3:10b, 12, Phierơ nói về sự đổi mới này: Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả … các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi.

-   So với lời hứa của Đức Chúa Trời với Nô-ê trong Sáng thế ký 9:11, Chúa hứa sẽ không dùng nước lụt để hủy diệt đất như trận Đại Hồng Thủy đời Nô-ê nữa. Do đó, thế giới ngày nay chắc chắn sẽ được tẩy sạch bằng lửa.

-   Đức Chúa Trời tẩy sạch thế giới này bằng lửa như thế nào?

-   Kinh Thánh nhiều lần cho chúng ta thấy lửa từ trời giáng xuống như:

 • Sáng. 19:, lửa từ trời giáng xuống hủy diệt hai thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ.
 • I Vua 18:, lửa từ trời giáng xuống thiêu hết của lễ mà tiênt ri Ê-li dâng lên tại núi Cạt-mên.

-   Có ý kiến cho rằng Chúa sẽ dùng lửa đốt tiêu tán hết và dựng nên một cảnh quang mới. Cũng có ý kiến cho là Chúa sẽ dùng lửa đốt cháy tẩy sạch như Êsai 4:4. Cũng có người cho rằng lửa đây là các vụ nổ vũ khí hạch tâm do loài người gây ra. Thật sự với số lượng vũ khí hạch tâm hiện có trên trái đất mà các cướng quốc nguyên tử đang sở hữu ước tính bằng 50,000 megaton (hãy nhớ trái bom nguyên tử bỏ xuống Hiroshima và Nagashaki tại Nhật vào thế chiến thứ hai chỉ có 2 tấn TNT) dư sức làm nổ tung trái đất tạo ra một sự hủy diệt. Con người còn có khả năng làm được như thế, huống chi đối với Đức Chúa Trời Toàn Năng thì không có gì khó quá cho Chúa.

-   Đối với Cơ-đốc nhân, chúng ta phải cảm tạ Chúa hai điều:

 • Điều thứ nhất cảm ơn Chúa:

-   Xét trong Cựu Ước, các Tiên tri đều chỉ được mặc khải đến Thiên Hi Niên, nghĩa là đến Năm Sa-bát; còn Cơ-đốc nhân chúng ta trong thời kỳ ân điển lại được đặc ân thấy đến cản Trời Mới Đất Mới, là Năm Hân Hỉ.

 • Điều thứ hai cảm ơn Chúa:

-   Cơ-đốc nhân chúng ta cảm ơn Chúa vì có một ngày những cái cũ biến mất đi, không còn nữa, chúng ta được bước vào một cảnh phước hạnh Mới hoàn toàn, không phải tạm 1,000 năm, mà là đời đời.

II/. NHỮNG CON NGƯỜI MỚI:  Khải huyền 21:2-8

-   Sau khi có một cái nhìn tổng thể về Trời Mới Đất Mới, sứ đồ Giăng nhìn vào tiêu điểm chính của sự việc: đó là những cư dân sống trong Trời Mới Đất Mới, tại địa điểm mà Giăng gọi là Giê-ru-sa-lem Mới.

-   Từ câu 2 đến câu 8, rõ ràng Lời Chúa mô tả cảnh trạng những cư dân sống trong Trời Mới Đất Mới theo hai phương diện:

1. Phương diện đối với quá khứ:  Khải huyền 21:2-4

-   Trước hết chúng ta phải xét đến địa danh mà Giăng gọi là thành thánh với các đặc điểm:

 • Thành thánh là danh từ chỉ về một thành thuộc về Đức Chúa Trời, vì chữ Thánh có nghĩa là biệt riêng ra [cho Đức Chúa Trời].
 • Thành thánh này còn có tên là Giê-ru-sa-lem Mới. Giê-ru-sa-lem là thủ đô của nước Y-sơ-ra-ên, là thành Chúa chọn cho một dân được chọn. Chữ Mới ở đây là để phân biệt với Giê-ru-sa-lem trong quá khứ là một thành đầy tội lỗi (Êsai 1). Do đó chữ Mới hàm ý Giê-ru-sa-lem này không còn là Giê-ru-sa-lem của ngày xưa, Giê-ru-sa-lem đã được đổi mới hoàn toàn.
 • Từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, nhấn mạnh không phải Giê-ru-sa-lem cũ của Đa-vít lấy từ tay dân Giê-bu-sít (II Samuên 5:6-9).
 • Sửa soạn sẵn như người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Cách nói này thường dành cho Hội Thánh của Chúa Jêsus Christ (Êphêsô 5:26-27; Khải huyền 19:7; 22:17).

-    Như vậy, Giê-ru-sa-lem mới này có thể chỉ về Hội Thánh chung, gồm những người đã được chuộc bởi Chúa Jêsus Christ. Vì trong câu 3 đã nói rõ hơn Giê-ru-sa-lem mới này là dân Chúa, và Kinh Thánh đã tả vẽ ra những gì liên quan đến quá khứ của Hội Thánh đã được giải quyết.

 • Câu 2, như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình.

-   Đây là hình ảnh của một cô dâu trong giờ chờ rước dâu mà Giăng dùng để mô tả Hội Thánh trong ngày được ở với Chúa Jêsus trong Trời Mới Đất Mới

-    Hội Thánh được trang điểm như thế nào?

-   Êphêsô 5:26-27, Hội Thánh được trang điểm:

 • Trước nhất Hội Thánh được tắm rửa sạch bằng nước rửa và Đạo, tức là bằng Huyết của Chúa Jêsus Christ và Lời của Đức Chúa Trời, nghĩa là được tha tội và nhờ Lời Chúa được thánh hóa (I Phierơ 2:1-2).
 • Hội Thánh được trang điểm bằng sự vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là những của hồi môn mà Hội Thánh có được qua những công việc đã làm trên đất.
 • Câu 3, Chúa ở cùng và nhìn nhận Hội Thánh là dân Chúa.

-    Chẳng những Hội Thánh được tha tội, được tẩy sạch, được thánh hóa, mà còn được danh phận là dân Chúa.

 • Câu 4, mọi ưu phiền qua đi.

-    Bao nhiêu ưu phiền, khổ sở, của những ngày tin Chúa, theo Chúa, phục sự Chúa, không còn nữa.

-   Chúa lau ráo hết mọi nước mắt khỏi mắt những người thuộc về Ngài. Những sự thứ nhất là những gì thuộc về Kỷ A-đam bị rủa sả đều qua hết.

 • Nói chung, quá khứ tội lỗi, nhọc nhằn đều qua hết.

2. Phương diện tương lai: Khải huyền 21:5-8

-    Câu 6b-7 mô tả những phước hạnh tương lai mà Hội Thánh là những người đã được cứu hưởng được:

1. Câu 6b, họ được Chúa ban nước suối sự sống miễn phí.

-    Bây giờ chúng ta thấy những lời hứa được ghi trong Kinh Thánh trước đây ứng nghiệm trọn vẹn:

Êsai 55:1
Giăng 4:13-14
Giăng 7:37-38

-    Trong quá khứ từ khi Chúa Jêsus, Hội Thánh nói chung và Cơ-đốc nhân nói riêng đã hưởng được những lời hứa đã khát trong quyền năng của Đức Thánh Linh, trong sự sống dư dật của Chúa Jêsus, nhưng bây giờ mới thật sự hưởng trọn vẹn.

2. Câu 7a, Họ sẽ hưởng cơ nghiệp.

-    Họ sẽ hưởng một cơ nghiệp mà I Phierơ 1:4-5 giới thiệu cho các Cơ-đốc nhân thời đó với một giọng điệu nôn nả vui mừng như: không hư đi, không ô uế, không suy tàn…

3. Câu 7b, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta.

-    Anh chị em biết rằng suốt cả Kinh Thánh thường chỉ nói chúng ta là con của Chúa, con của Đức Chúa Trời, trong khi chỉ một mình Chúa Jêsus Christ được Đức Chúa Trời trực tiếp tuyên bố: Này là Con yêu dấu của Ta. Cảm ơn Chúa, đến trong Trời Mới Đất Mới, đây là lần đầu tiên Đức Chúa Trời tuyên bố Cơ-đốc nhân: người là con Ta.

-     Đặc biệt khi tuyên bố những phước hạnh trên dành cho Hội Thánh là những người thuộc về Chúa, câu 5-6, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời đang Ngự Trên Ngôi phán, Chúa khẳng định đây là lời trung tín và chon thật, và Ngài đã ký tên đóng ấn cho lời tuyên bố này với Danh xưng TA LÀ AN-PHA và Ô-MÊ-GA, là Đầu Tiên và Cuối Cùng, nghĩa là Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, nên tuyên bố công nhận người tin Chúa Jêsus Christ là CON sẽ không bao giờ thay đổi.

-    Và để làm nổi bật phước hạnh vinh hiển dành cho Hội Thánh là con của Chúa, câu 8, Lời Chúa công bố một hình ảnh trái ngược về những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét … phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.

-    Anh chị em để ý cách dùng từ để nhấn mạnh sự khốn khổ đời đời của những kẻ ở trong Hổ Lửa: đó là Hồ CÓ LỬA và DIÊM cháy BỪNG BỪNG. Dĩ nhiên tất cả những hạng người ngoài Chúa này đã được giải quyết trong Khải huyền 20:15 rồi, tại đây Chúa chỉ nhắc lại để làm một sự đối cực với phước hạnh Chúa ban, giửa một Hổ Lửa hình phạt kinh khiếp với một Trời Mới Đất Mới phước hạnh vinh hiển đời đời.

-    Có người nói: 'Đời người nắn ngủi và chẳng cần biết tôi từ đâu đến, rồi sẽ đi đâu. Thiên đàng đẹp đẽ, địa ngục xấu xa, tôi không cần nghĩ đến'.

-   Tôi đã trả lời với người ấy: Câu nói của bạn làm tôi nghĩ đến câu người đời hay nói: 'nhân vô sự tiểu thần tiên', người không có sự lo lắng gì, sống vô tư là một dạng 'Tiên'

-    Người Trung quốc viết chữ 'Tiên' gồm như NHÂN (người) đứng bên cạnh chữ SƠN (núi), giải thích Tiên là những ở trên núi, mà bạn thì còn ở thành phố, chưa ở trên núi, chứng tỏ bạn chưa thành tiên. Vi vậy bạn muốn sống như tiên mà thực chất không được như vậy.

-   Người Việt-nam cũng có câu: Có tiền mua tiên cũng được. Tôi không biết bạn có tiền không? Và nếu có thì thực sự có nhiều không? Chắc chắn bạn có nhiều tiền hơn tôi và hơn nhiều người, nhưng cũng chắc chắn bạn chưa có nhiều tiền như những người giàu nhất thế giới như Bill Gates (Giám đốc Công ty Microsft), vì bạn chưa có tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Một người nhiều tiền như ông Bill Gates cũng chưa phải là tiên vì ông cũng bị thưa kiện phiền phức. Nên tôi tin chắc bạn phải là 'Người Nhân Vô Sự'.

-          Bạn làm tôi nhớ đến câu chuyện Chúa Jêsus Christ đã kể trong sách Tin Lành Luca 12:16-21 về một người rất giàu với những điều kiện ưu đãi:

 • Câu 19, Chúa Jêsus cho biết người này giàu có, được nghỉ ngơi [không phải làm lụng cực nhọc], ăn uống [ăn biết ngon - ăn được ngủ được là tiên], lại sống vui vẻ [tinh thần sảng khoái].
 • Nhưng câu 20-21 thì Chúa gọi người đó là người ngu dại.

-    Và có lẽ người giàu trong Luca 16:19 cũng là một người không sợ địa ngục, cũng không thèm về Thiên đàng, bởi hiện tại của ông ấy quá tốt. Có lẽ theo ông thì Thiên đàng và Địa ngục chỉ là một thứ ngáo ộp hù dọa.

-    Tuy nhiên, bạn hãy lời của người không quan tâm Thiên đàng Địa ngục khi người ấy vào tới địa ngục: Tôi ở trong lửa này khổ quá đổi… xin hãy …thấm mát lưỡi tôi (Luca 16:23-24).

-   Nhà bác học Vật lý nổi tiếng của nước Anh tên là Stephen Hawking, bị tàn tật, cả cuộc đời chỉ ở trên xe lăn, đã nói: 'Khi bạn đến gần sự chết, bạn mới thấy sự sống là đáng quý!'

-    Hoặc Thiên đàng vinh hiển với Trời Mới Đất Mới phước hạnh; hoặc Hồ Lửa hình phạt đời đời với diêm cháy bừng bừng, anh chị em và tôi phải chọn khi còn cơ hội để chọn. Nếu chúng ta không muốn chọn, thì sẽ không còn cơ hội để chọn. Sự hối tiếc chỉ làm đau khổ thêm nơi Hồ Lửa đời đời.

-    Tôi tin chắc rằng Chúa không phải cho phép sứ đồ Giăng ghi lại hai đối cực Thiên đàng phước hạnh với Hồ Lửa khổ hình để chúng ta thắc mắc, mà là để chúng ta là người đọc, nghe lời này, mau mau giữ lấy để tỉnh thức ăn năn, như Chúa đã phán trong:

PHỤC TRUYỀN 30:19, "Ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống ."

MATHIƠ 7:13, Chúa Jêsus phán: "
Hãy vào cửa hẹp, vì đường rộng và khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít."

-   Những lời đó không phải chỉ dành cho người chưa tin Chúa, mà cũng dành cho cả những người tin Chúa như chúng ta.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Hosting by